REKLAMA

Jak zmieni się rozliczenie podatku dochodowego w 2014 r.?

2013-12-16 06:00
publikacja
2013-12-16 06:00

Koniec roku podatkowego zbliża się wielkimi krokami, i dlatego już niedługo podatnicy będą zobowiązani do dokonania rocznych rozliczeń i złożenia do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych. Warto zatem wiedzieć, jakim modyfikacjom ulegną rozliczenia za rok 2013 w stosunku do lat poprzednich.

Zmiany w podatkach na rok 2014
Źródło: Thinkstock

 

Ulga internetowa

Do skorzystania z ulgi internetowej jest uprawniony podatnik, który wykorzystywał i opłacał w ciągu roku podatkowego internet – nieistotne, czy chodzi tu o sieć w miejscu zamieszkania, w kafejce internetowej, czy też mobilną. Natomiast warunkiem jest posiadanie dowodu rzeczywistego opłacania wydatków na internet.
 
Fakt uregulowania należności może, ale nie musi być udokumentowany fakturą. Co więcej, sama faktura także może – w określonych przypadkach – nie uprawniać do ulgi. Zgodnie z przepisami, do skorzystania z odliczenia uprawnia dowód wskazujący kto, komu i ile zapłacił za usługę. Może być to zatem np. wyciąg bankowy – pod warunkiem, że w tytule przelewu zawarta zostanie informacja, że jest to opłata za internet. Dowodem może być także faktura, jednakże powinna ona albo zawierać informację, że została opłacona, albo też być poparta dowodem zapłaty. Maksymalna kwota ulgi, którą można odliczyć od podatku, wynosi 760 zł.
 

Urzędnik zablokuje ci konto w banku» Urzędnik zablokuje ci konto w banku

Najważniejsza zmiana w regulacji dotyczy natomiast tego, kiedy z ulgi można skorzystać. Jest to możliwe wyłącznie w ciągu dwóch lat podatkowych – a od 2013 r., lata te będą musiały następować od razu po sobie.

Oznacza to, iż jeśli podatnik zdecydował się na takie odliczenie, rozliczając rok 2012, to rok 2013 będzie ostatnim, w którym z ulgi będzie mógł ponownie skorzystać. Jednak, jeśli do tej pory nie korzystał z opcji odliczenia, może ulgę rozliczyć w latach 2013 i 2014, bądź w kolejnych. Nie jest wskazane, że pierwszym rokiem odliczenia ulgi musi być rok, w którym rozpoczęto opłacać internet. Mogą to być dowolne lata, pod warunkiem – ponownie – że będą one następujące po sobie.

Z ulgi nie będą natomiast mogli skorzystać podatnicy, którzy wykorzystali tę możliwość w latach poprzednich. Warto także pamiętać, że jest ona przeznaczona wyłącznie dla tych, którzy nie odliczyli wydatków na internet od przychodu w ciągu roku podatkowego, czyli nie uznali ich za koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności. Ta zasada odnosi się do przedsiębiorców, którzy rozliczają się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Istnieje także grupa przedsiębiorców, którzy obligatoryjnie z ulgi na internet skorzystać nie mogą. Chodzi tutaj o takich podatników, którzy do rozliczeń z urzędem skarbowym wybrali zasady liniowe albo kartę podatkową. (więcej na temat ulgi internetowej)

Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna jest jednym z najczęściej wykorzystywanych przywilejów podatników. Dotychczas rozliczana w stałej wysokości, od 2014 r. zmieni się dość poważnie, a jej wartość będzie uzależniona od kilku czynników.
 
Rodziny z jednym dzieckiem, aby mogły skorzystać z ulgi, zostaną obciążone dodatkowym warunkiem – zarobki w skali roku nie mogą przekroczyć określonej sumy. W przypadku, gdy rodzice pozostają w związku małżeńskim, barierą ponad którą ulga jest niedostępna, jest 112 000 zł. Jeśli natomiast wychowujący dziecko jest singlem, rozwodnikiem etc., to limit wyniesie 56 000 zł. Wartość ewentualnej ulgi kształtuje się na poziomie 92,76 zł/miesiąc.
 

świadczenie po urodzeniu dziecka» Świadczenia należne z tytułu urodzenia dziecka

Jeśli w rodzinie jest dwoje dzieci, to bez względu na to, kto je wychowuje oraz jaka jest roczna wartość przychodów, na każde z nich przysługuje ulga w wysokości 92,76 zł/miesiąc.

Natomiast najbardziej na ulgach skorzystają rodziny wielodzietne – tutaj także nie ma znaczenia wysokość zarobków ani fakt, czy dziećmi zajmuje się oboje rodziców, czy też tylko jedno. Na dwoje pierwszych dzieci przysługuje ulga we wskazanej już wysokości (92,76 zł miesięcznie), na trzecie – 139,05 zł na miesiąc, natomiast każde kolejne uprawnia do ulgi w wysokości 185,34 zł. (więcej na temat ulgi prorodzinnej)

50% koszty uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodu pozwalają na zmniejszenie podstawy opodatkowania w większości działalności gospodarczych czy też podczas pracy na etacie. W sytuacjach, kiedy podczas wykonywania pracy korzysta się z praw autorskich lub praw im pokrewnych, koszty podatkowe mogą wzrosnąć nawet do 50% uzyskanej kwoty przychodu.

Jednakże, w 2013 r. przywilej ten, zgodnie z ustawą, został ograniczony do pewnego limitu. Koszty uzyskania przychodów mogą być rzeczywiście rozliczanie w wysokości 50%, jednakże tylko do momentu, kiedy w danym roku podatkowym nie przekroczą połowy kwoty, stanowiącej granicę pierwszego progu podatkowego zgodnie z zasadami ogólnymi. Zatem, jako że pierwszy próg jest określony na poziomie 85 528 zł, limit uprawniający do korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów wynosi 42 764 zł. Jednocześnie podatnik ma do wyboru pewną alternatywę - może bowiem udowodnić (na podstawie adekwatnych dokumentów), że koszty, które faktycznie ponosi, są wyższe. W takiej sytuacji, bez względu na limit, będzie miał prawo do odliczania tych wydatków, które rzeczywiście zostały poniesione.

Warto jednak pamiętać, że powyższych metod ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów nie można łączyć. Zatem należy się zdecydować na wybór stawki 50% kosztów uzyskania przychodów w granicach ustawowego limitu, albo na rozliczanie kosztów na podstawie przedstawionych dokumentów. (więcej na temat kosztów uzyskania przychodów)

Jak więc widać, zmian w rozliczaniu podatku dochodowego jest dość sporo. Podatnicy, którzy są zainteresowani skorzystaniem z którejś z wymienionych powyżej ulg powinni zorientować się, czy rzeczywiście nadal mają do tego prawo.

 autor - Andrzej Lazarowicz - specjalista d/s prawa podatkowego wfirma.pl

Źródło:
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~dron
wysokość ulgi to 92,67zł

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2013

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki