Jak sprawdzić, czy jestem w BIK

Zaciągając kredyt w bankach czy firmach pożyczkowych, należy liczyć się z tym, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Od tej chwili historia spłaty naszych zobowiązań jest dostępna dla wszystkich instytucji finansowych.

Biuro Informacji Kredytowej jest głównym źródłem informacji o realizacji zobowiązań finansowych posiadanych przez klientów indywidualnych. Zbiera, udostępnia i przetwarza informacje o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz firm pożyczkowych. Jest to największy w Polsce zbiór danych dotyczący spłaty kredytów, kart kredytowych czy limitów w koncie. Należy pamiętać, że do BIK nie są wpisani wyłącznie klienci nierzetelni posiadający zaległości w spłacie. Dzięki BIK banki oraz firmy finansowe mogą sprawdzić wiarygodność wszystkich potencjalnych klientów, którzy obecnie lub w przeszłości posiadali zobowiązanie kredytowe.

Jak sprawdzić czy posiadamy wpisy w BIK?
Jak sprawdzić czy posiadamy wpisy w BIK?

Każdy kredytobiorca jest w BIK

Mylą się osoby, które myślą, że są wpisane w BIK, ponieważ posiadają zaległości w spłacie kredytu. Do BIK trafia każdy kredytobiorca. Wszystkie banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe mają obowiązek przekazywania danych swoich klientów dotyczących spłaty posiadanych przez nich zobowiązań. Dotyczy to zarówno kredytów, jak i kart kredytowych czy debetów w rachunkach bieżących. Należy również pamiętać, że do BIK przekazywane są również dane poręczycieli.

Jak cię widzą, tak cię piszą

Instytucje finansowe na podstawie informacji widniejących w BIK wydają opinię kredytową potencjalnemu klientowi. To jednak od kredytobiorcy zależy, jaka historia będzie dostępna na jego temat. W zależności od terminowości spłaty zobowiązań oraz ilości złożonych zapytań kredytowych, posiadana historia będzie pozytywna bądź uniemożliwi zaciągniecie kolejnego kredytu.

Banki sprawdzając wiarygodność klienta oraz określając ryzyko przyszłej transakcji, posiłkują się oceną punktową klienta, wyliczoną przez Biuro Informacji Kredytowej. Im wyższa ocena została przyznana kredytobiorcy, tym większe prawdopodobieństwo otrzymania kolejnego kredytu. Ocena punktowa nazwana BIKSco CreditRisk przyjmuje wartości od 192 do 631. Wysoka wartość oznacza, że oceniany klient nie miał problemów ze spłatą dotychczasowych zobowiązań. Warto jednak pamiętać, że osoby, które nigdy nie posiadały kredytów, nie będą posiadały historii w BIK oraz naliczonej oceny punktowej.

Jak sprawdzić historię w BIK

Jeśli planujemy zaciągnięcie kredytu, chcemy sprawdzić, czy nie zostało zaciągnięte zobowiązanie na nasze dane, bądź pragniemy dowiedzieć się dlaczego odmówiono nam udzielenia kredytu, warto przejrzeć historię w BIK. Dostępne informacje mogą niejednokrotnie rozwiać nasze wątpliwości. Dzięki sprawdzeniu naszego raportu dowiemy się, czy banki regularnie aktualizują przekazywane dane na temat naszych zobowiązań oraz czy informacje są poprawne. Każda osoba może uzyskać indywidualny raport na swój temat. Wystarczy założyć konto na stronie Biura Informacji Kredytowej. W tym celu konieczne będzie potwierdzenie tożsamości na jeden z poniższych sposobów:

  • przesłanie skanu dowodu osobistego,
  • potwierdzenie tożsamości za pomocą podpisu elektronicznego,
  • dostarczenie listu poleconego przez Pocztę Polską.

Najszybszym i najłatwiejszym sposobem jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego skanu dowodu osobistego. Oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, kopię dokumentu należy odpowiednio przygotować przed wysłaniem, przekreślając ją oraz umieszczając adnotację "kopia dla BIK". W następnych krokach zostaniemy poproszeni o podanie numeru konta bankowego oraz wykonanie przelewu identyfikacyjnego. Po zatwierdzeniu wszystkich danych, w formie wiadomości SMS otrzymamy kod weryfikacyjny, który po wpisaniu w Panelu Użytkownika daje dostęp do produktów BIK, tj.:

  • zamówienia raportu o spłacie zobowiązań,
  • aktywowania Alertu BIK,
  • zamówienia usługi zastrzegania dowodu osobistego.

Biuro Informacji Kredytowej daje użytkownikom możliwość zamówienia pełnego raportu, pakietu składającego się z 12 raportów oraz usług dodatkowych oraz bezpłatnie jednorazowo raportu bez oceny punktowej oraz szczegółów zapytań. Usługa Alert BIK daje możliwość monitorowania naszych zobowiązań na bieżąco. Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS każdorazowo, gdy zostaje zarejestrowana próba uzyskania kredytu na jego dane. Dodatkowo dostaje powiadomienie, gdy do BIK wpłynie informacja o zaległości w spłacie jego kredytu.

Czyszczenie BIK-u

Do rejestru przekazywane są wszelkie dane dotyczące zaciągniętego zobowiązania, tj. jego rodzaj, ilość rat oraz ich wysokość. Prawo bankowe nakłada na banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe obowiązek przekazywania informacji o kredytobiorcach oraz ich systematycznej aktualizacji. Również prawo bankowe określa możliwości usunięcia dokonanych już wpisów. Dlatego nie dajmy się zwieść firmom oferującym pomoc w tzw. czyszczeniu BIK-u. Usunięcie danych możliwe jest wyłącznie w poniższych przypadkach:

  • w momencie odwołania zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego, po warunkiem, że było ono spłacane regularnie lub upłynął termin na jaki zgoda została udzielona,
  • po upływie 5-letniego okresu przetwarzania danych klienta liczonego od dnia wygaśnięcia zobowiązania,
  • dane są błędnie bądź omyłkowo wprowadzone do sytemu BIK.

Wniosek o odwołanie zgody na przetwarzanie danych w BIK oraz wniosek o dokonanie korekty można złożyć w dowolnym momencie, gdy zostanie zaobserwowana jakakolwiek nieprawidłowość. Należy jednak pamiętać, że jeśli opóźnienie w spłacie zobowiązania przekroczyło 60 dni oraz jednocześnie upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania przez bank, SKOK lub firmę pożyczkową o zamiarze przetwarzania tych informacji, dane w BIK mogą być przetwarzane bez zgody klienta przez 5 lat. 

W zależności od tego czy zobowiązanie było spłacane terminowo, czy wystąpiły opóźnienia w jego spłacie, historia w BIK będzie pozytywna bądź negatywna. Wpływa to na ocenę punktową, jaką Biuro Informacji Kredytowej przydzieli kredytobiorcy. Dlatego należy pamiętać, że rzetelne spłacanie kredytu popłaca. Pozytywna historia to znak dla banków, że mają do czynienia z wiarogodnym i rzetelnym klientem. Natomiast posiadanie negatywnej historii nie dość, że ciągnie się za jej posiadaczem aż 5 lat, to niejednokrotnie może zaszkodzić przy próbie zaciągnięcia kolejnego zobowiązania.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 30 ~dahttps://www.bik.pl/
każdy, dwa razy w roku, za darmo może sprawdzić swój BIK
To nie była promocja z dobrego serca. BIK pozwolił sobie ukraść dane klientów z tego co czytałem. Ciężko byłoby mi przekonać się do firmy, która ma chronić moje dane, jeżeli ma takie same trudności w ich ochronie jak każdy zwyczajny człowiek

numer konta, z które wykonasz przelew weryfikacyjny w wysokości 1 zł. Konto musi być twoim prywatnym rachunkiem – nie podawaj więc numeru konta dzielonego z kimś


Biuro informacji gospodarczej (BIG) – instytucja gromadząca, przechowująca i udostępniająca dane o nierzetelnych dłużnikach. W Polsce nie ma jednego, centralnego BIG-u, w Polsce działa pięć biur informacji gospodarczej[2]:
ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
BIG InfoMonitor,
Krajowy Rejestr Długów BIG,
Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT).
Każdy z nich działa samodzielnie i prowadzi odrębną listę dłużników.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 33 ~Ela

i tak wykonałeś robotę za panią Katarzynę, tyle tylko że bez lania wody to byś na wierszówce nie zarobił

! Odpowiedz
0 6 ~Autor odpowiada ~Ela

Tylko gdyby takie artykuły powstawały (krótko i konkretnie) to można zrobić dużą oglądalność.

! Odpowiedz
7 2 ~Muminek odpowiada ~Ela

Masz coś do Kasi? Ciekawe jak Ty zarabiasz.

! Odpowiedz
2 4 ~e-RzecznikBIK

Szanowny Panie,
każda osoba ma swobodny dostęp do danych na swój temat zgromadzonych w BIK. Zgodnie z art. 33 Ustawy o ochronie danych osobowych raz na 6 miesięcy może skorzystać z Informacji ustawowej BIK.
Informacje gromadzone i udostępniane przez BIK obejmują dane osobowe chronione przepisami ustawowymi, a stosowane zabezpieczenia spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Nie powinien więc mieć Pan żadnych obaw w kwestii bezpieczeństwa swoich danych, przekazanych do BIK. Nigdy nie miało miejsca zdarzenie, w którym dane zgormadzone w BIK zostałyby udostępnione osobom nieupoważnionym, zmienione przez osobę nieautoryzowaną czy utracone.
BIK nie tylko chroni dane z należytą starannością, dodatkowo oferuje narzędzia, które wspierają osoby indywidualne w ochronie własnych danych i tożsamości poza BIK-iem.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Pozdrawiam,
Małgorzata Bielińska
e-Rzecznik BIK
kontakt: malgorzata.bielinska@bik.pl

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~Ela odpowiada ~Muminek

dobrze ;)

! Odpowiedz
0 0 ~Ciekawski odpowiada ~e-RzecznikBIK

"Wszystkie banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe mają obowiązek przekazywania danych swoich klientów dotyczących spłaty posiadanych przez nich zobowiązań."

Rozumiem że działa w tym wypadku zasada wzajemności pobrałaś firmo pożyczkowa/SKOK-u/bank-u raport zasil naszą bazę?

A czy istnieje obowiązek ustawowy (lub inny) aby każda firma pożyczkowa, SKOK czy bank musiała mieć podpisaną umowę z BIK?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~luks odpowiada ~Ciekawski

dla bankow jest rec T
"
Rekomendacja 10
W ramach procesu oceny zdolności kredytowej klienta detalicznego konieczne jest
każdorazowe korzystanie przez banki z zewnętrznych baz danych, w tym w szczególności
międzybankowych baz danych budowanych przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn.
zm.). Banki powinny, gdy to jest uzasadnione, korzystać z danych dostępnych w bazach
danych gospodarczych.
"
a ustawowo to art 70.1 ustawy prawo bankowe

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~e-RzecznikBIK odpowiada ~Ciekawski

Wszystkie instytucje współpracujące z BIK obowiązuje zasada wzajemności.

Pozdrawiam,
Małgorzata Bielińska
e-Rzecznik BIK


! Odpowiedz
2 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne