REKLAMA

KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Uchwała Zarządu w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii H oraz dokonania ich przydziału

2023-03-17 17:19
publikacja
2023-03-17 17:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-17
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii H oraz dokonania ich przydziału
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 1/2023 oraz ESPI nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku, informuje, iż na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz na podstawie uchwały nr 1/01/2023 Zarządu z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie emisji obligacji serii H, Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 2/03/2023 w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii H oraz dokonania ich przydziału(„Obligacje”).

Emitent dokonał przydziału 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) sztuk obligacji, o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy). Obligacje serii H są obligacjami dwuletnimi. Obligatariuszom będzie wypłacany kupon w stałej wysokości równej 13,5% w skali roku. Okres Odsetkowy wynosi 3 (trzy) miesiące.

Informacja o przydziale obligacji została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej "MAR"), ze względu na jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-17 Remigiusz Brzeziński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki