REKLAMA

KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Istotna informacja dotycząca działalności Emitenta w sektorach B2B i B2C

2022-08-05 13:12
publikacja
2022-08-05 13:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-05
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.
Temat
Istotna informacja dotycząca działalności Emitenta w sektorach B2B i B2C
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w II kwartale 2022 r., Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A., osiągnęła rekordowe wyniki w działalności związanej z dochodzeniem należności na zlecenie i na portfelach własnych, których wartość osiągnęła 10 657 391,40 zł (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 40/100). Poniżej Emitent przedstawia szczegółowe zestawienie wyników w poszczególnych sektorach:
• B2C - 3 015 025,35 zł (trzy miliony piętnaście tysięcy dwadzieścia pięć złotych 35/100)
• B2B - 1 941 215,15 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście piętnaście złotych 15/100)
• SERWIS B2C - 5 701 150,88 zł (pięć milionów siedemset jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 88/100)
• RAZEM - 10 657 391,40 zł (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 40/100)
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta. Ponadto informacja ta potwierdza słuszność obranej strategii Emitenta w wyżej opisanych obszarach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-05 Remigiusz Brzeziński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki