REKLAMA

K2 INTERNET S.A.: Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

2019-10-10 16:17
publikacja
2019-10-10 16:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal._do_RB_29_2019_Skup_akcji_2.10_10.10_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-10
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż działając w wykonaniu upoważnienia do nabycia Akcji w celu ich umorzenia, udzielonego Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą numer 22 z dnia 16 czerwca 2015 roku, zmienionego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 20 z dnia 18 czerwca 2019 r. Spółka nabyła w terminie 2 – 10 października 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6600 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w transakcjach stanowiących łącznie blisko 0,27% udziału w kapitale zakładowym oraz blisko 0,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A.
Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem rachunku maklerskiego prowadzonego przez Dom Maklerski mBanku (adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa), prowadzonym przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa).

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 70 632 akcje własne K2 Internet S.A., stanowiące łącznie ponad 2,84% kapitału zakładowego i dające prawo do ponad 2,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ponad 2,84% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 02-10 października 2019 roku.
Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Starszy Specjalista ds. Relacji inwestorskich
Załączniki
Plik Opis
Zał. do_RB_29_2019_Skup_akcji_2.10_10.10_2019.pdfZał. do_RB_29_2019_Skup_akcji_2.10_10.10_2019.pdf Zał. do_RB_29_2019_Skup_akcji_2.10_10.10_2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-10 Łukasz Lewandowski Wiceprezes Zarządu Łukasz Lewandowski
2019-10-10 Rafał Ciszewski Wiceprezes Zarządu Rafał Ciszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki