Jak uzyskać świadczenia alimentacyjne?

Pozew o alimenty składa się w sądzie rejonowym lub wydziale rodzinnym i dla nieletnich. Chodzi tu o urzędy właściwe dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów lub właściwe dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej. Osoba dochodząca alimentów jest ustawowo zwolniona z kosztów sądowych.

W pozwie należy przedstawić wysokość dochodzonej kwoty, przyczyny uzasadniające złożenie pozwu (potrzeby uprawnionego do alimentów dziecka) oraz możliwości zobowiązanego do alimentów (zawód, kwalifikacje, sytuację majątkową). W przypadku dochodzenia alimentów dla dwojga lub więcej osób uprawnionych, dla każdej z osobna podaje się wysokość dochodzonej kwoty oraz określa potrzeby.

Do pozwu muszą być dołączone: odpisy pozwu dla każdej strony biorącej udział w sprawie, odpisy aktów stanu cywilnego, odpisy poprzedniego wyroku lub umowy alimentacyjnej oraz ugody sądowej ustalającej alimenty. A także wszelkie możliwe dokumenty potwierdzające to, co zostało opisane w pozwie: np. zaświadczenia dotyczące kosztów utrzymania i wychowania dziecka, jego edukacji, odzieży itd. oraz zaświadczenia dotyczące stanu zdrowia (jeżeli ma on wpływ na zakres potrzeb i kosztów utrzymania). Ponadto, zaświadczenia dotyczące wysokości zarobków lub zadłużeń rodzica i członków rodziny, z którymi dziecko pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pozew wraz z załącznikami składa się w biurze podawczym sądu, można go też przesłać pocztą.

Gdy usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do otrzymywania alimentów wzrosną, a możliwości płatnicze zobowiązanego są wystarczające, uprawniony ma prawo do ubiegania się o wyższą kwotę. Jeśli potrzeby uprawnionego będą mniejsze, albo też zmniejszą się możliwości płatnicze zobowiązanego, sad zarządzi niższe alimenty.

Fundusz Alimentacyjny

Od 1 października 2008 roku wrócił Fundusz Alimentacyjny. Skorzystają zeń osoby, które mają problem ze ściągnięciem zasądzonych alimentów. Po dwóch miesiącach bezskutecznej egzekucji będą mogły się starać o alimenty z Funduszu. Zgodnie z nowymi zasadami, samotny rodzic na utrzymanie dziecka dostanie z ośrodka pomocy społecznej do 500 zł na dziecko (wcześniej zaliczka alimentacyjna wynosiła do 380 zł). Ale nie więcej niż zasądził sąd. Warunkiem ubiegania się o alimenty z Funduszu jest nieprzekroczenie dochodu 725 zł na osobę w rodzinie. Alimenty te należą się na dziecko do 18 lub – jeśli uczy się – do 25 roku życia, na które są zasądzone alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna. Należą się także na dziecko powyżej 25. roku życia bezterminowo, gdy dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pomoc uzyskają rodzice samotnie wychowujący dzieci, żyjący w konkubinacie i ci, którzy zawarli nowy związek małżeński.

Korzystałam z: M. Drab, „Prawa samotnej matki”, Babyonline.pl; K. Wilk, „Lawina pozwów o alimenty w sądach rodzinnych”, Polskatimes.pl, 05.11.2008; D. Brzostek, „Wraca fundusz alimentacyjny”, Wyborcza.pl., 30.05.2008.

Aleksandra Solarewicz
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne