REKLAMA

KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Podpisanie istotnej umowy współpracy

2021-01-19 07:47
publikacja
2021-01-19 07:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-19
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.
Temat
Podpisanie istotnej umowy współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2021 roku odebrał zawiadomienie przesłane drogą elektroniczną w dniu 15 stycznia 2021 roku informujące o podpisaniu umowy współpracy (dalej: Umowa, Współpraca) w zakresie serwisu wierzytelności bankowych z Podmiotem (dalej: Podmiot, Partner) będącym zagraniczną firma windykacyjną. Na podstawie Umowy Spółka świadczyć będzie na rzecz Partnera usługi dotyczące obsługi windykacyjnej wierzytelności bankowych o łącznej wartości nominalnej blisko 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych). Wierzytelności wynikają z niespłaconych kredytów przyznanych przez zagraniczny bank Polakom przebywającym czasowo za granicą. Na podstawie ww. Umowy z tyt. obsługi wierzytelności Emitent otrzyma wynagrodzenie prowizyjne. Jest to kolejna umowa podpisana z ww. Partnerem. O rozpoczęciu współpracy Emitent informował w RB 16/2020 w dniu 27 listopada 2020 roku.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi możliwy wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-19 Remigiusz Brzeziński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki