REKLAMA

KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC: Nabycie i umorzenie części obligacji serii C

2022-09-16 22:46
publikacja
2022-09-16 22:46
Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 września 2022 r. dokonał nabycia oraz umorzenia części zabezpieczonych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), wyemitowanych w trybie oferty niepublicznej w oparciu o uchwałę Zarządu nr 1/08/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii C. O dokonaniu przydziału obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym EBI z dnia 30 września 2020 r.. Oprocentowanie obligacji miało charakter stały i wynosiło 7,20% w skali roku, a wypłata odsetek następowała w okresach 3 miesięcznych.
Nabycie zostało dokonane przed terminem wykupu Obligacji w drodze podpisania w dniu 16 września 2022 r. pomiędzy Spółką a Obligatariuszami, których to dotyczy (dalej: Obligatariusze) stosownego porozumienia. Nabycie Obligacji nastąpiło bez przepływu środków pieniężnych do Obligatariuszy, a w drodze zaliczenia tych wierzytelności na opłacenie obejmowanych przez Obligatariuszy, a emitowanych przez Spółkę obligacji serii G, które obecnie znajdują się w fazie subskrypcji.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki