REKLAMA

KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Otrzymanie pierwszych zleceń do podpisanej istotnej umowy

2020-12-31 09:17
publikacja
2020-12-31 09:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-31
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.
Temat
Otrzymanie pierwszych zleceń do podpisanej istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 16/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020 roku Emitent otrzymał pierwszą partie wierzytelności do obsługi windykacyjnej o wartości 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych 00/100). Zlecenia Spółka ma otrzymywać cyklicznie w okresach miesięcznych lub częściej.

Wierzytelności wynikają z opłat (mandatów) nałożonych przez włoskie organy miejskie, a dłużnikami są polskie podmioty gospodarcze. Na podstawie ww. Umowy z tyt. obsługi wierzytelności Emitent otrzyma wynagrodzenie prowizyjne.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi możliwy wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-31 Remigiusz Brzeziński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki