REKLAMA

KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Otrzymanie powiadomień o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

2023-08-11 21:11
publikacja
2023-08-11 21:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_MAR_LP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zawiadomienie_MAR_RB.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zawiadomienie_MAR_SPB.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zawiadomienie_MAR_WP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-11
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.
Temat
Otrzymanie powiadomień o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2023 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE od:
(i) osoby pełniącej obowiązki zarządcze – Pana Remigiusza Brzezińskiego, Prezesa Zarządu Emitenta
(ii) osoby pełniącej obowiązki zarządcze – Pani Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej, V-ce Prezes Zarządu Emitenta
(iii) osoby pełniącej obowiązki zarządcze – Pana Witolda Pastusiaka, Członka Rady Nadzorczej Emitenta
(iv) osoby blisko związanej z Witoldem Pastusiakiem, Członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Pani Lucyny Pastusiak.

Zbycie akcji Spółki nastąpiło na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 11 lipca 2023 r. Zakaz wynikający z art. 19 ust. 11 MAR nie znajduje zastosowania do tego typu transakcji. Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie MAR LP.pdfzawiadomienie MAR LP.pdf
zawiadomienie MAR RB.pdfzawiadomienie MAR RB.pdf
zawiadomienie MAR SPB.pdfzawiadomienie MAR SPB.pdf
zawiadomienie MAR WP.pdfzawiadomienie MAR WP.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-11 Remigiusz Brzeziński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki