Jednolity podatek - kto zyska, a kto straci?

główny analityk Bankier.pl

Poznaliśmy kolejne informacje na temat największej reformy podatkowej od 23 lat. Wszystko wskazuje na to, że „jednolity podatek” najmocniej uderzy w przedsiębiorców i samozatrudnionych. Zyskać mają najmniej zarabiający.

Tzw. jednolity podatek ma złączyć w jedną daninę wszystkie obecne podatki nakładane na pracę: tzw. składki na ZUS i NFZ oraz PIT. Pomysł jest taki, że skoro i tak płacimy prawie 40% od każdej zarobionej złotówki, to niech to przynajmniej będzie jeden przelew i jasne zasady obliczania jego kwoty.

PiS w butach po PO

Idea jednolitego podatku pojawiła się jeszcze za rządów poprzedniej ekipy. Ziarno zasiane przez PO wykiełkowało pod rządami PiS, z dość istotnymi modyfikacjami. Według zapowiedzi ministra Henryka Kowalczyka cały proces legislacyjny ma się zakończyć do lutego, aby nowy podatek mógł wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku.

W tej chwili naliczanie podatku od wynagrodzeń odbywa się w sposób niepotrzebnie skomplikowany. Pracownik ma w umowie wpisany abstrakcyjny twór zwany „wynagrodzeniem brutto”, którego nawet nigdy na oczy nie oglądał. Bo od tej kwoty odciągany jest „zus” – czyli wszelakiej maści „składki”, z których państwo finansuje bieżącą wypłatę emerytur, rent i zasiłków chorobowych.

W skład tego haraczu wchodzi: 19,52% pensji brutto „składki emerytalnej”, 8% „składki rentowej”, 2,45% „ubezpieczenia chorobowego”, od 0,4% do 3,6% „ubezpieczenia wypadkowego” oraz 2,45% na Fundusz Pracy i 0,1% na FGŚP. Razem to przynajmniej 32,92%, przy czym dla niepoznaki część naliczana jest „po stronie pracownika” (tj. pomniejsza pensję brutto), a część „po stronie pracodawcy” (tj. powiększa koszty pracy). W praktyce 100% składek ZUS obciąża pracownika.

Oprócz tego jest 9% „składki na ubezpieczenie zdrowotne”, z czego większość i tak odlicza się od PIT-u, którego stawki wynoszą 18% i 32% od kwot przekraczających 85 528 zł (brutto) rocznie. Aha, jest jeszcze śmiesznie niska kwota wolna od podatku, wynosząca obecnie 3091 zł, w praktyce pomniejszająca podatek „dochodowy” o całe 556,02 zł rocznie.

Cała ta konstrukcja jest skomplikowana i bezsensowna, a jej głównym zadaniem jest maskowanie faktycznego opodatkowania pracy. Tak naprawdę osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę płaci 39,5% podatku od uzyskanych przychodów.

Stawka ta obowiązuje od płacy minimalnej (1850 zł w roku 2016 i 2000 zł w 2017) do 7104 zł (brutto) miesięcznie – każda złotówka powyżej tego progu jest opodatkowana 32-procentową stawką PIT (stawki ZUS pozostają bez zmian). Po przekroczeniu 121 650 zł rocznie (czyli 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) - czyli 10 137,50 zł brutto miesięcznie - przychody z pracy przestają być objęte składką emerytalną i rentową. Ale za to "wpada się" w drugi próg podatkowy (32%), więc efektywna stawka podatkowa sięga 37-43%!

Idea może i słuszna…

Sama idea połączenia wszystkich podatków od pracy ma jedną zasadniczą zaletę: ludzie wreszcie zobaczą, ile państwo zabiera im z każdej pensji. Teraz większość porównuje stawkę brutto z netto, często nie mając świadomości, że druga połowa „zusu” ukryta jest w tzw. kosztach pracodawcy. Po zmianach podatek zapłacimy od płacy „brutto brutto”, zwanej „kosztem pracodawcy”. To właśnie tzw. klin podatkowy (czyli różnica między całkowitym kosztem pracy a pensją netto) jest adekwatną miarą opodatkowania przychodów z pracy. Obecnie podatek ten wynosi niemal 40%.

Kto zyska, a kto straci na jednolitym podatku?

Płaca brutto

Płaca netto

Płaca "brutto brutto"

Obecny klin podatkowy

Stawka jednolitego podatku*

Zysk/strata

2 000

1 459

2 412

39,50%

19,50%

482

3 000

2 157

3 618

40,39%

?

?

4 000

2 854

4 824

40,84%

?

?

5 000

3 550

6 031

41,13%

?

?

6 000

4 247

7 237

41,31%

40,00%

95

7 000

4 944

8 443

41,44%

40,00%

122

8 000

5 641

9 649

41,54%

40,00%

148

9 000

6 337

10 855

41,62%

40,00%

176

10 000

6 935

12 061

42,50%

40,00%

302

11 000

7 577

13 127

42,28%

40,00%

299

12 000

8 209

14 170

42,07%

40,00%

293

13 000

8 822

15 214

42,01%

40,00%

306

14 000

9 553

16 257

41,24%

40,00%

201

15 000

10 136

17 301

41,42%

40,00%

245

20 000

13 343

22 518

40,75%

40,00%

168

25 000

16 600

27 736

40,15%

40,00%

41

30 000

20 057

32 953

39,13%

40,00%

-285

40 000

26 570

43 388

38,76%

40,00%

-537

50 000

32 881

53 823

38,91%

40,00%

-587

60 000

39 594

64 258

38,38%

40,00%

-1 039

70 000

46 331

74 693

37,97%

40,00%

-1 515

80 000

53 070

85 128

37,66%

40,00%

-1 993

90 000

59 810

95 563

37,41%

40,00%

-2 472

100 000

65 440

105 998

38,26%

40,00%

-1 841

*prognoza Bankier.pl

Źródło: Bankier.pl

W październiku 2014 roku miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 30 tys. zł i więcej zarabiało niewiele ponad 0,22% zatrudnionych, od 20 tys. zł - 0,65%” - informuje GUS w raporcie „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r.”. Badanie objęło osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Każda propozycja obniżenia tej horrendalnie wysokiej daniny jest godna poparcia. Jednak diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Nadal nie znamy wszystkich stawek i progów podatkowych w „jednolitym podatku”. Nie wiemy, co z kwotą wolną, co z ulgami (w jednym z wywiadów minister Henryk Kowalczyk zapowiedział utrzymanie dotychczasowych ulg i kosztów uzyskania przychodów). To są absolutnie kluczowe parametry, bez których jednoznaczna ocena „jednolitego podatku” nie jest możliwa.

…ale na koniec liczą się pieniądze

Nieco światła na te niewiadome rzucił główny promotor i koordynator „jednolitego podatku” – minister Henryk Kowalczyk. W poniedziałkowym wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej minister Kowalczyk ujawnił pięć ważnych konkretów swojej reformy:

1) najniższa stawka nowej daniny ma wynieść 19,5%, czyli połowę tego, co obecnie. Prawdopodobnie – to już tylko mój domysł – stawka ta będzie dotyczyła jedynie płacy minimalnej. Pomijając kwestię ulg podatkowych i kwoty wolnej (a o tej póki co niewiele wiadomo), byłaby to istotna ulga dla najmniej zarabiających: przy kwocie 2000 zł brutto (płaca minimalna w 2017 r.) pracownik otrzymałby na rękę ok. 1942 zł, czyli o 482,34 zł więcej niż obecnie.

Oznaczałoby to wzrost najniższego wynagrodzenia aż o 33% bez dodatkowych kosztów po stronie pracodawcy. Choć prawie 20% podatku od przychodów z pracy to wciąż bardzo dużo, byłoby to jednak o połowę mniej niż obecnie.

2) najwyższa stawka podatku od pracy miałaby wynieść „około 40%”, czyli tyle, ile teraz płaci zdecydowana większość pracowników. Dla nich reforma ministra Kowalczyka byłaby neutralna pod warunkiem, że zachowaliby prawo do obecnych ulg i kwoty wolnej. Oznaczałoby to także redukcję podatku dla osób otrzymujących wynagrodzenie brutto do 25 tys. zł.  

3) stawek nowego podatku ma być kilka – minister Henryk Kowalczyk wspominał o czterech lub pięciu. Realistycznie zakładam, że i tak ponad 90% podatników wpadnie w stawkę najwyższą, zbliżoną do 40%. Kilka procent zarabiających płacę minimalną sporo zyska, a kolejne kilka procent zapłaci nieco mniej niż obecnie.

Planowaną skalę podatkową rząd ma przedstawić do połowy listopada.

4) nowy podatek najmocniej uderzy w przedsiębiorców i samozatrudnionych, którzy prawdopodobnie zapłacą 40% od całości dochodu podatkowego. Dla wielu będzie to oznaczało podwojenie obciążeń podatkowych, ponieważ według zapowiedzi ministra Kowalczyka liniowa stawka 19% dla osób prowadzących działalność gospodarczą ma zostać zlikwidowana.

Dziś przedsiębiorcy płacą 1200 zł miesięcznie na ZUS niezależnie od osiąganych dochodów, nawet jeśli mają straty. To korzystna konstrukcja dla osób osiągających wysokie dochody, ale często zabójcze obciążenie dla małych firm, generujących po kilka tysięcy złotych miesięcznego obrotu. Co prawda minister Kowalczyk napomknął o obniżeniu „obciążeń z tytułu ZUS dla drobnych przedsiębiorców” z 1200 zł do 500 zł, ale przecież kwotowy „zus” dla  prowadzących działalność gospodarczą kłóciłby się z ideą „jednolitości” nowej daniny.  

Wypowiedzi ministra Kowalczyka w kwestii "zusu" dla przedsiębiorców są dość enigmatyczne i tak naprawdę trudno jest jednoznacznie określić, jak będzie wyglądała nowa danina. Może się jeszcze okazać, że cała reforma sprowadzi się do podwyższenia stawki PIT i pozostawienia (przynajmniej dla niektórych) kwotowej stawki ZUS.

5) wraz z reformą ma zniknąć limit „ozusowania” wynagrodzeń – czyli wspomniany wcześniej próg 10 137,50 zł brutto miesięcznie, powyżej którego nie płaci się składek na ZUS. Limit ten został wprowadzony po to, aby osoby o bardzo wysokich dochodach nie obciążały potem systemu emerytalnego wypłatą bardzo wysokich emerytur (których wysokość po reformie z 1998 roku miała być pochodną zapłaconych „składek”).

Przypuszczam, że rząd liczy na dodatkowe wpływy z tytułu „ozusowania” najwyższych wynagrodzeń i że te pieniądze mają zrekompensować ubytek wpływów podatkowych od najmniej zarabiających. Rząd (jak zwykle) w tego typu rachubach może się przeliczyć. Ktoś, kto zarabia np. 100 tys. złotych miesięcznie (i od czego płaci ponad 30 tys. zł podatku!), wynajmie kancelarię prawną zatrudniającą byłych pracowników Ministerstwa Finansów i bez problemu obejdzie nowe przepisy. Podobnie jak „ozusowani” przedsiębiorcy, masowo zakładający spółki z o.o., albo rejestrujący działalność w Czechach czy innych bardziej przychylnych biznesowi jurysdykcjach podatkowych.

Jednakże z ostateczną oceną propozycji „jednolitego podatku” trzeba się wstrzymać do czasu, aż rząd ujawni wszystkie szczegóły. Ponadto jest kwestią indywidualną, czy na wprowadzeniu jednolitej daniny stracisz, czy skorzystasz. Jeśli zarabiasz tzw. najniższą krajową i nie korzystasz z żadnych ulg, to możesz sporo zyskać. Ale jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś dobrze opłacanym specjalistą/menedżerem, to pewnie ty zapłacisz za podatkowe odciążenie zarabiających najmniej.

Krzysztof Kolany

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 3 ~jurand

Wszystko pięknie.No ale gdzie WAT + inne podatki???? Państwo w razie jakiejś klęski czy katastrofy odszkodowania daje tylko swoim.Ludziom z elit.Przykład katastrofa w Smoleńsku i jakie odszkodowania....Zawalenie się hali w Katowicach.Wtedy rządził PiS i obecnie rządzi PiS a większość ludzi nawet grosza nie dostała.Dokładnie tak wygląda kacze Prawo i Sprawiedliwość!!!!Tu dokładnie widać gdzie elity mają robactwo-naród.Dlatego każdy musi się sam ubezpieczyć od wszystkiego.
Chłop pańszczyźniany oddał dziesięcinę 10% i miał spokój.Robotnik wolny człowiek cywilizowanego świata odda 80-90% tego co wypracuje i nie ma żadnych praw!!!! Ma tylko prawo do życia-teoretycznie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 ~roobo

Czytelnie,przejrzyście,jasno,a prowadzący działalność dopiero powyżej 6 tys będą stratni,
zostaną zmniejszone kosztowne monstra US,ZUS odsetki z niewiadomych podatków czy kolejki w urzędach.
Ale strach PiS ogarnie przed odpowiedzialnością i się wycofają ,bo to rewolucja podatkowa
na wielką skale

! Odpowiedz
0 4 ~janek

PIS nie bierze pod uwagę jednego. Nie ilość zarobionych pieniędzy jest istotna! Człowiek, który pracuje 400h w miesiącu za 50 zł/h zarobi 20tysi. Powiedzmy jest jakiś lekarz albo tzw. specjalista - klasa średnia tzw. Teraz drugi człowiek, który też zarabia 20 tysi...ale pracuje tylko 160 h w miesiącu - management, handel nieruchomościami etc. Płacą ten sam podatek??
BZDURA!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 8 ~jeszczezwolennikdz

Jeśli rzeczywiście PIS zamierza "dociążyć" małych przedsiębiorców i ludzi prowadzących indywidualnie działalność gospodarczą 40% podatkiem to...stracą, władzę. Dojdzie do zamieszek albo exodusu do krajów gdzie obciążenia podatkowe są mniejsze. Reforma w kształcie, który jest przedstawiany na łamach portali UDERZY W NAJBARDZIEJ OBCIĄŻONYCH PRACĄ I ZARADNYCH LUDZI. Można to porównać do KATYNIA gdzie wybito najbardziej wartościową cześć polskiego społeczeństwa w tamtym czasie. JEDYNĄ SENSOWNĄ REFORMĄ JEST OBNIŻENIE PODATKÓW WSZYSTKIM. NAJWIĘCEJ NAJBIEDNIEJSZYM, NAJMNIEJ NAJBOGATSZYM. Każde inne rozwiązanie to strzał w stopę tego rządu i w głowę polskiemu narodowi.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~Jurek

No właśnie - a tych jest najwięcej. Ja jestem mikro firma o małych obrotach.jak podatki mi wzrosną to następne wybory głosuję na kogokolwiek poza PIS !!!

! Odpowiedz
0 4 ~pronto

Ciągle nie mogę się dowiedzieć , jaka będzie stawka dla emerytów ,te mądro-grupie wyliczenia dotyczą wynagrodzeń objętych składką ZUS ,emerytury nie mają takiej składki .Czyli nasze opodatkowanie z 18 % wzrośnie do co najmniej 19,5 %.

! Odpowiedz
5 11 ~TATW_69

Nie mam nic przeciwko zniesieniu limitu składek emerytalnych, pod jednym warunkiem: w przyszłości chcę dostawać emeryturę wyliczoną w oparciu o kwoty, które płaciłem. Każde inne rozwiązanie to czysty marksizm/leninizm - zabieramy bogatym, oddajemy biednym (lub nie, bo nie wiadomo czy będzie z czego oddać), czyli równamy w dół. Morawiecki wdraża pomysły rodem z Rosji bolszewickiej, różnica jest tylko w metodzie - nowe przepisy zamiast karabinów. Historia nie zna przypadku zbudowania klasy średniej przez łupieżczą politykę fiskalną w stosunku do tych, którzy mają największy wpływ na rozwój kraju. Tak się panie Morawiecki nie tworzyła i nie tworzy klasa średnia. Zepchniecie ten kraj do poziomu bananowej republiki, stagnacji, miernoty i głupoty. Ale cel jest jasny - utrzymać władzę, a w kraju biednym i ogłupiałym jest rządzącym łatwiej. Biedni, którym rzucicie kiełbasę zawsze na was zagłosują, bo lubią kiełbasę. Bogaci wyjadą lub przeniosą biznes za granicę, bo niby czemu mają być dawcami tej kiełbasy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 9 ~Piotro

przepięknie powiedziane! dokładnie tak jest! jedni pracują a drudzy się pasą i biorą za darmo

! Odpowiedz
26 1 ~Bartek

Jeśli firma jest dobrze zarządzana i ma sprawdzonych doradców od kwestii prawnych oraz podatkowych, to jestem pewien, że będzie sobie świetnie na rynku radzić. My współpracujemy ze sprawdzoną kancelarią conselion z wrocławia i wszystkie kluczowe sprawy z nimi konsultujemy, by mieć pewność, że właśnie nowe przepisy, nowo nawiązywane interesy będą dla nas opłacalne.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 6 ~MiszczPodatkóf

na końcu trzeba dodać: komentarz sponsorowany :)

! Odpowiedz
2 7 ~fakty

jak można być tak głupim, żeby zupełnie dobrowolnie( bo w PO to chociaz łapówki brali od różnych graczy) i za darmo niszczyć polskich obywateli! Co to zamyslenie!? Podatki i koszty niszcza prace,bogactwo i wolnosc. Socjalizm i rządy wszystkich panstw,ktore maja gdzies podstawy matematyki i ekonomii doprowadzaja do bankructw, miliony ludzi do biedy i w końcu do wojen. To wszystko z egoizmu, dla przywileju bycia u władzy. A gdzie rozumy nas wszystkich? Ze w dzisiejszych czasach nadal sa ludzie, ktorzy wierza w politykow, wierza w panstwo, wierza w urzednikow! To sami jestesmy sobie winni. Jedyna walka jaka ma miejsce na calym swiecie to walka miedzy wykorzystujacymi i wykorzystywanymi, z czego wyorzystujacy chca sie utrzymac jako tacy za wszelka cene, a wykorzystywani marza o dniu, kiedy stana sie wykorzystującymi. Ot, dlaczego nic sie ie zmieni.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 5 ~korpo

Polskie firmy przeniosą się za granicę, a korporacje zadowolone podziękują wspaniałemu polskiemu rządowui za brak konkurencji!!!

! Odpowiedz
5 7 ~wkurzony

Drodzy rodacy. Na nic nie pomogą lamenty. Tak czy owak podatki będą wyższe, bo przecież trzeba znależć pieniądze na 500+, darmowe leki dla seniorów, ratowanie gónictwa, przywileje emerytalne górników, chłopów, policjantów i żołn ierzy. Matematyka jest nieubłagana. 2+2 zawsze równa się 4. Teraz podatek ędzie prawdopodobnie wynosił 40%. Za kilka lat, gdy zabraknie pieniędzy na emeryt ury dla zwylego Kowalskiego, podniesie się go do 50%, 60% czy więcej. POnadto zawsze można podnieść VAT np. do 30% czy 35%, akcyzę itd. Świnie sobie poradzą. Gorzej z normal;nym obywatelem. Dlatego trzeba odsuńąć ich od władzy i zastąpić takim rządem, który przeprowadzi wszystkie niezbędne reformy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 7 ~Zapracowny

Podoba mi sie pomysł ,wypędza przedsiębiorców za granice a my bedziemy mieć wała a nie podatki . Niech załozy ktoś osoby zrzeszajace firmy na facebooku potem zacznijmy przestać płacić podatki zapłacimy odestki jak zobaczą że nie ma w kasie pieniedzy to zaraz zmiękną to my przedsiebiorcy dajemy pracę płacimy podatki tid.a co do zusu czy ktoś wie że jak płacisz najnizszy zus to dostaniesz ża jeden rok przepracowny i opłacony 15 zł do emerytury ?
a zapłacisz 1200 zł miesięcznie niech se kazdy policzy

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 4 ~Ra-v

Wielkie rzeczy. Przedsiębiorcy założą sobie stowarzyszenie w KRS które będzie promowało przedsiębiorczość "offshore" i poprzenoszą sobie firmy do Czech czy innej tam Słowacji. Nieograniczony obowiązek podatkowy nie dotyczy osób prawnych więc zapłacą 19% od jakiejś pseudo-dywidendy z racji wynagrodzenia w tym stowarzyszeniu i tyle, bo promowanie przedsiębiorczości podlega zwolnieniu od dochodu na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego. Więcej kasy w rękach polskiego przedsiębiorcy a skarb utopiony w swojej własnej papierologii. Ministerium tremens finansowe nigdy się nie nauczy, że cięższa obroża na szyi Polaka mu tą szyję trenuje i coraz trudniej będzie ten "łeb" zginać legislacją. ;-)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 9 ~przemyslenia

Rząd- nie tylko obecny, poprzednie dołozyły znacznie do tego- kombinuje jak może, żeby ściągnąć pieniądze od obywateli. Niestety dzieje się to kosztem komplikowania systemu podatkowego i ubezpieczeń- konia z rzędem przedsiębiorcy czy pracownikowi, który to wszystko ogarnia. Najczęściej nie ogarnia i musi zatrudniać szerego specjalistów itp (księgowi, prawnicy, doradcy podatkowi, kto tam wie kogo jeszcze). To wszystko jest za skomplikowane.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie jednej stawki podatku, identycznej dla wszystkich, dla pracowników i przedsiębiorstw, na przykład w wysokości 10% od przychodu- proste do obliczenia, proste do pobrania. Tą stawkę trzeba by przemyśleć, niekoniecznie musi to być 10%, może wystarczy 7% albo będzie koniecznie 12%. Ale powinna być jedna stawka, bez ulg, odliczeń, itp, podobnie powinien być zlikwidowany VAT, albo wprowadzony jeden niski, ale na wszystko taka sama stawka, tak samo bez ulg, częściowych potrąceń jak w przypadku paliwa, odwróconego VAT- u itp. Takie rozwiązanie było by moim zdaniem sprawiedliwe i przejrzyste.
Uprościć maksymalnie podatki- po wprowadzeniu tego co proponują powyżej znów będzie zamieszanie, potrzebne będą tabuny specjalistów, żeby się w tym połapać, a fiskus i tak w każdej chwili każdego będzie mógł skubnąć. To jest państwo opresyjne!
Kłopot tylko taki, że żaden rząd nie będzie tym zainteresowany, bowiem świnie odcięłyby sobie dopływ żarcia do koryta, a mało która świnia chciałaby przejść na diete... ale taka prawda.
Dodatkowo administracja powinna zostać ograniczona i przestać się bawić w socjal i tworzenie miejsc pracy, co usiłują zrobić Morawiecki z Szydło.
Państwo- w sensie rządu- nie jest od tworzenia miejsc pracy!!! Tworzeniem miejsc pracy powinni zajmować się przedsiębiorcy, a rolą państwa jest opracowanie dobrych i przejrzystych reguł, które zachęcą ludzi przedsiębiorczych do podejmowania wyzwań i przedsiębiorców do rozwijania firm.
Państwo dodatkowo powinno skupić się jeszcze na obronie kraju (na zewnątrz poprzez wojsko, w środku przez policję) i sprawnym aparacie sądowym. Prawo powinno być maksymalnie uproszczone, z mega wysokimi, egzekwowanymi z całą stanowczością karami za jego złamanie. Skończy się wtedy kombinowanie!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 3 ~Karol

Co znaczy w tej tabelce zyk/strata ?
Jaka jest jednostka ? Zlotowki ? osoby ?

Kwota 10000 brutto i 302 zysk/strata ? co to ma byc ??

Mam rozumiec ze jesli ktos TERAZ zarabia 10 000 brutto czyli
6 935 to po wprowadzeniu tego podatku zarobi jeszcze 302 PLN miesiecznie ?

Moze mi ktos to wyjasnic ?

! Odpowiedz
1 3 ~tak

tak

! Odpowiedz
0 12 ~asd

Wrzucanie "samozatrudnionych" do jednego worka jest bez sensu. Jeden zarobi 1500zł a drugi 15000zł. Większość z tych firm ledwo daje radę.

! Odpowiedz
0 8 ~nnn

Skoro doliczony jest koszt pracodawcy, czy zagwarantowali o ten koszt wzrost płacy, że go wliczają? Śmiem wątpić, ale pewnie to ma ukryć, że pewnie już przy tych 4000 brutto zapłaci się więcej. W końcu w Polsce jest hasełko - solidaryzm dziejowy z leniem, a praca to luksus, za który trzeba karać. Poza tym co z emerytami? Nie pracują czyli zapłacą te 1,5% więcej by dać na zus pijaczka?
Poza tym w tym systemie nie opłaca się legalnie dorabiać na jakiś zleceniach czy też dodatkowej działalności bo się doczepiż i jeszcze cały podatek wzrośnie bo się tysiaka dorobi. No i jest jeszcze jeden odlicznik - co z kosztami pracy? Znikną? Ale one są wyższe niż te ochłapy w kwocie wolnej:/

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 27 ~realista

Prowadzę firmę transportową , płace podatki i to nie małe . Teoretycznie KUPA kasy ale w praktyce chociażby ukryte koszty ze strat z nie zapłaconych faktur mandatów itp.

40% Podatku? Zniszczycie wszystkich którzy pracują na ten kraj!!!! Bo korporacje dalej nic nie zapłacą ,a wszyscy którzy robią największą kasę stać ich będzie przenieść biznes za granicę.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 4 ~student

Wie ktoś jak będą wyglądały umowy dla studentów pracujących na umowę o dzieło/zlecenie? Czy tutaj też dowalą 40%?

! Odpowiedz
1 4 ~blh

taak a po jakińś czasie nawet 60

! Odpowiedz
0 1 ~js

Masz wątpliwości.

! Odpowiedz
0 26 ~mlody_przedsiebiorca

hmmm prowadzę działalność od maja, i prawdopodobnie do 1 stycznia 2018 rokum skoro teraz już jest mi ciężko, niby dochód mam duży, ale takiej kasy jaka mi wychodzi w życiu nie widziałem. Porażka. 50 tysięcy obrotu miesięcznie, a na koncie 3-6 tysięcy.. jakim cudem? Polski system jest CHORY do tego dużo opłat, inwestycji w kolejne firmy, ociągające się firmy jeśli cho0dzi o płatności... PiS nie widzi jaka jest rzeczywistość firm. Ale podatek trzeba płacić, nawet jak się nie ma.. przykre to jest.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 14 ~mmnk

Komentarz całkowicie wyczerpuje temat. Od 3 lat rozkręcam własną firemkę w usługach i łatwo nie jest. Skok z 19 do 40% to ponad 100% wzrost. Mikroprzedsiębiorstwa nie są w stanie tego wytrzymać...

! Odpowiedz
5 17 ~JAAA

Kto te wyliczenia w tabeli umiescil. Nieuk jakis?
Przy dochodzie 30.000 miesiecznie, w tej chwili placimy:
19% dochodowego = 5.700
ZUS = 1.100
Razem = 6.800
Po reformie: 30.000 x 40% = 12.000
Czas sie stad zwijac? Czas!

! Odpowiedz
1 12 ~Skiper

Tabela dotyczy płacy przy zatrudnieniu, a nie dochodu. Przy zarobkach 30000 na umowę o pracę ZUS jest dużo wyższy i musisz uwzględnić drugi próg podatkowy, który tu zupełnie pominąłeś. Nie widzę natomiast w artykule informacji, co ma się stać z częścią, którą teraz płaci pracodawca (ZUS, FW, FP, FG), a która nie wlicza się do płacy brutto.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~Xyz odpowiada ~Skiper

Obciąża to pracodawcę, którego bardzo często nie stać na to, aby zapłacić sobie wyższe niż najniższe składki ubezpieczenia społecznego, w tym emerytalne. W praktyce wygląda to tak, że mniej-więcej za 3 tys. wypłacone pracownikowi do ręki, pracodawca odprowadza do budżetu, dopłacając do tego ponad 700 zł od każdego wypłaconego pracownikowi tysiąca. Tak! Koszty pracy w tym kraju są koszmare, wynoszą ok. 70% kwot wypłaconych pracownikom na rękę!! Może wreszcie ktoś to sobie uświadomi?!! Dla tej części płaconej za pracownika z "funduszy pracodawcy" nie widzę żadnego logicznego uzasadnienia!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 7 ~tomcio_paluch

Panie Redaktorze,
Kolejny portal, kolejny autor i kolejna nieścisłość. Zarabiający ponad 10 tys zł, czyli 2,5 krotną średnią krajową ogłaszaną przez GUS dla firm średnich i dużych (zatrudniającej powyżej 9. pracowników) nie przestają płacić na ZUS, a jedynie nie ma progresu, tzn, że zarabiający np. 200 tys złotych miesięcznie nadal płaci na ZUS tyle co zarabiający 120 tys. zł rocznie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~szefuf

Myślę, że chodziło o przestanie w sensie miesięcznym. ZUS nie jest rozłożony na wszystkie miesiące a naliczany procentowo od dochodu w każdym miesiącu aż do osiągnięcie pełnej kwoty.

W tej sytuacji zarabiający 200 000 na miesiąc na etacie zapłaci ZUS tylko w styczniu, bo wtedy już osiągnie pełną kwotę składek na dany rok. Więc technicznie, przestaje płacić na kolejne 11 miesięcy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 6 ~Lukasz

Ten artykuł jest wyssany z palca.
1) w zasadzie o planowanych progach wiadomo bardzo niewiele 2) p. Kowalczyk w wywiadzie radiowym wygadał się, że więcej będą płacić już ludzie zarabiający 100-120 tys rocznie.
Jak ktoś się mieni "głównym analitykiem", powinno być mu wstyd za takie gnioty.

! Odpowiedz
3 31 ~30latek

Jest jeszcze jeden aspekt..... Nie można porównywać osoby, która zarabia 4000 brutto na etacie (8h dziennie) z freelancerem który zarabia 8000 brutto pracując po 12 godzin w tygodniu i jeszcze czasami zarywa weekendy.. jego stawka godzinowa jest o wiele mniejsza wiec ludzie nie będą brali dodatkowych zleceń od których trzeba będzie zapłacić 60% podatek bo to się nie będzie im opłacało więc finalny efekt tej ustawy może zniechęcić setki tysięcy samozatrudnionych do pracy 'po godzinach' od której teraz placili 19% kosztem swojego wolnego czasu....

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 13 ~Gość

Bardzo dobry i rzeczowy komentarz, który pokazuje prawdę o polskich przedsiębiorcach

! Odpowiedz
23 3 ~45latek

bajki o pracownikach pracujących 12 godzin w tygodniu za 8 tysięcy

! Odpowiedz
1 5 ~kucyk odpowiada ~45latek

gdzie tu bajke widzisz? chyba nie znasz apsketów ywkonywania projektów, to nie jest robota na godziny(ale to sao masz w budowlance, stolarce, mozna mnożyć przykłady), ale mozna tak ją czasem przeliczać, ale to jest wlasnie karanie ludzi posiadających pewne umiejetnosci podatkiem, pensja pensji nie równa i to że ktoś tyle zarabia nie bierze się z kosmosu, chyba że na jakiejś panstwówce się jest ;) jeżeli ci ludzie będa mieli płacic wieksze podatki to pewnie i ceny za pewne usługi wzrosną + oni zbiednieja , to jest po prostu równanie ludzi bez wzgledu na to co robią, co zrobili zeby to osiągnąć. Jeszzce jest opcja uciekania w szarą strefę przez wielu, bo taką możliwość mają też niektórzy

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 4 ~ZM

W zasadzie dotyczy to wszystkich wolnych zawodów. Zabicie przedsiębiorczości i chęci zarobienia więcej. Bo jak mam przez to oddać więcej w podatkach to sobie po prostu dodatkowe roboty odpuszczę. Trudno.

! Odpowiedz
50 6 ~szwestek

to jest bardzo dobry projekt PISu: 1) jeden prosty łatwy do rozliczenia bez znajomości prawa podatek 2) bogaci i tak mniej więcej tyle płacą 3) dla biednych to olbrzymia ulga

! Odpowiedz
21 6 ~piotr41

W artykule autor pominął bardzo istotny aspekt.
Dla prostego człowieka nie będzie kłopotu z rozliczeniem. Zarabiasz x - płaciż40x/100 podatku. Koniec kropka. Nie gmatwamy przepisów - naliczając x % od kwoty Y, a dostakowo z% od kwoty Y pomniejszonej/powięksoznej o x%Y.
Biura podatkowe będą potrzebne tylko większym przedsiębiorstwom.
Specjaliści od ZUS , PIT i Srit będą zbędni i cały ten pasożytniczy nawis wewnątrz firmy zostaie ucięty. To jest clue jak dla mnie całej tej idei.
Łatwiej rozksięgowąć przychód jednego konta na które wpłynie 40% podatku na cele ZUS, Pit , ochronę zdrowia niż robić to pojedynczo dla każdej osoby!!!!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 9 ~antyIDIOT

idź się wody napij gamoniu...

! Odpowiedz
0 6 ~Tomek

Dalej w nowej ustawie jest mowa o dochodzie, a nie przychodzie - więc wszystkie odliczenia, koszty itp pozostaną do odliczania. Pozdrawiam

! Odpowiedz
6 37 ~Olo99

Niech im groby hwujami porosną za takie debilne zmiany. Będzie jak za komuny: byle żul i pasożyt będzie się śmiał w twarz normalnym, pracującym i być może zarabiającym nieco ponad średnią: "po co synkciu studiujesz - żeby harować i płacić takim jak ja!"

! Odpowiedz
1 18 ~aaaa

Teraz przynajmniej będzie wszystko widoczne. Jest/będzie gorzej niż kiedykolwiek (średniowiecze, starożytność...) Kiedy to człowiek musiał oddawać połowę swojego zarobku? Przecież to jest nienormalne! A jeśli ktoś uważa że ZUS i NFZ to nie danina to ja nie chcę jej płacić! Ale się nie da!

! Odpowiedz
0 6 ~Krakers

a co tu ma uważanie ? ZUS jest podatkiem pogłównym od pracy i tyle , trzeba w końcu nazywać rzeczy po imieniu

! Odpowiedz
1 4 ~Krakers

teraz sprzątaczka za miesięczną pracę dostaje 2000 zł i odprowadza 1200zł ZUS i 360 zł podatku dochodowego ca daje razem 1560 zł czyli 78 % wynagrodzenia !!! gdzie ty żyjesz ?! do tego dochodzi 23 % podatku VAT wliczonego w ceny produktów jakie kupuje do życia

! Odpowiedz
0 4 ~Betka

No właśnie nie będzie wszystko widoczne. Teraz masz dokładnie określoną składkę zdrowotną i to jest realnie tyle i tyle złotych, które z twojej pensji trafiają na ochronę zdrowia. W skali całego kraju określona suma płynie na leczenie, związane z tym działania i na nic innego. A jak będzie wszystko do jednego worka, to może dadzą na ochronę zdrowia, a może dla aktualnie protestujących lub na wypasioną limuzynę dla siostry szwagra, która zajmuje jakieś newralgiczne stanowisko niezbędne dla utrzymania się rządu.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~Xyz odpowiada ~Krakers

Jeżeli dostaje 2 tys. na rękę (sprzątaczka?), to podatek na pewno nie wynosi 360 zł!! Od 3,1 tys. na rękę podatek dochodowy wynosi 318 zł... Po za tym zapomniałeś, że w ZUS-ie mieści się kwota "funduszy pracodawcy", która nie jest wliczana do wynagrodzenia brutto pracownika! Stanowi ona ok. 30% podstawy wymiaru składek...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 40 ~basia

Nie rozumiem dlaczego za to, że pracuję po 14 godz. na dobę (mam DG i nikogo nie zatrudniam, żeby nie było, że dorobiłam się kosztem innych), często czas pracy jest kosztem czasu dla rodziny i kosztem zdrowia, nie zarabiam najgorzej, mam płacić więcej?? Wszystko, co posiadam osiągnęłam ciężką pracą, nikt mi nic nie dał, nikt mi niczego nie ułatwiła, to jest tylko efekt mojej pracy. Dlaczego "dobra zmiana" tak chce mnie "nagrodzić"? Za chwilę okaże się, że lepiej siedzieć na zasiłku z MOPSu. Przecież to jest chore!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
47 7 ~piotr41

"nikt mi nic nie dał" - nie za duże uproszczenie ?
a kto Cię nauczył pisać- i ile za to zapłaciłaś?
jako dziecko nigdy nie korzystałaś z lekarzy i szpitali?
a może jadąc do innego miasta nie korzystasz z dróg tylko "na krechę" przez pola się ciągniesz terenowcem ?
Sytuacja gdy ktoś pracuje ponad ustawowe 8h nie jest łatwa do zdefiniowania/ogarnięcia przepisami. - jeśli się nie zgadzasz to sama zaproponuj jakieś rozwiązanie!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
40 4 ~Cold_showerr

Skoro pracujesz 14h/dobę to masz fajną pracę/dobrze płatną/ciekawą - nic tylko się cieszyć. W MOPSie dostaniesz 500-600 zł starczy Ci na życie?! To nie rób nic i będziesz miała zasiłek. Po drugie - 14 godzin z 24 na dobę!!? To jest chore - i żalisz się, że nie masz czasu na rodzinę? Jakbyśmy z żoną tyle pracowali to w ogóle by rodziny nie było.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 34 ~Bartek odpowiada ~piotr41

Nauczyła go pisac szkoła za którą jego rodzice zapłacili w podatkach, vat, pit itp. wiec nie była ona za darmo, a skoro tak sądzisz to jesteś naiwny, tak samo szpitale, lekarze i przychodnie. Państwo nie daje, państwo umozliwia dostep ogolny do rzeczy czy instytucji wcześniej opłaconych z podatków obywateli.

! Odpowiedz
2 0 ~jasio odpowiada ~piotr41

chyba nie bardzo zrozumiałeś o co "basi" chodzi. Przeczytaj jej wpis jeszcze raz ze zrozumieniem.Chyba,że masz z tym problem

! Odpowiedz
2 7 ~jasio

Bo to Basiu oprócz emerytów jest jeszcze jedyna grupa , która naprawdę utrzymuje ten budżet i uczciwie płaci podatki. A myślenie rządzących jest proste jak konstrukcja cepa: Płacą to znaczy,że mają więcej.A jak mają więcej to niech oddadzą.

! Odpowiedz
4 2 ~Kerimek1

Bo ma być po równo nie koniecznie sprawiedliwie. Tak jak za komuny. Bo władca kaczor tak sobie życzy i basta. Pis ma swój "plan" i choć by się waliło i paliło nie ma dyskusji. Nie ważne że jesteś po studiach, masz jakiś fach w ręku, chcesz zapewnić dobrobyt rodzinie, to nieważne. Należy cię zniszczyć wyssać z ciebie wszystkie soki, a jak będziesz chciał iść na emeryturę to się okaże że nie masz nawet na chleb bo kazali ci iść wcześniej.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 9 ~Do_Cold_Shower odpowiada ~Cold_showerr

Tak, teraz będziecie mogli wszyscy powp..ać za nasze. Ty nie rozumiesz etosu pracy i nie umiesz czytać ze zrozumieniem. Takie właśnie tłuki dostaną nasze ciężko zarobione pieniądze. Ona już dawno w podatkach spłaciła swoją edukację z nawiązką, a do lekarza i tak pewnie chodzi prywatnie. Na drogi płaci w paliwie, VAT i czym tam jeszcze. Idź po 500+, ale już się przymknij.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 4 ~Michał odpowiada ~piotr41

"nikt mi nic nie dał" - nie za duże uproszczenie ?
Jeżeli na to zapracowała to nie. Wszystko co zapewne dostała od pracodawców itp było ich zapłatą za jej prace.

"a kto Cię nauczył pisać- i ile za to zapłaciłaś?"
Szkoła. W podatkach więcej niż to było warte.

"jako dziecko nigdy nie korzystałaś z lekarzy i szpitali?"
Za to płacili w podatkach jej rodzice lub ona sama po tym jak zaczęła pracować. Idzie na to nieproporcjonalnie więcej pieniędzy niż to jest warte(smutne jest to że w wiekszości przypadków lepiej się leczyć prywatnie).

"a może jadąc do innego miasta nie korzystasz z dróg tylko "na krechę" przez pola się ciągniesz terenowcem ?"
I znowu podatki które każdy z nas płaci.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 3 ~John odpowiada ~Cold_showerr

Patrz jaka! Jeszcze śmie pracować i to więcej niż 8h!
Tylko zarabianie za często ciężką prace to coś innego niż 500-600 zł tak za nic :)

! Odpowiedz
1 2 ~Gość odpowiada ~piotr41

Człowieku co za głupoty wypisujesz.....

! Odpowiedz
0 5 ~Gość odpowiada ~Cold_showerr

Ale dzięki tej Pani to ty człowieku masz świadczenia z państwa....gdyby w Polsce byli tylko tacy ludzie jak ty to by była totalna katastrofa. Przedsiębiorcy to przyszłość....

! Odpowiedz
0 2 ~kucyk odpowiada ~piotr41

bo tak nikt wielu nie dawał, nie wiem czy wiesz ale są ludzie ktorzy nie wzieli zlotówki od tego panstwa Drogi , leczenie jako dziecko to placili jego rodzice jak oczywiscie pracowali a nie zerowali w administracji, bo co to za placenie skladki z pensji ktora wyplacana jest z wplywów podatkowych a jak ich nie ma to trzeba się zadłużyć, żeby im dać i za to płacą kolejne pokolenia . Nic mi nie mów o drogach bo wiem jak one sa budowane i kto buduje , za ile. Nie dziw sie kolego, że kiedys takie podejscie do ciebie dotrze, jak naprawdę bedziesz potrzbował fachowca do leczenia. a ten wyjechał bo mu płacą jakies grosze za 20 lat nauki ... bo tak sa tacy co można sprawdzić ile sie uczyli i jak ... Kolego w normlanych krajach wiedza jakie sa realia pracy na DG i dlatego ich sie nie szarpie.... ludzie nierzadko pracuja cały dzień, nawet jak się przed TV położą to myśla od czego jutro zaczną dzień. a o cyzm mysli staystyczny etatowiec: gdzie pojde po pracy, co bede w weekend robil i narzeka ze ma malo zarabia , bo by pojechal w góry na weekend, ot taka roznica... a tych podatkiem trzepną własnie maluczkich, bo tak ten co zarabia na DG od 5-10k to mlłutki jest. Tacy fachowcy budowlani co pracują na swoim(sami) przestana być konkurencyjni w stosunku do firm zatrudnijacych kilka, kilkanascie osob nie mowiąć o wiekszych.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 1 ~kucyk odpowiada ~piotr41

bo tak nikt wielu nie dawał, nie wiem czy wiesz ale są ludzie ktorzy nie wzieli zlotówki od tego panstwa Drogi , leczenie jako dziecko to placili jego rodzice jak oczywiscie pracowali a nie zerowali w administracji, bo co to za placenie skladki z pensji ktora wyplacana jest z wplywów podatkowych a jak ich nie ma to trzeba się zadłużyć, żeby im dać i za to płacą kolejne pokolenia . Nic mi nie mów o drogach bo wiem jak one sa budowane i kto buduje , za ile. Nie dziw sie kolego, że kiedys takie podejscie do ciebie dotrze, jak naprawdę bedziesz potrzbował fachowca do leczenia. a ten wyjechał bo mu płacą jakies grosze za 20 lat nauki ... bo tak sa tacy co można sprawdzić ile sie uczyli i jak ... Kolego w normlanych krajach wiedza jakie sa realia pracy na DG i dlatego ich sie nie szarpie.... ludzie nierzadko pracuja cały dzień, nawet jak się przed TV położą to myśla od czego jutro zaczną dzień. a o cyzm mysli staystyczny etatowiec: gdzie pojde po pracy, co bede w weekend robil i narzeka ze ma malo zarabia , bo by pojechal w góry na weekend, ot taka roznica... a tych podatkiem trzepną własnie maluczkich, bo tak ten co zarabia na DG od 5-10k to mlłutki jest. Tacy fachowcy budowlani co pracują na swoim(sami) przestana być konkurencyjni w stosunku do firm zatrudnijacych kilka, kilkanascie osob nie mowiąć o wiekszych.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~kucyk odpowiada ~Cold_showerr

ale kolego bo trzeba to zrozumieć, a często ludzie tego nie rozumieją, bo sa na to za leniwi, może fizycznie nie być w pracy ale praca za nim chodzi cały dzien i podczas snu. Etat zawsze jest prosty, bo po 8h nic cię praktycznie nie interesuje, chyba ze umowa inaczej stanowi i musisz być stand by :P wyskakujesz z mopsem , to juz swiadczy o twoim poziomie... to ja ci cos napisze:> normlany facet z dwiema rekoma nie idzie do zadnego mopsu i nigdy by nie poszedł jak ma dumę i honor i chęci do pracy, takich mopsiarzy tro ja u siebie w robocie widziałem, i jeszcze im najniższa płacic ... za co się pytam. Ty widzisz myslisz wlasnie kategoriami lenia, pojsc do pracy wyjsc , nie wiem co robisz i w czym bo to duzo by powiedziało. Wlasnie w taki sposob zabija sie małe firmy, takie zatrudniajace po pare osob max, z wlascicielem pracujacym ramie w ramię, tacy ludzie znikaja i dlatego ludzie siedza bez roboty w domach, bo nie maja mozliwosci otwierac firm bo takie są realia i nie mogą konkurować z wiekszymi. i się tworzy kkilku wiekszych pracodawców w mieście takim(np. 20tys mieszk.), ustalają za kurtyną pewne zasady żeby chaosu nie było w pensjach , ludzie prakltycznie nie maja wyboru jezeli chodiz o place... a im wiecej mord tym trudniej sie dogadac,

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~kucyk odpowiada ~Cold_showerr

ale kolego bo trzeba to zrozumieć, a często ludzie tego nie rozumieją, bo sa na to za leniwi, może fizycznie nie być w pracy ale praca za nim chodzi cały dzien i podczas snu. Etat zawsze jest prosty, bo po 8h nic cię praktycznie nie interesuje, chyba ze umowa inaczej stanowi i musisz być stand by :P wyskakujesz z mopsem , to juz swiadczy o twoim poziomie... to ja ci cos napisze:> normlany facet z dwiema rekoma nie idzie do zadnego mopsu i nigdy by nie poszedł jak ma dumę i honor i chęci do pracy, takich mopsiarzy tro ja u siebie w robocie widziałem, i jeszcze im najniższa płacic ... za co się pytam. Ty widzisz myslisz wlasnie kategoriami lenia, pojsc do pracy wyjsc , nie wiem co robisz i w czym bo to duzo by powiedziało. Wlasnie w taki sposob zabija sie małe firmy, takie zatrudniajace po pare osob max, z wlascicielem pracujacym ramie w ramię, tacy ludzie znikaja i dlatego ludzie siedza bez roboty w domach, bo nie maja mozliwosci otwierac firm bo takie są realia i nie mogą konkurować z wiekszymi. i się tworzy kkilku wiekszych pracodawców w mieście takim(np. 20tys mieszk.), ustalają za kurtyną pewne zasady żeby chaosu nie było w pensjach , ludzie prakltycznie nie maja wyboru jezeli chodiz o place... a im wiecej mord tym trudniej sie dogadac,

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~darek

Moje 5 groszy ;-)
W kalkulatorze wynagrodzeń wpisałem kwotę brutto brutto (czyli koszt zatrudnienia)
otrzymałem taką oto wiadomość :
"Jeżeli zarabiasz 4 974 PLN brutto to 55% Polaków zarabia mniej od Ciebie."
Czyli 3 531,68 netto
Póżniej wpisałem kwotę 2999
Jeżeli zarabiasz 2 487 PLN brutto to 80% Polaków zarabia więcej od Ciebie.
Czyli 1 799,51 netto

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 4 ~leon

a ta tabela to ze stawkami miesięcznymi czy rocznymi?

! Odpowiedz
25 16 ~vauban

"Kilka procent zarabiających płacę minimalną sporo zyska", jakie znowu kilka procent, dkn? Czy autor ma pojęcie o tym, że płacę minimalną dostaje w tym kraju większość?

! Odpowiedz
9 22 ~Radzio

Nie znam nikogo, który zarabia minimum. Po prostu obracasz się wśród nieodpowiednich ludzi.

! Odpowiedz
1 3 ~pop

W którym kraju? Bo chyba nie w Polsce. Spójrz na statystyki zanim napiszesz, a się nie zbłaźnisz. Wg danych Eurostatu w Polsce minimalne wynagrodzenie otrzymuje 4,5% zatrudnionych.

! Odpowiedz
0 5 ~John odpowiada ~pop

Ale "większość" bardziej chwyta za serce ;)

! Odpowiedz
0 2 ~myszka odpowiada ~Radzio

bzdury gadasz, pensja 1800 w malej miescinie poza aglomeracją a 2500 w np. w miescie wojewodzkim to upraszczająć wlasnie dwie minimalne. Jezeli uwazasz ludzi zarabiajacych mniej za nieodowiednich to człowieku żal mi ciebie .... Ja mam doswiadczenie na kazdym polu i praca w korporacji w wiekszym mieście klepiąć przy kompie i praca fizyczna z małej miescinie i zawsze będa szanował bardziej tych drugich z ktorymi miałem doczynienia.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 ~myszka odpowiada ~Radzio

bzdury gadasz, pensja 1800 w malej miescinie poza aglomeracją a 2500 w np. w miescie wojewodzkim to upraszczająć wlasnie dwie minimalne. Jezeli uwazasz ludzi zarabiajacych mniej za nieodowiednich to człowieku żal mi ciebie .... Ja mam doswiadczenie na kazdym polu i praca w korporacji w wiekszym mieście klepiąć przy kompie i praca fizyczna z małej miescinie i zawsze będa szanował bardziej tych drugich z ktorymi miałem doczynienia.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
61 6 ~mpmpmpmpmpmp

i bardzo dobrze, bo Polskę utrzymują pielegniarki, nauczyciele i policjanci :) czyli etatowcy. Wszystkie "elity" tj lekarze, adwokaci, menadżerowie itp praktycznie nie płacą podatkow, za to żadania wobec Państwa mają b.duże!!! Trzeba się dobrowolnie podzielić bogactwem, bo inaczej prosta droga do rewolucji francuskiej. Komus 2 czy 3 samochód niewiele zmieni, ale niektórych nie stac na utrzymanie jednego. I to jest sytuacja, którą trzeba zmienić!!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 21 ~Michał

Tylko widzisz w wielu przypadkach taki lekarz potrzebuje wielu lat ciężkich studiów i po nich wiele lat praktyki. Dlaczego ktoś kto się przez ogromną cześć swojego życia poświęca aby dojść do tego stanowiska ma płacić za to więcej? Jasne są stanowiska po "znajomości" które mają spore pensje za nic ale jest też wiele których pensja jest uzależniona od czasu wymaganego do nauki i zapotrzebowania na rynku pracy i takie osoby same zapracowały na swoją pensję.

Jeszcze można dodać, że sporo takich osób przez wiele lat również miała ciężką sytuacje finansową np musiały się utrzymać czy też opłacić studia.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 17 ~AAARRR

Co za bzdury! A pielęgniarki, nauczyciele i policjanci to skąd mają nicy wynagrodzenia? No i pytanie dodatkowe - w jaki sposób policjanci utrzymują Polskę?

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
9 5 ~Rybus odpowiada ~Michał

A powiedz kto tym biednym lekarzom opłaca te ich trudne studia i praktyki? Bo wydaje mi się, że reszta społeczeństwa, niech lekarze pokryją 500 tys. za edukacje sami z własnej kieszeni i proszę bardzo...

! Odpowiedz
0 4 ~Michał odpowiada ~Rybus

500 tys? :)
Pomijając fakt, że koszt edukacji w USA jest mniejszy niż to co napisałeś to tak niech każdy po zakończeniu edukacji od razu oddaje koszta własnej nauki. Zapominasz, że taka osoba i ich rodzina również dokłada się do podatków w tym na Twoje kształcenie i każdego z nas mieszkającego w Polsce.

! Odpowiedz
1 9 ~cav

Może jestem nietypowym lekarzem, ale podatki płacę bardzo duże, a od państwa domagam się jedynie aby się urzędasy ode mnie odczepiły, bo pracować (czyli zajmować się np. Tobą) nie dają. Co do samochodów, to nikomu ich nie ukradłem, więc wypad. Twoich nie liczę, bo to Twoja, a nie moja sprawa. Sam mogłeś lepiej pokierować swoim życiem, a nie rewolucją innych straszyć. W razie czego znam języki i w każdej chwili mogę wyjechać więc się nie boję.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~cav odpowiada ~AAARRR

Nie wiesz? Nakładają na Ciebie mandaty i w ten sposób zwiększają PKB, albo coś innego, nie pamiętam, zarobiony jestem :)

! Odpowiedz
1 8 ~cav odpowiada ~Rybus

Mówisz o biednych lekarzach sierotach? Bo jeśli o takich co mają/mieli rodziców to błądzisz. Ci rodzice całe życie harowali okradani przez państwo. Dodatkowo, często wydali ostatni grosz żeby ich dziecko mogło studiować. Potem młody lekarz zapindalał przez sporo lat wyzyskiwany za grosze robiąc staże i specjalizację, a gdy tak między trzydziestka a czterdziestką wreszcie zaczął w miarę normalnie zarabiać to jakiś...... powołując się na społeczeństwo zaczyna go rozliczać z tego co już wielokrotnie sam (wraz z rodzicami) zapłacił. Pomyśl trochę, to nie boli.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 2 ~lekarz

Lekarze "nie płaca podatków", bzdura

! Odpowiedz
0 2 ~Betka odpowiada ~Rybus

To już oklepany temat. Jak lekarze mają zapłacić za studia, to niech zapłacą też absolwenci pozostałych kierunków: po politechnikach i uniwersytetach. Idąc dalej tym tokiem myślenia: niech zapłacą ci, co skończyli liceum, technikum i podobne szkoły na koszt państwa. No, podstawówkom może darujemy, bo to młodzież jeszcze nieletnia i nie ma z czego płacić. Jednym słowem, albo jest bezpłatna edukacja (czytaj: z naszych podatków) albo wszyscy płacą. I tak płacą, ale "solidarnie" w tych wszystkich składkach, podatkach i innych zdzierstwach.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Xyz odpowiada ~AAARRR

To są zawody publicznego zaufania. Służące bezpieczeństwu społeczeństwa. Każdy nim się go zatrudni w tych zawodach ma sprawdzaną niekaralność i wypłacalność... To nie jest takie hop-stop!

! Odpowiedz
2 50 ~seba

Ku...jak można podwoić stawkę podatku dla małych przedsiębiorców...To karygodne z 19 % liniowego na 40%, ??? Oznacza to : zwolnienia pracownicze, spowolnienie inwestycji, wzrost cen lub odejście do szarej strefy ewentualnie migracja firm do innych krajów..

Debilizm totalny !!

! Odpowiedz
19 4 ~RADA

CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM!!!

! Odpowiedz
0 8 ~MM

To oznacza przede wszystkim przeniesienie działalności za granicę albo właśnie przejście do szarej strefy.

! Odpowiedz
1 4 ~jaś

Ciekaw jestem co z Emerytami dorabiającymi, zapłacą na ZUS przy niskim dochodzie, czyli na coś czego już i tak nie odbiorą.

! Odpowiedz
0 0 ~Siguna

Emeryt który osiągnął ustawowy wiek emerytalny i emerytura jest jego podstawowym źródłem utrzymania nie musi płacić składek ZUS, no chyba że chce. Musi tylko zapłacić składkę ubezpieczenia zdrowotnego. A jak to będzie po "reformie"? Zobaczymy!

! Odpowiedz
4 13 ~dtr

Zapewne pracownicy dostaną umowy na 2000 brutto i zyskają 482 zł, a resztę dostaną pod stołem i będą zadowoleni bo na emeryturę z ZUS i tak nikt rozsądnie myślący już nie liczy. A chciwe państwo dostanie wielkie G. I dobrze.

! Odpowiedz
4 21 ~ed

Przeciez nie powinno byc tak , ze jedna forma dzialalnosci, czyli spolka prawa handlowego ma miec az ponad dwukrotnie nizszy podatek dochodowy od osoby prowadzacej dzialalnosc godpodarcza czy spolki osob . Jak tu konkurowac ?
Czy to jest PROPOLSKI rzad ? Osoby prowadzace dg to glownie polscy obywatele.
Wiemy, ze korporacje i tak nic nie placa.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 30 ~Fan_Pisu

Ojej, super! Najbiedniejsi najlepiej na tym wyjdą! To że pracodawcy będą musieli ciąć koszty i kupa najbiejdniejszych wyląduje na bruku to nic! Dobra zmiana!

! Odpowiedz
4 13 ~POLAK

Spokojnie : 300zl MOPS. Zrobic 4 dzieci 2000 ZL i bedzie MIESZKANIE + za DARMO.

! Odpowiedz
9 0 ~biedni_pracodawcy

Najbiedniejsi wylądują na bruku bo przedsiębiorcy najmą za darmo rumunów czy sami staną do pracy zamiast kilku osób tak? Pitolenie kota. Praca kosztuje i brawo PiS bo nareszcie zaczyna się tworzyć atmosfera do uwalania wyzyskiwaczy i cwaniaków jadących ze swoimi wysokimi dochodami na stawka znacznie niższych niż robole. Jedna stawka. Zarabiasz dużo? Gratulacje! JEDNA STAWKA. Państwo Cię łoi biedaku ze średnią krajową (którą niewielu dostaje bo tak sprytnie jest ustalana przez GUS)? Tak samo łoi zarabiających znacznie mniej od Ciebie. KONIEC Z NISKIMI PŁACAMI - chcecie płacić niższe podatki? Inni, muszą zarabiać odpowiednio więcej aby wspólna kasa nie świeciła pustkami.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~donald odpowiada ~biedni_pracodawcy

Tylko przedsiębiorca z tego co zarobi musi jeszcze utrzymać stanowiska pracy, inwestować itd. A nie przeżera tak jak Ty.

! Odpowiedz
0 1 ~Betka odpowiada ~biedni_pracodawcy

Tylko ta jedna stawka od 1500zł i od 15000 trochę się różni wartością realną a nie procentową. W tym przypadku, nawet jak ten lepiej zarabiający zapłaci 20% a nie 40%, to i tak płaci więcej, niż ten z dolnego pułapu.

! Odpowiedz
5 25 ~Henry

Dobry artykuł, konkrety i nazywanie po imieniu.
A co do podatku, te 1200zł miesiecznie niezaleznie od dochodow to jeden z najbardziej kretyńskich i wyniszczających gospodarkę podatków. Ktokolwiek to wymyślił i powinien ponieść odpowiedzialność karną, podobnie jak ludzie którzy przez tyle lat sie za to nie zabrali

! Odpowiedz
18 3 ~snd

Dlaczego składkę emerytalną nazywasz podatkiem? Przecież w oparciu o nią będziesz miał wypłacaną emeryturę.

! Odpowiedz
2 13 ~madzia odpowiada ~snd

ha ha hhahhahhaahhah ahhahah buuhahhahhaaaa!!!

! Odpowiedz
2 12 ~asdf odpowiada ~snd

bo jest przymusowa.

! Odpowiedz
6 2 ~snd odpowiada ~asdf

I co z tego, że jest przymusowa? OC też jest przymusowe a przecież nie jest podatkiem. Jakiś inny poważny argument?

! Odpowiedz
0 3 ~qpa odpowiada ~snd

OC to nie jest coś, co chroni Ciebie, tylko innych przed Tobą. Mylisz pojęcia, bo OC nie tworzy kapitału dla Ciebie. Równie dobrze możesz napisać to samo o czynszu za mieszkanie.

! Odpowiedz
1 3 ~pop odpowiada ~snd

Kwestia nazewnictwa, podatki też możesz nazwać przymusową składką na infrastrukturę i funkcjonowanie państwa. Prawda jest taka że przymusowa składka na ZUS jest na bieżąco wydawana na świadczenia społeczne. Może i w oparciu o jej wysokość będzie wypłacana emerytura ale do tej emerytury trzeba dożyć. Jeśli ta składka dusi małego przedsiębiorcę, to ostatecznie wychodzi na to że wszyscy na niej tracą.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
7 12 ~Pawel

A ja proponuje przenieść firmę za granicę. Taniej, bardziej stabilnie i bezpieczniej. Oni pomogą www.admiral.tax

! Odpowiedz
1 2 ~OLO

To nic nie da bo przy nowym podatku zaplacisz i tak dochodowy w kraju. A dochodowy bedzie obciazony ZUS i tak. Nie ma znaczenia. Ta ustawa jest nie legalna w UE.

! Odpowiedz
2 14 ~ttt

Ciekawe jak będzie ze zwolnieniami od prowadzących firmę ktoś zarabia 100tys miesięcznie ciekawe ile mu wypłaci zus chorobowego

! Odpowiedz
2 20 ~Andrzej_Zet

Przedsiębiorca zareaguje bardzo prosto - zarejestruje spółkę i przejdzie na 15% CIT. Dywidenda jest co prawda opodatkowana 19%, ale pieniądze spółki można w dowolny sposób wykorzystać, niekoniecznie wypłacać dywidendę. Alternatywnie rozważy zarejestrowanie działalności np. na Słowacji czy w Czechach i podzleci tej spółce prowadzenie działalności - koszty wtedy wyzerują wszelkie zobowiązania wobec urzędów. Proste jak konstrukcja cepa, a ZUS i US zostaną z tym samym (w najlepszym wypadku)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
23 8 ~Grzechu_comeback

BEZ PRZESADY z tymi "stratami", bo jeżeli ktoś zarabia 100 000 i dostanie 2 000 mniej, to nie jest to jakiś szalenie wielki uszczerbek, bo na poziomie 2%. Z drugiej strony 482/2000 to już 24% NA PLUS!!!!
Inna sprawa to ile jest SZTUK zarabiających te 100 000??? Znacznie, znacznie, znacznie mniej aniżeli tych, którzy zarabiają 2 000. I to co do nich wróci trafi do POLSKIEJ GOSPODARKI a nie na PANAMĘ, czy inne Kajmany.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 18 ~jachu

Tych co zarabiają 100 tys jest wystarczająco dużo, by zabierając im pieniądze na kolejne kroki rozwoju firmy spowodować spowolnienie gospodarki i wzrost bezrobocia wśród średnio zarabiających

! Odpowiedz
1 13 ~ase

nie 2 tys mniej a 20 tyś mniej, podatek liniowy to 19% a ma być 40%, dlaczego ktoś kto pracuje by coś stworzyć ma utrzymywać innych??

! Odpowiedz
1 31 ~ja

czyli podsumowując: zamierzają opodatkować przedsiębiorców jak umowę o pracę, ale w zamian nie będzie urlopu płatnego i L4 z 80% bo przecież te złodzieje nie będą przedsiębiorcom tego płacić. Czyli generalnie rozjadą przedsiębiorców, jednocześnie bankster morawiecki opowiadał bujdy o wspieraniu przedsiębiorczości....

! Odpowiedz
0 8 ~ed

Przedsiebiorca ma ogromna odpowiedzialnosc...duzo wieksza niz pracownik. Przyklad...wystarczy ze jakis kluczowy odbiorca zrezygnuje z zakupow...nagle przedsiebiorca zostaje bez obrotu i dochodu, ale musi miesiacami wyplacac pensje, czynsze, leasingi...moga to byc dziesiatki lub setki tysiecy na miesiac. Nie rozliczy tego jak Trump przez 10 lat.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 6 ~Maciej

Bzdurne wyliczenie.
1.System podatkowy w bazuje na różnego rodzaju ulgach. Dzięki czemu efektywny podatek dla stawki 18% wynosi 7.5% a dal stawki 32 ca. 15. (dane za 2014). Jeśli zniknie podatek który można odliczyć wzrośnie tym samym haracz dla dobrej zmiany - efektywnie zapłacimy więcej.

2. System ma się samofinansować czyli jeśli mniej zarabiający mają zarabiać więcej to więcej zarabiający mają zarabiać mniej. Czyli jeśli teraz przy średniej płacy brutto ca. 4000 / na rękę ca. 3000, poniżej tej kwoty mają pracownicy zarabiać więcej - to powyżej będą zarabiać mniej.
granica może być przesunięta 100-200 zł w górę np 3200 na rękę zamiast 3000 ale już 3800 zamiast 4000.

3. 19% nie płacą samozatrudnieni, bo ci świadczący usługi w większości rozliczą podatek progresywny. podatek liniowy płacą w 99% przedsiębiorcy (475 tyś osób) - którzy efektywnie odprowadzają najwięcej do budżetu (+17%)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 5 ~cudawianki

A co z emerytami i rencistami też będą płacić 40% podatku bo pracowali po 40 lat i teraz mają wyższą emeryturę niż najniższe wynagrodzenie i nikt o nich nie dba. To już lepiej wszystkich emerytów i rencistów zapakować na złomowany statek wypłynąć na środek Bałtyku i pozwolić P. Macierewiczowi zorganizować ćwiczenia strzelania do celu, kto trafi ten dostanie medal. Rząd pozbędzie się problemu i zaoszczędzi

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~yahu

o emerytów pan maciorowicz na pewno dbać nie będzie

! Odpowiedz
7 1 ~Janek

Panie redaktorze K.Kolany, a może w końcu artykuł ile to statystycznie Pana prognoz się sprawdziło i w jakim procencie. Chociaż raz taki rachunek sumienia.

! Odpowiedz
2 8 ~Grzechu_comeback

Bez przesady. To nie prognoza tylko skromna analiza bowiem... "kluczowe parametry, bez których jednoznaczna ocena „jednolitego podatku” nie jest możliwa.".... bowiem wszystkiego jeszcze nie wiemy. A to, że prognozy speców się nie sprawdzają to nie nowina. Bo nawet prognozy Słońca Peru okazały się wielką klapą i zamiast dobrobytu mamy zieloną wyspę z pleśni i GIGANTYCZNY dług.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 13 ~aaa

To kasty uprzywywilejowane w tym rolnicy którzy nie placa składek na ubezpieczenie nareszcie zaczną je płacić jak zwykli zjadacze chleba .,trzeba zlikwidować krus.

! Odpowiedz
0 16 ~karwin

Kilka uwag.
1. Po wprowadzeniu jednolitej daniny, może i będę wiedział ile mi zabrali, ale nie będę wiedział gdzie trafiły moje pieniądze. Teraz wiem.
2. Popełnia Pan funadamentalny błąd pojęciowy. Podatek to BEZZWROTNE świadczenie. Składka emerytalna, zwłaszcza przy systemie zdefiniowanej składki, będzie "zwracana" przy wypłacie emerytury.
3. Pomija Pan ulgi - zwłaszcza prorodzinne. Jeżeli ich nie będzie, to przy sporej ilości dzieci, korzyści będą o wiele mniejsze, a w przypadku lepiej zarabiających znikną zupełnie.
4. Może Pan wyjaśnić w jaki sposób wzrost obciążeń 0,22% podatników ma zrekompensować korzyści pozostałych - efekt dla budżetu ma przecież być zerowy?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 5 ~janek

spoko to jest propozycja i sprawdzają opinie .... jednak mi się wydaje że będzie mi się opłacało już pracować za ludzi ..najwyżej będę za granicą ...no problem ..

! Odpowiedz
2 29 ~sprawdzam

zadajcie pytanie PiS !
Czy za uproszczeniem podatków, składek zus itp itd do jednej opłaty, czy za tym pójdzie uproszczenie systemu informatycznego w ZUS, i czy zwolnią przynajmniej 30% niczego nie produkujących urzędników ZUS, US, KRUS ?

! Odpowiedz
1 15 ~PIS

Dzień dobry, tu PIS z tej strony, zamierzamy zwolnić tych urzędników i ponownie zatrudnić na innym jeszcze bardziej bezproduktywnym stanowisku oraz zatrudnić jeszcze więcej urzędników do obsługi kolejnych świadczeń socjalnych, nad którymi już pracujemy oraz kolejnych do kontroli osób, które korzystają z tych świadczeń. Dziękuję za uwagę.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 1 ~Bartek

No dobrze, a jeżeli pracuję na dwóch umowach u różnych pracodawców, to trzeba będzie sumować te dochody i dopiero ustalać stawkę podatku?

! Odpowiedz
0 2 ~żenada

A jak jest teraz?

! Odpowiedz
12 28 ~antek

Nie wiecie moze kiedy teraz Jaro wsiadzie w JAK-40 i poleci gdzie ladowac we mgle?

! Odpowiedz
7 71 ~robrow

Po podniesieniu podatków poproszę żonę aby odpuściła sobie pracę (rozliczenie z małżonkiem), następnie zmaksymalizuję koszty a potem zmniejszę obroty firmy do akceptowalnej wartości. Wolny czas spędzę z rodziną. "Robota to głupota". Skoro państwo zakazuje się bogacić to lepiej czas spożytkować w inny sposób. Tylko trzeba to zaakceptować mentalnie, co dla wielu jest nieosiągalne.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
33 15 ~zez

słusznie, zrób z siebie biedaka żeby tylko nie zapłacić większego podatku. W końcu do tej pory zarabiałeś nie dla zysku, tylko w imię jakiejś idei

! Odpowiedz
2 16 ~paulo

Dobrze myslisz. Ja np. tak robie ale w UK.

W UK, PIT do £11k jest zwolniony z podatku. Diwidenda £5k jest tez zwolniona z podatku.

Tak wiec, pierwsze 3 miesiace najbardziej oplaca sie pracowac, zostaje w kieszeni 100%. Potem zaczynaja sie progi finansowe. Zrob wyliczenia w Excelu i bedziesz wiedzial do kiedy jest optymalnie pracowac. Ja np. pracuje 7/8 miesiecy w roku.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 15 ~aqq odpowiada ~zez

Wcale mu się nie dziwię, jak po przekroczeniu progów podatkowych efektywna stawka netto za godzinę pracy stanie się niesatysfakcjonująca, to rzeczywiście lepiej zrobić sobie wakacje.
Zresztą tak czasem robią pracujący na zagranicznych kontraktach.

! Odpowiedz
11 0 zielaczek

"zmniejszę obroty firmy do akceptowalnej wartości" - sam w tym momencie przyznałeś że nie masz nic przeciwko wyższemu opodatkowaniu siebie. Bo jeżeli jesteś skłonny zmniejszyć obroty to znaczy że obecnie zarabiasz ponad to co jest Ci niezbędne do życia na akceptowalnym przez Ciebie poziomie. Wszystko jedno czy zmniejszysz obroty, czy państwo zabierze Ci to w formie podatku. Tobie to bez różnicy, bo nadal żyjesz w akceptowalnym dla siebie luksusie.

Możesz zapłacić wyższy podatek, prowadząc tym samym do sprawiedliwszego rozdystrybuowania dóbr w społeczeństwie (dla Ciebie zarobić 15k zamiast 17k nie stanowi różnicy w luksusie życia, dla kogoś kto zarabia 1200 netto, dodatkowe 500zł to jest ogromny skok i poprawa warunków życia).

Możesz też zmniejszyć obroty a na rynku pojawi się konkurencja, która będzie oferować tę samą usługę w tej samej cenie i po prostu przejmie część klientów, skoro Ty nie będziesz już ich chciał obsługiwać. Rynek nie lubi pustki.

Możesz też przenieść firmę za granicę, ale nie dziw się wtedy że w Czechach jest lepiej niż w Polsce.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 0 ~KALENDARZ odpowiada ~paulo

Dziwny kalendarz mają w tej Wielkiej Brytanii, że tylko 8 miesięcy w roku:P

! Odpowiedz
0 9 ~as odpowiada zielaczek

nie po to pracuję by utrzymywać innych, mogę dokładać się wiecej na funkcjonowanie państwa i tak robię, ale jeżeli ja mam pracować na czyjeś mieszkanie, to wolę nic nie robić, pomagam jak mam ochotę a nie jak muszę, winne jest samo społeczeństwo bo przedsiębiorca to wróg nr jeden, wróg bo ma, ale jak ma łożyć na ciebie, to już jest ok??

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 6 ~Patryk

A co z osobami pobierającymi emerytury? Dla nich obecne koszty są dużo niższe niż 40%, ponieważ od emerytur nie płaci się składek na ubezpieczenia społeczne. Wprowadzenie jednolitego podatku według tych stawek oznaczałoby dla tej grupy ludzi duże straty...

! Odpowiedz
6 5 ~olo

jeszcze ci malo??????????

zakaz pracy.

! Odpowiedz
0 3 ~John odpowiada ~olo

Pytanie jak najbardziej ma sens w przypadku osób które pobierają emeryturę ale nie pracują. Czy stawki będę dotyczyć także świadczeń emerytalnych, czy tylko wynagrodzenia za pracę? A co z umowami zlecenia, kiedy czasami też płaci się tylko składkę zdrowotną?

! Odpowiedz
4 7 ~ahim

Może trzeba zbierać petycję, żeby zachować zryczałtowaną opłatę na zus oraz podatek liniowy. Tyle lat to funkcjonowało i było dobrze.

! Odpowiedz
16 4 ~Vvvv

jak banki opodatkowac to ok ale jak moj biznes opodatkowac to nie ok :)
Eh jakie to polskie :(

! Odpowiedz
4 47 ~Ansy

Czyli co Pisiory miały opodatkować banki i sklepy wielkopowierzchniowe a opodatkują tych co się im bardziej do szkoły chodzić chciało?

! Odpowiedz
1 15 ~11

to bzdura , przykładowo jeżeli zarabiałbym 15 000 , to od od 15 000 zapłacę 1200 zus czyli poniżej 9 % plus 19 % podatku liniowego, razem 28 %, skąd więc moje obciążenie 41,42 %, skoro jest to 28 %, a zapłacę 40 % . przy mniejszych sumach tak- mój zus jest niewspółmiernie wysoki do dochodu, ale bogatsi zapłacą dużo więcej niż obecnie. albo jestem kompletnym idiotą , co też jest możliwe

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 7 ~Jigga

Nie wiadomo jak to będzie wyglądało dla przedsiębiorców.

! Odpowiedz
0 8 ~szejk odpowiada ~Jigga

Pan "expert" Kowalczyk mowi ze liniowy 19% do likwidacji i bedzie obowiazywala skala podatkowa 40% max

! Odpowiedz
0 5 ~mhm odpowiada ~szejk

„40% max”
— i w to mi najtrudniej uwierzyć.

! Odpowiedz
1 9 ~Krzysztof odpowiada ~Jigga

Ryzykowna gra, bo jak zlikwiduja liniowy 19%, to albo bedzie oplacalo zalozyc sobie spolke z o.o. i wyplacac wiekszosc jako dywidende lub co gorsze dla rzadzacych wybrac inny kraj na prowadzenie swojej dzialalnosci. Lepiej poczekac na szczegoly i wtedy zobaczymy czy trzeba sie zwijac z polska dzialalnoscia.

! Odpowiedz
0 6 ~qwesa odpowiada ~Krzysztof

Jak wprowadzą 40%, to PL będzie jednym z najdroższych w Europie krajów do prowadzenia działalności.

! Odpowiedz
0 2 ~Furstenwalder

Panie(ni) 11. Proszę przeliczyć koszty na nowo od tych 15 tys. ZUS składka - ok. 1200 = 8%. Podatek liniowy 19% od kwoty 13800 = 2622 zł, sumujemy obciążenia 1200 + 2622 = 3822. To podzielić przez dochód 15 tys daje obciążenie = 25,48%

! Odpowiedz
3 6 ~arpo

podobno Tramp zniesie wizy dla Polaków, w USA opłaca się ciężko pracować a u nas od 2018 już nie

! Odpowiedz
3 4 ~hehehe

Tajtanik U.S.S. Donald już czeka w porcie.

! Odpowiedz
0 5 ~pd

Jak ktoś chce spróbować szczęścia w USA, to jeszcze przez 3 tygodnie jest aktywne "okienko" czasowe na udział w loterii wizowej DV-2018. W tym roku w Polsce media nic o tym nie mówią, wniosków mało, więc szansa wygrania całkiem spora.

! Odpowiedz
0 2 ~zez odpowiada ~pd

w 2015 aplikanci z Europy mieli 0,85% szansy, że zostaną wylosowani. Czyli szansa 1 na 100. Tak średnio.

! Odpowiedz
0 5 ~pd odpowiada ~zez

Podobno w tym roku szanse większe, ale nie śledzę specjalnie tematu. Są dużo ciekawsze kierunki wyjazdu niż USA.

! Odpowiedz
2 5 ~PLAY

Wszyscy którzy chcą się przenieść do Czech - uwaga - do Czech to ja mam za darmo! Słuszny wybór!!

! Odpowiedz
46 6 ~Waldemar

Dla większość podatki zostaną obniżone nawet o połowę, świetna wiadomość. PIS zrobi w 2 lata więcej dobrego niż PO w 8

! Odpowiedz
7 35 ~ed

czesc tej "wiekszosci" straci robote, jednak.

! Odpowiedz
14 3 ~hehe

10/10 - no jasne, to co tutaj krzyczy to tylko błąd statystyczny... Może Czechów w tych Czechach wyjdzie im taniej zatrudnić - niech najlepiej od razu swoje firemki do Luksemburgu przeniosą tam podatki ponoć najniższe :D.

! Odpowiedz
4 3 ~Apokalipsa_św_Donal odpowiada ~ed

No już słyszałem o tym, że firmy produkcyjne masowo wykupują grunty pod Berlinem i zatrudniają tam rodowitych Niemców za 2 ojro na godzinę!!!!

! Odpowiedz
0 0 ~ed odpowiada ~Apokalipsa_św_Donal

co ty powiesz, prawda li to ?

! Odpowiedz
5 1 ~Rychu odpowiada ~ed

Jasne, że prawda, kto nie kupi ten przegra życie - kredyty w Banku Nowoczesnym - Swetry gratis!!

! Odpowiedz
1 8 ~zxzz odpowiada ~Apokalipsa_św_Donal

Miało być pewnie śmiesznie, ale niestety trafiłeś. Jedna z większych, międzynarodowych firm produkcyjnych właśnie uruchamia we wschodnich Niemczech produkcję, która w pierwotnym założeniu miała trafić do fabryki w Polsce.

! Odpowiedz
1 1 ~Tralalala odpowiada ~zxzz

Jaka to firma krętaczu?

! Odpowiedz
1 1 ~zxzz odpowiada ~Tralalala

Nie mogę powiedzieć, bo przed chwilą to wymyśliłem.

! Odpowiedz
0 0 ~śmieszek odpowiada ~ed

niby czemu straci?

! Odpowiedz
0 0 ~Sraldemar

czy naprawdę musisz wszystkim pokazać jaki jesteś głupi ?

! Odpowiedz
0 2 ~ase

boli cie, że mniejszość to mądrzy ludzie, teraz jest jasne dlaczeg pis wygrywa...wieszosc to glaby...

! Odpowiedz
6 3 ~Korwin

Dzieci moje! Odróbcie już zadania domowe - bo znowu powtarzanie klasy w gimbazie was czeka. Słyszałem, że w każdym kraju, najlepiej zarabiający płacą najwięcej - między innymi na moją pensyjkę w Brukseli.

! Odpowiedz
1 32 ~Piotr

No cóż, patriotyzm gospodarczy też ma swoje granice. Do tej pory płacę podatki w Polsce, chociaż ponad 95% dochodów mam od zagranicznych klientów. Jak przegną z nowymi stawkami, to nie będę już miał skrupułów żeby zmienić rezydencję podatkową.

! Odpowiedz
1 8 ~marcin

Dokładnie jak sądzę pewnie 30-50% działalności w tym kraju. Ciekawe czy PIS ma takie statystyki :).

! Odpowiedz
1 6 ~admin

Proszę nie robić sztucznego tłoku w komentarzach. PS w Czechach też płaci się podatki.

! Odpowiedz
2 10 ~pp

Prawie wszędzie się płaci. Tylko kwestia ile, i jak są potem wykorzystywane..

! Odpowiedz
1 13 ~marcin

wszedzie sie placi podatki, ale nie takie wysokie jak w POLSCE, do tego dolicz ZUS.

! Odpowiedz
3 15 ~zz odpowiada ~marcin

A rzeczy opłacane z podatków w Polsce są na kiepskim poziomie, bo kasa jest przepieprzana na kościół, pisiewiczów, itd..

! Odpowiedz
4 11 ~ed

Pewno jest jedne, ze pracodawcom spadnie chec do ryzyka i pracy, wiec bezrobocie sie powiekszy.
Nie mozna porownac obciazen pracodawcy i pracownika.....
Moze ktos chetny na jakis lobbing w sieci przeciw podwyzszaniu podatkow ?

! Odpowiedz
21 6 ~kokoszanel

Ręce opadają jak się czyta takie artykuły. Sformułowanie "jeśli prowadzisz działalność gospodarczą.. to zapłacisz więcej" jest tak bezsensowne, że aż przykro je komentować. Niech autor zapamięta, że prowadzenie działalności gosp. nie zwiększa podatków, dopiero osiąganie większego zysku tym skutkuje. Sam fakt prow. dz. gosp. nie jest jednoznaczny z wyższym dochodem!!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 7 ~pol

Działalnośc gospodarcza zgodnie za art. 2 SDG jest ZAROBKOWĄ działalnością wytwórczą handlową itd. Z definicji już więc ma charter zarobkowy bo taki jest jej cel.

! Odpowiedz
2 1 ~Galinski

Bzdura! Bo według nowych przepisów osiąganie wyższych obrotów a nie wyższego zysku będzie skutkowało wyższym podatkiem, a to ogromna różnica!

! Odpowiedz
5 20 ~marcin

A wiec Pany szykuje sie masowa migracja do Czech :) i masowe zamykanie firm w Polsce :). Pewnie postawia granicę i zamkną :), powinni to uwzględnić w tym swoim PISowskim planie.
A w nowej PISPolsce zostana emeryci i renciści i garstka zarabiajacych minimalna krajowa :).

! Odpowiedz
0 3 ~aqq

Najbardziej to uderzy w dorabiających za granicą, a mających rezydencję podatkową w Polsce. Nawet trochę lepiej wykwalifikowany robotnik, pracujący za tamtejsze przeciętne stawki, będzie w PL opodatkowany na poziomie jak co najmniej dyrektor banku...
Podejrzewam, że wielu ludzi skłoni to do wyjazdu już na stałe.

! Odpowiedz
6 29 ~robrow

Jestem na DG, zarabiam sporo. Jeśli pis podniesie mi podatki to zacznę mniej pracować. Wszystko można wyliczyć. Czas spędzony z rodziną bezcenny.

! Odpowiedz
3 29 ~xX

Mam to samo podejście, z tym że ja najpierw spróbuję jednak założyć działalność poza granicami tego kraju.

! Odpowiedz
0 19 ~marcin odpowiada ~xX

i tak zrobi wiekszosc, ja tez juz o tym mysle, PIS wystraszy ta zmiana wszystkich przedsiebiorcow, przez to Polska stanie sie nieatrakcyjna do inwestowania.

! Odpowiedz
1 15 ~jaTylkoPytam odpowiada ~xX

Spokojnie, nie ma co się tak denerwować, mamy obniżony CIT do 15%, a wiec należy pomyśleć o sp. Z.O.O. Wiem są większe koszty za tzw. księgowość, ale liczyć każdy umie.
Będzie tak.....Bolszewicy którzy domagają się większych podatków w końcowych rozrachunku zapłacą więcej niż płacili.
Poczytać historie podatku dochodowego, kiedy był podwyższany, dla kogo był na samym początku, a jaka grupa społeczna proporcjonalnie płaci najwięcej teraz.
Wyciągać wnioski w historii.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 4 ~zez odpowiada ~jaTylkoPytam

Nawet gdyby CIT zmniejszono do 15% to od zysku firmy musisz potem zapłacić 19% PIT czyli efektywnie musiałbyś i tak zapłacić 31%. Więc widać, że akurat nie należysz do tych, "którzy liczyć umią" :)

! Odpowiedz
0 3 ~ed odpowiada ~zez

nie wiadomo jaki pit bedzie od dywidendy

! Odpowiedz
0 1 ~zez odpowiada ~ed

na pewno nie będzie niższy niż teraz, bo inaczej "przedsiębiorcy" hurtem by się przeflancowali na CIT.

! Odpowiedz
7 3 ~jaTylkoPytam odpowiada ~zez

Po co "zez" bolszewiku wprowadzasz ludzi w błąd.
Jeśli sp Z.O.O odnotowała 100.000,00zł netto przychodu i wypłaciła dywidendę na poziomie 100.000,00, gdzie "znafco" widzisz tutaj podatek od dochodu?! Odpowiedz
3 3 ~zez odpowiada ~jaTylkoPytam

może najpierw dowiedz się jaka jest różnica między przychodem a zyskiem a potem komentuj?

! Odpowiedz
1 7 ~jaTylkoPytam odpowiada ~zez

Panie/pani "zez" od tego są księgowi, a Ty wiedz jedno... i tak nie będziesz żarł za moje i.... nie wyciąga się łapy po nie swoje.

! Odpowiedz
29 6 ~hehe

myślę że to kolejny element gry politycznej.... nikt rozsądny nie ogłaszałby podniesienia podatków dla przedsiębiorców ... 2 lata wprzód... kolejne działanie mające na celu atak na obecny polski rząd... nie udało się z protestami i napuszczaniem na siebie Polaków.... to kolejny zagrywka... zaraz na pewno pojawią się wywiady z żakowskim (głównym ekonomistą kraju)... który będzie pluł jadem...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 12 ~sop

Czy to nie słowa Kowalczyka. Przewodniczącego KE przy RM, baranie?

! Odpowiedz
4 23 ~marcin

a jak mam straty w firmie to mi oddadza wtedy chociaz czesc pieniedzy ? NIE. NIestety tym sposobem ludzie zaczna zamykac firmy i przenosci do np. Czech. W polsce zostana sami emeryci i zarabiajacy najnizsza krajowa :). GRATULUJE pomyslu.

! Odpowiedz
5 8 ~zez

a teraz ci oddają jak masz straty? :)

! Odpowiedz
1 3 ~marcin odpowiada ~zez

to bylo retoryczne pytanie.

! Odpowiedz
0 1 ~seth odpowiada ~zez

jak w poprzednim roku miał zysk to tak.

! Odpowiedz
0 1 ~marcin odpowiada ~seth

mozesz sobie co najwyzej pomniejszyc podatek o ile miales dochod :)

! Odpowiedz
8 18 ~asset

Jeszcze raz powtórzę swój komentarz bo już więcej niż połowa komentarzy pod tym artykułem świadczy że ludzie nie wiedzą i nie rozumieją czym jest brutto brutto albo celowo podgrzewają atmosferę że będzie podwyżka a nie obniżka tego podatku dla mniej i średnio zarabiających.

Najlepsze są komentarze w stylu " w tamtym roku zarobiłem 10 tyś zł i zapłaciłem 2 tyś podatku, ale jak mam zapłacić 4 tyś czyli 2 razy tyle to ten straszny rząd chce mi zabrać moje 2 tysiące"........................itp. bzdury.

Przecież w artykule jasno jest wyjaśnione że suma składek po stronie pracownika + składki po stronie pracodawcy = ok 40%

A po przeczytaniu ma się wrażenie że te komentarze piszą jakieś blond idiotki albo opłacone ćwoki które nie potrafią zrozumieć czytanego tekstu i czym jest kwota pensji brutto brutto czyli ich pensja brutto+cześć ich składki odprowadzana przez pracodawcę jako płatnika i będąca po stronie pracodawcy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~Betka

Pewnie nie zauważyłeś, ze wypowiadasz się na temat obciążeń pracownika etatowego a wszyscy pozostali mówią o drobnych przedsiębiorcach i samozatrudnieniu.

! Odpowiedz
0 1 ~Jan

Jak juz musisz pouczać, to chociaż naucz się rozróżniać przedsiębiorce od pracownika etatowego. Bo o tym jest dyskusja tutaj.

! Odpowiedz
0 4 ~packy

nie ma słowa co z ryczałtem 3%, to byłaby tragedia gdyby coś się zmieniło :/

! Odpowiedz
7 20 ~jaTylkoPytam

Klika pytań do czerwonej zarazy i innych bolszewików, których przywiało na tak zacny portal:
1. Czy, któryś bolszewik kiedykolwiek poświecił odrobinę czasu i poczytał o historii podatku dochodowego? Jeśli tak....jakie wyciągnął wnioski?
2. Co powinien zdobić bolszewik mając w domu zonę z dużymi cycuszkami?
a). domagać się pomniejszenia cycuszek kochanej żonki za pieniążki bogatego kapitalisty/zaradnego sąsiada?
b)domagać się powiększenia cycuszek żony sąsiada tego wstrętnego kapitalisty, oczywiście za pieniążki bolszewika?
c). Czy żądać debaty na ten temat z udziałem profesorków, lekarzy i oczywiście ekonomistów?
2 . Czy bolszewik myśęli, że gdy rząd zabierze bogatemu to będzie miał lepiej?
3. Czy bolszewik nie powinien się domagać ustawy typu....kapitalista musi codziennie wypijać tyle piw przed tv i obowiązkowo oglądać program t.j. dlaczego ja? Bolszewik ogląda, bo lubi żyć cudzym życiem, a wiec kapitalista też musi.
4 . Czy bolszewik choć raz był kapitalistą/wyzyskiwaczem, gdy zlecał robotę....np malowanie w domu ścian i próbował się targować?

Po przez litość nie będę zadawał więcej pytań.

Podsumowanie:
Po głębszym przeanalizowaniu doszedłem do takich wniosków:
Czerwona zarazę należałoby wyłapywać na ulicy i zadawać jedno proste pytanie....czy jesteś za podniesieniem podatków sąsiadowi/ kapitaliście, który ma więcej od ciebie i danie części łupu bolszewikowi....bolszewik, może być niezorientowany, a więc mała podpowiedź....tak tobie.
Pozytywna odpowiedź, poklask bolszewika do takich praktyk i zamykamy w klatce jak szczura, dajemy wszystkim po równo żreć, nie ważne czy jest gruby, chudy. Zapomniałem należy też obcinać, żeby nie powtórzyli jaka była jego odpowiedź. Inna czerwona zaraza mogłaby później kłamać
Pozdrawiam

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 5 ~jaTylkoPytam

Oczywiście poprzez, przepraszam za błąd.

! Odpowiedz
4 5 ~jaTylkoPytam odpowiada ~jaTylkoPytam

Widzę, że ciągnie bolszewika do czerwonego koloru, tak wiem....bolszewik i tak się "namęczył"
kierując myszką na czerwona łapkę.

! Odpowiedz
1 10 ~ed

Wlasnie czytam, ze w Czechach jest stawka PIT 15 dla dowolnego dochodu.....czy to prawda ?

! Odpowiedz
5 11 ~zez

tak, to prawda. Możesz się tam przenieść i taki podatek płacić. Musisz jednak faktycznie się wyprowadzić z Polski bo inaczej polski US zmusi cię do płacenia podatku w Polsce wg polskich stawek

! Odpowiedz
0 6 ~bredzisz_dziecko odpowiada ~zez

nic nie musi wystarczy że ktoś bedzie na pół etaciku w Czechach w wynajetym pokoiku robił powiedzmy "projekty" czy "analizy" i tam bedzie siedziba firmy

! Odpowiedz
0 7 ~Sugestia odpowiada ~zez

Nie chciałbyś zmienić nicka na Męczykoń?

! Odpowiedz
1 5 ~zez odpowiada ~bredzisz_dziecko

No znowu Ty i twoje teorie :) PIT płaci się wg rezydencji podatkowej a nie miejsca wykonywania. Nie wiem czemu z uporem maniaka lansujesz się przy swoje stanowisko skoro każdy może sobie szybko w necie sprawdzić, że nie masz racji. A przy okazji - Pozdrawiam :)

! Odpowiedz
1 1 (usunięty) odpowiada ~zez

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 4 ~Piotr odpowiada ~bredzisz_dziecko

Żeby czeska rezydencja podatkowa była nie do podważenia, to lepiej jednak mieć adres zamieszkania w Czechach (a w Polsce wymeldować się na stałe).

! Odpowiedz
0 2 ~ed odpowiada ~zez

Mysle ze mozna zalozyc firme w Czechach , ktora wystawi faktury dla polskiego oddzialu tak, ze polski oddzial nie bedzie mial zysku.

! Odpowiedz
1 1 ~zez odpowiada ~ed

jesteś pierwszym kumatym tutaj - tak faktycznie można zrobić, ale będzie to trudne w praktyce, bo jakie konkretnie usługi mogą małe firemki sobie zlecać? Duże firmy to co innego - ale duże firmy robią tak już od dawna, np "dzierżawiąc" swoje znaki towarowe, "własność intelektualną" itp.

! Odpowiedz
0 5 ~tm odpowiada ~zez

Adres dla firmy, czy meldunek dla jej właściciela to nie jest problem w Czechach, i polski US może się oblizać co najwyżej.

! Odpowiedz
0 9 ~pol

Skoro teraz w praktyce wszyscy płaca łącznie około 40 % podatków i parapodatków to pytanie się rodzi jak chcą pokryć niedobór. Zarabiających pieniądze rzędu 25- 30 tych jest garstka. Pieniądze zbliżonej do pensji minimalnej lub tylko nieznacznie wyższe miliony. Pytanie skąd pokryć niedobry w ZUS? Tą garstką najlepiej zarabiających? Nierealne. Do tego kwota wyższa od podatku to dodatkowe uszczuplenie dochodów budżetu państwa. Coś tu śmierdzi z daleka.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 2 ~zez

Oczywiście, że realne. Najlepiej zarabiający jadą na liniowym i każdy to wie. No, prawie każdy :)

! Odpowiedz
3 5 ~kaczysta_z_peelu odpowiada ~zez

ty jak każdy wyznawca Sekty smoleńskiej masz kłopoty ze zrozumieniem bardzo prostego tekstu

! Odpowiedz
1 3 ~mhm

Nie takie nierealne.

Primo: płatnicy z drugiego progu płacą bardzo dużo (z tego, co pamiętam, to jest było to ok. 2% odpowiadających za ok. 25% wpływów z PIT), więc podniesienie im tego może znacznie zwiększyć wpływy.

Secundo: dobrze zarabiający często korzystają z podatku liniowego, więc jego likwidacja też wpływy podnieść może.


Powyższe to oczywiście teoria, bo w praktyce podatnicy tak chętnie płacić wg nowych zasad nie będą..

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 7 ~mil odpowiada ~zez

zez a co Ci się nie podoba w podatku liniowym? Chyba widzisz różnicę 19% od 100tys a 40% od powiedzmy 10tys. Zarabiasz więcej to płacisz więcej - proste, a Ty chcesz żebym płacił jeszcze więcej. Gdzie tu logika

! Odpowiedz
1 2 ~pol odpowiada ~zez

Rozumiesz, że chodzi o potężną dysproporcję. Tych bogatych jest jak wynika z tekstu około 1 %. Mówimy tu o ludziach którzy zarabiają 25-30 tys. brutto miesięcznie. Przyjmując, że jest około 24-25 mln ludzi w wieku produktywnym, daje to około 250 tys osób. Ludzi którzy pracują za płacę minimalną albo nieco wyższą jest miliony. Zdaje się, że 4/5 Polaków zarabia do 3,5 tys netto czyl do 5 brutto. Czyli około 20 mln ludzi. Czyli tych bogatych jest 80 razy mniej! Rozumiesz w czym problem? Bogaci i ta nie udźwigną niedoborów w ZUS. Tym bardziej, że te pozostałe 19 % zarabia pomiędzy 5 brutto a 20 . Czyli też duży rozstrzał. Pozostaje jeszcze kwestie naliczania składek z jednolitego podatku! Przecież jakoś trzeba ZUS przekazać te pieniądze. A to kolejna biurokracja.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~er odpowiada ~mhm

Podeślij te dane, że 2 & podatników dostarcza 25 % PIT.

! Odpowiedz
0 0 ~mhm odpowiada ~er

Znalazłem tylko sprzed 3 lat http://wynagrodzenia.pl/artykul/dochody-polakow-w-swietle-deklaracji-podatkowych, ale nie tak dawno też gdzieś o tym czytałem, pamiętam nawet wykres kołowy...

! Odpowiedz
0 0 ~zez odpowiada ~er

odpowiem za mhm bo akurat mam pod ręką - http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5008832/Informacja
strona 11, tabela 4.7

! Odpowiedz
0 0 ~mhm odpowiada ~zez

4.10, kłamczuszku!

! Odpowiedz
0 0 ~zez odpowiada ~mhm

faktycznie, mea culpa :) dzięki za sprostowanie.

! Odpowiedz
1 0 ~mhm odpowiada ~mhm

Jeszcze dodam, że te 26% to dochód z „drugiego progu”, a przecież wszyscy płacący ten drugi próg płacą też 14 k w pierwszym, w sumie daje to prawie 10 mld, a więc DRUGOPROGOWA ELITA PŁACI 43% CAŁOŚCI WPŁYWÓW Z PIT!

! Odpowiedz
0 4 ~mhm odpowiada ~mhm

Te 43% (24 mld) to liczba na tyle imponująca, że powinno się wprowadzić nakaz czapkowania 2-progowej elicie przez beneficjentów 500✝ i innych form pomocy społecznej.

! Odpowiedz
0 0 ~zez odpowiada ~mhm

widzę, że dokument, który Ci zalinkowałem bardzo Cię zaciekawił więc mam dla Ciebie jeszcze jeden - tym razem to statystki podatkników CIT za 2015. Miłej lektury :)
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5758903/Informacja

! Odpowiedz
0 0 ~pol odpowiada ~mhm

Jak Ty to liczysz? Podatek 18 % płaci tez te 75 % ludzi! Kwota wlaan dotyczy wszystkich! a 32 jest od nadwyżki ponad 85!

! Odpowiedz
0 1 ~mhm odpowiada ~pol

657 tys. podatników zapłaciło podatek z drugiego progu — łącznie 14 mld zł (26% wpływów z PIT). Każdy z tych 657 tys. płaci też 14 tys. podatku z pierwszego progu — łącznie prawie 10 mld zł. W sumie płacą więc 14 mld + 10 mld = 24 mld.

! Odpowiedz
0 1 ~mhm odpowiada ~mhm

Ups, już ktoś mi dał zieloną łapkę, a chyba jednak się pomyliłem... te 14 mld to chyba jednak łączna suma podatku zapłaconego przez podatników płacących 2 próg, łącznie z ich podatkiem z 1 progu... a więc ta 3-procentowa elita płaci jednak „tylko” 26% (a nie 43%).

(A mój błąd wziął się m.in. z tego, że na s. 6 tego raportu są wyszczególnione dochody z PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39, które sumują się do 100% — a przecież ja płacę zarówno PIT-37, jak i PIT-38! Dlatego myślałem, że progi też są rozdzielone na wpływy z każdego, a nie na płatników.)

No nic, jakby co, to potrafię się przyznać do błędu... a 26% to nadal dużo ;)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 2 ~Dim

"Dziś przedsiębiorcy płacą 1200 zł miesięcznie na ZUS niezależnie od osiąganych dochodów, nawet jeśli mają straty. To korzystna konstrukcja dla osób osiągających wysokie dochody, ale często zabójcze obciążenie dla małych firm, generujących po kilka tysięcy złotych miesięcznego obrotu. Co prawda minister Kowalczyk napomknął o obniżeniu „obciążeń z tytułu ZUS dla drobnych przedsiębiorców” z 1200 zł do 500 zł, ale przecież kwotowy „zus” dla prowadzących działalność gospodarczą kłóciłby się z ideą „jednolitości” nowej daniny. "

Jednolitość nowej daniny można by uzyskać przez wprowadzenie dla samozatrudnionych takiego samego nonsensu jakim się karmi pracobiorców. Pracownik nie może zarobić na umowie o pracę w 2017 mniej niż 2000 brutto czyli całościowo 2 412 brutto^2 więc samozatrudniony nie będzie mógł mieć mniejszego zysku do opodatkowania niż 2 412 zł bo przecież może zmarnieć zbiednieć. 40% od 2 412 to 964,8 zł. Co oznacza że minimalna miesięczna stawka będzie wynosiła ;) w hipotetycznym uproszczonym nonsensie od 964,8 zl/miesiąc wzwyż. A co zrobić z tymi co zarobią mniej ? To samo co z pracownikami najemnymi do zwolnienia, tylko tym razem przez siebie samych.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 10 ~abc

Co to za działalność gospodarcza, która nie generuje powyżej 10 tys. zł miesięcznego przychodu? Może kiepski szewc czy krawiec - im należałoby pomóc. Ale dla 95% firm będzie znacząca podwyżka podatków. Jednakże PiS zatrudnił geniuszy od propagandy i motłoch będzie się cieszył, że więcej płaci.

! Odpowiedz
0 1 ~Dim odpowiada ~abc

"Co to za działalność gospodarcza, która nie generuje powyżej 10 tys. zł miesięcznego przychodu?"

"więc samozatrudniony nie będzie mógł mieć mniejszego zysku do opodatkowania niż"

Szczerze mówiąc przychód i zysk to inne kategorie ale od czego ten jednolity podatek to już mi się pokręciło.

W gospodarce nie podlegającej ekspansji czyli ustabilizowanej jest tak że strata jednego przedsiębiorcy jest zyskiem drugiego który akurat lepiej trafił w potrzeby klientów i uzyskał większy zysk niż poprzednio. Sądzę że przedsiębiorstwa nie bankrutują dlatego że nie mają przychodów tylko dlatego że ich przychody są mniejsze od kosztów co w przybliżeniu skutkuje stratą.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
17 3 ~zxc

Dziś doszło do takich patologii, że nawet piłkarze są na jednoosobowej działalności, żeby płacić liniowy PIT i ryczałtowy 1,1 tys. zł ZUS. Liniowy PIT powinien być zlikwidowany już od 2017 r. a druga stawka PIT winna powrócić na 40%

! Odpowiedz
12 3 ~zez

No ale dla naszych "przedsiębiorców" ryczałtowy ZUS to dramat przecież. Kiedyś napisałem na tym forum, że ryczałtowy ZUS to dar z nieba to zostałem obrzucony inwektywami. Nagle gdy ten ryczałttowy ZUS ma być likwidowany to im też źle. Wniosek - im zawsze będzie źle...

! Odpowiedz
1 9 ~patologia odpowiada ~zez

zostan przedsiebiorca, przeciez masz wolna reke, wtedy zobaczymy co bedziesz pisal. POLSKA to patologia, takie rzeczy powinni wprowadzac stopniowo aby nie wystraszyc przedsiebiorcow, teraz bedzie masowe zamykanie działalności i przenoszenie poza granice Polski.

! Odpowiedz
1 4 ~pa

Zniknąć powinien nie ryczałt, tylko sam ZUS.

! Odpowiedz
3 24 ~silvio_gesell

Ile razy jeszcze będziemy proponować podatki, które karzą ludzi za wykonywanie pożytecznej pracy, dzięki której wszyscy zyskujemy? Nazywajmy rzeczy po imieniu, opodatkowanie pracy jest kradzieżą. Podatki dochodowe, przychodowe, obrotowe, od wartości dodanej, spadkowe, katastralne, majątkowe są okradaniem nas z owoców naszej pracy.

Istnieje dokładnie JEDEN PODATEK, który nie jest opodatkowaniem pracy - jest to podatek od wartości gruntu, bez wartości budynków i innych ulepszeń, za które zapłacił właściciel. Nie jest opodatkowaniem pracy, bo człowiek nie wyprodukował ziemi, ale otrzymał ją za darmo.

Jak więc to możliwe, że ziemia drożeje, a nie jest za darmo? A tak, że wszystkie koszty, które ponoszą rodzice związane z wychowaniem dzieci stanowią zysk właścicieli ziemi, bo większa ilość ludzi zwiększa popyt na przestrzeń i podnosi jej cenę.

Jeśli zlikwidujemy opodatkowanie pracy na rzecz wzajemnej dzierżawy przestrzeni Ziemi, wtedy ziemię będzie posiadał ten, kto będzie płacić największy czynsz za przywilej korzystania z niej na wyłączność. Odstępne spadnie do zera, więc nie trzeba będzie zadłużać się na 30 lat by kupić własny kąt. Nie będzie opłacało się trzymać odłogów i pustostanów. Nigdy nie będzie już baniek na rynku nieruchomości, które są przyczyną wszystkich kryzysów gospodarczych.

To się da zrobić, a efekty dla gospodarki państwa i życia społecznego są znakomite, wystarczy popatrzeć na zdjęcia z Singapuru.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 9 ~micra

Prezent od PiS. Teraz by obchodzić prawo pracownicy/pracodawcy kombinowali z delegacjami. Teraz też będą, ale wystarczy znaleźć kilku "chętnych" studentów/emerytów, którzy zostaną fikcyjnie zatrudnieni na jak najwyższą kwotę, która daje jak najniższy podatek i z kwoty oficjalnej dostaną kilka "stówek", ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne, a resztę, przy ciut wyższym niż 19% koszcie, "pracodawca" schowa do kieszeni.

Genialne w swej prostocie, byle bezrobotnych nie zabrakło, a studenci by mieli chęć do takiej pracy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 2 ~zez

No to policzmy. "Zatrudniam" za 2 tys, od tego płacę (wg projektu) około 20% czyli 400 zł "jednolitego podatku PIT + ZUS". Mam z tego wirtualnego zatrudnienia 2 tys kosztów o które mogę pomniejszyć moje podatki. Zakładając że jestem małym przedsiębiorcą i dalej płacę 19% to te 2 tys obniżają moje podatki o 380 zł. Czyli jestem na Twoim genialnym planie o 20 zł w plecy a jeszcze musze coś odpalić swojemu wirtualnego pracownikowi... Genialne!!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 7 ~Skubany

Do wczoraj chodziłem w berecie z kota.Jeszcze jeden głupi numer i przerzucę się na kołnierz z Lisa.

! Odpowiedz
0 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 7 ~zdezorientowany

ja chyba czegoś nie rozumiem.
teraz jest tak, że zarabiamy kwotę brutto ale faktyczny koszt pracodawcy jest wyższy z uwagi na z góry określone stawki. Teraz mamy płacić podatek 40% od kwoty brutto-brutto ale czy ta kwota zostanie nam wpisana do umowy o pracę czy też pracodawca zacznie odprowadzać 40% od kwoty z umowy. zniknie już określony do tej pory koszt pracodawcy a zostanie wyłącznie 40% od kwoty brutto (po zmianie kwota brutto-brutto stanie sie poprostu kwotą brutto) czyli idąc tym torem większość z nas straci średnio 10% ze swojej pensji, ponieważ do tej pory od kwoty brutto (tej z umowy) pobierano ok. 30%. Chyba, że z automatu (jakimś dziwnym dekretem) wszyscy pracodawcy będą zobowiązani do przepisania do umów pracowniczych dotychczasowego kosztu jako pensję w kwocie brutto.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
14 3 ~zez

masz w artykule - ministry mówią ogólniki, na razie nie ma nawet projektu ustawy. Najważniejsza zmiana to likwidacja podatku liniowego dla prowadzących działalność gospodarczą i obniżenie ZUS dla najmniej zarabiających, ale jak konkretnie to ma wyglądać na razie nie wiadomo - wiadomo natomiast, że już zapowiedź zmian podniosła ciśnienie "ciemiężonym" biznesmenom którzy płacą teraz 19% i stały, śmiesznie niski ZUS

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 15 ~mil odpowiada ~zez

przypuszczam, że taki "ciemiężony" biznesmen płaci większy podatek niż Ty, a wygląda na to, że będzie płacił jeszcze większy

! Odpowiedz
0 3 (usunięty) odpowiada ~zez

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 3 ~mhm

Nie widzę problemu, skoro można narzucić rejestrację milionów kart SIM, to czemu nie przepisanie umów? W praktyce możne nawet to nie będzie potrzebne, można ustawą zmienić zasady umów podpisanych przed terminem wejścia w życie nowych zasad — ponieważ pracodawca wychodzi na zero, to nie można się do tego przyczepić, nawet gdyby TK działał.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 0 ~zez odpowiada (usunięty)

Skąd wiesz że nim już nie jestem? Ale zapewne nie jesteśmy w tej samej lidze, bo ja nie kwękam że 1200 zł miesięcznie na ZUS to "olbrzymie koszty"

! Odpowiedz
0 0 ~bill odpowiada ~mil

W Polsce niestety w większości "biznesmeni" jadą na wielkiej stracie latami i podatków nie uświadczysz kolego. swoją drogą zatrudniają ludzi (jeśli zatrudniają uczciwie) i to jest wartość dodana bo za nich odprowadzają podatek/zus itd. i to trzeba pokazać , nie twórzcie kolejnych przepisów do obejścia bo i tak je obejdziemy to jest Polska mentalność i tutaj PiS nie wygra.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 32 ~ed

Poglebi sie przepasc miedzy polskim przedsiebiorca a zagraniczna korporacja ktore jak wiem placa jakies ulamki procenta. Polak nie bedzie mial na inwestycje chyba ze przez.kredyt da zarobic bankom.
I TO JEST PROPOLSKI RZAD ?
Dodam ze co innego przedsiebiorca a co innego pracownik. Przedsiebiorca musi miec zapas na wypadek straty takze dlatego zeby wyplacic wynagrodzenia...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 5 ~daffa

Zgadzam się w 100% z tym co napisałeś.

! Odpowiedz
0 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
22 2 ~zez

No jasne, przedsiębiorca musi mieć oszczędności na "czarną godzinę" ale pracownik to już oczywiście nie. W końcu pracownik nigdy nagle nie ulega wypadkowi, nie zostaje zwolniony ani w ogóle nigdy mu się nic złego nie dzieje. Plagi są spuszczane przez US i ZUS tylko na biednego przedsiębiorcę...

! Odpowiedz
1 8 ~daffa odpowiada ~zez

Coś się musiało zadziać złego w twoim życiu, że twoje wypowiedzi są tak pełne jadu, złości czy nawet nienawiści. Może lepiej odpuścić sobie to pisanie...nie rób tego dla mnie, ale dla własnej zdrowotności.

! Odpowiedz
6 2 ~zez odpowiada ~daffa

och, brakuje argumentów merytorycznych to zaczynają się "dobre rady"... :)

! Odpowiedz
0 5 ~ed odpowiada ~zez

Nie da sie porownac odpowiedzialnosci pracodawcy, ktory musi np. 3 mce placic wynagrodzenia, czynsze najmu itp itd. Natomiast pracodawca jest tez czlowiekiem i rowniez moze go spotkac wypadek, choroba....a mimo to ma zobowiazania w/w

! Odpowiedz
0 4 ~daffa odpowiada ~zez

Skąd, nawet nie próbuje z tobą wchodzić w rozmowę. Ale zróbmy test, poproś znajomego, aby przeczytał wycinek forum i porównał wypowiedzi innych z twoimi. Może wtedy przejrzysz na oczy. peace

! Odpowiedz
0 2 ~marcin

Dokladnie, teraz zobacza jak przedsiebiorcy zaczna zamykac firmy, przenosic masowo poza granice kraju :). Wszyscy beda poszkodowani, ale nie przedsiebiorca :). Wiec niech sobie Pany w naszym rzadze pomysla troszke bo zostana sami z emerytami i rencistami :).

! Odpowiedz
0 4 ~baza odpowiada ~zez

pracownik musi mieć max 5 tys. Przedsiębiorca musi utrzymać pracowników. Jak ma ich 10 i każdy zarabia 2 tys. na rękę to musi mieć 3,3 tysiąca x 10 + 30% koszty administracyjne + 0 dla siebie = 42 tys./ miesiąc. A firma musi mieć min. na 6 miesięcy czyli ok. 250-300 tys. Rozumiesz gimbazo?

! Odpowiedz
0 3 ~HEH odpowiada ~zez

NAJLEPIEJ BEDZIE JAK ZOSTANIESZ PRZEDSIEBIORCA I ZATRUDNISZ PRACOWNIKOW. WTEDY ZROZUMIESZ W CZYM RZECZ. POLECAM,

! Odpowiedz
3 5 ~malma

Ale łaska kolejne oszustwo a Kowalczyk jest łgarzem, nie ufam mu jest kłamcą w sprawie frankowiczów-- takim nie ufam wycofują ze swoich słów, horągiewki na wietrze, robią ustawę dla siebie żeby coś z tego ukręcić bo rząd nie ma kasy na obietnice i na obdarowywanie w tym kraju największych nierobów bo tylko tym podnoszą pensji i emerytury, tym którym w życiu się nie chciało pracować

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 14 ~Ert

Rozmawiałem ostatnio z osobą, której znajoma pracuje w CBŚ - temat powstał przy okazji naszej rozmowy o Wólce Kosowskiej i kasie jaką tam muszą obracać. Powiedział, że jak CBŚ wpada do azjatów to oni dają im plik faktur po chińsku, a z drugiej strony nasze organa ścigania nie mają kasy na tłumaczenie tego. I efekt jest taki, że na trasie nr 7 przy Wólce Polacy jadą autami +10 lat, a azjaci + 1miesiąc. Ten kto zna to miejsce będzie wiedział o czym piszę.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 12 ~zez

No ciekawe, bo ewidencja księgowa musi być w języku polskim. W ogóle jak ty to sobie wyobrażasz - że ktoś ma pęk faktur w kieszeni i to wystarczy za ewidencję?

! Odpowiedz
0 12 ~bmiara

Dziwne. Moja firma importował sporo towarów z całego świata i przy odprawie celnej zawsze musiało być dołączone tłumaczenie faktur.

Jeżeli nie ma tego tłumaczenia, to takie faktury sobie można co najwyżej użyć jako tapety, a nie jako dokumenty księgowe.

! Odpowiedz
0 0 ~xxx odpowiada ~zez

Zapewne chodzi o koszty importowanych dóbr, faktury wystawione przez eksportera.

! Odpowiedz
67 23 ~Drobny_Prywaciarz

Tak stracą ci najwięcej zarabiający: 1-2% ogółu - trudno - ktoś musi. Ale za to mała Asia będzie miała zawsze nowe buty na zimę, mały Jasiu pójdzie na dodatkowe lekcje z angielskiego, a państwo Kowalscy w końcu po 15 latach ocieplą sobie dom! Straci PAN Oskar który zamiast brać Porsche w leasing będzie mógł sobie wziąć tylko Audi A6. Tyle i dorabianie do tego innej ideologii jest zwykłym trollingiem (za pieniądze lub z idei). 98% ludzi będzie na plusie!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
29 12 ~Dobromir

No dokładnie - a ci którzy tak piszą o tym, że przeniosą biznesy do czech, czy na Słowację niech najpierw sprawdzą jakie tam się płaci podatki od dochodu - nie "ZUS" ale podatek od dochodu. Niech im to księgowy przeliczy i wtedy niech tutaj wrócą odszczekać.

! Odpowiedz
21 7 ~StanRS

Zgadza się! Ale tak mu kazali zwierzchnicy tego portaliku "bankier", to tak pisze. Jakby chciał Kolany bardziej obiektywnie, to by mu zaraz podziękowali za współpracę. A wiadomo, wypić i zakąsić trzeba, z babą na wakacje pojechać, grata zmienić na nowszego itd. To nie jest takie proste, jak wam się wydaje.

! Odpowiedz
4 23 ~Qazq

Gorzej, jak pracodawcy obniżą pracownikom pensje brutto, aby nowe "netto" było takie samo jak dotychczas.

! Odpowiedz
3 7 ~Pracownik odpowiada ~Qazq

Nie przy tym bezrobociu. Braku bezrobocia!

! Odpowiedz
3 2 ~zorro odpowiada ~StanRS

pewnie jest zatrudniony na B2B, a że zarabia więcej niż kilka koła, to do biznesu dołoży..

! Odpowiedz
3 18 ~Adam222

Aleś ty naiwny. Bogaci wyniosą się z kraju, pozostaną tylko biedni, którzy będę oczekiwali mniejszych podatków. Aby rząd miał takie same wpływy będzie musiał podnieść podatki dla wszystkich a to zarżnie gospodarkę.
Druga sprawa, płacimy teraz 40%. Jeśli biedni mają płacić 19,5% to bogatym wyjdzie około 60%. Inaczej nie domkną się wpływy do budżetu. Biorąc jednak pod uwagę, że bogatych jest niewielu a biednych dużo to podatek dla bogatych wzrośnie do 80%. Kto na to pójdzie?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 12 ~Karllos

kolego podwyższenie podatku producentom lub firmom świadczącym usługi spowoduje jedynie wzrost kosztu ... który ponosić będzie taki baranek jak ty ... dlaczego miałbym utrzymać ceny swoich usług na tym samym poziomie co teraz gdy płacę liniowy 19 % ??? skoro wszystkim podniosą z 19 % do 40 % to wierz mi, że wszyscy podniosą ceny usług... i tak większość firm rywalizuje głównie niską ceną bo praktycznie wszędzie są takie kryteria wyboru... najniższa cena... więc jako osoba prowadząca firmę od 7 lat mogę powiedzieć, że na pewnie koszty poniosą ostateczni odbiorcy usług

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
14 3 ~as

Jak równo to równo. Teraz mają liniówkę niezależnie od dochodu i im źle. I tak już wrzucają papier toaletowy do domu i tankowanie całej rodziny w koszty, ale niektórym zawsze będzie źle i będą uciskani.

! Odpowiedz
1 18 ~xyz odpowiada ~Dobromir

Czechy: 15% liniowego podatku PIT.
Zatkało kakao? :)

! Odpowiedz
18 6 ~adam odpowiada ~as

Cwaniaczki jęczą bo do tej pory płacili 19% plus ryczałt ZUS co przy dużych dochodach daje poniżej 20% łącznie z ZUSem, tak dobrze nie ma nigdzie w Europie żeby działalność łącznie ze składkami była opodatkowana na 20%. A etatowiec z dochodem 2 tys. brutto płaci 40% licząc od dużego brutto.
Słyszałem jak lokalny przedsiębiorca budowlany jadący na budowach z dotacji unijnych czyli podatków kpił sobie, że robole płacą podatki a on się bogaci (milion dochodu rocznie, oczywiście PITL + 1100 zł zus). Patologia i oby PiS miał siłę z tym skończyć

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 8 ~zez odpowiada ~Qazq

To niestety jest bardzo realny scenariusz. Już widzę te rozmowy pracodawca-pracownik - "Tu masz podpisz nową umowę, na rękę masz tyle samo więc nic się nie bój"

! Odpowiedz
2 2 ~zez odpowiada ~xyz

Wiesz co to jest rezydencja podatkowa? Bo piszesz tak, jakby to był dla ciebie zupełnie nieznany "koncept"...

! Odpowiedz
0 1 ~Liczydlo

podaj liczby, konkretnie kto co ile - potrafisz ?

Na obecna chwile nit nit potrafi ocenic jak bedzie wygladac reforma i jakie bedzie miala konsekwencje.

! Odpowiedz
25 3 ~art

Tradycyjnie pan kolany sie nie popisał, Bankier.pl dlaczego macie takich pseudo ekonomistów. paplanina ...

! Odpowiedz
6 23 ~Fala

Do Czech nie trzeba sie wyprowadzac, wystarczy sie tam zarejestrowac. Na razie spoko bolszewizm Kaczora idzie pelna para jak w Palacu Zimowym, chce sie dobrac tylka przedsiębiorcom ,ktorzy maja wesprzec Morawieckiego. Tutaj widzę zasadniczy konflikt , ktory tą pisowska opcje wysadzi z siodła, chcą miec ciastko i je zezreć. PIS stworzył juz nowe rozdanie powrotu do PO i SLD juz nie ma! Wystarczy tylko odsunąć PIS, czas na nową partie z wolnościa gospodarczą na sztandarach, bo dalej juz blisko 30 lat gnijemy zamiast się rozwijać

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 3 ~kowalsky

Celowo wprowadzasz ludzi na minę? 5 lat, domiar i wszystko zabrane.

! Odpowiedz
5 15 ~Mlodymilioner

LOL.... A ja od 5 lat generuje sobie Straty w grudniu, a Zyski przenosze na styczen, a za polowe zaoszczedzonych pieniedzy wspomagam madre dzieci i biedne rodziny.. Polskie panstwo na pewno by Dalo na Jakis allachow i Leni smierdzacych

! Odpowiedz
1 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
4 6 ~nfg

Ja mam działalność offshore zarejestrowaną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w konstrukcji prawnej, która gwarantuje nietykalność, konta bankowe założyłem na Cyprze, trochę papierologii, ale da się zrobić przez internet + skype. Całkowity koszt to ok. 1000 zł miesięcznie, ale ZERO podatków i ZUSu w Polsce. To jest najlepsze rozwiązanie dla biznesów internetowych.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 8 ~adam

Do czasu aż nie będziesz chciał skonsumować zarobionych pieniędzy. Kup mieszkanie czy droższy samochód to dostaniesz szybko wezwanie z US (wydatki nie znajdują pokrycia w deklarowanych dochodach). "Ale ja mam firmę zarejestrowaną za granicą" - powodzenia w takim tłumaczeniu

! Odpowiedz
0 8 ~Liberals odpowiada ~adam

Zez, to ty bolszewiku?? Ty myślisz, że PiS chce dokopać przedsiębiorcom, a ulżyć najbiedniejszym??? Buahahahahahahahahahaha, każda partia włącznie z PiSem traktuje największe grupy społeczne jak pożytecznych idiotów. którzy są potrzebni tylko do zagłosowania na nich. Potem się wciska im parę głodnych kawałków, jak to się im dogodzi, tłuszcza się cieszy, a po przegłosowaniu konkretnych ustaw sztaby prawników analizują je i znajdują kilka luk i możliwości obejścia, żeby bogatym wiele nie ubyło. W zasadzie to KAŻDA ustawa jest napisana tak, żeby nie zrobić krzywdy tym grupom, w których kieszeniach siedzą politycy. Przecież politycy nie siedzą w kieszeniach biedoty.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 6 ~kkk odpowiada ~adam

a co jest trudnego w takim tłumaczeniu? pokazujesz papiery i księgi firmy i nara, mogą Ci skoczyć

! Odpowiedz
0 3 ~maxim odpowiada ~adam

Wystarczy kupić mieszkanie na 30-letni kredyt, albo kupić przez kogoś w rodzinie kto ma dobre dochody + darowizna, na pewno jest wiele innych sposobów, poza tym nikt ci nie każe od razu kupować nowych mercedesów i willii w Zakopanem.

! Odpowiedz
2 1 ~adam odpowiada ~kkk

Jako obywatel RP podlegasz nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z dochodów krajowych i ZAGRANICZNYCH. Polecam lekturę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

! Odpowiedz
0 4 ~Maniek odpowiada ~adam

Chyba, że nie jest polskim rezydentem podatkowym.

! Odpowiedz
1 4 ~mhm odpowiada ~adam

Polska to nie USA.
Wg tego, co napisałeś, obywatel RP mieszkający np. w UK musiałby płacić podatek w Polsce...

! Odpowiedz
0 0 ~aqq odpowiada ~mhm

Jeśli jest na tyle nierozsądny, że nie uporządkował swojej sytuacji z rezydencją podatkową to TAK - może mieć obowiązek zapłaty podatku również w PL.
Nawet kilka lat temu była słynna akcja z tzw. abolicją podatkową, bo skala zjawiska była taka, że polski US i tak nie był w stanie tego ogarnąć.

! Odpowiedz
0 0 ~mhm odpowiada ~aqq

No właśnie, zasada jest taka, że płacisz tam, gdzie jesteś rezydentem, a przecież mówimy tu o właśnie o przeniesieniu rezydencji za granicę — a komuch ~adam bezczelnie łże twierdząc: „Jako obywatel RP podlegasz nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z dochodów krajowych i ZAGRANICZNYCH.”

! Odpowiedz
1 21 ~Karllos

a po co się przenosić ? wystarczy poprosić rodzinę w Anglii żeby tam otworzył swoją firemkę i kilka razy w miesiącu wystawiać będzie "odpowiednią" fakturkę kosztową ... kasa powędruje okrężną drogą do kieszeni przedsiębiorcy .... a podatek zostanie zapłacony w Anglii... i tyle będzie kasy w naszym budżecie... metod są setki jak chociażby zmiana na sp. z o.o.... a znając Polaków ... to te zmiany i tak straty przyniosą...... swoją droga jak dla mnie rząd może podnieść wszystkim przedsiębiorcą podatki do 60 %.... :) koniec końców za te podwyżki zapłacą zwykli odbiorcy usługi i kupujący produkty...logika moi drodzy... jak wszystkim podniesiemy to wszyscy podniosą ceny usług i produktów

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Ort

przedsiębiorcOM

! Odpowiedz
6 9 ~oTak

Na tych zmianach skorzysta 99% podatników :) popatrzcie na tabelę , nawet jak ktoś zarabia 16600 zł netto/ mc to zarobi 40 zeta

Z komentarzy to można by wnioskować że 99% podatników zarabia ponad 20 tys netto na miesiąc , bo wszyscy stracą :))

! Odpowiedz
1 7 ~Lukasz

Ta tabela to radosna twórczość bez wiarygodnych podstaw i danych. Gdyby była prawdziwa, to na pewno wpływ na budżet nie byłby neutralny tylko mocno ujemny (w obecny drugi próg podatkowy wpada zdaje się ledwo 2-3% podatników).

! Odpowiedz
1 2 ~przedsiębiorca

Ta tabelka to niezła propaganda, pokazuje śmieszne wyliczenia pracy NA ETACIE. Ktoś kto zarabia >10 tys raczej nie pracuje na etacie tylko ma kontrakt, działalność gospodarczą i płaci linowy, a po likwidacji liniowego takie osoby dostaną po twarzy, bo np zarabiając 15000 płaci się teraz ZUS + PIT w okolicach 4000zł, a wg nowej stawki będzie to 6000zł

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 11 ~plebs

Płaca "brutto brutto"

tylko w kretynskim kraju takie cos mozliwe

! Odpowiedz
1 1 ~aaaaa

Masz rację. Do tych kretyńskich krajów należą także między innymi: Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Austria, Szwecja, Włochy, Hiszpania, Szwajcaria, Chile, itd.
Nie wiem, jak jest w Arabii Saudyjskiej, Japonii, czy Zimbabwe.

! Odpowiedz
1 15 ~onie

chwila - płacę 19% podatku liniowego i od niego jeszcze odliczam składkę ZUS. Teraz zapłacę 40%? I VAT nadal 23% Przecież nie możemy wszyscy wyprowadzić firm do Czech?

! Odpowiedz
2 2 ~aaaa

Zalozysz sie? Ja juz szukam sposobu na cesje leasingu, jak nieznajde to bede jedyny pewnie w polse ktory zostanie :D

! Odpowiedz
3 2 ~zorro

nie misiu.. płacisz ZUS a od tego czego nie utopisz w kosztach płacisz podatek 19%. Teraz zapłacisz w zależności od tego ile zarobisz od 19,5 do 40% jednej daniny. Zarabiasz mało - zyskasz, zarabiasz dużo - wiadomo ;-) To nie jest wymierzone w drobnych przedsiębiorców, pracowników etatowych, tylko tych którzy uciekli z etatu na B2B z przyczyn ekonomicznych.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~secco

Możemy :)

! Odpowiedz
3 10 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 41 ~Edward_G

Chodzi tylko i wyłącznie o podwyższenie podatków. Zmiana sposobu naliczania ma to ukryć.

! Odpowiedz
1 26 ~cas

logika podpowiada, że dokładnie o to chodzi - inaczej po co to robić??? poza tym, czymś trzeba zasypać 60 mld dziury budżetowej - takiego deficytu w kolejnych latach nie da się utrzymać - progi zadłużenia już blisko

! Odpowiedz
4 0 ~myk odpowiada ~cas

Deficytu na ten rok wykorzystali dopiero 30%

! Odpowiedz
0 5 ~Maniek odpowiada ~myk

Bo z budżetu zrealizowano 0 (słownie: ZERO) inwestycji poza jakąś drobnicą. I marszałkowie województw też trzęsą portkami, bo im CBA do urzędów, więc inwestycje stanęły na amen.

! Odpowiedz
19 11 ~tomtom

Nie wiem jak inni. Ja się bardzo cieszę jak mogę dać zarobić Polakowi, kupić Polskie produkty itd. Nie mam też problemu z tym by zapłacić podatki w PL, ZUS itd. bo wiem, że to trafia i pomaga Polakom. Mam problem z tym, że rząd marnotrawi pieniądze, ustawia lewe przetargi, jest jak pasożyt/rak na ciele zdrowego organizmu. Władza to powinni być normalni urzędnicy, a nie święte krowy. Nie robią nic nadzwyczajnego by traktować ich inaczej. Powinni dla przykładu dostać jedna pensje bez przywilejów itp. i cześć. Chcą zarabiać więcej to proszę bardzo, własna działalność lub do firmy prywatnej.
W dzisiejszym świecie żeby przetrwać trzeba się zjednoczyć. Nie możemy być skrajnymi egoistami bo nic dobrego z tego nie będzie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 2 ~Ewa

A co z emerytami, ich świadczenia są niskie , obciązone skladką i podatkiem , rewaloryzacja zapowiadana jest żenującą daniną....ta grupa społeczna czeka też na lepszy byt.

! Odpowiedz
0 22 ~Maciej

No właśnie, jeżeli ktoś zarabia 30.000zł miesięcznie, to kto mu zabroni przenieść się gdzieś niedaleko Poslki :) Nawet wynajem tam drugiego mieszkania się zwróci :)

! Odpowiedz
4 29 ~bmiara

Dokładnie tak mam zamiar zrobić. Przeniosę firmę do Czech, mam blisko granicy, bo mieszkam koło Bielska-Białej.

A płaciłem dotąd bardzo duże kwotowo podatki (bo dużo zarabiam)....

! Odpowiedz
0 7 ~mhm odpowiada ~bmiara

Nie wiem, w jakiej branży akurat Ty pracujesz, w każdym razie — można się spodziewać, że po tych zmianach jakaś Ostrawa czy Czeski Cieszyn stanie się taką polską doliną krzemową :)

! Odpowiedz
1 31 ~tm

Rząd razem z szarą strefą dobiją uczciwe małe firmy, i ludzi na działalności gospodarczej. Cwaniacy i kombinatorzy już zacierają ręce.

! Odpowiedz
3 7 ~Daffa

Z innej beczki, Panie Krzysztofie Kolany to, ze na bankier.pl praktycznie brak dyskusji na temat umowy CETA, uwazam za wstyd i porazke. A moze to celowe dzialanie z waszej strony...

! Odpowiedz
0 4 ~kraken

O pracach rządu dotyczących CETA był artykuł na bankierze. Natomiast ciężko wyobrazić sobie dyskusje o ustawie, która nie jest w 100% jawna (co jest oczywiście absurdalnie karygodne ze strony UE i naszego rządu).

! Odpowiedz
0 9 ~128OUT

w tej kalkulacji zabrakło tylko informacji co z indywidualnymi kontami emerytalnymi w ZUS. jeżeli zniesiony zostanie limit 30 krotności to czy to oznacza, że tak kwota trafi na te konto czy też rząd po prostu je ukradnie. Powyższa tabelka w związku z tą kwestią nie pokazuje prawdziwego obrazu, bo kasa nie wpłacana do ZUS po przekroczeniu 30 krotność szła dotychczas na te konta, czyli de facto miała być w przyszłości "oddana" w formie emerytur... może Bankier pogłębił by nieco temat i bardziej dokładnie pisał co tak naprawdę w tej tabeli jest i jak to powinno się rozumieć, bo laik kupi w tym momencie uzasadnienia Pana K. że tzw. bogaci czyli pow. 2,5kEUR m-nie (w Niemczech minimalna płaca to ok. 1,5kEUR a średni 3,6kEUR) płacą mniej podatków co nie jest prawdą. Na końcu naprawdę bogaci nie wpłacą nic, bo się stąd wyniosą....

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 8 ~lql69

Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach ...
Pracownik ma umowę na 2000 brutto. Po wejściu nowych przepisów dalej ma 2000 brutto.
Profit ... z 50 zł na nowej kwocie wolnej od podatku... a pracodawca właśnie zaoszczędził 400zł na opłatach po swojej stronie.
Jakoś nie widzę możliwości zmuszenia pracodawcy, aby dał ci nową umowę na kwotę "brutto brutto", które go kosztował pracownik... może jedynie dla tych z minimalną krajową, którą będzie można podnieść o 400-500zł.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
7 6 ~asset

Połowa komentarzy pod tym artykułem świadczy że ludzie nie wiedzą i nie rozumieją czym jest brutto brutto albo celowo podgrzewają atmosferę że będzie podwyżka a nie obniżka tego podatku dla mniej i średnio zarabiających.

Najlepsze są komentarze w stylu " w tamtym roku zarobiłem 10 tyś zł i zapłaciłem 2 tyś podatku, ale jak mam zapłacić 4 tyś czyli 2 razy tyle to ten straszny rząd chce mi zabrać moje 2 tysiące"........................itp. bzdury.

Przecież w artykule jasno jest wyjaśnione że suma składek po stronie pracownika + składki po stronie pracodawcy = ok 40%

A po przeczytaniu ma się wrażenie że te komentarze piszą jakieś blond idiotki albo opłacone ćwoki które nie potrafią zrozumieć czytanego tekstu i czym jest kwota pensji brutto brutto czyli ich pensja brutto+cześć ich składki odprowadzana przez pracodawcę jako płatnika i będąca po stronie pracodawcy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 11 ~qwer

jak rzad majstruje przy podatkach to na pewno bedzie podwyzka

! Odpowiedz
0 4 ~Piotr

Czy minister Kowalczyk poinformował czy jednolity podatek będzie naliczany od kwoty brutto brutto czy od brutto?

! Odpowiedz
0 2 ~liczydlo

Bdyby zmiana miala byc neutrala na budzetu panstwa to po co ja robic ? bo chyba nie dla zabawy.
przy okajzji wmawia sie ze biedni dostana a bogaci zaplaca - uzyskujac poparcie spoleczne.

! Odpowiedz
0 0 ~nn

A to ciekawe. Bo ja obecnie płacę 32% podatku + ZUS + część zdrowotną nieodliczoną od podatku. Ile to razem? 60%?

! Odpowiedz
7 0 ~niepelnosprawny_org

na pewno bedzie lepiej, na ile to sie okaże jak nie bedzie wielu poprawek i dopisków...

! Odpowiedz
0 8 ~bmiara

Dla niepełnosprawnych i innych korzystających z moich podatków pewnie tak. Tylko do czasu, aż przestanę płacić podatki w Polsce, a zacznę w Czechach. Ciekawe z czego wtedy PiS będzie rozdawał?

! Odpowiedz
0 9 ~ggg

panowie jakie 40 %??%?%?%??

jakie prawie 40 :%%%%???

przecież to jest grubo ponad 40 %!!!!!!

! Odpowiedz
0 15 ~aaa

masz rację , jak doliczyć podatek VAT 23% który każdy z nas płaci i ukryte podatki w samym towarze podczas produkcji to wychodzi z 80% ...

! Odpowiedz
46 1 ~Tomasz

Pan Kolany napisał, że 90% podatników będzie płaciło 40%. Czy Pan żyje w Polsce? Nie znam nikogo kto by zarabiał powyżej 6.000 zł. Niech Pan przestanie opowiadać bajki.

! Odpowiedz
0 31 ~aa

a ja znam wielu. Bardzo wielu.

! Odpowiedz
0 15 ~abc odpowiada ~aa

JA ZNAM WIELU POWYŻEJ 20 000

! Odpowiedz
1 10 ~fghjkl

Gdzie ty mieszkasz albo w jakich kręgach się obracasz ???? jeśli tutaj się udzielasz tzn. że interesujesz się ekonomią i chcesz więcej zarabiać ....... nigdy nie będziesz latał z orłami jeśli zadajesz się z kurami - albo coś podobnie, to nie moje słowa tylko Zig Ziglar. Naprawdę punkt odniesienia bardzo dużo zmienia !!! to jest prosta rada warta miliony i nie tylko dla Ciebie ale dla wielu innych forumowiczów

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 13 ~bmiara

No to już znasz. Ja zarabiam pewnie z 10 albo 20x tyle co ty. I uczciwie płacę co miesiąc podatek liniowy dla przedsiębiorców.

Ale to końca 2017r, bo do wtedy przeniosę firmę do Czech/Słowacji i rząd który chciał mi podnieść podatki 2x już nie zobaczy ode mnie ani złotówki.

! Odpowiedz
0 10 ~KM

Mam ponad 40 lat. Większość moich znajomych i mojej żony zarabia ponad 6k zł.
I to nie ważne, czy ktoś jest budowlańcem, informatykiem, czy lekarzem.
Młodzi ludzie zarabiają mało, to fakt. Ale z biegiem lat człowiek do czegoś jednak dochodzi.

! Odpowiedz
1 4 ~qwe

w tej tabeli są roczne dochody?

! Odpowiedz
1 7 ~wrrrrr

TYGODNIówki !

! Odpowiedz
1 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 ~endi

nie poszywaj się pod ludzi , czy to takie zabawne ?

! Odpowiedz
2 15 ~jacenty

Zajrzałem tu przed chwilą, przeczytałem te posty i teraz wiem dlaczego szybko nie będziemy drugim Singapurem i bardzo nieliczni zarabiają te mityczne więcej niż 10k.m-c. Ktoś kto ma czas siedzieć tu godzinami i pomstować nigdy nie skupi się na swoim biznesie, wolnym zawodzie czy inwestowaniem a tylko z tego jest kasa na tym świecie ..... o przepraszam zapomniałem o wazeliniarzach "Misiewiczach" BEZ ODBIORU

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 2 ~abc

"a tylko z tego jest kasa na tym świecie"

chyba wśród twoich znajomych, no.. ale... zasuwaj, zasuwaj....jak Birkut Mateusz ZA-SU-WAJ :-)

! Odpowiedz
3 8 ~Memento

Kolego znam ludzi, którzy nie mieli chodów jak co niektórzy w latach 90'tych, żadnych układów z władzą, importów z i eksportów do byłego ZSRR (vide Gudzowaty i inne błogosławione typki) i wcale nie jest tak kolorowo z tym biznesem. Mam z własnego podwórka przykład dwóch konkurentów z różnych miejscowości - jeden ma spółkę jawną, uczciwie płaci podatki, nie pompuje sobie kosztów, nie optymalizuje i po prostu płaci dochodowy od około 100 tys. zł dochodu rocznie, a drugi ma sp.z o.o. sp.k., a obok tego multum innych sp.z o.o. zwłaszcza z udziałowcami w postaci s.a. Dla prostego człowieka jeden i drugi po prostu coś sprzedaje, ale ja widzę, że ten drugi co chwilę ma nowe spółki, bo część "upada" i dla kogoś kto robił w biznesie optymalizacyjnym wiadomo o co chodzi... Oczywiście zaraz jakiś hipokryta powie - mamy wolność gospodarczą, mogę mieć tysiąc spółek z o.o. i co mi zrobisz? No tak...zwłaszcza, że do każdej nawpychasz wszelkie możliwe PKD, na które nie trzeba koncesji, zezwolenia albo błogosławieństwa z Watykanu...Jak się żyje obu panom z w/w przykładu? Jeden stoi w miejscu od wielu lat, bo ciężko mu cokolwiek "odłożyć", bo rodzina to jednak koszty, nie ma dziesięciu willi, ani 10 samochodów na podjeździe. Drugi z kolei ma parę domów, w tym nad morzem, ciągle rozbudowuje się o nowe oddziały (chociaż ciężko tu mówić o oddziałach w rozumieniu prawnym, bo przecież "optymalizuje" na każdym kroku) i samochodów bodajże 9 i mówimy o autach typu BMW M5 czy Mercedes GL 63 AMG. Oczywiście można powiedzieć, że jeden się nie zna na biznesie, a drugi to wirtuoz, ale ja po prostu uważam, że zamiast bredzić trzeba powiedzieć wprost - drugi gość korzysta z dobrego "doradztwa", które pozwala "oszczędzać", a zasadniczą wadą jest to, że "oszczędzanie" odbywa się na koszt tych, którzy uczciwie płacą podatki. Żeby nie było - nie jestem jakimś malkontentem, każdemu życzę jak najlepiej, ale to co widzimy powyżej po prostu wydoi jeszcze bardziej pierwszy typ ludzi kosztem tych, którzy upalają nowe Ferrari na czeskich tablicach rejestracyjnych (z wiadomych przyczyn).

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 5 ~jj odpowiada ~Memento

Pięknie napisane, mam nadzieję że ludzie to przeczytają. A szczególnie to, że kombinator dorabia się kosztem reszty.
I tak u nas niestety chyba zawsze będzie, gdy każdy uczciwy nazywany jest frajerem.

! Odpowiedz
6 19 ~lel

PiS zaczyna niebezpiecznie kołysać naszym statkiem. Będą potężne awantury - zobaczycie sami

! Odpowiedz
7 23 ~Tralalala

Tak - już na ulicę wyjdą Ci co zarabiali minimalną krajową a teraz dostaną 500 zł więcej - całe tłumy - miliony. Szok i niedowierzanie.

! Odpowiedz
9 3 ~lel odpowiada ~Tralalala

muszę powiedzieć, że twoj komentarz jest drażniący , bo natychmiast ujmujesz się za minimalną krajową i od razu bredzisz ile dostaną więcej - jakbyś wiedział ? A przecież sprawa jest bardzo skomplikowana
Z jakiej przyczyny uważasz, że większość jedzie na minimalnej i tylko oni mogą protestować ?

! Odpowiedz
0 1 (usunięty) odpowiada ~lel

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 6 ~Obserwator

Może warto w kontekście omawianych zmian zainteresować się faktem, że od szeregu lat pracujący emeryci muszą są objęci składką rentową. Jest to ewidentne okradanie dorabiających do często niskich świadczeń osób, bo one mając już ustaloną emeryturę nigdy nie będą rencistami. Może Pan Redaktor poruszyłby kiedyś tę kwestię i obudził Rzecznika Praw obywatelskich, który już dawno powinien zaskarżyć todo Trybunału Konstytucyjnego?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 6 ~antypartyjniak

tak strasznie male emeryturki maja szczegolnie 46letni emeryci z mundurowki od 2tysi wzwyz i jeszcze dorabiaja dziady

! Odpowiedz
4 16 ~SpylamDoSK

Likwidacja podatku liniowego spowoduje tylko jedno - przeniesienie działalności za naszą południową granicę.

! Odpowiedz
13 6 ~oficer

Podatki płaci się w kraju prowadzenia działalności - doczytaj nieuku. A jak będziesz fikał to dostaniesz budzenie o 5:30 z CBA

! Odpowiedz
1 9 ~mhm odpowiada ~oficer

Przynajmniej blunta będzie sobie można po pracy bezstresowo zapalić — w kraju prowadzenia działalności :P

Nie doceniasz, że wielu dobrze zarabiających na podatku liniowym wykonuje zlecenia dla klientów z Zachodu — więc naprawdę nie muszą siedzieć w Polsce.

! Odpowiedz
47 13 ~ReAlista

Naprawdę zarabiając 30.000 zł miesięcznie macie taki żal uczciwie zapłacić podatki???

! Odpowiedz
7 13 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
4 47 ~qwer

uczciwie wg. ciebie to znaczy znacznie wiecej niz ty ?
zabierac tym, ktorym bardziej sie chce to uczciwe ?
jak ktos zarabia 30000 miesiecznie to policz ile "uczciwie" placi podatkow i ile razy wiecej zaplaci od tego co zarabia 3000.
wygoncie wszystkich zdolnych i chcacych z tego kraju a zobaczycie "bogactwo".

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
23 4 ~Angol odpowiada ~qwer

Ta- wyjeżdżaj, zmywak już czeka

! Odpowiedz
0 6 ~Kajko odpowiada (usunięty)

Nie- skądże, boli mnie to, że jest tylu biednych w tym kraju.

! Odpowiedz
4 15 ~qwer odpowiada ~Angol

@angol - kolejna miernota zyciowa, ktora chce okradac innych bo na siebie nie potrafi zarobic.

! Odpowiedz
9 41 ~harnas

Jakbyś tyle zarabiał harując po 10-14 godzin na dobę jako lekarz, architekt, albo właściciel 3 sklepików i w nagrodę masz oddawać 40% dochodu dla reszty narodu przepraszam pierdzistołkom którzy to wydatkują np. na ratowanie kopalń, SKOKów albo zasiłki dla nierobów to inaczej byś mówił

! Odpowiedz
0 3 ~Betka

Akurat ci, co się negatywnie na temat wzrostu podatków wypowiadają - mówią tak, bo te podatki uczciwie płacą. Jak ktoś nie płaci, bo oszukuje albo nie pracuje, to i tak mu ten temat zwisa.

! Odpowiedz
7 14 ~jestemza

z tabeli wynika ,że na tych zmianach zyskają wszyscy zarabiają do 16600 zł/mc netto

czyli jakieś 99% podatników

! Odpowiedz
17 6 ~Poznaniak

Oj tam nie licz- trolownia i tak zaraz zminusuje - toż to pomysł PiSu więc musi być zły!!!!

! Odpowiedz
2 10 ~endi

niby tak , ale jak wróci inflacja będąca efektem pisiowego rozdawnictwa czyli dojdzie kolejny ukryty podatek to stracą wszyscy

! Odpowiedz
1 2 ~anty odpowiada ~Poznaniak

Nie kłam.
To pomysł PO, który w życie wprowadzi PIS. Kolejny zresztą.

! Odpowiedz
0 2 ~Lukasz

z tabeli nic nie wynika. bo to symulacja oparta na bardzo wątłych przesłankach - nie są znane ani dokładne założenia, ani wysokość progów czy ich ilość. Ale ja obstawiam, że kwota przy której zacznie się tracić będzie duuużo niższa niż 16 tys.

! Odpowiedz
1 1 ~asdf

To są zarobki roczne, a nie miesięczne. Chyba jest jasne, że całość ma się zgodnie z założeniem bilansować przynajmniej z poprzednimi przychodami z tego podatku, a być może nawet podnieść.

Skoro obniżamy na dole, to podwyższamy na górze i to musi się odbyć znacznie niżej. Tak jak wspominali autorzy propozycji, około 6 tys. na miesiąc już będzie mniej korzystnie opodatkowane w nowym systemie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~ps

Nie do końca, obliczenia dotyczą pracowników etatowych. Samozatrudnieni stracą więcej.

! Odpowiedz
1 19 ~BZDURA

Przeciez Kowalczyk wyraźnie powiedział, że placić więcej będą zarabiający od 10 brutto w górę.To skąd pomysł na tą tabelkę ???
Poza tym, przecież to się nie finansuje, z tabelki wychodzi, że 99% podatnikow zyska, a przecież efekt ma być neutralny dla budżetu.
Zanim napiszecie bzdurę nastepnym razem, zastanowcie się czy to ma rece czy nogi.

Pan Kowalczyk mowi o koncu uprzywilejowania....??! Ja się pytam jakie uprzywilejowania skoro składka na ZUS (jej wysokośc) ma być z drugiej strony zobowiązaniem panstwa do wypłaty emerytury w okreslonej wysokosci, wiec w momencie przekroczenia progu 30-krotnosci ja przestaje placic, a panstwo z drugiej strony przestaje mi naliczać skladki emerytalne i kapital do wyplaty emerytury, TO ZADEN PRZYWILEJ.
Poza tym w momencie przekroczenia kwoty gdzie przestajemy placic ZUS, podnosi sie nam kwota podstawy opodatkowania. Czyli od tej samej kwoty brutto placimy nie tylko wyższy podatek w wysokosci 32%, ale podatek liczony jest od wyższej podstawy. GDZIE TU UPRZYWILEJOWANIE.

Nie wspomne już,ze w 99% wyższe podatki placa osoby bedace swietnymi specjalistami/menadzerami, ktorym chcialo sie uczyc, chcialo sie inwestowac w siebie, ktorym chce sie pracować.Poza tym duża czesc z tych osob nie korzysta z "uslug" NFZ, bo dostaje od firmy pakiet w prywatnego ubezpieczenia.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 15 ~qwer

dokladnie, karac tych ktorym sie chce, a nagradzac miernoty zyciowe, ktore tylko potrafia krzyczec "daj" albo "zabierz tym co maja wiecej, na pewno ukradli"

! Odpowiedz
0 7 ~ja

Jeżeli tak będzie wyglądała reforma to oprócz stawki liniowej zlikwidują też opodatkowanie ryczałem. więcej będą też płacili zatrudnieni w oparciu o umowy zlecenia i dzieło oraz przedsiębiorcy opłacający KRUS zapłacą więcej.

Dodatkowo jeżeli podatek będzie liczony od brutto brutto to minimalna krajowa będzie wynosiła nie 2000 netto a 2412 co zwiększy dochód na osobę liczony do 500 + i innych zasiłków socjalnych. W związku z czym duża grupa osób straci prawo do 500 +.

Co prawda trzeba poczekać na szczegóły proponowanych zmian. Jednak jak zostało wspomniane, budżet nie możne stracić na wspomnianych zmianach. Więc stracą nie tylko najwięcej zarabiający.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 3 ~Poznaniak

Kolego aby przedsiębiorca mógł opłacać KRUS to podatek jaki płaci od swojego dochodu nie może być wyższy niż 3204 zł ROCZNIE! Więc doczytaj i nie troluj.

! Odpowiedz
0 3 ~ja odpowiada ~Poznaniak

Sam doczytaj.

Zamiast podatku i ZUS ma być jedna opłata.

Więc KRUS-owcy od ręki zapłacą daninę na ZUS, jest zawarta w nowym podatku

Kwota 3.204 rocznie nie będzie miała tu żadnego znaczenia.

! Odpowiedz
3 1 ~antyTrol odpowiada ~ja

Tak - zamiast 19% liniówki i składki KRUS zapłacą 19,5% TRAGEDIA TROLU!

! Odpowiedz
2 2 ~ja odpowiada ~antyTrol

Nie masz pojęcia o czym piszesz.

Liniowy opłaca się wybrać jeżeli na "rękę" zarobisz co najmniej 90 tysięcy.

Każdy, kto wykaże tyle dochodu zapłaci dużo ponad limit, który uprawnia do KRUS.

90 * 19% = 17,1 tyś zł - to tak jakbyś policzyć nie umiał.

Poza tym bardzo dużo osób opłacających KRUS i prowadzących działalność gospodarczą jest
opodatkowana ryczałtem. Głównie stawki 3-8 % czyli handel, budowlanka i usługi. W ich wypadku opodatkowanie wzrośnie dość dużo.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 (usunięty) odpowiada ~antyTrol

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
13 1 ~asf

Taki czlowiek jak autor tego artykulu nie powinien pracowac w portalu mieniacym sie mianem ekonomicznego. Jego interpretacja faktow (podatki, ubezpieczenia spoleczne) jest godna co najwyzej poziomu robotnika z niepelnym podstawowym.

! Odpowiedz
3 4 ~RSD

jak ktoś zarabia netto 40 tys to 35 tys idzie do państwa - źle wam? chcecie żeby przestał pracować, bo mu się nie będzie opłacać? nic państwo nie dostanie i się skończy

! Odpowiedz
1 9 ~TakaPrawda

Dlaczego każde dłubanie przy podatkach konczy się zawsze tym samym-> wzrostem przychodów do budżetu panstwa? Czytaj wzrostem opodatkowania społeczeństwa, niezależnie od prowadzonej propagandy, że taka forma opodatkowania będzie bardziej sprawiedliwa. Nigdy w historii nie zdażyło się tak że dokonywane zmiany łącznie spowodowały by spadek przychodów z podatków. Zawsze chodzi o to samo, żeby więcej pieniędzy wpływało do budżetu za które zatrudni się swoich kumpli, niezależnie z jakiej opcji są policznej są rządzący zawsze jest ten sam scenariusz.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 3 ~Elzbieta24

A co z emerytami ktorzy maja 999 zlotych emerytury .., ??? ,emeryci powinni byc zwolnieni od podatku poniewaz placa na emeryture pracujac przez caly okres pracy swojego zycie ,naliczanie ponownie podatku emerytom to tak jak placic podatek od opodatkowaneko podatku ,uwazam ze to jest wielkie oszustwo ze strony Rzadu Polskiego ,wiadomo ze musza nastapic reformy zeby zatrzymac mlodych ludzi w Kraju ,zatrzymac Polska emigracje ,to dobrze ze jest kwota 500 plus ,ja bylam samotna matka i musialam utrzymac syna za 1200 zlotych bo takie byly stawki godzinowe w Szpitalu .., czy sie cos w tym kierunku zmienilo..,? przez 25lat lekarze i pielegniarki maja bardzo niskie pensje ,uciekaja z Polski bo pielegniarka w Anglii zarabia 1800 do 2000 funtow miesiecznie ,a w Polsce 1500 zlotych na miesiac .., nie jest latwo ,bylismy okradani przez pol wieku przez sowietow ,mlodzi tego nie pamietaja .., z Polski wywozono wszystko ,a my nie mielismy nic,puste polki w sklepach ,reasumujac odbudowa kraju nastapi wtedy kiedy bedziemy mieli nie skorumpowanych ,uczciwych politykow w Polskim Rzadzie

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 4 ~qwerty

Nie ma żadnego ponownego podatku, składka emerytalna jest pobierana PRZED opodatkowaniem wynagrodzenia. Skąd te brednie o ponownym podatku ?

! Odpowiedz
0 8 ~noe

1500 zł na miesiąc? Elu nie wciskaj kitu ludziom. Znam wiele pielęgniarek i żadna nie ma mniej niż 2000 zł netto. Każdy się żali, że ma mało, a szczególnie ci, którzy mają dużo.

! Odpowiedz
0 3 ~łowczy

Dobrze , że wygaszam swoją aktywność...Będę biernym obserwatorem tego "pokotu"

! Odpowiedz
5 17 ~sprawdzam

I gdzie do tego się mają wypowiedzi Szydło , Dudy ,prezesa i reszty : będziemy wspierać polskich przedsiębiorców , szczególnie tych małych i średnich którzy są motorem polskiej GOSPODARKI....., jak wspierają to widać !!! PIS TO NAJBARDZIEJ KŁAMLIWA I OBRZYDLIWA FORMACJA JAKA ISTNIAŁA W POLSCE SĄ GORSI NIŻ SLD i PSL. Obserwując co robią można stwierdzić ,że to jest zbieranina obcych agentów którzy chcą zniszczyć POLSKĘ i POLAKÓW .

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 24 ~FreeYourMind

Praca nie powinna być opodatkowana. Rozumiem ubezpieczenia, ale dlaczego państwo pobiera opłatę za to, że człowiek chce zarobić na życie. Toż to sutenerstwo. Państwo ma masę innych źródeł dochodu w tym VAT który płaci każdy konsument. Jeśli zarabiam więcej, to więcej też konsumuję i płace więcej podatków pośrednich. Mając wyższy dochód mogę mieć oszczędności, inwestować itd. Co do ZUS to też jakiś absurd żeby wraz z większymi zarobkami płacić większą składkę emerytalną. Składka emerytalna powinna być taka sama dla wszystkich i takie same świadczenia dla wszystkich po przejściu na emeryturę. A jak ktoś chce większą emeryturę to nich sam zdecyduje czy będzie dodatkowo oszczędzał. A może ja nie chcę mieć wyższej emerytury, bo wolę wydać te pieniądze teraz na dzieci, zainwestować albo przebalować w Tajlandii. Dlaczego z góry się zakłada, że każdy chce mieć wyższą emeryturę. W wieku 70 lat to mi wystarczy kromka chleba i fajne wspomnienia ;)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
4 11 ~czekacz

PR-owska dezinformacja mas. Przecież nie wiemy jak DOKŁADNIE będzie to wyglądało. Nie ma ustawy, nie ma stawek zatwierdzonych przez parlament, nie ma przepisów wykonawczych, nie ma interpretacji. To po co mącić ludziom w głowach. Rozpisywanie się nad "prawdopodobnymi" wariantami jest bez sensu. To tylko klapanie ozorami....A i tak wyjdzie jak zwykle....:(

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 10 ~mhm

Kłapią Kowalczyk i Morawiecki, a Kolany tylko to uporządkował.

! Odpowiedz
6 8 ~seth

Obecnie wielu pracowników zarabia pensję minimalną a resztę dostają pod stołem. Teraz ta tendencja przy takim rozwiązaniu tylko się nasili !
Brawo PIS !!!

! Odpowiedz
1 4 ~adam

Autor chyba przesadził z założeniem, że reforma będzie dotyczyć dużego brutto "brutto brutto". Składki po stronie pracodawcy pozostaną pewnie ukryte jak do tej pory. Czyli reforma dotyczyłaby jedynie dzisiejszego zwykłego brutto. I tak od 2 tys. brutto jest naliczane na pasku ok. 550 zł obciążeń czyli ok. 27%. Osoby takie płaciłyby 19,5% czyli realnie ok. 160 zł mniej niż obecnie. Emeryci nic by nie zyskali - płacą obecnie 18% + 1.25% zdrowotnego nieodliczalnego. I stąd pewnie wzięło się to 19.5% żeby 6 mln emerytów wyszło na to samo mniej więcej. Emeryci zamożniejsi za to zapłacą więcej bo wpadną w wyższe, ciasne progi

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 6 ~Tudej

Dla jednych 500+ dla innych 500- . Ale , ale rozumiem że opłacę raz skłądkę czy daninę , czy haradż a potem idę na L4 ? mam 100 K miesięcznie ?

! Odpowiedz
3 23 ~Doradca

Dokładnie tak, opodatkować przedsiębiorców, innowatorów i fachowców. Niech oddają prawie wszystko państwu. Mało mają płacić urzędnicy i działacze, no i oczywiście patola (ale tylko w dresie z orłem!)

! Odpowiedz
2 33 ~Bonzo

Słabe te wyliczenia, więc podam swoje: Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i zarabiająca np. 100 tys netto rocznie (8300 zł miesięcznie) płaci obecnie 19% podatku liniowego i ok. 1200 zł ZUS, co daje 20,2 tys zł. Po reformie geniusza Kowalczyka, będzie płaciła 40% dochodu, czyli 40 tys zł tj. 2 x więcej niż teraz. Panie Kowalczyk, super plan w kwestii grabienia podatnika i nabijania państwowej kabzy...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 28 ~fadsfs

Ja mam DG i pracuję po 10 godzin dziennie. zarabiam 12 tys / mc. Jakbym mial placic 40% od dochodu to najzwyczajniej w swiecie sie to nie kalkuluje zaplacic 5 tys pracując po 10 godzin dziennie. Po prostu sie odechciewa.

! Odpowiedz
1 8 ~mirro odpowiada ~fadsfs

Bo właśnie oto chodzi aby Ci się nie opłacało. Proste?

! Odpowiedz
0 3 ~sdf

100 * 19%=19
1,2*12=14,4
razem 33,4 nie 20,2
Po reformie 40

! Odpowiedz
0 3 ~Rokeiro

Tabelka odnosiła się tylko do osób zatrudnionych na umowę o pracę...Oni spadną na 4 łapy. A zapłacą przedsiębiorcy i zatrudnieni na umowy o dzieło/autorskie, prawdopodobnie będzie
tak, jak w Twoim poście...

! Odpowiedz
0 2 ~Policzył odpowiada ~sdf

Skoro gościu ma 100 000zł netto to brutto ma około 130 000zł. Teraz płaci 19 815 PIT i ok. 10 000zł społeczne i 3450 zdrowotnej. Od brutto odejmuje się społeczne, a od podatku 7,75% zdrowotnej. Czyli łączni wychodzi około 30 000zł. Po zmianach będzie płacił 52 000zł. Jednak to duża różnica

! Odpowiedz
0 0 ~dsgf odpowiada ~sdf

100-(12*0.8)=90.4
90.4*0.19=73.2
to daje 26.8%
po reformie 40%
czyli dodatkowe 13200zl, 1100zl miesięcznie

! Odpowiedz
0 0 ~wizz odpowiada ~dsgf

dodatkowe 1100zł miesięcznie w stosunku do aktualnego stanu, czyli ok 2300zł.

Dla jednych płaca minimalna, dla innych koszt minimalny...

! Odpowiedz
3 4 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 6 ~spox

jezeli nie zmieni się przy okazji zasad finansowania emerytur ( ile uzbierasz tyle masz ) to skad bedzie wiadomo ile kazdy z nas ma na swoim koncie emerytalnym?

! Odpowiedz
0 24 ~sero

Zamiast redukować przywileje emerytalne 40 letnich górników. Wprowadza się socjalistyczną urawniłowkę i obciąża najciężej pracujących. Ilość pracujących będzie malała a te małą grupę, którzy pracują będzie się coraz bardziej opodatkowywać.

! Odpowiedz
25 4 ~endi

Zyskają osoby zarabiające do 25 tyś /mieś , stracą bogacze więc pomysł uważam za słuszny , dodatkowo cały system będzie bardziej przejrzysty . Osobiście byłbym za znaczną likwidacją funduszu pracy , środki tam zdeponowane przekraczają miliardy i stale rosną

! Odpowiedz
0 27 ~gulbul

jak równanie to równanie:

odebrać płatne urlopy wszystkim
zero ulg podatkowych (także na dzieci) dla wszystkich
brak kwoty wolnej od podatku dla wszystkich
brak umów o pracę na czas nieokreślony dla wszyskich
brak przywilejów np. ZUSowskich dla wszystkich


wtedy mogą być takie same stawki podatkowe dla wszystkich

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~ginger

Dokładnie ! poza tym:

- gdy firma bankrutuje/ kończy działalność, to przez okres 3 -miesięcy niech państwo płaci pensje przedsiębiorcy na dotychczasowym poziomie. (Tak jak teraz dla pracowników, nawet przy umowach na czas określony).
- I przede wszystkim : ODPOWIEDZIALNOŚC FINANSOWA przedsiębiorcy za wszelkie błędy maksymalnie do wysokości 3-miesięcnego zysku przedsiębiorcy.

Wtedy można likwidować liniowy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 42 ~romek

Najważniejsze że patologia ma 500plus na gorzałe :)
a przedsiębiorca krwiopijca niech z....dala na nieuka, obiboka, i lenia śmierdzącego
w końcu wszyscy mają mieć TYLE SAMO :)
Kolejny dowód na to że nie ma sensu uczciwie pracować. Im więcej będziesz pracował
tym więcej będzie dla patoligii.... zygać się chce jak na to patrzę

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~ja

nie głosuj więcej na PiS

! Odpowiedz
2 29 ~bonv

Ludzie będą uciekać z firmami do Czech, na Węgry itd. Biura księgowe będą działać bardziej "kreatywnie"...PIS zgarnie jeszcze mniej pieniędzy z podatków niż teraz, biedni dostaną jeszcze bardziej po 4 literach... bravo "Dobra Zmiana" !! vivat vivat !!

! Odpowiedz
0 27 ~MobutuSeseSeko

cytując pewnego oberżystę chce się zawołać do Kowalczyka "ty głupia kobieto".. lepiej zlikwidować powiaty/ 25 mld PLN zysku/, zlikwidować połowę niepotrzebnych przecież urzędów i zredukować o polowe liczbę urzędników / ok 25 mld PLN zysku/,skasować o polowe liczbę koncesji i zezwoleń, oddać obywatelom prawo decydowania o sobie/ wprowadzając system emerytalny kapitałowy-tutaj nie trzeba wymyślać niczego, wystarczy skopiować system chilijski w całości/, zlikwidować podatek dochodowy PIT/ każdy obywatel zyska kilkaset PLN średnio do wypłaty/, i jeszcze dziesiątki miliardów zostaną na Black hawki u Sikorskyego/ USA/...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 7 ~abc

Prezesie!

Gdzie, dokąd prowadzisz PiS wspierając i autoryzując patologiczny, kołchozowy system polskich SM?

Naprawdę za cenę „judaszowych srebrników”, za stanowiska i profity, które funkcyjni Twojej partii otrzymają od „lobby prezesowskiego”, warto stracić zaufanie milionów członków i mieszkańców polskich SM, uzyskane nowelą UoSM z 2007r?

To będzie miało swoje konsekwencje w kolejnych wyborach !!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 4 ~abc

„Wydaje mi się, że wszystko już zostało ustalone miedzy PiS a KRS i związkami rewizyjnymi.

Po sukcesie 500+ kolej na kolejny sukces M+

Kluczem do zrozumienia tej sytuacji jest Jarosław Kaczyński, który wychował się i nadal mieszka na Żoliborzu, gdzie przedwojenne tradycje WSM (Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa) są bardzo silne. Ze znanych osób w zasobach WSM mieszkali Jacek Kuroń, Olgierd Budrewicz czy też Igor Newerly. Oni wszyscy w wywiadach, w książkach podkreślali wielki dorobek gospodarczy i kulturowy WSM.

Dlatego dla Kaczyńskiego idea fix to budowa mieszkań lokatorskich w stylu przedwojennym. Jego brat jak był prezydentem Warszawy nie zgadzał się na budowę wieżowców w centrum Warszawy, ponieważ uważał, że śródmieście musi być zabudowane kamienicami w nawiązującymi do lat 20. i 30. XX w.

Projekt mieszkań lokatorskich można realizować tylko przez spółdzielnie.

Jest to bardzo na rękę Domagalskiemu, ponieważ obiektywnie rzecz biorąc spółdzielczość znacznie ucierpiała po pseudo-reformie Balcerowicza/Sachs’a. W okresie PRL spółdzielczość wytwarzała 9% PKB obecnie tylko 1% – gospodarczo jest zmarginalizowana.

Ceną realizacji M+ jest zabezpieczenie prawne spółdzielni, a dokładniej „lobby prezesowskiego

– stąd te zmiany w projekcie MiB.

Patrząc na ten list Smolińskiego do Jankowskiego z dnia 30 listopada 2015 r. – ci panowie prawie już rok „jedzą sobie z dzióbków”.

A co najważniejsze, mam wrażenie politycy z pierwszej linii: Kaczyński, Szydło, Morawiecki, nie mają zielonego pojęcia co się dzieje w SM.

Rozmawiałem z Alfredem Domagalskim to był zachwycony swoją warszawską spółdzielnią, gdzie kupił sobie mieszkanie – cena za metr była poniżej ceny rynkowej, a koszty eksploatacji są takie niskie. Prezes już o to zadbał.

Prezesi tylko raz mieli pecha, że Staroniowa weszła do Sejmu, a miała wcześniej spółdzielcze turbulencje – oni na pewno wyciągnęli z tego lekcję.

Jedynie radykalne działania w postaci masowego protestu okradanych spółdzielców, na wzór „czarnego poniedziałku” może zahamować te niekorzystne zmiany, ale na taki protest nie widzę szansy.„

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 6 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 20 ~Michał

Wydaje mi się to zbyt optymistyczne wyliczenie, z wyliczenia wynika że osoby zarabiający do 25 000 brutto miesięcznie będzie na plus.

Przecież to przeczy logice, wydaje mi się że od 6000 brutto trzeba będzie wszędzie powstawiać minusy.

! Odpowiedz
19 7 ~cv

W tym wszystkim chodzi o jedno.
Aby wreszcie wszyscy płacili podatki i wszyscy płacili ZUS.
Wtedy podatki będą mogły być niższe.
To jak jazda na gapę w tramwaju.
Koleś nie jedzie za darmo, tylko cała reszta za niego płaci.

! Odpowiedz
3 20 ~Autor

Sam sobie płać ZUS głupcze. Rząd zniszczy wszystko i zawsze będzie niesprawiedliwie jeśli tego jeszcze nie zauważyłeś.

! Odpowiedz
3 6 ~cv odpowiada ~Autor

Tak do 60 to jeszcze przy śmietniku masz szanse, ale koło 70 to już nie masz szans się dopchać.

! Odpowiedz
0 7 ~qwert81

To kto będzie teraz ten zus płacił? Emerytowany wojskowy, policjant, nauczyciel, rolnik itd, itp. etc? Nie!!! Frajerzy, tylko, że więcej. Ja mam przychody ok. 20000 per m a koszty z tego to około 85%. Tobie się to pewnie wyda dziwne ale tak jest często w biznesie i co? Mam płacić 8000 podatku? Poczekajmy na te propozycje ale przy takim stanie z miejsca zamykam działalność i przechodzę do krus-u.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 4 ~David

Zrozum, że to działa odwrotnie. Najpierw niech obniżą podatki a potem ludzie zaczną je płacić. Obrazuje to fajnie krzywa "Leffera", jeśli dobrze nazwisko napisałem.

! Odpowiedz
0 5 ~Gringom

Chyba jednej sprawy nie rozumiesz - ja już patrzę gdzie przenieść działalność , jeżeli tak zrobi więcej osób ( bo ich nie będzie stać na tak wysoki podatek ) to będą musieli podnieść tym którzy zostaną czytaj najbiedniejszym i nie łódź się że wtedy i Ty nie zapłacisz 40 %

! Odpowiedz
2 23 ~zagładaidzie

NA MARGINESIE jakie przygotowanie merytoryczne do zajmowania się podatkami ma P. Henryk Kowalczyk ?? Były nauczyciel ? były wójt małej gminy ? kilkumiesięczny wojewoda małego województwa ? czy wieloletni poseł nie płacący prawie wcale podatków ? ze ściany wschodniej która wnosi do budżetu państwa podobnie jak rolnictwo mikroskopijne dochody

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 11 ~Kosmo

Masz rację, nigdy w życiu nie pracował w biznesie, jedynie pasożyt-pierdzistołek-urzędas, o pardon jeszcze był nauczycielem, ale jak uczył tak, jak teraz liczy te podatki, to współczuję uczniom.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Kowalczyk

! Odpowiedz
2 15 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
34 5 ~Poznaniak

Te negatywne komentarze przepraszam to kto pisze? Zagorzali przeciwnicy PiSu którzy nie potrafią czytać, milionerzy, czy trole internetowe???

! Odpowiedz
1 6 ~bierutek

Jaki z Ciebie Poznaniak chyba tylko z nicka jeśli chwalisz rabowanie przedsiębiorczych ludzi !!!

! Odpowiedz
25 6 ~StanRS

Taki kolany co by nie zrobił PiS to dla niego zawsze jest źle. Już nawet Piechowiak był nieco bardziej obiektywny. Jak się bierze pieniądze od szkopskich pracodawców, to się wypisuje bzdury jakich oni oczekują.
Jednolity podatek jest słuszny i upraszcza znacznie, można tylko dyskutować o stawce tego podatku.

! Odpowiedz
2 1 ~kolo

Jednolity liniowy podatek bez odliczeń jest słuszny
a nie kolejne zagmatwane łajno dla lobbystów i interpretatorów.
Prawnicy pokazą śm ieciom miejsce w rynsztoku.

! Odpowiedz
4 16 ~Olo

Bedzie wiecej na "bankietowanie" pisowcow

! Odpowiedz
3 13 ~RK

logicznym będzie, że pracodawcy zaczną płacic 2000 zł brutto zamiast 3000 zł brutto. Unikną podatku, a pracownik dostanie mniej więcej tą samą głodową pensję. A jeśli dostanie trochę mniej to jego problem no chyba, że jest w miarę dobry w tym co robi to stówę lub dwie dostanie pod stołem

! Odpowiedz
2 3 ~dodek

Ile zapłacą EMERYCI I RENCISCI ??? To jest prawie 9 mln osób ! Ok. 1/3 dorosłej ludności
Świat nie kończy się na pracownikach i pracodawcach !
PROSZE DOKONAC WYLICZEŃ !!

! Odpowiedz
2 18 ~Marzenka

Każda akcja wywołuje reakcję. Przedsiębiorcy sobie poradzą. Szkoda tylko czasu, który urzędnicy tracą na bezsensowne przelewanie wody z szklanki do szklanki. Sporo się po drodze rozlewa, poza tym nie ma to nic wspólnego z działaniem na rzecz polepszenia sytuacji gospodarczej w kraju

! Odpowiedz
0 7 ~Nie_zaplace_40proc

Tak poradzą sobie. W pierwszej kolejności ograniczą koszty zatrudnienia. Nie zamierzam płacić 40%, wystarczająco dużo już dziś użeram się z US i ZUS.

! Odpowiedz
0 2 ~Pasterz

Może jak będzie jednolity podatek, to któryś z polskich niewolników na umowie się obudzi

! Odpowiedz
1 7 ~zatroskany

... a od kiedy to wybory w Polsce wygrywa się głosami przedsiębiorców ? :)

! Odpowiedz
2 2 ~onn

to jest bez sensu, każdy będzie zatrudniał na minimalną krajową

! Odpowiedz
11 6 ~brawojarek

ja sie ciesze. Zarabiam 15 kafli brutto to jeszcze dosnane podwyzke od PISu. ZAJEBISCIE . Juz dostalem and zieci 1000 pln miesiecznie teraz dodatkowe 245 na prase dla mnie ( wydam na polskie produkty to dam tez komus zarobic).

Z perspektywy czasu dziwie sie ze na tak banalna sprawe nie wpadl dwukadencyjny rzad platformy. Trzeba byc jednak kompletnym frustratem nieudacznikiem bez matury zeby glosowac na nowoczesna czy po. lol.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 5 ~refleksja

Zobacz komentarz faceta 19procent i zastanów się czy u niego nie pracujesz....

! Odpowiedz
6 1 ~brawojarek odpowiada ~refleksja

Firma nigdy nie miala sie lepiej od kiedy jest 500+

! Odpowiedz
2 32 ~19procent

Usiadłem wieczorem i policzyłem sobie. Mam fach w rękach, firmę i trochę oszczędności. W 2017 pod koniec roku zwalniam sześciu pracowników, wygaszam firmę. Pracą zajmę się hobbystycznie bo lubię to co robię- dlatego mogłem do stycznia 2018 dać pracę paru przyzwoitym osobom. Zarobię tyle, żeby godnie żyć. Natomiast nie będę pracował dla idei lub politykierów bez względu na ugrupowanie lewą czy prawą stronę. Aha dziś płacę ponad 100 000 zł podatku i uczciwie rozliczam się z każdej zarobionej złotówki.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 6 ~paolo

Dzieki takiej postawie jak twoja jest nadzieja ze kiedys moze politycy zaczna nasz szanowac.

! Odpowiedz
0 4 ~mhm

No to wprowadzą prawo zabraniające zwalniania pracowników na specjalnych warunkach ze względu na likwidację zakładu pracy — i co im zrobisz?

! Odpowiedz
0 4 ~szejk

W chwili obecnej wykonuje wolny zawod, zlecenia glwonie za granica. Zdecydowalem sie na zalozenie firmy w Polsce, place uczciwie okolo 100 tys podatku rocznie. Po tych zmianach albo przechodze na zasluzona ameryture ale zakladam firme za granica i nic nie zaplace w Polsce bo jest taka opcja, dodam legalna

! Odpowiedz
4 17 ~romek

:) BRAWO PIS
W następnych wyborach przedsiębiorcy wam odpowiednio
podziękują!!!!!!!!!!!!!!!
Pakujecie manele jak nic...

! Odpowiedz
2 23 ~jdg

Pisiory zarżną przedsiębiorczych bo mają kompleks - w życiu uczciwie nie zarobili złotówki i dlatego tak nienawidzą tych co wypracowują uczciwą pracą zysk.
Niemcy już postanowili, że Polacy mają być biedni i koniec.
Oj przejadą się na tym, przejadą. Od 2018 r drastyczny spadek wpływów do budżetu.

! Odpowiedz
0 17 ~Fakty

Czy Niemcy każą nam :
- utrzymywać stada wcześniejszych emerytów górniczych i mundurowych
- dotować nierentowne kopalnie
- dotować KK kwotą kilku mld rocznie
- utrzymywać setki agencji, spółeczek miejskich, które same nie wiedza czy się zajmują
- utrzymywać 100 senatorów i 460 osłów
- utrzymywać gabinety polityczne ministrów
- utrzymywać ZUS co kosztuje 5 mld rocznie

Pokaż mi co Niemcy maja z tym wspólnego, bo gdyby zlikwidować całą ta patologię, okazałoby się że Polacy wcale tacy biedni nie są.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 1 ~pe odpowiada ~Fakty

Niemcy są wasalem USA i wykonują rozkazy. Die Kanzlerakte.
Aktualna władza polska kocha USA i chce tak samo
Jak Portoryko, Palau

! Odpowiedz
6 0 ~Goowins

W praktyce 100% składek ZUS obciąża pracownika-skąd taki wniosek , przecież to bzdura

! Odpowiedz
0 5 ~ipt

To spróbuj pomyśleć jeszcze raz...

! Odpowiedz
0 0 ~notyourbusiness

dane w tabeli to dane brutto czy laczny koszt pracodawcy ( brutto, brutto)? Roczny czy miesieczny ?

! Odpowiedz
0 1 ~notyourbusiness

oki teraz zobaczylem ze wszystko jest w tabeli .sorry za pytanie.

! Odpowiedz
11 3 ~plebs

ciekawe ze bankier nie robil takich wyliczen przed wyborami... teraz agora ma pretekst zeby krytykowac pis

! Odpowiedz
1 16 ~laker

to bede pracował na czarno

! Odpowiedz
3 3 ~śmieszek

chyba nie zrozumiałeś artykułu. Pracując na czarno, pracodawca będzie musiał zapłacić za Ciebie te 40% (od swoich dochodów), natomiast zatrudniając Cię zapłaci tylko 19,52%.

! Odpowiedz
1 3 ~ddd odpowiada ~śmieszek

Nieprawda tak czy siak zapłaci 40 tylko już mu się nie będzie opłacało a pracownik przekroczy dochody i zabiorą mu na pierwsze dziecko 500 i inne dodatki

! Odpowiedz
7 17 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
6 19 ~27latfirma

SUPER a mi się to podoba . Szanowni przedsiębiorcy i ci wszyscy co sami muszą zarobić aby przeżyć . SSAKI BUDŻETOWE SIĘ Z WAS ŚMIEJĄ . To wy na nich głosujecie bo oni w swoim życiorysie maja naście funkcji , stanowisk , awansów suto zakrapianych kasą , a wy cały czas to samo . Tyracie i dajecie prace jeszcze bardziej upodlonym . Dla ssaków budżetowych liczy się tylko kasa i szybka emerytura . Mundurowi , sędziowie , prokuratorzy , górnicy a teraz nauczyciele cały czas chcą kasy a u was za prace po 200-ba nawet 300 h/miech kasy coraz mniej a tyrać trzeba będzie do śmierci w sytuacji gdzie te kasty uprzywilejowane już dekadę lub dwie siedzą sobie na wypasionej emeryturce .

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 21 ~piotr

dlaczego piss nie wykonuje orzeczenia TK o kwocie wolnej 8k?
nawet sam rezydent andrzej d. "obiecywał" i "obiecywał" w kampanii
a tak przecież budżet nie jest z gumy:))

! Odpowiedz
0 8 ~mike

Przecież wyroki TK to "tylko opinie"...

! Odpowiedz
0 2 ~piotr odpowiada ~mike

wtedy jeszcze nie bo było to w październiku 2015

! Odpowiedz
10 28 ~pracodawca

Proszę, nie okradajcie mnie. Będę musiał znowu zwolnić kilku pracowników.

! Odpowiedz
35 3 ~wd123456

a TO ZWOLNIJ. Oni dadzą sobie radę, a ty zdechniesz z głodu. Dlaczego? Bo stracisz niewolników.

! Odpowiedz
0 0 ~Hary odpowiada ~wd123456

Widzę, że ludziom się we łbach poprzewracało.

! Odpowiedz
1 7 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
8 36 ~szarypodatnik

Populizm I Socjalizm. Chcieliście to macie.Szkoda lat.

! Odpowiedz
7 32 ~nn

Dodatkowo chodzi o kwestię umów zleceń i o dzieło. Bo od nich będzie płaciło się "podatek" a nie jak dotychczas 19% i tyle.
Zgolą równo a ludność się z tego cieszy jeszcze...

! Odpowiedz
4 1 ~ahim

Może umowy o dzieło zostawią w spokoju.

! Odpowiedz
0 4 ~mhm odpowiada ~ahim

Jest na to szansa, bo pewnie wielu mądrali z rządu, sejmu, tych, co piszą prawo — właśnie na umowach o dzieło zarabia duże pieniądze...

! Odpowiedz
2 18 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 1 ~gosc

a nie 102% przypadkiem?

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

Brak wydarzeń

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.