REKLAMA

KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC: Nabycie i umorzenie części obligacji serii C

2022-09-27 23:23
publikacja
2022-09-27 23:23
Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 września 2022 r. Emitent otrzymał dwustronnie podpisane porozumienie, na mocy którego dokonał nabycia oraz umorzenia 100 (słownie: sto) obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, wyemitowanych w oparciu o uchwałę Zarządu nr 1/08/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii C. O dokonaniu przydziału obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym EBI z dnia 30 września 2020 r. Łączna wartość nominalna i cena emisyjna obligacji serii C wynosiła 1.000.000,00 zł (jeden milion).
Nabycie zostało dokonane przed terminem wykupu Obligacji serii C w drodze podpisania pomiędzy Spółką, a Obligatariuszem obligacji serii C (dalej: Obligatariusz) stosownego porozumienia. Nabycie tych Obligacji nastąpiło bez przepływu środków pieniężnych do Obligatariusza, a w drodze zaliczenia tych wierzytelności na opłacenie obejmowanych przez Obligatariusza, a emitowanych przez Spółkę obligacji serii G, które obecnie znajdują się w fazie subskrypcji.
Łącznie (uwzględniając Raporty Bieżące EBI 16 i 17/2022) Emitent dokonał nabycia oraz umorzenia 660 (słownie: sześćset sześćdziesiąt) obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, wyemitowanych w oparciu o uchwałę Zarządu nr 1/08/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii C.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki