REKLAMA

KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC: Nabycie i umorzenie części obligacji serii B

2021-06-28 16:30
publikacja
2021-06-28 16:30
Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2021 r. dokonał nabycia oraz umorzenia zabezpieczonych obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), wyemitowanych w trybie oferty niepublicznej w oparciu o uchwałę Zarządu nr 1/11/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. O dokonaniu przydziału obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 22/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. Oprocentowanie obligacji miało charakter stały i wynosiło 7,50% w skali roku, a wypłata odsetek następowała w okresach 3 miesięcznych.
Nabycie zostało dokonane przed terminem wykupu Obligacji w drodze podpisania w dniu 25 czerwca 2021 r. pomiędzy Spółką a Obligatariuszami, których to dotyczy (dalej: Obligatariusze) stosownego porozumienia. Nabycie Obligacji nastąpiło bez przepływu środków pieniężnych do Obligatariuszy, a w drodze zaliczenia tych wierzytelności na opłacenie obejmowanych przez Obligatariuszy, a emitowanych przez Spółkę obligacji serii E, które obecnie znajdują się w fazie subskrypcji.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki