Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Uzyskanie pozwolenia na broń nie jest sprawą łatwą. To nie tylko egzamin teoretyczny i praktyczny, który potwierdzi znajomość prawa oraz zdolność do posługiwania się bronią. Wiążą się z tym również koszty - te mogą kształtować się w granicach od kilkuset do nawet 2500 zł. Trzeba również przedstawić ważny powód, dla którego takie zezwolenie jest nam potrzebne.

(fot. Bytmonas / iStockphoto)

Kto może zdobyć pozwolenie na broń?

Przepisy dotyczące posiadania broni reguluje Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. W jej świetle osoba, która chce uzyskać pozwolenie, musi spełniać następujące warunki:

 • musi mieć ukończone 21 lat;

 • stałe miejsce zamieszkania w Polsce

 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych;

 • posiadanie zdolności fizycznej i psychologicznej do posiadania broni, którą potwierdza orzeczenie lekarskie i psychologiczne;

 • uzyskanie opinii Komendanta Komisariatu Policji odpowiedniej do naszego miejsca zamieszkania;

 • nie może być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne.

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na broń

Wniosek składa się u komendanta policji w miejscu, w którym jesteśmy zameldowani. Dobrze wypełnione podanie zawiera:

 • dane osobowe;

 • określenie wnioskowanego rodzaju broni oraz jej przeznaczenia;

 • określenie ilości posiadanych egzemplarzy broni;

 • ważną przyczynę posiadania broni.

Do wniosku powinny zostać dołączone:

 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej;

 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności do dysponowania bronią;

 • kopię dowodu osobistego;

 • dwie fotografie (3 cm x 4 cm);

 • dokument wskazujący na istnienie ważnej przyczyny posiadania broni:

W zależności od rodzaju broni należy dołączyć inne dokumenty: potwierdzenia, zaświadczenia lub licencje:

Przeznaczenie broni Dokumenty

broń do ochrony osobistej

dokument wskazujący na występowanie stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia

broń do celów łowieckich

- zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania polowań

- zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające przynależność do PZŁ

broń do celów sportowych

- zaświadczenie potwierdzające przynależność do klubu lub stowarzyszenia sportowego o charakterze strzeleckim
- dokument Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych

- licencja PZSS

broń do celów rekonstrukcji historycznych

- zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych

- zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej stowarzyszenia

broń do celów kolekcjonerskich

zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

broń do celów pamiątkowych

dokument potwierdzające nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia

broń do celów szkoleniowych

dokument potwierdzający posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

Jeśli chcemy, by nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie, muszą znajdować się w nim wszystkie formalne potwierdzenia. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy chcemy uzyskać pozwolenie o broń w celu ochrony osobistej. Podania te odrzucane są najczęściej, ponieważ bardzo ciężko jest udowodnić realne zagrożenie życia lub zdrowia. Chodzi o dostarczenie odpowiednich dokumentów, jak np. akta zgłoszeń na policję prób pobicia, gróźb, wymuszeń itd. Postępowanie w tym przypadku jest najczęściej przedłużane, gdyż komenda musi zweryfikować, czy rzeczywiście ktoś zagraża wnioskodawcy. Dokonuje się również analizy akt i dokumentów, po czym całość trafia do komendanta, który bezpośrednio podejmuje decyzję.

Zgodnie z ustawą osoba, która stara się o otrzymanie pozwolenia, musi także przejść egzamin przed specjalnie powołaną przez Policję komisją. Jeśli staramy się o broń łowiecką lub sportową, to egzamin zdawać będziemy w związku, do którego należymy. W przypadku pozostałych przeznaczeń broni, to Policja ma obowiązek taki egzamin przeprowadzić. Składa się on zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Część pierwsza dotyczy znajomości przepisów posiadania broni, znajomości ustawy, przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią i znajomości przestrzegania regulaminu strzelnic. Część druga sprawdza umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicji i rozładowania oraz zabezpieczenia i odbezpieczenia danej broni, a także postępowania w przypadku jej wadliwego działania. Przeprowadza się również sprawdzian strzelecki z użyciem danego rodzaju broni.

Cała procedura wg kodeksu postępowania administracyjnego powinna trwać do miesiąca, ale w przypadku np. braków w dokumentacji - może się ona przedłużyć. Niezbędny też jest wywiad środowiskowy, który przeprowadza dzielnicowy w danej jednostce, pod którą podlega osoba składająca wniosek. W międzyczasie komenda sprawdza, czy nie znajdujemy się w krajowym rejestrze karnym i gdy dokumentacja jest pełna, może przejść do postępowania.

Ile kosztuje pozwolenie na broń?

Zdobycie pozwolenia na broń wiąże się ze stosunkowo wysokimi kosztami, które znacząco potrafią się od siebie różnić. Opłata skarbowa niezbędna do złożenia wniosku wynosi zawsze 242 zł i jest niezmienna, ale koszty egzaminów różnią się w zależności od przeznaczenia broni i mogą wynosić od 100 do nawet 1000 zł. Do kosztów dochodzą jeszcze wynagrodzenia za badania lekarskie, które wg nowelizacji Ustawy o broni i amunicji z 30 listopada 2015 r. mogą wynosić maksymalnie do 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania. 2017 r. będzie to więc kwota 607,08 zł. Takie same zasady dotyczą też obowiązkowych badań psychologicznych. Przeciętnie jednak koszty takich badań wahają się w obu przypadkach od 100 do 200 zł. Badania o sprawności fizycznej przypominają nieco te, z którymi możemy spotkać się przy kursach na prawo jazdy. Psychologiczne z kolei to zwykła rozmowa i nie są tak skomplikowane, jak chociażby testy psychologiczne dla kandydatów do pracy w Policji.

Koszt egzaminu w zależności od przeznaczenia broni
do ochrony osobistej 500 zł
w celach sportowych 800 zł
w celach kolekcjonerskich 1150 zł
w celach pamiątkowych 550 zł
w celach szkoleniowych 1000 zł
Inne 600 zł
w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach 100 zł
w celach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego

Przy maksymalnym wariancie koszt takiego pozwolenia może wynosić nawet 2456 zł. 

Według informacji uzyskanych od Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, najczęściej wnioski składane są o pozwolenia na broń sportową i łowiecką, a uzyskanie pozwolenia nie jest większym problemem i z reguły bardzo rzadko się je odrzuca. Pod warunkiem oczywiście, że wniosek wypełniony jest prawidłowo i zawiera pełną dokumentację.

Maciej Wilczyński

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
5 0 franek74

Polecam na wstępie zafundowanie szkolenia z broni palnej. Firma Scat w Elblągu nie ma sobie równych w tym temacie. Często jeżdżę na organizowane przez nich szkolenia. Polecam wszystkim fanom militariów.

! Odpowiedz
69 2 jkendy

No ładna instrukcja, rozumiem, że chłopcy z pod mojego domu, którzy rzucają teraz butelkami po piwie w przechodniów będą za niedługo strzelać im w plecy.

! Odpowiedz
3 21 kaczka-po-smolensku

a poco pozwolenie na broń w internecie można kupić broń czarnoprochową taki colt walker robi dziury wielkości magnum 357 okrągła kula jest bardziej niszcząca niż współczesna amunicja !. Do tego proch który można kupić w sklepach internetowych np w Czechach kapiszony nabijamy kładziemy do szuflady i mamy broń bez pozwoleń zapewniam że efekty nie będą gorsze od broni współczesnej.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 5 bionikjaga

Dlaczego większość komentarzy jest z 2016,2015 i 2014 roku?

! Odpowiedz
3 22 ~Tomek

Tylko ze sąd to póki co dalej komuna xD

! Odpowiedz
4 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
9 75 ~buby

W Sumie mamy sąsiadów Ruskich np mamy sąsiadów Niemców z którymi do dziś dzień nie mamy traktatu pokojowego tak naprawdę nadal jesteśmy w czystej teorii w stanie wojny. To chyba dobry powód do ponadprzeciętnego zagrożenia życia prawda ?

! Odpowiedz
11 47 ~swp

Komunisci bali sie o obalenie ustroju razem i utraty.wladzy nad panstwem komunistycznym a wspolnie z ruskimi dyrektywami zabronili polakom posiadania broni.teraz jest lodobnie sle powod jest nieznany.Teraz tylko komunisci zlodzieje i bandyci powinni miec zabronione posiadanie bronia odmawiac posiadania miałby tylko sąd.

! Odpowiedz
11 58 ~WalterPPX9mmLuger

w obecnych czasach i wszechobecnej przestępczości broń powinna być dostępna w każdym sklepie czy stacji benzynowej. Ja osobiście mieszkam w bardzo oddalonej od większych miast miejscowości, było tu wiele incydentów po zgłoszeniu których policja nawet nie przyjechała na wywiad środowiskowy bo mają nas obywateli w dupie. Więc zakupiłem broń palna krótką wyrobiłem pozwolenie kosztowało mnie ok 800zl
zakupiłem broń koszt ok 2500zl.
teraz ja i moja rodzina czujemy się bezpieczniej i uważam tak jak -Tomek że posiadanie broni nie powinno być niczym nadzwyczajnym a już szczególnie posiadanie jej nie powinno być na tak restrykcyjne jak obecnie jest.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
60 12 ~mm252

na kazdej sacji.... inteligent. za to w miscie kazdy dres by kupil i latal po osiedlu albo autostradzie z bronia zamiast iekiery.
dziekuje nie - nie kady musi miec bron

! Odpowiedz
4 32 ~pedro odpowiada ~mm252

mm , dwa wyjscia ,albo by sie dresy same miedzy soba zalatwily albo wiedzac ze ty tez mozesz miec bron nie ryzykowały by kto jest szybszy

! Odpowiedz
7 18 ~Buby odpowiada ~mm252

Jakby ci taki łysy latał z bronią to teraz może latać z nożem widzisz różnice ? Tak przynajmniej j miałbym broń bo z nożem bynajmniej po ulicy nie chodzę

! Odpowiedz
25 10 ~Jaaa

Każdy człowiek jest potencjalnie chory psychicznie i niezrównoważony - pod wpływem silnych emocji KAŻDY może stać się mordercą. Silne emocje odzierają z człowieczeństwa. Jednak o ile wbicie komuś noża w żebra, podcięcie gardła czy zadźganie nożyczkami wymaga bezpośredniego kontaktu, wiąże się z poczuciem odbierania życia (zgrzyt stali po kościach, krew, ciepło ciała ofiary) i jest trudne do realizacji ze względów psychologicznych przez większość osób, to wystrzelenie do kogoś z większej odległości z broni jest łatwe jak bułka z masłem. Zabicie kogoś z broni palnej jest ŁATWE - pod względem wykonania (wystarczy nacisnąć spust) jak i pod względem psychologicznym (brak bezpośredniego kontaktu, dystans). Dlatego w USA ludzie w znacznej większości giną od kul - bo zabicie kogoś w ten sposób, zwłaszcza pod wpływem silnych emocji, jest niesamowicie proste. I ludzie giną tam z absurdalnych powodów - jak w tej sprawie, gdy starszy pan wkurzony na hałasujących młodych w kinie po prostu ich zastrzelił. Nożem by już ich nie dał rady zadźgać, i to z kilku powodów. Zresztą o czym mówimy - najbardziej liberalny kraj na świecie, USA, gdzie jest łatwy dostęp do broni, jest jednocześnie krajem przesiąkniętym zbrodniami, morderstwami, gdzie ludzie boją się własnego cienia. W Polsce gdy ktoś ci się włamie do domu to wiesz, że co najwyżej ucieknie, gdy go przyłapiesz na gorącym uczynku, ewentualnie cię pobije, a w Stanach masz 100% pewności, że cię zastrzeli. Taka prawda.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 4 slc350 odpowiada ~Buby

Dziś można kupić broń czarnoprochową bez pozwolenia..... i uwierzcie mi, że wojny nią toczyli i jest śmiertelnie niebezpieczna i jakoś nie widać gangów rewolwerowców na osiedlach ....

! Odpowiedz
5 4 ~ja

Kolekcjonerskiej nie można nosić naładowanej

! Odpowiedz
1 12 ~kacper

jak dla mnie broń palna nieważne czy długa czy krótka, karabin snajperski czy szturmowy, rewolwer czy zwykły pistolet powinna być dostępna dla dowolnego (legalnego) powodu dostępna dla 20 + gdzie badania przeprowadzano by na komisariatowej strzelnicy i u psychologa, bez potrzeby bycia w jakimś klubie strzeleckim czy myśliwskim zwłaszcza, że mamy dwóch niebezpiecznych sąsiadów plus imigrantów na karku (sąsiedzi to niemcy i Rosja)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 105 ~Tomek

Ja w ogóle nie rozumiem jak Państwo może dawać pozwolenie na broń. Mamy konstytucyjne prawo obrony wiec powinno być tak że Państwo może zabrać prawo do broni a nie nadać. To jest chore!

! Odpowiedz
9 31 ~adam

dokładnie...

! Odpowiedz
3 12 ~Dominik

A jak jakiś złodziej, bandyta wtargnie do twojego domu i będzie chciał zabić Twoją rodzinę, to co odwołasz się do państwa, że cię nie obroniło? Pomyśl trochę człowieku, rodziny wałkiem do ciasta nie obronisz, jak agresor będzie do Ciebie mierzył z broni. A jeszcze teraz w takiej sytuacji jaka panuje na świecie, dostęp do broni powinien być łatwiejszy bo nie wiadomo jak się to wszystko potoczy. Chore jest to co ty mówisz, a nie dostęp do broni.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 41 ~123456

Wyobrażcie sobię taką sytuację : napad na bank przestępcy strzelają w powietrze wszyscy padają na ziemię , bandyci uciekają z łupem a co bezbroni jak owce obywatele drgawki dostają na podłodze bo ,, Dostęp do posiadanie broni grozi życiu i zdrowiu obywateli '' no poprostu skandal

! Odpowiedz
37 3 ~ktos

-Napad na bank
-Bandyci strzelają w powietrze
-Jeden odważny wyciąga broń
-Strzela
-Nie trafia
-Bandyci od razu odpowiadają ogniem
-Ginie
-Ginie reszta niewinnych cywili ponieważ bandyci chcą zastraszyć resztę
Morał?

! Odpowiedz
0 23 ~wujo odpowiada ~ktos

-Napad na bank
-Bandyci strzelają w powietrze
-Jeden odważny wyciąga broń
-Strzela
-Trafia
Morał?

! Odpowiedz
0 1 (usunięty) odpowiada ~ktos

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 20 ~dobrarada odpowiada ~ktos

wyciągają wszyscy broń, obyci z nią, sporo ćwiczyli za dziedziaka z rodzicami i załatwiają bandziorów, morał - nie czytaj wyborczej

! Odpowiedz
3 7 ~strzelec

Czytając komentarze, mam wrażenie, że większość ludzi nie czyta tekstów do konca. Ludzie po co Wam pozwolenie do obrony osobistej, skora broń sportową można nosić naładowaną. Zapiszcie sie do klubu zróbcie papiery i wyrabiajcie pozwolenie. Jesli komuś nie chce się bawić w kluby, zawody itp. To zostaje droga kolekcjonerska. Droższa, ale szybsza. Mi zrobienie pozwolenia zajęło 2 mies.. mam teraz 10 szt.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~heniu

tez byłem na szkoleniu wojskowym scat i to świetna przygoda nie tylko dla tych co wiążą swoją przyszłość z wojskiem, ja jestem pasjonatem. :) w jakim okresie byles na kursie? może bylismy razem :))

! Odpowiedz
0 11 ~zdziwiony

Jak mam zdać egzamin z obsługi broni? Prawidłowe rozkładanie i składanie?? Obsługa i postępowanie w przypadku awarii? Przecież nie mam broni, dopiero chcę mieć. Czy są szkoły (tak jak na prawo jazdy), gdzie można się nauczyć?? Jakieś kursy czy coś podobnego?

! Odpowiedz
0 13 ~xxy

Tak są - np. strzelnice sportowe gdzie możesz postrzelać z wypożyczonej broni bez dodatkowych formalności.

! Odpowiedz
1 9 ~XYZet odpowiada ~xxy

Jak Ci wpakuja przestepcy troche ołowiu w Twoje cialo to pójdz sobie póżniej na strzelnicę postrzelać sie do papierowej tarczy.

! Odpowiedz
1 9 ~SQ odpowiada ~XYZet

Sugerujesz, że lepiej się ćwiczy na żywych celach?

! Odpowiedz
1 36 ~MadziaLFC

Jeśli ktoś mi grozi, nachodzi mnie...muszę mieć jakieś dowody....akta zgłoszeń pobicia, prób pobicia itd...jasne. Najpierw coś złego ma się stać, a dopiero potem mogę złożyć wniosek o broń? CHORY KRAJ

! Odpowiedz
0 13 ~XYZet

Nie chory, Bardzo chory a ustawodawcy powinni przejść badania psychiatryczne. Nie normalni obywatele, którzy chcą zabezpieczyć swój dom i rodzinę przed przestępcami.
Ps. Jesli żołdacy pobili w Giżycku przeszkolonych i być może uzbrojonych policjantów to my mamy na to bezkarnie patrzeć ?

! Odpowiedz
1 0 ~htrwh odpowiada ~XYZet

ale o co ci chodzi? Nie czytałeś artykułu? "uzyskanie pozwolenia nie jest większym problemem i z reguły bardzo rzadko się je odrzuca." To jest prawda. No chyba, że jesteś dresem z przeszłością kryminalną, albo robisz coś co może drażnić policje (awantury w domu, mandaty, jesteś czubkiem). Trzeba trochę samozaparcia, ale raczej chodzi o biurokrację i przewlekłość tego wszystkiego. Spełniasz wymagania i policja chcąc, nie chcąc MUSI ci dać uprawnienia. Niestety artykuł nie uwzględnia wszystkich kosztów. Zapomnieli o amunicji, którą niestety na treningi klubowe trzeba kupować, a nabój do pistoletu to minimum 1zł. U mnie było tak:
1. Wpisowe do klubu 200zł
2. Opłata członkowska 200zł
3. 10x trening klubowy. Za darmo, ale amunicja to ok 50zł za trening
4. Po 10 treningach można starać się o patent, który kosztuje 400zł, o ile zdasz za pierwszym razem. To łatwe, jak się pouczysz.
5. Wyrobienie licencji 70zł
7. Badania lekarskie i psychologiczne 350zł
8. Sejf. Na krótką mininimum 350, na długą min 700zł
9. Opłata skarbowa za wniosek o pozwolenie 240zł
10. Wydanie promes na broń po 17zł za sztukę.
11. Benzyna, żeby objechać te wszystkie miejscówki :)

I tyle. Oczywiście musisz startować w zawodach. Koszt to 30-60zł za zawody. Musisz brać w nich udział, ale to oczywiście ŚWIETNA ZABAWA.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 19 ~ObywatelPL

Ja też nosiłem się z zamiarem nabycia pozwolenie na broń ale po przeczytaniu tego odechciało mi się :) a w tym chorym państwie nawet noża nie można mieć przy sobie:)

! Odpowiedz
0 9 ~XYZet

Jedynie siekiera jest legalna bronią

! Odpowiedz
1 3 ~ager

a pieprzysz. Jesteś niekarany, zdrowy psychicznie, nie przeginasz z sąsiadami to po roku dostaniesz pozwolenie bez jakiejś wielkiej spiny i pośpiechu. Zapisujesz się do klubu, wsiąkasz, składasz papiery, dostajesz. Gdzie chcesz się nauczyć obsługi i strzelania z takiej broni jak nie na strzelnicy z ludźmi, którzy strzelają? ! Rok to dużo? Nie, przecież nikt cie nie goni, a to nie jest rok pracy, a kilkanaście/dziesiąt dni przeznaczonych na PRZYJEMNĄ naukę i relaks. Tak! Takie strzelanie może relaksować i uspokajać. Zwłaszcza celne.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 ~b182

Panie kolego. Noża nie można mieć przy sobie nawet w USA gdzie prawo jest bardzo liberalne odnośnie broni.

! Odpowiedz
0 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 37 ~obywatel

Po co komu broń jak ma telefon - może dzwonić na policję. Po co komu gaśnica, skoro może dzwonić na straż pożarną. ??? Jednak przepisy uwzględniają (czyt. wymuszają) jedynie posiadanie gaśnic. Może jednak państwo polskie powinno dać szansę obywatelom do obrony przed osobami, które nie potrzebują pozwolenia na broń. W Polsce w ogóle nie wolno się bronić. Niby zabory i komuna odeszły, ale obyczaje niewolnictwa pozostały. Polacy muszą być bezbronni. Jak mamy szanować życie, skoro nie możemy go bronić. Tylko bezbronni są ofiarami. Czyli: "szanuj życie i broń". ;)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 4 ~Ibanez

jeśli zamierzasz rozpocząć pracę np jako ochroniarz, pracodawcy wymagają pozwolenia na broń, zwłaszcza przy zleceniach typu ochrona kantoru czy innych obiektór gdzie znajdują się dobra materialne.

! Odpowiedz
1 30 ~PAPI

Ja tak że uważam że każdy may prawo bronić naszego kraju w sytuacjach kryzysowych. Co raz mniej ludzi garnie się do wojska a gdyby pewnego dnia zaczęła się wojna to w żaden sposób się nie obronimy. Moim zdaniem w każdej miejscowości oraz wiosce powinien być mały magazyn z bronią. Przynajmniej na jedneg członka rodziny rolnika bądź prostego obywatela mamy prawo bronić rodzinę i państwo

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 25 ~Polak

1. Jak nauczyć się obsługi broni, żeby zdać egzamin na pozwolenie na broń, nie mając broni?
2. We wniosku o pozwolenie na posiadanie broni należy wpisać ile broni się obecnie posiada - wtf?
3. Jak udokumentować, że ktoś próbuje mnie zabić - trwale i nie na żarty, skoro w państwie prawa osoba która próbuje kogoś zabić powinna pójść za kratki?
4. "...Gdy chcemy uzyskać pozwolenie na broń do ochrony osobistej... Postępowanie w tym przypadku jest najczęściej przedłużane" - czyli czekamy aż ktoś mnie zabije?

Pytań liczba mnożyć się zaczyna, chyba pójdę na targ do wójka Hieronima...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~htr

mnożysz problemy, a chociaż spróbowałeś otrzymać pozwolenie?

! Odpowiedz
16 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 1 ~abc

Naucz się pisać po POLSKU, bo nie wiem o co Ci chodzi.

! Odpowiedz
1 38 ~Anna

Mam zamiar składać o pozwolenie na broń bo uważam, że czasy są tak niespokojne, że każdy powinien mieć możliwość obrony. Przecież nie wiemy czy jutro nie rozpęta się jakaś wojna i czym mamy się bronić? Grabiami? Motykami? Jeżeli taki argument nie wystarczy to nie wiem co to za Państwo. Każdy zdrowy psychicznie człowiek powinien posiadać prawo do obrony siebie i rodziny...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 8 ~kch

Jeśli nikt nie próbował cię zabić a musisz to udowodnić to daj sobie spokój z tym pozwoleniem;) Nie masz szans!

! Odpowiedz
0 1 ~abc

BRAWO!!!

! Odpowiedz
0 1 ~vrv odpowiada ~kch

oczywiście, bo broń do celów sportowych to "inna" broń niż ta do obrony osobistej :)) To był sarkazm, bo bez problemu otrzymasz pozwolenie do celów sportowych i będziesz sobie mógł kałasza w domu trzymać. Oczywiście jak nie jesteś psychiczny i nie łamiesz notorycznie prawa. Do obrony osobistej cięzko dostać, ale do sportowych wystarczy trochę samozaparcia. Nikt nie wymaga, zebyś miał w tym sporcie jakiekolwiek wyniki. Wystarczy, że będziesz sobie strzelał na zawodach dla jaj :), ale lepiej po prostu strzelać i ćwiczyć. Jak ktoś będzie chciał cie zabić to lepiej umieć strzelać.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 13 ~Mariusz

Jaka bzdura, przecież w Polsce jest taka sama przestępczość jak w Stanach albo i gorsza, przecież jak Ruskie nas zaatakują to nie będzie nam do śmiechu, a winowajcą będzie sejm.

Pfff

! Odpowiedz
4 36 ~kokos

Mam pieniadze na bron jestem zdrowy psychicznie i fizycznie. Ale kryteriow nie spelniam bo nikt mi nie grozi a bron bym chcial posiadac do obrony siebie i rodziny. Przeciez nikt kto chce legalnie posiadac bron nie chce wyjsc na ulice i strzelac jak do kaczek. Polskie prawo do posiadania broni powinno juz dawno zmienione. Kazda osoba ktora posiada takie umiejetnosci w wypadku wojny staje sie bohaterem.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 8 ~zdziwion

Dokładnie, jeżeli bym potrzebował broń , żeby kogoś zabić, okraść lub wykorzystać w celach niecnych, to kupił bym na bazarze od ruskich i pocałujcie mnie w du.... . A ja chcę normalnie, legalnie, z kwitami i rejestracją. Ale nie, to nie ten kraj. Tylko problemy. Tak jak Ciebie, nikt mnie nie napadł i nie zabił, więc pozwolenia nie będzie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 5 ~marcin1509

automatycznie musieli by zmienić też prawo dotyczące obrony własnej. Teraz, gdy zabijesz kogoś, kto cię próbował zabić (i prawie mu się udało), to dostaniesz wyrok za zabójstwo w obronie własnej (albo koniecznej, to chyba to samo)

! Odpowiedz
4 33 ~antek

bez broni jesteśmy bezbronni i ktoś to może wykorzystać i znowu wytna polakow ,katyn się powtórzy jeśli polacy nie zabezpieczymy się każdy polak musi mieć bron w Polsce nawet nielegalnie ale musi się zabezpieczyć

! Odpowiedz
8 61 ~Kinga

Potrzebuje pozwolenia na bron , powód: imigranci ! JA SIĘ BOJĘ , NIE BĘDE RYZYKOWAĆ !!!

! Odpowiedz
23 7 ~ren

Chyba Rydzykować

! Odpowiedz
2 33 ~cv

I to ma być wolna Polska ?

! Odpowiedz
3 28 ~blu

Nienormalne są te przepisy!!!!!!

! Odpowiedz
3 45 ~Jerzyk

Z tego co tu przeczytałem, to nie ma co sobie zawracać głowy staraniami o pozwolenie na broń , bo jedynie bandyci mogą posiadać broń w tym kraju, bo mają "gdzieś" te wszystkie pozwolenia i opłaty , ma rację Korwin Mikke . Pozdrawiam wszystkich którzy chciel by mieć .

! Odpowiedz
0 18 ~strzelec

Do wszystkich, nie musicie koniecznie mieć pozwolenia do obrony! Broń na pozwolenie sportowe to też normalne pistolety, strzelby, rewolwery, kałach czy SWD, i można ją teraz nosić ZAŁADOWANĄ!

! Odpowiedz
0 5 ~klucho

Broń sportowa załadowana? Jesteś pewny? A nie rozładowaną i pustym magazynkiem? Tym bardziej kałach, przecież to broń szturmowa.

! Odpowiedz
1 2 ~nyt odpowiada ~klucho

te sportowe wersje kałacha nie strzelają seriami i to JEDYNA różnica.Wiesz, że kałach ma 30 naboi w magazynku, a każdy to minimum 1,5 zł. Puścisz serię i w 3-5 sekund, w cel trafia klika kilek, a ty pozbywasz się kilkudziesięciu złotych. Naprawdę do celów sportowych łatwo dostać pozwolenie jeżeli jesteś normalny. Tyle, że nie dostaniesz go jutro, ani za pół roku. To długi proces, ale nie męczący. Zapisz się do klubu, nauczysz się strzelać, pobawisz się i poznasz ludzi, którzy ci pomogą. To może być pasja na całe życie. Widziałem 80 latków na zawodach.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 49 ~res

Poprzyj prawo Polaków do posiadania broni

http://prawodobroni.org/

! Odpowiedz
10 12 ~prawnik

podpowiem od razu ze raczej szkoda wam czasu , pieniedzyy i zdrowia , broni i tak nie dostaniecie.
Policja ma racje ze malo kto spelnia wymogi ustawy czyli jest w ''zagrozeniu'' odmawiajac
wydania zezwolenia w 99%. Ustawa jest surowa a Polska to nie USA czy Czechy . Takze Panowie nie nakrecajcie sie nic z tego nie bedzie. Jedyna nadzieja na przyszlosc to niwa ustawa o broni.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 9 ~strzelec

Panie prawnik, bzdury pan gadasz, znam 18 osób które ubiegały się o pozwolenia (sportowe i kolekcjonerskie), wszyscy zdali, tylko jeden musiał brać poprawkę do egzaminu...

! Odpowiedz
0 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
5 7 ~Robert

Pozwolenia jeszcze nie mam, ale byłem na szkoleniu ze strzelania w SCAT w Elblągu. Pełna profeska i ogólnie fajna atmosfera. Wybiorę się jeszcze na szkolenie zaawansowane.

! Odpowiedz
1 7 ~ja

zanim zaczniecie sie zastanawiac jak udownidnic ze jest sie w zagrozeniu idzcie najpierw na strzelnice, pozwolenie sportowe tez jest ok :))

! Odpowiedz
4 8 ~rys

Fajnie, w kraju gdzie mieszkam, pozwolenie , broń którą wybrałem, a jest to taurus 9 m z amunicją, kosztowało 1000 dol.

! Odpowiedz
2 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 6 ~franek

jestem policyjnym emerytem...czy dostanę pozwolenie? Czy tylko pozwolenia dostają ludzie, którzy wkażą "zagrożenie" życia lub zdrowia...

! Odpowiedz
0 4 ~strzelec

No, do ochrony Pan nie dostanie, ale zawsze zostaje sportowe, myśliwskie i kolekcjonerskie. Ostatnie jest najdroższe (3500zł), ale można kupić broń samoczynną (automatyczną).

! Odpowiedz
4 63 ~tolo

Mam nadzieję że w końcu ktoś zrozumie że skoro nie mamy wojska (bo większosć naszej armii to generalicja ) to ludzie muszą się czymś bronić , poza tym może komuś rozjaśni się w główce i pomyśli o rozwoju firm zbrojeniowych bo taka ustawa dałaby im kopa finansowego ,a i budżet by nie stracił . Pozdrawiam

! Odpowiedz
2 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 3 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
4 14 ~Mat

Czy jeżeli byłem kiedyś za gówniarza oskarżony o posiadanie małej ilości marihuany (0,5g) a było to z 12lat temu mam szansę dostać pozwolenie czy z automatu wniosek będzie oddalony? dzięki pozdr

! Odpowiedz
0 3 ~Votan

Masz być skazany, samo oskarżenie nic nie znaczy.

! Odpowiedz
0 3 ~aDAM odpowiada ~Votan

Nawet jeśli był skazany to 12 lat temu....zatem po 5 latach od odbycia kary powinna ulec kasacji i papiery się wyczyścić a jeśli nawet nie zrobiono tego z automatu to gdy wysąpi o zaświadczenie o nie karaniu to to sąd zrobi i wyda zaświadczenie

! Odpowiedz
3 27 ~wojtek

widze ze kochani rodacy wola sie uczyc na cudzych bledach i dmuchac na zimne. a z pozwoleniem nie jest az tak trudno jakby moglo sie wydawac. trzeba sie dozbroic i nauczyc sie strzelac bo konflikt wisi w powietrzu, tylko abysmy zdazyli ruszyc sie po bron!!!

! Odpowiedz
0 20 ~Marcin

Jakie zatem można podać powody i dowody na posiadanie do obrony własnej aby wniosek był nie odrzucony?

! Odpowiedz
0 5 ~ern

Jeśli co drugi dzień nie strzelają do ciebie na ulicy to żadne nie są "stałe", "realne" i "ponadprzeciętne" zatem odpowiedz sobie sam.

! Odpowiedz
0 4 ~MaxFlow

No kolego sam też chciałbym to wiedzieć, przecież zagrożenia są wszędzie i czasem tylko wycelowanie w przeciwnika wystarczyłoby go spłoszyć .. Już nie wspomne o tych wszystkich kosztach .. No ale tak czy inaczej kiedyś jak ogarnę sobie lepszą pracę pomyślę o tym pozwoleniu i zobaczymy jak to wygląda.

! Odpowiedz
0 6 ~Ja

No wiesz teraz chcą imigrantów w Polsce, ta banda pacanów z unii, wiec do obrony przed brudasami :P

! Odpowiedz
2 6 ~Ktoś

Boisz się imigrantów jeżeli mieszkasz blisko granicy z niemcami.

! Odpowiedz
0 16 ~angelen

Jak czytam/słyszę brednie typu "dajcie ludziom broń, to zaczną do siebie strzelać, to aż mi się niedobrze robi. Poczytajcie sobie proszę o ilości przestępstw np. w Norwegii czy Szwecji. Takie gadanie jest co najmniej żałosne (żeby nie powiedzieć debilne). Od roku (jeśli dobrze pamiętam) 2011 KAŻDY bez żadnych pozwoleń, czy nawet bez zgłaszania tego faktu na policję może kupić sobie broń czarnoprochową. Takim rewolwerem można kogoś zabić z taką samą łatwością jak np. z beretty m9 i jakoś nie słyszałem jeszcze o strzelaninach na ulicach naszych pięknych miast. Poza tym osoby chcące zabić, nie potrzebują do tego legalnie kupionej broni.
Proponuję poczytać: http://www.romb.org.pl/index.php?id=147 - tekst krótki a zawiera sporo faktów.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 11 ~wiatrówka

Na tą chwilę pozostaje nam kupić wiatrówki :D

! Odpowiedz
0 1 ~strzelec

Albo CP :)

! Odpowiedz
0 51 ~emce222

Kretyńskie prawo w kretyńskim państwie wymyślane przez KRETYNÓW. W Polsce na 100 osób przypada 1.3 sztuk broni. W EU średnia to ok 25 szt.W USA 100 szt broni na 100 mieszkańców. Jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych państw świata. Każdy może przyjść i wybić nas jak kaczko

! Odpowiedz
1 34 ~Lukas

W czasach napięcia, gdzie III Wojna Światowa wisi na włosku, powinno uprościć się procedury dostępu do broni palnej. Oczywiście, każdy powinien przejść specjalistyczne psychotesty, jednak zagrożeniem dla mnie jest coraz większe napięcie spowodowane atakami terrorystycznymi i napięciami na Ukrainie, Syrii, Turcji oraz fala uchodźców o których nic nie wiemy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 17 ~Polanin

Ja chcieć bronić rodzina

! Odpowiedz
1 21 ~zerk

o w morde! Hahaha!
Wszedlem zobaczyc jakie sa wymogi bo stwierdzilem ze w obecnych czasach warto miec sposobnosc do obrony siebie rodziny i mienia.. a tu co?
Aby dostac pozwolenie na bron mam ( !! ) udowadniac? ze bylem x razy pobity ?? x razy okradziony?? x R A Z Y ??
Jezeli JUZ cos mnie zlego spotkalo to sprawcy powinni byc zatrzymani i ukarani przez policje/ wymiar sprawiedliwosci....
Bron do SAMOOBRONY chce miec po to aby NIC ZLEGO MNIE NIE SPOTKALO. A nie JUZ nie spotkalo....
czyli generalnie w polsce (celowo z malej) istnieje
ZAKAZ POSIADANIA BRONI DLA OBYWATELI. a nie "zakaz posiadania broni dla ludzi bez pozwolenia" poniewaz takich kryteriow nikt nie jest w stanie spelnic.......

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 65 ~zaskroniec82

Widze że Polacy budza się powoli z letargu i DOBRZE!!! Cieszy tez fakt że wiele osób ogląda Maxa Kolonko a nie zakłamane TVN i Polsat itp. Bogu dzięki za trzeźwy naród Polski i za dobrych dziennikarzy na obczyźnie. Podpisaliście petycję od Maxa dla Dudy? Pozdrawiam

! Odpowiedz
1 5 ~sara

DOKŁADNIE !

! Odpowiedz
1 10 ~ja

oczywiści !!! każdy powinien mieć konstytucyjne prawo do broni jak w USA

! Odpowiedz
1 23 ~Asikorka19

Rowniez poszukuje informacji o pozwoleniu na bron po obejrzeniu Max Tv ale jak je dostac skoro trzeba udowodnic bezposrednie zagrozenie. Nie mam takiego zagrozenia dzis ale co bedzie jutro nie wiem.

! Odpowiedz
0 18 ~zerk

To zrobmy tak:
Ja Cie pobije i oradne a potem Ty mnie i obaj dostaniemy..??

! Odpowiedz
0 13 ~dany odpowiada ~zerk

Dobry pomysł. Brawo!
W tej sytuacji zmuszony jestem być zainteresowanym łomotem po znajomości :-)

! Odpowiedz
0 38 ~Piotr

Na 100 Polaków 1.3 ma broń , 43 Finlandczyków , 31 Niemców , 33 Francuzów o USA nie wspomnę . Sami siebie strategicznie osłabiamy . To głupota .

! Odpowiedz
0 34 ~kwiiiwiik

ktoś właśnie oglądałam Maxa :]
Ja także i dlatego sama zaczełam szukać informacji na temat pozwolenia

! Odpowiedz
0 17 ~Marcin odpowiada ~kwiiiwiik

fajnie :) Też na to wpadłem po obejrzeniu MaxTV!
Ludzie! Mówice jak jest!
https://www.youtube.com/watch?v=44vzMNG2fZc

! Odpowiedz
1 49 ~Mirek

Dramat. Opłaty skarbowe szkolenia egzaminy śmiech na sali czarny rynek pozostaje. Nie pozwole skrzywdzić rodzinę Wolę odsiedziec za gnoja jak stać nad grobem moich bliskich . pieprzyc nasze przepisy

! Odpowiedz
0 30 ~odpowiedzialny

trzeba sie uzbroić bo jak wpadną z kałasznikowem do nas to czym sie obronimy? pięściami? nożami? a może będziemy rzucać szurikenami...

! Odpowiedz
1 16 ~otozto6

no to pozostał nam czarny rynek.

! Odpowiedz
0 20 ~ArzebyTo

Po co te bzdurne utrudnienia,świry ujawnią się na początku.A jak ktoś wpadnie tobie do domu w środku nocy to nie będzie się pytał o pozwolenie.

! Odpowiedz
10 27 ~Kazimierz57

W związku z narastającą falą napływu islamistów wielu ludzi obawia się o swoje bezpieczeństwo. W naszym kraju, niestety, nie wszystkim powinno się zezwalać na posiadanie broni.

! Odpowiedz
0 8 ~zerk

BLAD:
Prawa do posiadania broni powinno sie CO NIEKTORYM ODBIERAC
a nie
CO NIEKTORYM UDZIELAC.

! Odpowiedz
36 12 ~Fox39

Jestem za dostępem do broni, ale czy wtedy będziemy bezpieczni? Obawiam się że nie! Wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu jak dzieci i nowe zabawki mogą być używane niewłaściwie.
W ostatnim czasie dość poważnie jestem zaniepokojony napływem imigrantów do europy i obawiam się o życie mojej rodziny, ale czytając wypowiedzi typu:

....A ja chcę mieć w domu min. AK-47 lub lepszy + 3000 szt. naboi + granatnik typu PP. lub lepszy !!! Po co ? jak kacap nas najedzie żeby z okna strzelać jak do kaczek-prosta odpowiedz.Nie daj P.Boże jakiejkolwiek wojny-WSZYSTKO STRACONE-zdobyte w parę godzin....

obawiam się jeszcze bardziej.
Pozwolenie na broń powinno być poparte uczciwą i kompleksową opinią psychiatryczną oraz środowiskową.
Podkreślam że jestem za dostępem do broni, a nie za pozwoleniem na noszenie jej w miejscach publicznych.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 44 ~realistka

Państwo nie pozwoli na broń bo wie że jak wkurzeni, uzbrojeni obywatele wyjdą na ulice to armatki wodne nie pomogą , ot cała przyczyna . Zostaje jedynie zaopatrzyć się w broń czarnoprochową.

! Odpowiedz
0 35 ~Piotr

Utrudnienia powodują patologię.
Wypada sięgnąć po mniej legalne źródła.

Bo bronić się trzeba.

! Odpowiedz
2 34 ~Zatrwożony

Pańśtwo wiadomo nas nie obroni. Siły ma skierowane na sprawy ważniejsze, takie jak invitro czy fotoradary. A na broń, co byśmy się sami bronili, nam nie pozwoli. Tragedia.
Też patrzę tu ze względu na ostatnie zajścia w Europie. Czas przyjdzie, że trzeba będzie się bronić. Tylko czym, wiatrówką?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 105 ~PL

W obecnych, coraz bardziej niebezpiecznych czasach, KAŻDY niekarany obywatel polski powinien mieć prawo posiadania w swoim domu broni ostrej w celu ochrony siebie, rodziny i domu! Po uzyskaniu pozwolenia na broń oczywiście, przy zachowaniu badań psychologicznych. Pozwolenie takie wydawane byłoby automatycznie w określonym czasie np. po upływie 30 dni od złożenia wniosku i w przypadku braku przeciwskazań. Policja czy inne określone organy, jak i osoby fizyczne (np. sąsiedzi) miałyby możliwość do złożenia UZASADNIONEGO wniosku do sądu o pozbawienie osoby wnioskującej jak i już posiadającej broń prawa do posiadania broni!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 98 ~PL

Dodam jeszcze, że TYLKO partia KorWIN jest za powszechnym dostępem do broni! Pamiętajcie o tym 25 października! Być może to ostatnia szansa, bo za cztery lata będzie już ZA PÓŹNO!!!

! Odpowiedz
0 14 ~Paweł odpowiada ~PL

niestety nie pamietali...

! Odpowiedz
0 53 ~magru

Widzę, nie tylko ja z powodu fali islamistów szukam narzędzi obronnych :) ?

! Odpowiedz
0 13 ~winchy

Zajrzałem tu właśnie z tego powodu bo boję się że maczeta na dorosłego murzyna " specjalnie tak pisze bo pieprzenie o afroamerykaninach i innych liberalnych zwrotach mnie męczy" może być trudne.

! Odpowiedz
0 40 ~xander

A czy realne zagrożenie ze strony islamskich imigrantów czy uchodźców późniejszych terrorystów jak zwał tak zwał to jest argument do posiadania broni czy muszą mnie lub kogoś z rodziny ukatrupić aby był dowód na realne zagrożenie życia ? Zorbie eksperyment zgłoszę się do właściwego ze względu zamieszkania komendanta policji i przedstawie mu iż w związku z napływem brudasów mam realne obawy o swoje życie i chciałbym mieć przynajmniej szanse do obrony że jak do mnie przyjdą to mnie łatwo nie wezmą ciekawe czy przejdzie. A jak nie da rady a sytuacja z brudasami nabierze naprawdę realnego wymiaru to pies ich wiadomo co kupie od ruskich albo Serbów AK 47 i będę miał na podorędzi nikt nie musi wiedzieć że mam a jak czarnuchy wpadną to się zdziwią

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 31 ~estan

Dziwnym trafem 80%naszych włodarzy ma broń krótką.Postkomunistyczne państwo boi się
obywateli.Jak się mamy np.bronić przed napadami islamistów?Siekierą i cepem?Nasz dzielna
policja do wypadku/małe miasto w małopolsce/odległość 1 km pokonuje w 35 minut.Do
dokumentów wymaganych proponuję dodać zaświadczenie moralności od proboszcza i nr.
butów.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 31 ~lukasz

oj widze że tutaj ruch jak na bazarze w dzień targowy, czyli nie tylko ja się interesuję nabyciem broni z wiadomych celów :)

! Odpowiedz
1 23 ~asdasdasdasd

Artykuł z 2014, ale w ostatnim czasie coraz więcej ludzi interesuję się bronią... ciekawe dla czego... ;)
w tym kraju pozostają tylko maczety, topory, siekiery, łuki, dzidy (jak ludzie pierwotni na polowaniach)... ;/

! Odpowiedz
0 48 ~haydfeld

Panowie widać że aby zadbać o bezpieczeństwo swoje lub swoich rodzin trzeba się zapisać do klubu strzeleckiego. Na razie jest jeszcze spokojnie, ale nasi rządzący muszą się liczyć z tym że Polacy masowo będą występować o pozwolenia jeżeli tylko liczba muzułmanów się zwiększy.
Trudności w utrzymaniu szczelności granic to kompromitacja.

To jedyne co taki szary żuczek może zrobić.

Ja czekam na rozwój sytuacji, ale to pierwsze co mi przyszło do głowy po obejrzeniu paru filmów z węgier, szwajcarii czy niemiec.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 15 ~JJ

Zgadzam się z Tobą kolego tym bardziej jak ma się dom, rodzine.
Osobiście kupiłem jakiś czas temu łuk bloczkowy i wyposażyłem go
w niezbędne narzędzia optyczne, laser oraz strzały z grotami myśliwskimi.
Jeśli problem będzie z uzyskaniem broni palnej pozostaje broń czarnoprochowa,
która jest w Polsce legalna, ale ładowanie jej zajmuje sporo czasu.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 14 ~haydfeld odpowiada ~JJ

Bardziej tu chodzi o sytuacje trudne do przewidzenia więc na co dzień trudno chodzić z łukiem.
Na manifestacje czy zamieszki będzie reagować policja ale na napaści małych grupek nie zdąży zareagować.

Do sprowokowania tych ludzi może wystarczyć nieodpowiednio ubrana kobieta.

! Odpowiedz
0 25 ~haydfeld odpowiada ~haydfeld

Trzeba też zrozumieć że przyjmując i mieszając imigrantów różnych narodowości i religii którzy walczą na tamtych ziemiach między sobą nie rozwiąże problemu a jedynie przeniesie go do nas.

! Odpowiedz
1 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 19 ~Monia

Dodam, że statystycznie patrzac, kraje w których posiadanie broni jest dozwolone notują baaaardzo małe użycie jej w ogóle. Powód jest psychologiczny - jeśli potencjalny przestępca wie, że osoba atakowana ma bron, to czy postąpić inaczej wiedzac, że nie tyłki on może jej uzyc??? Sorry za T9:p

! Odpowiedz
17 3 ~Alojzy

Taa szczególnie USA jest na to dowodem, tam co trzeci obywatel posiada broń i co? Jest najwyższy współczynnik ofiar przy udziale broni palnej na świecie

! Odpowiedz
0 4 ~cez odpowiada ~Alojzy

brednie. broni uzywaja ludzie ktorzy maja zakaz uzywania. poczytaj statystyki. to sa czarni i meksy. srodowiska kryminogenne.. obecnie chociaz czarni sa mniejszoscia w wiezieniach stanowia wiekszosc.
Nie ma tez statysty mowiacych ilu ludzi uratowalo uzycie broni w samoobronie. w sensie nie tylko mnie samego ale mozliwosci skrzywdzenia innych przez agresora w przyszlosci.
Najlepszym dowodem jest szwajcaria gdzie kazdy ma bron i nikt nikogo nie zabija.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 12 ~Monia

Z relacji bliskich mi osób wiem, że otrzymanie pozwolenia na posiadanie broni w naszym kraju jest PRAKTYCZNIE niemożliwe. Bez realnego zagrożenia bardzo trudno o takiej pozwolenie. Nie trzeba chyba nadmieniac, że takie powody muszą być udokumentowane....zatem bardzo często trzeba najpierw zostać narażony m...Możliwość ochrony prewencyjnej w naszym kraju na obecną Chile odpada. Niestety. Wolała bym nic mieć możliwość obrony w taki sposób, gdyż moje życie byli kiedyś zagrożone, lecz dowodów na to nie mam...a sportów walki nie trenuje u choćbym chciala, to zupełnie szczerze nie mam czasu usiąść, a chciałabym obronę siebie i mojego dziecka mieć w SWOICH REKACH...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 8 ~Bartek

Jedyne co nam pozostanie, to stawianie kos na sztorc...

! Odpowiedz
1 30 ~Prawo_do_obrony

Czyli co , przyszły czasy , że trzeba głosować na Korwina ?
Od zawsze opowiada się za prawem do posiadania broni w celu obrony własne i miru domowego.
Korwin też jest za przywróceniem kary śmierci dla morderców i najcięższych zbrodniarzy.
Fakt, jest skrajnym politykiem i nie zgadzam się z wielu jego poglądami.
Ale jakby pomógł przepchnąć ustawę do prawa posiadania broni bez zgody urzędników, byłbym skłonny oddać mu mój głos na jesieni.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
11 5 ~agv

Czegoś nie łapiesz pisząc "pomógł przepchnąć ustawę do prawa posiadania broni bez zgody urzędników". Naprawdę chcesz, żeby ktoś mógł sobie pójść do sklepu i kupić broń jak paczkę czipsów? Trzeba mieć szkolenie, badania psychologiczne, egazmin oraz być NIEKARANYM. Do tego są potrzebni urzędnicy. Jedyne z czego trzeba zrezygnować z udowadniania, że broń jest nam potrzebna.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 38 ~Tomasz

Widzę, że wielu zdrowo myślących rodaków, mający jeszcze instynkt samozachowawczy, podobnie myślących, też pomyślało o zaopatrzeniu się w broń.
Smutna refleksja jest tylko taka, że umiemy się jednoczyć zazwyczaj tylko w obliczu wroga....
Więc jaki podać ważny powód i jaki dokument przedstawić ? Wersety Koranu ?

! Odpowiedz
1 32 ~Rodak

Też trafiłem na tą stronę w obawie przed muzułmański imigrantami - to jest realne zagrożenie!!! I poważnie rozważam ubieganie się o prawo do posiadania broni na wszelki (ww.) przypadkek.

! Odpowiedz
1 27 ~OjciecJan

Patrze na komentarze I widzę że nie tylko ja nie chciałbym żeby moja rodzina była pewnego dnia bezkarnie zamordowana przez jakiegoś Mohameda.
Polacy mieli długie tradycje w zakresie broni w posiadaniu obywateli. Nie tylko szlachta, również mieszczanie a nawet chłopstwo. I tylko wtedy byliśmy prawdziwymi obywatelami swojego kraju. Niestety, zaborcy, okupanci a w ostatnim wieku - polskojęzyczni namiestnicy, skutecznie nas rozbroili.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 35 ~wachu

Jako "ważną przyczynę posiadania broni" można wpisać imigranci?

! Odpowiedz
1 34 ~Bezbronny

Za 2000 zl zapewnie sobie bron z amunicja.
Sprowadzaja warjatow religijnych masowo a ja z tego powodu ze czuje sie zagrozony i boje sie o zycie rodziny nie dostane na pewno pozwolenia.
Jak bede sie potrzebowal obronic to nie bede patrzyl czy mam zezwolenie czy nie i czy bron zdaze kupic w sklepie czy znajde na ulicy.

! Odpowiedz
1 25 ~cz

Też z tej okazji trafiłem na ten artykuł!!!

! Odpowiedz
0 12 ~Lukas

Popieram i jestem tego samego zdania

! Odpowiedz
1 25 ~Grzybek

Ja również obawiam się o życie, moje i moich bliskich. Wiec chce broń. UE daje nam jedynie nie kontrolowany motloch. Nikt nie wie ilu z isis się tak przedostalo! A dzisiaj już jakiś 'madry' muzułmanin -chyba ten z Londynu ci dla isis werbuje- mówi ze Europie przyda się szariat i Oni (biedni uchodźcy )go zaprowadzi. SZYKUJMY SIĘ NA . . .

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 56 ~kot


Chcę nabyć bronię z uwagi na najazd i kolonizację polski przez imigrantów. Czuję się zagrożony czy dokumenty przedstawiające realne zagrożenie które istnieje i jest udokumentowane pozwoli mi nabyć broń ?

! Odpowiedz
1 31 ~Op

chce nabyc bron z tego samego powodu... nie sadze jednak aby powod dla tego chorego rzadu byl wystarczajacy...... .

! Odpowiedz
2 19 ~kuki06

Ja też chcę ale chyba kupię na czarnym rynku

! Odpowiedz
1 7 ~bob odpowiada ~kuki06

ja też bym kupił, ale nie wiem jak?
ktoś cokolwiek może doradzić?
gdzie tego szukać
Mnie ten cały napływ muzułmanów przeraża i nigdy nie myślałem, że będę chciał mieć broń, aż do teraz

! Odpowiedz
3 16 ~gilu

Musisz mieć nadzwyczajny powòd do tego, żedy dali pozolenie, ale paranoja. Czy takim powodem może być fakt, że już wcześniej ktoś na dzie!ni ożenił ci trzy razy kose, bo nie miałeś się czym obronić ? A może akt zgonu twojego ziomka ?

! Odpowiedz
1 22 ~Ja

Myśle ze własny akt zgonu dałby im do myślenia ale to tylko przypuszczenia :(

! Odpowiedz
1 14 ~kapitalista

Śmieciom z "dzielni" z "ziomkami", którym "żenią kosy" na szczęście w ogóle nie dają. I dobrze.

! Odpowiedz
44 9 ~WOJAK_134

Witam, czytam opinie niektórych i wręcz nie wieżę. Może broń powinna być w warzuwniaku sprzedawana, a może nawet w sklepikach szkolnych. Wystarczy popatrzeć na obecną sytuację światową, co się dzieje w krajach gdzie broń udostępniono wszystkim obywatelom, kto ma trochę rozumu to wie o czym mówię. Wojsko, to temat bardziej złożony, sam w nim służę. Zaliczyłem 2 tury w Afganistanie i 1 w Iraku, uwierzcie w społeczeństwie, gdzie każdy może mieć broń, nie ma większego poczucia bezpieczeństwa i to obojętne dla jakiej warstwy społecznej.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 21 ~adam

widze ze sie znasz jak gość który kiedyś mi wpierał że tłumiki broni to bujda z hollywood .

! Odpowiedz
2 19 ~Jankes

Poczucie bezpieczeństwa nie ma nic wspólnego z rzeczywwistym bezpieczeństwem. W Afganistanie czy w Iraku, Syri itd, uzbrojony po zęby Marine, sidzący na czołgu we własnej bazie, nie posiada poczucia bezpieczeństwa. Przeciętny John czy Kowalski w warunkach Polski czy Ameryki wystarczy, że ma w domu nabity pistolet, żeby te poczucie posiadać. Od kiedy na Florydzie wprowadzono prawo posiadania ukrytej broni, napady, rabunki i inwazje domowe drastycznie spadły, bo teraz bandyci przestali mieć poczucie bezpieczeństwa. A przez to i realne bezpieczeństwo i poczucie tegoż, drastycznie wzrosło wśród populacji. Po prostu Policja już nie dawała rady bandytom i mądre władze stanowe postanowiły pozwolić obywatelom bronić się samym. Natomiast broń jest całkowicie zakazana w Chicago. Proszę sobie zaguglować chicagoskie statystyki morderstw i napadów z bronią.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 13 ~contes

Tak oczywiście "Wojsko, to temat bardziej złożony, sam w nim służę. Zaliczyłem 2 tury w Afganistanie i 1 w Iraku" i właśnie z tego powodu szukasz informacji o pozwoleniu na broń i wypisujesz farmazony na forum...

! Odpowiedz
1 5 ~LadySmith

Po pierwsze; Nie ma na świecie kraju "gdzie broń udostępniono wszystkim obywatelom"
Po drugie; Irak czy Afganistan to biedne kraje w stanie wojny, a z prawnego punktu widzenia, dostęp do broni jest tam tak samo "powszechny" jak w Polsce
Po trzecie; Radzę poszukać informacji, w których krajach jest najwięcej sztuk broni palnej per capita, i porównać ze statystykami zabójstw per capita, nie patrząc przy tym tylko przez pryzmat USA - W Kanadzie, Szwajcarii, czy krajach skandynawskich przepisy w tej kwestii, są niemal równie liberalne co w większości stanów USA. Tymczasem Helweci czy Finowie się jakoś szczególnie nawzajem nie mordują.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~alamot

chyba jesteś dzbanem (oficerem), zgadłem...?

! Odpowiedz
0 0 ~blantomat odpowiada ~contes

buahahahhaha dobre :) Pozdro!

! Odpowiedz
1 13 ~glina

Dość dokładnie przeczytałem przepisy o uzyskaniu pozwolenia na broń. Uważam, że Policja powinna mieć "rolę" jedynie opinii, wywiadu środowiskowego oraz ewentualnej niekaralności. Decyzja o uzyskaniu pozwolenia powinna być decyzją administracyjną (np. Wojewody lub Prezydenta Miasta. Przy tak "wyżyłowanych" wymaganiach sądzę, że 80% do 100% wniosków zostanie odrzucone .Policja nie jest zainteresowana naszym bezpieczeństwem a jednocześnie mało skuteczna. W celu zapewnieniu sobie bezpieczeństwa wynająłem firmę Ochraniarską. Działka jest w lesie 3 km od najbliższego sąsiada. Skończyły się włamania - były trzy, cztery razy uniknąłem napadu. Przy takich przepisach i kosztach pozwolenia uzyskanie pozwolenia na broń gazową lub rewolwer "ZORAK K10" kal. 6 jest niewykonalne.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 3 ~Ja1989

Zoraki K10 jest ogólnodostępny i daję ci słowo, że żadna pała nie ma prawa mnie nawet ruszyć, jakby to widział. Bo mam legitkę na to. Jak po okazaniu tejże legitki by się pruł dalej, pozwałbym dziada do sądu i mam z góry wygraną sprawę. Poza tym mam znajomości w kręgach prawniczych.

! Odpowiedz
1 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 3 ~Mati odpowiada ~Ja1989

Witam proszę się zapoznać z tym linkiem
http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/KWL/pozwolenia-na-bron-lice/15353,Komunikat-w-sprawie-broni-min-ZORAKI-K-10-KESERU-K-10-WALTHER-P-22-i-WALTHER-P-9.html

Pozdrawiam.

! Odpowiedz
3 23 ~Maupajoke

Nosz kurka wodna.
Jeżeli ja jestem zwykłym obywatelem który ukończy 21 lat to nie mogę po zwykłym badaniu psychiatrycznym i fizycznym złożyć wniosku o broń bo muszę mięc powód żeby powód był realny w większości przypadków muszę być w jakimś stowarzyszeniu i bulić składki ubezpieczenie i kto wie co jeszcze! Albo ktoś musi mi grozić dokonać na mnie zamachu?!
Co jeżeli chciałbym kupić broń bo np. mieszkam przy albo na dzielnicy cyganów albo na mojej ulicy tworzą się gangi młodych rzezimieszków albo często jeżdzę po Polsce i innych krajach i boję się że będą chcieli mnie obrabować albo zabić? Albo jestem ponad przeciętnej kondycji finansowych i mogą mnie próbować okraść? Albo po prostu chcę mieć broń bo mogą się włamać mi do domu albo prozaicznie chce postrzelać na własnym podwórku do tablic drzew kory itp.
Przytoczę stwierdzenie nie nowe. Jeżeli ktoś chce mieć broń żeby innego człowieka zabić tą broń zdobędzie tak czy inaczej natomiast jeżeli zwykły obywatel chce mieć broń na wszelki wypadek to musi mięc sto badań testów wpłat na skarb miasta/państwa i jeszcze czekać łaskawie na decyzje.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
7 12 ~Myślący

Powód, kraj otwiera granice i boję się napływu fanatyków religijnych: kiedyś byli to krzyżowcy, templariusze, zakony krzyżackie itd, dziś są to np bojownicy państwa islamskiego, talibowie itd. Możesz również dopisać iż zezwolenie na broń będzie ci potrzebne do czasu aż ONZ ostatecznie wymaże wśród ludzi coś takiego jak religie które są pierwszą w całym łańcuchu wydarzeń przyczyną która sprawia iż ludzie stosują wobec siebie przemoc.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 10 ~JakŻyć

Polska... wojna jest możliwa a ludzie nawet nie wiedzą jak obsługiwać najprostszą broń... dlaczego? bo prawie niemożliwym jest dostać jakąkolwiek spluwe tylko po to żeby czuć się bezpieczniej i nie trząść za przeproszeniem tyłkiem na widok paru dresów kiedy wieczorem wracasz z dziewczyną przez miasto i jego obrzeża, może niech jeszcze zabronią noszenia przy sobie noża bo przecież jest również niebezpiecznym narzędziem którym łatwo zabić, albo niech zabronią grać w baseball bo przecież ktoś może użyć kija żeby rozwalić nim komuś głowę, tak samo warsztaty niech pozamykają bo przecież kluczem francuskim człowieka zakatują, co za tym idzie elektryk bo śrubokręt, ślusarz bo przedmioty ostre, robotnik na budowie bo młot można wymieniać w nieskończoność ciekawe jaki będzie tego efekt.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~contes

Wtedy musisz zgłosić sprawę na straż wiejską i czekać na interwencje... NIESTETY

! Odpowiedz
0 1 ~blantomat odpowiada ~Myślący

Jesteś Myślącym...idiotą :) Nie religie są podłożem wojny tylko od conajmniej 600 lat wojny są spowodowane przez.... PIENIĄDZE kmiotku :)

! Odpowiedz
0 1 ~Paweł

Za 1500zł można już kupić sobie nowego Remingtona 1858 albo Colta New Army Model 1860, na które nie trzeba żadnego pozwolenia, nie trzeba ich rejestrować i można normalnie sobie strzelać. Jedynym problemem jest proch strzelniczy - albo trzeba wyrobić Europejską Kartę Broni, aby kupować w PL proch(jeśli nie ma się znajomego z EKB, który będzie kupował i dla Ciebie), albo kupować u sąsiadów z południa, bez zbędnych formalności.
Do obrony domu i postrzelania na strzelnicy wystarczy. Tylko uprawnienie na broń do ochrony osobistej pozwala na noszenie załadowanej broni przy sobie. W każdym innym wypadku, broń podczas transportu powinna być rozładowana.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 4 ~yayan

Ten przepis się zmienił (o rozładowanej broni). W końcu ktoś podszedł po rozum do głowy i stwierdził, że w razie napadu złodziej grzecznie poprosi żebyś oddał mu broń i będzie Cię mógł Cię z tej broni zabić.

! Odpowiedz
0 1 ~Pablo

czy strzelba powtarzalna (pompka) może być używana jako broń myśliwska?

! Odpowiedz
0 0 ~Rafał

Może.

! Odpowiedz
26 13 ~kissyou

Witam wszystkich nie potrzebnie ta rozmowa i tak jesteśmy 100 lat za murzynami nie ze jestem rasista ale jak przyjdzie co do czego to od razu wstępuje w szeregi naszego najeźdźcy pozdrawiam

! Odpowiedz
3 2 ~Hipy

Proch jednak jest legalny http://www.rp.pl/artykul/4,442752_Na_czarny_proch_pozwolenie_nie_jest_potrzebne.html

! Odpowiedz
5 4 ~Piotr

Jeżeli miałem wyrok w zawieszeniu który już dawno miną tzn około 7 lat to jest szansa na dostanie takowego pozwolenia (na broń sportową) ?

! Odpowiedz
2 0 ~sebsaa

Wyrok musi ulec zatarciu. O ile wiem to 10 lat. Inna sprawa, że nie wszystkie "wyroki" są przyczyną odrzucenia wniosku o pozwolenie na broń palną. Musi to być przestępstwo umyślne przeciwko zdrowiu lub mieniu oraz umyślne przestępstwo skarbowe.

! Odpowiedz
2 0 ~ter

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 20 ~damian

a ja np boje sie ze bedzie wojna i chcialbym umiec poslugiwac sie bronia bo mieszkam ok.100 kilometrow od granicy z ukraina i co teraz?

! Odpowiedz
4 4 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
6 13 ~mateo99 odpowiada (usunięty)

gdzie jest taki czarny rynek ? bo sam bym sb kupił bron dla bezpieczencstwa

! Odpowiedz
16 8 ~Legalny odpowiada (usunięty)

Jesteś DEBILEM skoro tak zrobiłeś i jeszcze większym że się tym chwalisz a już totalnym KRETYNEM że radzisz komuś innemu tak postąpić!

! Odpowiedz
15 7 ~policmajster odpowiada ~Legalny

juz po niego jedziemy;)) po 1 przyznal sie do przestepstwa
po 2 namawia do przestepstwa

! Odpowiedz
2 2 ~xxx

Nie wiem jak na wschodnich terenach jednak na południu są strzelnice które nie wymagają żadnych dokumentów poza dowodem osobistym. Arsenał mają całkiem pokaźny (lepszy niż polska armia). Więc jeśli chcesz się nauczyć strzelać a nie mieć broń to polecam takie rozwiązanie.

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 20 ~przeem

Nożem też można zabić i każdy ma takieg w domu.

! Odpowiedz
1 1 ~asd

a jak masz kilku uzbrojonych napastników oddalonych o kilka metrów?

! Odpowiedz
7 3 ~Legalny odpowiada ~asd

Wystarczy gaz łzawiący, bardzo dobrze sprawdza się w takiej sytuacji.
Posiadanie broni wiążę się z koniecznością jej użycia w sytuacji zagrożenia i poniesienia wszelkich konsekwencji za tym idącym, poczynając od postępowania sądowego kończąc na śmierci lub kalectwu osoby do, której strzelano.

! Odpowiedz
0 12 ~kyniu10 odpowiada ~Legalny

to mam pozwolić się zabić lub bliską osobę bo mogę iśc do więzienia? jeśli ktoś chce zrobić krzywdę mi lub bliskiej mi osobie niech się liczy z mozliwością śmierci lub kalectwa, a poza tym jeśli działam w obronie właśnej lub kogoś to mam prawo użyc broni bez obawy poniesienia konsekwenci

! Odpowiedz
0 5 ~Sammael odpowiada ~kyniu10

"a poza tym jeśli działam w obronie właśnej lub kogoś to mam prawo użyc broni bez obawy poniesienia konsekwenci" nie w Polsce

! Odpowiedz
10 10 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 44 ~WOJTUŚ

Lepiej kupić nielegalnie. Mniej kombinacji. A tak na marginesie: ma rację Cejrowski mówiąc, że nasza demokracja i wolność to fikcja... Bandyci są uzbrojeni po zęby, a uczciwy obywatel - dymany przez państwo na każdy możliwy sposób. Ciekawie będzie jak Amerykańce spieprzą - już zaczęli z Litwy Łotwy i Estonii - a my zostaniemy z ręką w nocniku oko w oko z Mateczką Rosją. Powstaniemy jak kosynierzy - tylko z kosami może być problem - kosiarki spalinowe niezbyt się do walki nadają....

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 2 ~xxx

Ta w Polsce na nielegalną broń stać każdego żula i byle rabusia, bo po co komu kasa i znajomości skoro można spluwę kupić za złotówkę za każdym razem (dla nierozgarniętych info, to ironia). Jak chcesz możesz być kosynierem, w sumie podejrzewam, że to idealny pomysł, bo skomplikowanie broni powinno odzwierciedlać inteligencję użytkownika. Kosa jest więc idealna.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 4 ~Legalny

Nielegalna broń, czy ty w ogóle wiesz co piszesz ? Za same posiadanie takiej broni i amunicji do niej grozi odpowiedzialność karna z pozbawieniem wolności włącznie. Myślisz że taka broń nie była używana wcześniej ? Wiesz do kogo strzelano z takiej broni ? Nie wiesz a jak cię złapią z tą bronią to tobie przybiją strzały z tej broni bo nie udowodnisz że jest inaczej, po prostu DEBILIZM. Uczciwy obywatel mówisz, a kiedy taki obywatel został zaatakowany przez uzbrojonych po zęby bandytów ? A skoro mówisz o dymaniu przez państwo to co tu zmieni posiadanie broni ? Zbyt mały dostęp mamy do broni ale nie jestem zwolennikiem systemu amerykańskiego, gdzie każdy może kupić broń a później widać co się dzieje. Każdy starający się o pozwolenie na broń powinien zdać odpowiedni egzamin potwierdzający znajomość prawa, zasad posługiwania się bronią oraz umiejętności strzeleckich. Każdy powinien być poddany badaniom psychotechnicznym i tak jak jest teraz ponawiać je co 5 lat.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 (usunięty) odpowiada ~Legalny

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 2 ~Zbrojovka odpowiada ~Legalny

Chodzę często na strzelnicę i widzę tych legalnych, chodzących z podniesionym nosem do góry.
Nowy nie ma szans nawet załapać się do koła strzeleckiego, musi być wprowadzający. Parady z bronią w pokrowcach, glockami na udzie i lunetami obserwacyjnymi wielkości armaty. Większość tych legalnych to faceci z kryzysem wieku średniego a na zawodach z AK nie potrafią wystrzelać nawet 50 pkt.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 3 ~nt odpowiada ~Legalny

A czy bandyci muszą być uzbrojeni?! Wystarczy, że jest ich dwóch większych ode mnie! A może mam ich prosić aby nie robili mi krzywdy?

! Odpowiedz
8 38 ~wszystkichokradna

Prawda jest taka:
W przypadku inwazji na nasz kraj, nie dosc, ze mamy slabe wojsko, to ludzie nie potrafia sie obronic i/lub nie maja do tego warunkow.
Byle amerykanski zolnierz ma duzo wiecej doswiadczenia od naszych.
Po prostu wstyd, ze dajemy tak dymac sie naszym politykom, ktorzy oslabiaja potencjal obronny naszego kraju.
Politycy po prostu sie boja spoleczenstwa zdolnego do obrony.
Kiedy ruscy zrzuca czolgi z spadochronami znowu bedziemy czekać na pomoc francuzów.
Ale o czym tu mowa... Polski rzad nie byl nigdy zainteresowany naszym bezpieczenstwem jak dlugo moglo im to zaszkodzic w wyzyskiwaniu nas na kazdy sposob. Dlatego na 2 wojnie swiatowej atakowaliśmy czolgi koniami. i niedlugo bedzie powtorka
W tych czasach ofiara jest przestepca.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 26 ~GT

Nigdy nie było ataku Polskiej kawalerii na czołgi. film ukazujący taką to propaganda niemiecka (są to żołnierze niemieccy "atakujący" czołgi)

! Odpowiedz
8 2 ~Jakub

Może tak zainteresuj się troszkę Polskim wojskiem, bo jak jest wiadomo może nie w mediach to Polacy szkolą Amerykanów ale jeżeli ktoś opiera sie tylko na mediach.... a broń u góry wskazówka jak ją możesz zdobyć u nas broń jest dużo tańsza niż w Ameryce więc jednorazowa opłata ok 1500 to dużo ?

! Odpowiedz
0 7 ~anonim odpowiada ~Jakub

? czlowieku ten kraj jest tak okradany przez .....rzady ..polacy sa .....na kazdym kroku ..brak słów

! Odpowiedz
12 3 ~Anonim

Nasze wojsko nie jest słabe... nie wiesz za dużo, bo twoja wiedza na ten temat opiera się na tym co usłyszysz w tv albo od szwagra. Polskie wojsko jest bardzo dobrze wyposażone i wyszkolone, idz sam do wojska to sie przekonasz ...

! Odpowiedz
1 8 ~jaro odpowiada ~Anonim

Byłem 2 lata za komuny. Połowa kadry to alkoholicy, aż strach był jak taki dobił brał się za strzelanie. Nie wierzę żeby teraz było lepiej.

! Odpowiedz
0 0 ~jaro odpowiada ~jaro

Dobił znaczy debil

! Odpowiedz
1 0 ~xxx

Ta nie ma to jak pospolite ruszenie z pistoletami. Chociaż to bardziej specjalność ruskich, no ale cóż. jak tak ci zależy zapisz się do klubu strzeleckiego, albo idź poganiaj sobie na poligonie. Jakie znaczenie ma, czy mamy wojsko słabe, czy mocne jak np. ruskich jest w samym okręgu moskiewskim wystarczająco by nas załatwić. Przeskoczysz taką różnicę.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 39 ~krecik778

Dla mnie jest to nie do pomyślenia żeby z załatwianiem sobie zezwolenia na broń wiązało się tyle formalności oplat. Broń powinna być dostępna dla każdego zdrowego obywatela tj. Zaświadczenie od psychologa i zaświadczenie od jakiegoś organu ze jesteśmy w stanie w sposób praktyczny obsługiwać się bronią i znamy wszystkie niezbędne warunki bezpiecZnego obchodzenia się z bronią. Zresztą nie uukrywajmy państwo na tym traci, bo przeciętny kowalski po przeczytaniu tego pomyśli: eee idę sobie kupić gdzieś u ruskich.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 6 ~jaro

Broń powinna być dostępna jak w USA ale nie będzie bo nasi politycy boją się żeby im ludzie dupy nie odstrzelili

! Odpowiedz
10 0 ~dark_angell odpowiada ~jaro

Ta jasne i każdy obywatel mógłby mieć broń, a potem okazało by się że 30 % ma chwiejną osobowość, zaburzenia psychiczne albo co innego i w chwili kryzysu poszedł by do szkoły i zaczął strzelać do wszystkiego co się rusza! Zobacz co się w USA dzieje a i tak to tylko ułamek tego co się dowiadujemy. W Polsce strzelaniny to głównie gangsterka uskutecznia.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 0 ~piti

Tak byc powinno masz racje a nie jakies glupie egzaminy trudne ktore zdaje 1 osoba na 50 lub nikt i koszty po 600zł juz wiecej. Ale u nas jakby tak latwo bylo zdobyc bron dla kazdego to kazdy by sie powybijal po pijaku.

! Odpowiedz
0 3 ~sebsaa odpowiada ~piti

Byłeś na takim egzaminie? Wiesz ilu ludzi go zdaje? Przeważnie każdy. Nie ma w nim nic trudnego ale przepisów trzeba się nauczyć jak również bezpiecznego obchodzenia się bronią palną.

! Odpowiedz
0 0 (usunięty) odpowiada ~piti

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 1 ~anonim odpowiada ~piti

No i właśnie większość ludzi tak myśli i przez to broń jest nielegalna. Przyczyna jest lewacka polityka i ogólne wmawianie ludzi jaka to broń jest zła. Patrząc z psychologicznego punktu patrzenia, gdybyś wiedział, że druga osoba może posiadać ową bronią, tak jak Ty, byś tak chętnie to niej strzelał?

! Odpowiedz
8 52 ~Fac

Kto od Korwina ?

! Odpowiedz
8 25 ~xxl

nierozumię tego ktoś kto prowadzi biznes może uzyskać zezwolenie na broń a zwyczajny obywatel nie ,czasy w polsce są takie jakie są i każdy polak powinien mieć prawo do obrony kture mu się zabiera stważając takie warunki by nie mógł kupić broni może jest tak jak inni mówią że władza się boi żeby im ktoś łba nie odstrzelił ,władza zdaje sobie sprawę że zasłużyła na odstrzał tak myślę?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
13 17 ~wania

uff. Włos się "jerzy" na głowie od Twojej ortografii. Może jakaś książka, gazeta...? To czasem pomaga.

! Odpowiedz
4 30 ~Polonista odpowiada ~wania

Po co mu ortografia, daj mu broń!

! Odpowiedz
6 3 ~kk

idz do szkoly

! Odpowiedz
1 5 ~xx odpowiada ~kk

po co do szkoly?
zostań politykiem

! Odpowiedz
0 1 ~Anatol

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 26 ~powstaniec

władza boi się obywateli dlatego utrudnia jak może kupno broni, na szczęście zawsze gdzieś za rogiem jest krzyś który każdemu sprzeda broń bez numerów seryjnych za byle tausena

! Odpowiedz
0 0 ~dark_angell

Za byle tauzena ? chyba śnisz! Legalna broń kosztuje krocie. Np. pistolet glock 17 gen. 3 kosztuje 2600 zł. Wszystko co nielegalne jest droższe, proste. Twoim zdanie ile taki glock by kosztował na czarnym rynku ?

! Odpowiedz
1 33 ~Ddj

Taniej bedzie kupic nabazarze od ruskich

! Odpowiedz
2 7 ~Ciekawski

No wszystko ok ale gdzie ja mam nauczyć się składać ,rozkładać i obchodzić z bronią?Gdzie muszę się udać żeby to wszystko ogarnąć?

! Odpowiedz
0 8 ~ne

Na strzelnice

! Odpowiedz
0 0 ~Taki

Są szkolenia, poszukaj wśród znajomych pasjonatów myślistwa itd, są obcykani jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju kursy itd

! Odpowiedz
13 60 ~Przykra_Prawda

Oczywiście, że nie pozwolą nam posiadać broni, bo wiedzą, że Majdan na Ukrainie to przy Nas będzie spacerek po plaży.W życiu Nam na to nie pozwolą, bo się boją, wiedzą, że wtedy wyszlibyśmy na ulice i zrobili porządek z tym całym skorumpowanym "systemem", tak, jak zrobili to Ukraińcy.

! Odpowiedz
62 18 ~xxx

I całe szczęście że taki debil jak ty nie dostanie pozwolenia na broń !

! Odpowiedz
1 12 ~Kacper1192 odpowiada ~xxx

Widać jaki sposób komentujesz innych użytkowników to pewnie cały dzień stoisz pod sklepem,albo chodzisz jeszcze do gimnazjum i nie rozumiesz wielu ważnych kwestii.

! Odpowiedz
5 2 ~wisheye

Tak, tylko ze do Ukrainy weszły Ruskie mendy, a do Polskie weszłyby Szwabskie mendy...

! Odpowiedz
6 74 ~Ruch_Narodowy

Dlaczego prawo jazdy wydają każdemu bez konieczności okazania "dokumentu w którym uzasadni się po co nam to prawo jazdy"? Przecież samochodem można zabijać bardzo sprawnie. Wystarczy się rozpędzić i wjechać na chodnik albo w ludzi stojących na przystanku autobusowym. Dla mnie to jest nonsens! Masz powyżej 21 lat, nie jesteś karany, nie masz żółtych papierów i chcesz legalnie zdobyć pozwolenie a nie możesz... bo takie mamy chore prawo układane przez chcących kontrolować obywateli lewaków. W wolnej Polsce każdy Polak mógł posiadać broń (szable, broń palną itd). Każdy umiał sie nią posługiwać co przydawało sie w czasie powstań i wojen. A teraz co?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
50 15 ~Damian

Bo broń służy by zabić a samochód powstał do transportu a mózg jest do myślenia -,-

! Odpowiedz
2 26 ~ZmarszczonyBolek odpowiada ~Damian

Broń służy do miotania pocisków. Samochód służy do przemieszczania się. A codziennie w wypadkach spowodowanych przez nieodpowiedzialnych kierowców ginie więcej osób niż od broni palnej w ciągu roku. Zarówno samochód, jak i broń to tylko przedmioty. Ale w nieodpowiedzialnych rękach zamieniają się w śmiercionośne narzędzia. Może nie pytałbym o uzasadnienie po co prawo jazdy, ale badania psychiatryczne byłyby jak najbardziej na miejscu.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 24 ~Pat odpowiada ~Damian

Broń, jak sama nazwa wskazuje, służy do obrony. Ale w patologicznym umyśle następuje utożsamienie broń=zabijać. Jesteś psychopatą, koleś.

! Odpowiedz
0 16 ~Przemek odpowiada ~Damian

Sama nazwa BROŃ wskazuje na to że służy do obrony. Zabić tylko w ostateczności.

! Odpowiedz
0 4 ~miki odpowiada ~Damian

Broń od s2ojej nazwy służy do OBRONY!

! Odpowiedz
5 1 ~tezDamian odpowiada ~ZmarszczonyBolek

Gdyby tyle samo ludzi mialo pozwolenie na bron(i bron), ilu jest wlascicieli pojazdow (z uprawnieniami) to bys widzial jak te statystyki sie zmieniaja

! Odpowiedz
2 2 ~xlx

..teraz wojna, a zwłaszcza powstanie jest 'nie wskazane'.. ;)

! Odpowiedz
1 4 ~Z_nadzieją

A teraz po co mamy się posługiwać bronią? Jeszcze ktoś pomyśli żeby się uwolnić spod naszej władzy, teraz jest bezpieczniej dla oszustów z sejmu bo co najwyżej w nich jakiem rzucą, więc po co to mają zmieniać.
Z drugiej strony ciekawe jaką śmierć by woleli jak już się z nimi będziemy rozprawiać? Widły w tyłku aż się wykrwawią, czy może ta kulka w łeb i po sprawie.
A bandyta jak będzie chciał to wiadomo przecież, że broń i tak na targu kupi...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 1 ~Sammael odpowiada ~miki

wojskowa definicja karabinka szturmowego który też jest BRONIĄ - "służy do niszczenia siły żywej nieprzyjaciela" czyli do zabijania :) jak chcesz się BRONIĆ bronią palną nie robiąc nikomu krzywdy to kup pistolet na wodę

! Odpowiedz
0 0 (usunięty) odpowiada ~Damian

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
39 13 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 12 ~Quattro

Z Tobą na czele.

! Odpowiedz
5 43 ~mossberg

poyebany kraj z policjantami co byli popychlami w szkołach

! Odpowiedz
1 59 ~BODZIO

Jakiś czas temu państwo Polskie dało mi już " pozwolenie na broń" mało tego dało mi też broń marki kałasznikow i pełen magazynek amunicji. Wywieżli mnie do lasu i kazali pilnować jakiejś budki. To chyba egzamin zdałem , bo nie uciekłem nie napadłem na bank. I nikt mi nie powiedział cofamy Panu pozwolenie na broń. Więc teraz to powinna być tylko wyprawa na policjię celem zarejestrowania kupionej przeze mnie broni. Takie jest moje zdanie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~rambo

no dokładnie ,hehe się uśmiałem z tą budką , ale racja po odbyciu służby wojskowej powinno być łatwiej a tu lipa ,tez bym chciał bronie i w razie ataku talibów, rusków lub innego scierwa bronic się , a tak zostaje tylko błagać o litość w razie kaszany

! Odpowiedz
0 2 ~jaro

Święta racja

! Odpowiedz
0 1 ~wit

To prawda przecież każdy który był w wojsku miał broń z magazynkiem pełnym ostrej amunicji i jak by chciał to wytłukł by połowę kolegów

! Odpowiedz
3 27 ~ziarnistyuk

ci co musza miec bron lub bardzo chca - to i tak maja z pozwoleniem czy bez.

! Odpowiedz
0 2 ~karolek

..100% mam i co mi zrobią , jak każdy krawężnik sp%$^dala na mój widok za budke z piwem lub z gazetami ...ma żonkę, dzieci w dupie mu sprawdzanie czy ona jest legal czy nie wie ze z CZ75 nie ma żartów ....są tylko silni i odważni jak jest ich kupa ale wtedy jest F1 i nie pitolcie tu ze nie ma broni w polszy , jak by zrobili taki spęd jak w Szwecji było by więcej niż 2 x ton amunicji i innego żelastwa . w przekroju od 1939 po dzień dzisiejszy ......................................

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 52 ~witoldbuczek

wszystkie te warunki to jakaś kpina jak chcę posiadać broń to jedynie powinno ich interesować czy nie jestem wariatem i czy nie byłem karany za przestępstwa kryminalne ewentualnie jeszcze zaświadczenie o przejściu szkolenia z umiejętności posługiwania się bronią oraz bezpiecznego przechowywania i to wszystko. W USA w wielu stanach broń można kupić w każdym supermarkecie przy okazji zakupu bułeczek na śniadanie wystarczy ID (taki Amerykański dowód osobisty) no i kasa na zakup jedynie co to nie można kupić broni automatycznej

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
41 6 ~sdcfd

tak wszystko w usa i wlasnie przez to tylu debili łazi z bronia i na ulicy czy w szkołach zabijaja bezbronnych ludzi

! Odpowiedz
4 31 ~Arczi odpowiada ~sdcfd

Jak ktoś chce kogoś zabić to nie potrzebna mu do tego broń palna. Zabić możesz praktycznie każdym przedmiotem.

! Odpowiedz
2 22 ~micon9

Całkowicie się zgadzam! W Polsce też tak powinno być. A rygory dotyczące pozwolenia to jakaś kpina! Niech zabronią posiadania sznurówek- bo przecież garotę można zrobić! Albo noża do sera- no tak- wejdę do sklepu i kogoś zabiję. Ale ciemnota... Jeśli broń zabija, to długopisy robią błędy...

! Odpowiedz
1 4 ~mc odpowiada ~sdcfd

Czysta bzdura i przekłamanie. Poczytaj sobie o miejscach gdzie dzieją się takie rzeczy. A zdarzają się tylko w stanach, w których pozwolenia na broń nie ma.

! Odpowiedz
0 0 ~Sammael odpowiada ~mc

ale dostęp do niej jest łatwiejszy to 1 sprawa, 2 wolał bym żeby napadł mnie ktoś z nożem bo mam szansę się obronić
wyobraź sobię sytuację każdy kto nie był karany może posiadać broń 1-nie skontrolujesz tego bo albo każdy będzie miał dostęp albo prawie nikt po 2 załóżmy że to by się udało Kowalski napadał kioski nigdy nie był złapany i kupił sobie broń żeby się bronić przed ruskimi aż pewnego dnia go osaczyły baby ze związku moherowych sprzedawców i biedny nie wiedział co robić iść do paki czy uciekać (ale zaraz przecież ma broń za paskiem)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 (usunięty) odpowiada ~Sammael

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 78 ~Antek

Co niektórzy w dupie mieli ich pozwolenie,jak ruskie wyjeżdżali z Polski, to za flaszkę można było kupić kałach a za drugą wiadro naboi.A tak na marginesie to każdy powinien mieć w domu takiego kałacha i na miesiąc zapasu amunicji,bo jak co do czego to te zasrane gogusie z rządu na czele z głównodowodzącym armią pierwsi spierdolą do Izraela.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 20 ~Rust

Dokładnie

! Odpowiedz
26 4 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 14 ~Polak odpowiada (usunięty)

Zamknij dziób żydowski faszysto. Czosnkowi tylko w tym roku eksterminowali 3000 Palestyńczyków w tym większość niewinne dzieci i kobiety. Wara od narodu palestyńskiego, który jest na swojej ziemi w przeciwieństwie do chazarskich przybłędów. Poza tym temat dotyczy pozwolenia na broń wiec nie wyjeżdżaj tutaj z Putinem i innymi, bo nikogo nie interesują twoje kompleksy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 4 ~jasio

tak zamiast przeszkolić i wydać broń osobom które w razie potrzeby umiałyby użyć broni w odpowiednich sytuacjach ,to wydana zostanie dla osoby która umotywuje potrzebę faktyczną jej posiadania. I która umiejętnie ukryje swoje stresy i histerię w zachowaniu, no i efekty nie każą długo na siebie czekać (no spróbuj teraz bandyto ja teraz mam giwerę). A bandziory nie palcem robieni szybko kolesia rozbroją i mają broń za frico. A tak w ogóle nie chciałbym wejść w dyskusję z takim osobnikiem który teraz czuje się pewniej....

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 35 ~theo

Wszystkie warunki, jakie trzeba spełnić są ok. z wyjątkiem jednego - wymyślonego przez jakiegoś kretyna. Chodzi oczywiście o podanie powodu, dla którego chcę nabyć broń. Uważam, że powód "do ochrony osobistej" w zupełności powinien wystarczyć. G.... kogo powinno obchodzić, czy chce mnie napaść bandzior, czy ugryźć wściekły pies sąsiada - albo: jestem prokuratorem i dybie na mnie wypuszczony właśnie z więzienia Pipciliński, którego 10 lat temu wsadziłem do pierdla, bo własnoręcznie udusił teściową. To wszystko to właśnie "ochrona osobista" i g .... powinny takie szczegóły obchodzić jakiegoś urzędasa, który wydaje pozwolenia na broń. Jeżeli ja naruszę przepis o użyciu broni to mnie wsadzą do więzienia i tyle. A skoro lekarze stwierdzą, że rękę mam pewną i nie brakuje mi piątej klepki, to oznacza, że spełniam wymagane warunki i pozwolenie powinienem otrzymać.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 46 ~heh

czyli najpierw musi ktoś mi grozić lub ciężko pobić żebym miał szansę dostać broń do obrony osobistej? no to spoko... tylko często po tym pierwszym pobiciu czy napadzie pieniążki zbierane na broń rodzina przeznaczy na dębowe deseczki, policja owszem jest potrzebna przyjedzie porobi zdjęcia zbierze odciski palców dla zgwałconej żony załatwi psychologa

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 25 ~witoldbuczek

według tego co tu wypisują to najprawdopodobniej musisz od tego bandziora wsiąść zaświadczenie że ci będzie zagrażał inaczej du.a

! Odpowiedz
2 55 ~mądrość ustawodawcy

dokument wskazujący na występowanie stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia - ŻAŚWIDCZENIE OD LOKALNYCH BANDYTÓW ?

! Odpowiedz
1 44 ~aaa

Tak - idziesz do bandyty i on ci wydaje zaświadczenie dla policji, że chce cię zabić. Pamiętaj, że musi być podpis i pieczątka bandyty, bo inaczej zaświadczenie będzie nieważne.

! Odpowiedz
0 16 ~bbb odpowiada ~aaa

w 3 jednobrzmiących kopiach, po jednej dla każdej ze stron.

! Odpowiedz
0 18 ~leonov odpowiada ~bbb

Zapomnieliście o 3 zdjęciach bandyty, dokładny opis za co cię chce zabić i jego dokładne dane adresowe. Chyba broń zdobyć jest łatwiej nielegalnie niż legalnie, TO POLSKA PRZECIEŻ.

! Odpowiedz
0 3 ~marcin odpowiada ~bbb

W tłumaczeniu na mongolski.

! Odpowiedz
2 9 ~Flaku

Jak mam udokumentować potrzebę ochrony swoich praw przed władzą? Chyba każdy kto ma TV dowody widzi

! Odpowiedz
3 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
4 6 ~myślący

oho mój wpis widze szybciutko usuniety - sługi systemu czuwają :)

! Odpowiedz
3 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
4 7 ~re

No proszę, kopia dowodu osobistego, a podobno kopiowanie DO czy paszportu jest bezprawne i karalne.

! Odpowiedz
1 29 ~MrKuba65

Zaborcy pozbawiali prawa do posiadania broni ,polaków po każdym z powstań. W okresie dwudziestolecia międzywojennego prawie wszystko zaczęło wracać do normy. Potem okupacja hitlerowsko-bolszewicka. Komuniści panicznie bali się broni w rękach polaków i nadal się boją. Broń to symbol wolności i samostanowienia. Widać wyrażnie że jeszcze tej wolności nie doczekaliśmy. Jak realizować obronność Polski za pomocą zniewolonych , ogłupianych i okradanych obywateli ?Kto pójdzie narażać życie za Polskę z kałachem w ręku , jak nie wolno mu bronić własności prywatnej i domostwa. Tylko mowią nam ostatnio o "obronie państwa", nie mówiąc których "państwa" Tusków ? , Komorowskich ? , Grasiów ?, Drzewieckich ?, Piterów ?, Kaczyńskich ?, Palikotów ? , Grodzkich ?, Biedroniów ? Kwaśniewskich ? Millerów ? Michników ?, Lisów ? Wojewódzkich ?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
38 3 ~Mariola

nie wszystkie problemy można rozwiązać za pomocą siły najpierw trzeba porozmawiać a potem można działać. A pozwolenie na broń po co? żeby dzieci po szkołach latały z bronią i bawiły się nią? beznadzieja

! Odpowiedz
1 16 ~Adam odpowiada ~Mariola

Się mariola zastanów co za bzdury opowiadasz.

! Odpowiedz
2 29 ~zzq2 odpowiada ~Mariola

Jak mi wparuje bandyta do domu który będzie mi groził bronią i mojej rodzinie, to jasne, zaproszę go na kawę/herbate i przekonam, że tak nie można. Puknij Ty się babo w łeb i kto powiedział, że dzieci powinny mieć do broni palnej dostęp? Wracaj do kuchni

! Odpowiedz
2 13 ~Pasjonat

Pięknie to ujołeś kolego. Posiadanie broni powinno być prawem każdego NORMALNEGO obywatela, jednocześnie odpowiedzialność za nie uzasadnione użycie zaostrzona. Najprostszy wyraz zaufania państwa do ob. i vice versa. Jestem pasjonatem wszelkiej broni, ale to nie oznacza iż użył bym jej w innym celu niż prawo nakazuje. Wkurzają mnie wypowiedzi ludzi takich jak Dziewulski że broń to beeee, zapominając napomknąć iż sam jest w posiadaniu takowej.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 8 ~Ja odpowiada ~Mariola

Mniej tv a więcej książek !!!!!

! Odpowiedz
4 11 ~xD odpowiada ~Mariola

Do garów

! Odpowiedz
6 1 ~FREEMAN

Wreście ktoś normalnego tu napisał, zgadzam sie z tobą.

! Odpowiedz
1 1 ~eLBrychu odpowiada ~xD

zgadzam sie ... do garów!

! Odpowiedz
2 3 ~endi

Dnia 2014-03-19 o godz. 08:40 ~jack napisał(a):
> A ja chcę mieć w domu min. AK-47 lub lepszy + 3000 szt.
> naboi + granatnik typu PP. lub lepszy !!! Po co ? jak kacap
> nas najedzie żeby z okna strzelać jak do kaczek-prosta
> odpowiedz.Nie daj P.Boże jakiejkolwiek wojny-WSZYSTKO
> STRACONE-zdobyte w parę godzin.

Aleś ty głu, pi .... te kaczki samymi czapkami mogą cię zarzucić i nawet raz nie zdążysz strzelić ...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 1 ~jack

sam jesteś głupi ! przypada na polaka tylko 4 sztuki !!!

! Odpowiedz
3 3 ~tin foil hat

uzupełnienie idei podziału władz

Zamysł ojców założycieli był taki: Jak rządowi odbije to popular uprising miałby przywrócić wolność. Broń do obrony przed rządem i innymi złodziejami.

A nasz rząd jest out of control: biurokracja, zadłużenie, podatki, korupcja, działanie niezgodne z interesem narodowym. Rząd ma powody dla których boi się uzbrojonego społeczeństwa.

Amerykanie chociaż mogą powiedzieć come and take it. A my niewolnicy będziemy pić nasz kool aid.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 2 ~jack

A ja chcę mieć w domu min. AK-47 lub lepszy + 3000 szt. naboi + granatnik typu PP. lub lepszy !!! Po co ? jak kacap nas najedzie żeby z okna strzelać jak do kaczek-prosta odpowiedz.Nie daj P.Boże jakiejkolwiek wojny-WSZYSTKO STRACONE-zdobyte w parę godzin.

!
Rozlicz PIT za 2017
szybko i bez błędów

lub uruchom online teraz

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,4% II 2018
PKB rdr 5,1% IV kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,9% I 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 973,7 zł XII 2017
Produkcja przemysłowa rdr 7,4% II 2018

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl