Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Uzyskanie pozwolenia na broń nie jest sprawą łatwą. To nie tylko egzamin teoretyczny i praktyczny, który potwierdzi znajomość prawa oraz zdolność do posługiwania się bronią. Wiążą się z tym również koszty - te mogą kształtować się w granicach od kilkuset do nawet 2500 zł. Trzeba również przedstawić ważny powód, dla którego takie zezwolenie jest nam potrzebne.

(fot. Bytmonas / iStockphoto)

Kto może zdobyć pozwolenie na broń?

Przepisy dotyczące posiadania broni reguluje Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. W jej świetle osoba, która chce uzyskać pozwolenie, musi spełniać następujące warunki:

 • musi mieć ukończone 21 lat;

 • stałe miejsce zamieszkania w Polsce

 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych;

 • posiadanie zdolności fizycznej i psychologicznej do posiadania broni, którą potwierdza orzeczenie lekarskie i psychologiczne;

 • uzyskanie opinii Komendanta Komisariatu Policji odpowiedniej do naszego miejsca zamieszkania;

 • nie może być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne.

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na broń

Wniosek składa się u komendanta policji w miejscu, w którym jesteśmy zameldowani. Dobrze wypełnione podanie zawiera:

 • dane osobowe;

 • określenie wnioskowanego rodzaju broni oraz jej przeznaczenia;

 • określenie ilości posiadanych egzemplarzy broni;

 • ważną przyczynę posiadania broni.

Do wniosku powinny zostać dołączone:

 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej;

 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności do dysponowania bronią;

 • kopię dowodu osobistego;

 • dwie fotografie (3 cm x 4 cm);

 • dokument wskazujący na istnienie ważnej przyczyny posiadania broni:

W zależności od rodzaju broni należy dołączyć inne dokumenty: potwierdzenia, zaświadczenia lub licencje:

Przeznaczenie broni Dokumenty

broń do ochrony osobistej

dokument wskazujący na występowanie stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia

broń do celów łowieckich

- zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania polowań

- zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające przynależność do PZŁ

broń do celów sportowych

- zaświadczenie potwierdzające przynależność do klubu lub stowarzyszenia sportowego o charakterze strzeleckim
- dokument Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych

- licencja PZSS

broń do celów rekonstrukcji historycznych

- zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych

- zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej stowarzyszenia

broń do celów kolekcjonerskich

zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

broń do celów pamiątkowych

dokument potwierdzające nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia

broń do celów szkoleniowych

dokument potwierdzający posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

Jeśli chcemy, by nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie, muszą znajdować się w nim wszystkie formalne potwierdzenia. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy chcemy uzyskać pozwolenie o broń w celu ochrony osobistej. Podania te odrzucane są najczęściej, ponieważ bardzo ciężko jest udowodnić realne zagrożenie życia lub zdrowia. Chodzi o dostarczenie odpowiednich dokumentów, jak np. akta zgłoszeń na policję prób pobicia, gróźb, wymuszeń itd. Postępowanie w tym przypadku jest najczęściej przedłużane, gdyż komenda musi zweryfikować, czy rzeczywiście ktoś zagraża wnioskodawcy. Dokonuje się również analizy akt i dokumentów, po czym całość trafia do komendanta, który bezpośrednio podejmuje decyzję.

Zgodnie z ustawą osoba, która stara się o otrzymanie pozwolenia, musi także przejść egzamin przed specjalnie powołaną przez Policję komisją. Jeśli staramy się o broń łowiecką lub sportową, to egzamin zdawać będziemy w związku, do którego należymy. W przypadku pozostałych przeznaczeń broni, to Policja ma obowiązek taki egzamin przeprowadzić. Składa się on zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Część pierwsza dotyczy znajomości przepisów posiadania broni, znajomości ustawy, przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią i znajomości przestrzegania regulaminu strzelnic. Część druga sprawdza umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicji i rozładowania oraz zabezpieczenia i odbezpieczenia danej broni, a także postępowania w przypadku jej wadliwego działania. Przeprowadza się również sprawdzian strzelecki z użyciem danego rodzaju broni.

Cała procedura wg kodeksu postępowania administracyjnego powinna trwać do miesiąca, ale w przypadku np. braków w dokumentacji - może się ona przedłużyć. Niezbędny też jest wywiad środowiskowy, który przeprowadza dzielnicowy w danej jednostce, pod którą podlega osoba składająca wniosek. W międzyczasie komenda sprawdza, czy nie znajdujemy się w krajowym rejestrze karnym i gdy dokumentacja jest pełna, może przejść do postępowania.

Ile kosztuje pozwolenie na broń?

Zdobycie pozwolenia na broń wiąże się ze stosunkowo wysokimi kosztami, które znacząco potrafią się od siebie różnić. Opłata skarbowa niezbędna do złożenia wniosku wynosi zawsze 242 zł i jest niezmienna, ale koszty egzaminów różnią się w zależności od przeznaczenia broni i mogą wynosić od 100 do nawet 1000 zł. Do kosztów dochodzą jeszcze wynagrodzenia za badania lekarskie, które wg nowelizacji Ustawy o broni i amunicji z 30 listopada 2015 r. mogą wynosić maksymalnie do 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania. 2017 r. będzie to więc kwota 607,08 zł. Takie same zasady dotyczą też obowiązkowych badań psychologicznych. Przeciętnie jednak koszty takich badań wahają się w obu przypadkach od 100 do 200 zł. Badania o sprawności fizycznej przypominają nieco te, z którymi możemy spotkać się przy kursach na prawo jazdy. Psychologiczne z kolei to zwykła rozmowa i nie są tak skomplikowane, jak chociażby testy psychologiczne dla kandydatów do pracy w Policji.

Koszt egzaminu w zależności od przeznaczenia broni
do ochrony osobistej 500 zł
w celach sportowych 800 zł
w celach kolekcjonerskich 1150 zł
w celach pamiątkowych 550 zł
w celach szkoleniowych 1000 zł
Inne 600 zł
w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach 100 zł
w celach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego

Przy maksymalnym wariancie koszt takiego pozwolenia może wynosić nawet 2456 zł. 

Według informacji uzyskanych od Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, najczęściej wnioski składane są o pozwolenia na broń sportową i łowiecką, a uzyskanie pozwolenia nie jest większym problemem i z reguły bardzo rzadko się je odrzuca. Pod warunkiem oczywiście, że wniosek wypełniony jest prawidłowo i zawiera pełną dokumentację.

Maciej Wilczyński

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
8 2 ~jack

A ja chcę mieć w domu min. AK-47 lub lepszy + 3000 szt. naboi + granatnik typu PP. lub lepszy !!! Po co ? jak kacap nas najedzie żeby z okna strzelać jak do kaczek-prosta odpowiedz.Nie daj P.Boże jakiejkolwiek wojny-WSZYSTKO STRACONE-zdobyte w parę godzin.

!
3 3 ~tin foil hat

uzupełnienie idei podziału władz

Zamysł ojców założycieli był taki: Jak rządowi odbije to popular uprising miałby przywrócić wolność. Broń do obrony przed rządem i innymi złodziejami.

A nasz rząd jest out of control: biurokracja, zadłużenie, podatki, korupcja, działanie niezgodne z interesem narodowym. Rząd ma powody dla których boi się uzbrojonego społeczeństwa.

Amerykanie chociaż mogą powiedzieć come and take it. A my niewolnicy będziemy pić nasz kool aid.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 3 ~endi

Dnia 2014-03-19 o godz. 08:40 ~jack napisał(a):
> A ja chcę mieć w domu min. AK-47 lub lepszy + 3000 szt.
> naboi + granatnik typu PP. lub lepszy !!! Po co ? jak kacap
> nas najedzie żeby z okna strzelać jak do kaczek-prosta
> odpowiedz.Nie daj P.Boże jakiejkolwiek wojny-WSZYSTKO
> STRACONE-zdobyte w parę godzin.

Aleś ty głu, pi .... te kaczki samymi czapkami mogą cię zarzucić i nawet raz nie zdążysz strzelić ...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 1 ~jack

sam jesteś głupi ! przypada na polaka tylko 4 sztuki !!!

! Odpowiedz
1 29 ~MrKuba65

Zaborcy pozbawiali prawa do posiadania broni ,polaków po każdym z powstań. W okresie dwudziestolecia międzywojennego prawie wszystko zaczęło wracać do normy. Potem okupacja hitlerowsko-bolszewicka. Komuniści panicznie bali się broni w rękach polaków i nadal się boją. Broń to symbol wolności i samostanowienia. Widać wyrażnie że jeszcze tej wolności nie doczekaliśmy. Jak realizować obronność Polski za pomocą zniewolonych , ogłupianych i okradanych obywateli ?Kto pójdzie narażać życie za Polskę z kałachem w ręku , jak nie wolno mu bronić własności prywatnej i domostwa. Tylko mowią nam ostatnio o "obronie państwa", nie mówiąc których "państwa" Tusków ? , Komorowskich ? , Grasiów ?, Drzewieckich ?, Piterów ?, Kaczyńskich ?, Palikotów ? , Grodzkich ?, Biedroniów ? Kwaśniewskich ? Millerów ? Michników ?, Lisów ? Wojewódzkich ?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
38 3 ~Mariola

nie wszystkie problemy można rozwiązać za pomocą siły najpierw trzeba porozmawiać a potem można działać. A pozwolenie na broń po co? żeby dzieci po szkołach latały z bronią i bawiły się nią? beznadzieja

! Odpowiedz
1 16 ~Adam odpowiada ~Mariola

Się mariola zastanów co za bzdury opowiadasz.

! Odpowiedz
2 29 ~zzq2 odpowiada ~Mariola

Jak mi wparuje bandyta do domu który będzie mi groził bronią i mojej rodzinie, to jasne, zaproszę go na kawę/herbate i przekonam, że tak nie można. Puknij Ty się babo w łeb i kto powiedział, że dzieci powinny mieć do broni palnej dostęp? Wracaj do kuchni

! Odpowiedz
2 13 ~Pasjonat

Pięknie to ujołeś kolego. Posiadanie broni powinno być prawem każdego NORMALNEGO obywatela, jednocześnie odpowiedzialność za nie uzasadnione użycie zaostrzona. Najprostszy wyraz zaufania państwa do ob. i vice versa. Jestem pasjonatem wszelkiej broni, ale to nie oznacza iż użył bym jej w innym celu niż prawo nakazuje. Wkurzają mnie wypowiedzi ludzi takich jak Dziewulski że broń to beeee, zapominając napomknąć iż sam jest w posiadaniu takowej.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 8 ~Ja odpowiada ~Mariola

Mniej tv a więcej książek !!!!!

! Odpowiedz
Rozlicz PIT za 2017
szybko i bez błędów

lub uruchom online teraz

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,4% II 2018
PKB rdr 5,1% IV kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,9% I 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 973,7 zł XII 2017
Produkcja przemysłowa rdr 7,4% II 2018

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl