REKLAMA

KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania

2023-08-11 21:18
publikacja
2023-08-11 21:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-11
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.
Temat
Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Łodzi (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2023 roku doszło do zawarcia ramowej umowy finansowania zakupów wierzytelności NPL (non performing loans) pomiędzy Emitentem, a funduszem inwestycyjnym z siedzibą w Unii Europejskiej (dalej: Partner, Fundusz) w kwocie do 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) ("Umowa”, "Pożyczka”) w transzach, terminach i na warunkach wskazanych w Umowie. Stopa oprocentowania ustalona została na poziomie nie odbiegającym od standardu rynkowego. Także pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej GK Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-11 Remigiusz Brzeziński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki