Jaki wybrać sposób opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

Zbliża się pierwszy z terminów, w którym osoby fizyczne mogą zmienić dotychczasowy sposób opodatkowania dochodów osiąganych z działalności gospodarczej. Podstawową zasadą jest opodatkowanie według skali podatkowej (stawki 0, 18 i 32%). Przedsiębiorcy mogą jednak wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym (jednolita stawka 19%), opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym, zwanym też ryczałtem ewidencjonowanym (różne stawki, zależne od rodzaju działalności) lub opodatkowanie według karty podatkowej (stała kwota, zależna od kilku zmiennych).

Do dnia 20 stycznia każdego roku każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo zmienić swój dotychczasowy sposób opodatkowania. Decyzja o zmianie lub pozostaniu przy dotychczasowej opcji opodatkowania powinna być podjęta po dokonaniu prostej analizy danych historycznych oraz prognozy na rok następny. Najwięcej wątpliwości pojawia się przy dokonywaniu wyboru pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym. Nie zawsze bowiem, z pozoru atrakcyjny podatek liniowy, jest dla przedsiębiorcy opłacalny. Poza poziomem dochodów przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę swoją sytuację rodzinną, czyli również przewidywany poziom dochodów małżonka oraz ilość dzieci. Złożone w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym ważne jest na lata następne – aż do czasu jego odwołania.

Skorzystanie z preferencyjnej, jednolitej stawki podatku liniowego uniemożliwia bowiem korzystanie z ulg i odliczeń, czyli wspólnego rozliczania z małżonkiem, preferencyjnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci, korzystanie z ulgi przysługującej z tytułu wychowywania dzieci a także korzystanie z innych ulg. W przypadku podatku liniowego nie przysługuje też kwota wolna od opodatkowania (3.091 zł).


Potrzebujesz rzetelnego źródła informacji podatkowej?

www.PIT.pl

Kompendium praktycznych narzędzi i informacji podatkowych skierowane do osób fizycznych i firm sektora MSP.

 

Wybór opodatkowania na zasadach ogólnych atrakcyjny będzie szczególnie dla osób uzyskujących dochody do wysokości 85.528 zł rocznie oraz dla osób, których małżonek osiąga dochody niskie lub żadne, osób samotnie wychowujących dzieci a także małżonków posiadających dzieci, na które przysługuje pokaźna jak na polskie warunki ulga z tytułu ich wychowania.

Przykład 1:
Przedsiębiorca złożył kilka lat temu oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym. Do tej pory ta forma opodatkowania była dla niego korzystna. W roku 2011 w jego życiu prywatnym zaszły jednak spore zmiany: ożenił się a w małżeństwie pojawiło się dziecko, żona nie osiąga żadnych dochodów. Przy takich założeniach okazuje się, że dopiero osiągnięcie przez przedsiębiorcę średnich dochodów w miesiącu w wysokości około 17.000 zł spowoduje, że bardziej opłacalne będzie pozostanie przy podatku liniowym. W przypadku osiągnięcia dochodów niższych, bardziej opłacalne będzie złożenie do 20 stycznia 2012 r. oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym.  

Przykład 2:
Małżonkowie osiągają przychody z tytułu stosunku pracy w wysokości 100.000 zł każde. Mają dwoje dzieci w wieku szkolnym. Małżonka dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą i planuje, że w roku 2012 jej działalność będzie przynosić dochód. Podatniczka powinna wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, ponieważ jej dochody z tytułu umowy o pracę sprawiają, że nadwyżka dochodów ponad kwotę 85.528 zł rocznie będzie opodatkowana wyższą stawką 32%. Ponieważ zatem dla spodziewanych dochodów z tytułu działalności gospodarczej ma możliwość wyboru stawki niższej (19%), powinna złożyć stosowne oświadczenie, lub – jeśli takowe złożyła w latach poprzednich – nie odwoływać go. Małżonkowie stracą co prawda możliwość wspólnego rozliczania (co dla nich nie skutkuje obniżeniem kwoty podatku), ale każdy z małżonków lub też tylko jeden z nich odliczy w całości ulgę z tytułu wychowywania dzieci z dochodów uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę. Dodatkowe dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej w przypadku wyboru podatku liniowego pozwolą zaoszczędzić 13% kwoty podatku w porównaniu do opodatkowania ich według skali podatkowej.

Każdy przedsiębiorca powinien zatem dokonać podobnej analizy i wziąć pod uwagę nie tylko poziom dochodów spodziewanych w następnym roku podatkowym, ale także swoją sytuację rodzinną a także możliwość skorzystania z innych dostępnych ulg. Czasu pozostało niewiele – oświadczenia złożone po 20 stycznia będą skutkowały dopiero od następnego, czyli 2013 roku.

Jeżeli jakiś problem związany z prowadzeniem firmy spędza Ci sen z powiek i nie potrafisz go rozwiązać - napisz do nas. Do Państwa dyspozycji jest mail interwencje@twoja-firma.pl.

Przeczytaj dotychczasowe Interwencje ekspertów Bankier.pl


Dorota Mościcka
Doradca podatkowy
Kancelaria LUCRUM we Wrocławiu
Źródło: Informacja prasowa

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl