REKLAMA

KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Aneks o przedłużeniu finansowania do Umowy Kredytu odnawialnego

2022-07-21 15:38
publikacja
2022-07-21 15:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-21
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.
Temat
Aneks o przedłużeniu finansowania do Umowy Kredytu odnawialnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (“Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Łodzi (“Emitent”, “Spółka”), informuje, że w dniu 20 lipca 2022 roku Zarząd Spółki otrzymał podpisany przez przedstawicieli mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o/korporacyjny Lodź, nr KRS: 00000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 0012545524-00291 (dalej: “Bank”) aneks o przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy finansowania do umowy o kredyt odnawialny z dnia 06 lipca 2018 roku (dalej: Umowa). Zgodnie z zapisami ww. aneksu kwota finansowania nie ulega zmianie i wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.
Emitent o podpisaniu Umowy oraz aneksu do Umowy informował w raporcie bieżącym ESPI 37/2018 z dnia 06 lipca 2018 roku oraz ESPI 10/2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotność w aktualnej ogólnej sytuacji gospodarczej i pozytywną ocenę zdolności kredytowej Spółki oraz jej możliwy wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta, oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-21 Remigiusz Brzeziński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki