9,1000 zł
-3,70% -0,3500 zł
K2 Internet SA (K2I)

Realizacja Programu Motywacyjnego w spółce zależnej od Emitenta, tj. Fabrity sp. z o.o.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-02
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Realizacja Programu Motywacyjnego w spółce zależnej od Emitenta, tj. Fabrity sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 07.08.2017 r. oraz Raportu bieżącego nr 36/2017 z dnia 18.12.2017 r., Zarząd K2 Internet S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie w sprawie wykonania Umowy Opcji Call – dotyczącej programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Fabrity Sp. z o.o. (dalej: „Porozumienie”), którego stronami są Emitent, spółka zależna Emitenta FABRITY Sp. z o.o. (dalej: „Fabrity”) oraz członkowie zarządu i kadry menadżerskiej Fabrity (dalej: „Osoby Uprawnione”) - (dalej: „Program”).
Zgodnie z postanowieniami Porozumienia, Osoby Uprawnione z tytułu wykonania Programu, w związku z realizacją określonych wyników finansowych przez Fabrity, nabyły prawo do wykonania Opcji Call obejmujących łącznie 7 074 udziałów w kapitale zakładowym Fabrity , reprezentujących łącznie 19,12% kapitału zakładowego Fabrity („Udziały Przydzielone”), za cenę 1,00 zł (jeden złoty) za jeden Udział Przydzielony, w następujący sposób:
i.Uprawniony 1 (Pan Tomasz Burczyński) - 3 833 Udziałów Przydzielonych
ii.Uprawniony 2 (Pan Rafał Graboś) - 1 974 Udziałów Przydzielonych
iii.Uprawniony 3 (Pan Grzegorz Glica) - 1 267 Udziałów Przydzielonych,
Osoby Uprawnione nie nabyły prawa do premii pieniężnych (tj. Premii Dodatkowej, ani do Premii Gwarantowanej), której możliwość otrzymania uzależniona była od spełnienia dodatkowych warunków.
Udziały Przydzielone w wykonaniu Opcji Call zostaną nabyte przez Osoby Uprawnione w terminie do 7 dni. Wykonanie Opcji Call Osoby Uprawnionej w stosunku do Udziałów Przydzielonych stanowi częściowe wykonanie Programu w zakresie Udziałów Przydzielonych. Pozostała część nieprzydzielonych udziałów w ilości 326 sztuk może zostać przydzielona do dnia 31 marca 2020 r. według swobodnego uznania Zarządu K2 Internet S.A.
Ponadto, Emitent informuje, że każda Osoba Uprawniona udzieliła Emitentowi nieodwołalnego i niewygasającego na wypadek śmierci pełnomocnictwa wraz z prawem substytucji, obejmującego prawo wykonywania prawa głosu z Udziałów Przydzielonych oraz do sprzedaży Udziałów Przydzielonych w przypadku ewentualnej dezinwestycji i dokonania wyjścia Emitenta z Fabrity poprzez zbycie jej udziałów, w tym również do wcześniejszego umożliwienia ich nabycia przez Emitenta w przypadku zamiaru dezinwestycji Emitenta z Fabrity.

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Starszy Specjalista ds. Relacji inwestorskich

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-02 Janusz Przemysław Żebrowski p.o. Prezesa Zarządu Janusz Przemysław Żebrowski
2019-10-02 Łukasz Lewandowski Wiceprezes Zarządu Łukasz Lewandowski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.