REKLAMA

KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Podpisanie umowy o współpracy związanej z wejściem Spółki w nowy obszar działalności

2021-06-17 08:03
publikacja
2021-06-17 08:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.
Temat
Podpisanie umowy o współpracy związanej z wejściem Spółki w nowy obszar działalności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka zawarła umowę współpracy (dalej: „Umowa”) z podmiotem będącym platformą e-commerce typu marketplace dedykowaną dla firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej działających w sektorze B2B (dalej: „Partner”). Partner umożliwia zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i dużym podmiotom realizowanie transakcji bezpośrednich lub poprzez zapytania ofertowe. Na podstawie Umowy Spółka świadczyć będzie na rzecz Partnera usługi w zakresie kompleksowej obsługi komunikacyjnej (call center) polegającej na pozyskiwaniu klientów biznesowych zainteresowanych bezpłatną rejestracją na platformie. Wynagrodzenie zostało ustalone na zasadach rynkowych i obejmuje wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie dodatkowe określone kwotowo i liczone od liczby zarejestrowanych klientów. Emitent zakłada, że podpisanie ww. Umowy może stanowić wstęp do szerszej współpracy w zakresie outsorcingu call center.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi możliwy wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Ponadto Zarząd uznał niniejszą umowę za istotną, gdyż otwarcie się na nowy obszar działalności powinno w konsekwencji przełożyć się na osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych i rozszerzenie oferty usług Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-17 Remigiusz Brzeziński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki