Jak zaprezentować zobowiązania z tytułu factoringu odwrotnego w sprawozdaniu finansowym?

Pytanie: Spółka zamierza zawrzeć z bankiem umowę factoringu odwrotnego, polegającą na tym, że faktor (bank) nabywa wierzytelności wobec spółki w drodze ich spłaty w celu wstąpienia w prawa wierzyciela. Przedmiotem nabycia będą wierzytelności przysługujące od spółki jej dostawcom.

Faktor będzie dokonywał spłaty wierzytelności w terminach płatności wskazanych przez spółkę. Spółka zobowiązana będzie do spłaty nabytych przez faktora wierzytelności w terminach określonych umową oraz odsetek za okres od dnia zapłaty na rzecz dostawcy do dnia spłaty zobowiązania wobec faktora. Czy zobowiązania spółki wobec dostawców, które w wyniku spłaty przez faktora stają się zobowiązaniami wobec faktora, nadal mają status handlowych, czy są to zobowiązania finansowe? Jak należy zaprezentować zobowiązania z tytułu factoringu odwrotnego w sprawozdaniu finansowym?

Odpowiedź: Zobowiązania wobec faktora, powstałe na skutek zastosowania factoringu odwrotnego, przyjmują charakter zobowiązań finansowych podlegających prezentacji w bilansie jako "Inne zobowiązania finansowe". Factoring odwrotny stanowi narzędzie polegając na finansowaniu przez wyspecjalizowaną instytucję factoringową zobowiązań w imieniu spółki wynikających z faktur wystawionych przez jej dostawców. Zobowiązanie takie jest spłacane następnie przez spółkę wraz z należnymi odsetkami za okres finansowania.

Na skutek zastosowania factoringu odwrotnego stosunek zobowiązaniowy, jaki istniał między dostawcą i spółką wygasł, a w jego miejsce powstał nowy - między spółką a faktorem.

Ze względu na to, że umowa factoringu nie jest umową kredytu ani pożyczki, zobowiązania z tego tytułu należy prezentować w bilansie w pasywach w pozycji B.III.2.c. "Inne zobowiązania finansowe".

Podstawa prawna:

· załącznik nr 1 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223).

Paweł Sałdyka
pracownik spółki audytorskiej

Sprawdź praktyczne rozwiązania dotyczące podatków, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy! BEZPŁATNIE! Potrzebujesz gotowych rozwiązań rzeczywistych problemów, z jakimi spotykasz się przy prowadzeniu księgowości?

Odpowiedzi na pytania księgowych zawarte w biuletynie "Wskazówki Księgowe w pytaniach i odpowiedziach" pozwolą Ci rozwiać wszystkie wątpliwości pojawiające się w Twojej pracy. Otrzymasz krótkie, jasne i konkretne odpowiedzi, jak postępować w określonych sytuacjach - bez zbędnych dywagacji prawniczych. Oszczędzisz swój czas i ustrzeżesz się błędów w księgowości. Wystarczy jedynie 15 minut w miesiącu, aby poznać aktualne praktyczne rozwiązania dotyczące:
√ podatków dochodowych;
√ VAT;
√ rachunkowości;
√ ubezpieczeń społecznych;
√ prawa pracy.

Jeszcze dziś skorzystaj z możliwości BEZPŁATNEGO zapoznania się z zawartością biuletynu "Wskazówki Księgowe w pytaniach i odpowiedziach".
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~pcichulski

"Na skutek zastosowania factoringu odwrotnego stosunek zobowiązaniowy, jaki istniał między dostawcą i spółką wygasł, a w jego miejsce powstał nowy - między spółką a faktorem." - hmm, nieprawda, zarówno cesja jak i subrogacja powoduje translatywne a nie nowacyjne nabycie wierzytelności. zatem nie zmienia się charakter zobowiązania, zostaje ono takie samo. spłacający wstępuje w to samo zobowiązanie, które miał dłużnik względem poprzedniego wierzyciela. gdyby przyjąć, że jest inaczej to zrównalibyśmy cesję z nowacją a przecież zasadą jest, że o tym czy mamy do czynienia z nowacją decyduje animus novanti. jeśli go nie ma wprost wyrażonego w treści umowy, brak jest nowacji.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

    Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

    Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

    Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.