Jak rozwiązać umowę z Orange, T-Mobile, Play, Plus. Sprawdziliśmy procedury

Jesteś abonentem sieci Orange, Plus, Play lub T-Mobile i chcesz wiedzieć, jak rozwiązać umowę przed terminem? Zerwanie umowy z operatorem może być kosztowne, ale nie jest to skomplikowane. Redakcja Bankier.pl zestawiła najważniejsze informacje związane z wypowiedzeniem umowy abonamentowej.

Utarło się przekonanie, że rozwód z operatorem numeru komórkowego jest długi i żmudny. W rzeczywistości sam proces trwa co najwyżej dwa miesiące, ale wciąż za przedwczesne zerwanie umowy klient będzie musiał wypłacić zadośćuczynienie swojemu usługodawcy – im wcześniej będzie się chciał wycofać z tego związku, tym większa będzie tego cena.

Rozwiązanie umowy z operatorem nie jest trudne, ale może być kosztowne
Rozwiązanie umowy z operatorem nie jest trudne, ale może być kosztowne (Bankier.pl)

Schemat działania bez względu na operatora jest taki sam. Abonent chcący zrezygnować z opłacanych usług musi w odpowiedni sposób poinformować operatora o zamiarze rozwiązania umowy na usługi telefonii komórkowej. Według polskiego prawa podstawą do uznania takiej dyspozycji przez firmę telekomunikacyjną jest przedłożenie odpowiedniego pisma. Jak można się domyślić, operatorzy nie udostępniają gotowego formularza na stronach internetowych.

Gdzie po najtańszy abonament i telefon na kartę?

Gdzie po najtańszy abonament i telefon na kartę?

Taryfy obejmujące nielimitowane rozmowy i SMS-y za darmo wraz z przyzwoitym pakietem internetu kosztują nawet mniej niż 20 zł. Prym w cenach wiodą jednak nie karty pre-paid, a oferty abonamentowe, choć wciąż klient związuje się w tym wypadku z operatorem na dłużej.

Rozwiązanie umowy z Orange

Operator Orange w sekcji z najczęściej zadawanymi pytaniami uchyla jednak rąbka tajemnicy – we wspomnianym piśmie poza informacją o rozwiązaniu umowy należy wpisać najważniejsze dane osobowe: numer telefonu, którego dotyczy usługa, imię i nazwisko oraz adres zameldowania i własnoręczny podpis.

Gotowy druk należy wysłać bezpośrednio na adres firmy lub zanieść do salonu Orange. Trzeba jednak liczyć się z tym, że od momentu wpłynięcia dokumentu do firmy operator ma prawo do pełnego miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oznacza to tyle, że jeśli okres rozliczeniowy rozpoczyna się 15. dnia każdego miesiąca, a wypowiedzenie umowy wpłynie 17. dnia, to klient musi wywiązywać się z umowy jeszcze przez prawie 2 miesiące.

Jak rozwiązać umowę z Orange?

Pismo, w którym zgłaszasz rezygnację z usług, zostaw w salonie Orange lub prześlij pocztą na adres:

Orange Polska S.A.

Jagiellońska 34

96-100 Skierniewice

Najważniejsze dane, które powinieneś zawrzeć piśmie:

- numer telefonu,

- imię, nazwisko oraz adres zameldowania,

- własnoręczny podpis.

Rozwiązując umowę zwartą na czas określony jeszcze przed jej wygaśnięciem, należy liczyć się z tym, że Orange (jak również każdy inny operator) nałoży na klienta karę wynikającą z niedotrzymania jej warunków. Wysokość kary ustalana jest indywidualnie dla każdej umowy i zmniejsza się proporcjonalnie do okresu korzystania z usług – im bliżej zakończenia umowy, tym mniejszą karę zapłaci klient.

Rozwiązanie umowy z T-Mobile

Taki sam mechanizm funkcjonuje również w sieci T-Mobile. Operator w regulaminie zastrzega, że za rozwiązanie umowy przed terminem klient będzie musiał ponieść ustaloną karę. Obowiązuje go także okres wypowiedzenia trwający pełny okres rozliczeniowy, za który trzeba zapłacić zgodnie z warunkami oferty. Wyjątek dotyczy jedynie ostatniego miesiąca umowy – jeśli rozwiązanie nastąpi w czasie ostatniego okresu rozliczeniowego umowy, abonent zapłaci rachunek miesięczny pomniejszony o kwotę odpowiadającej liczbie dni, w których nie będzie już korzystał z usługi.

Jak rozwiązać umowę z T-Mobile?

Pismo, w którym zgłaszasz rezygnację z usług, zostaw w salonie T-Mobile, prześlij skan lub zdjęcie na adres mailowy boa@t-mobile.pl lub prześlij pocztą na adres:

T-Mobile Polska S.A.

Marynarska 12

02-674 Warszawa

Najważniejsze dane, które powinieneś zawrzeć w piśmie:

- numer telefonu,

- imię, nazwisko oraz adres zameldowania,

- hasło lub kod PUK,

- własnoręczny podpis.

Przy rozwiązywaniu umowy w związku z przeniesieniem numeru do innego operatora warto pamiętać, że okres wypowiedzenia w tym przypadku nie występuje. Klienta nadal może obowiązywać jednak kara za zerwanie umowy.

Rozwiązanie umowy z Play

Nieco inaczej kwestię kary definiuje Play. Według regulaminu świadczenia usług abonamentowych operatora P4, w przypadku umowy zawartej na czas określony, która wiązała się z przyznaniem abonentowi ulgi, operator zapewnił sobie prawo żądania kary umownej. Jej wartość nie może przekraczać wartości przydzielonej i wskazanej w umowie ulgi. Wartość kary, podobnie jak w poprzednich przypadkach, jest pomniejszana o odpowiadającą kwotę za okres od dnia zawarcia umowy do czasu jej rozwiązania.

Jak rozwiązać umowę z Play?

Pismo, w którym zgłaszasz rezygnację, możesz wygenerować w salonie Play lub napisać je samemu i przesłać pocztą na adres pocztą na adres:

P4 Sp. z o.o. 
 Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Najważniejsze dane, które powinieneś zawrzeć w piśmie:

- numer telefonu lub numer umowy, której dotyczy oświadczenie o rozwiązaniu,

- imię, nazwisko oraz adres zameldowania,

- hasło abonenckie lub PESEL w celu weryfikacji,

- własnoręczny podpis.

Rozwiązując umowę przed terminem w Play, trzeba również liczyć się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono oświadczenie o rozwiązaniu umowy.

Rozwiązanie umowy z Plusem

30-dniowy okres wypowiedzenia z zachowaniem pełnego okresu rozliczeniowego obowiązuje także w sieci Plus. W tym przypadku nie zastosowano żadnych odstępstw od normy – rozwiązanie umowy następuje wskutek złożenia odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Klient Plusa, podobnie jak u pozostałych operatorów z tzw. wielkiej czwórki, będzie musiał odpowiedzieć za niedotrzymanie warunków umowy i zapłaci karę za przedwczesne jej zerwanie.

Jak rozwiązać umowę z Plus?

Pismo, w którym zgłaszasz rezygnację, możesz złożyć w salonie Plusa lub wysłać pocztą na adres:

Polkomtel Sp. z o.o.

Dział Obsługi Klienta

Konstruktorska

02-673 Warszawa

Najważniejsze dane, które powinieneś zawrzeć w piśmie:

- numer telefonu, którego dotyczy oświadczenie o rozwiązaniu,

- imię, nazwisko oraz adres zameldowania,

- własnoręczny podpis.

Tutaj także wysokość kary zależy od kwoty ustalonej w umowie i zmniejsza się wraz z jej trwaniem. Im później zerwie się umowę, tym kara będzie niższa.

Zerwanie umowy bez kary

Klienci mają również możliwość rozwiązania umowy abonamentowej zawartej na czas określony bez płacenia kary, jeśli nie dotrzymają jej warunków. Są to jednak rzadkie przypadki, które wynikają z zapisów ustawy Prawo telekomunikacyjne. Według prawa, każda zmiana w regulaminie oferty lub cennika w czasie trwania umowy umożliwia abonentowi rozwiązanie umowy z winą po stronie operatora – ponieważ to on zmienił warunki i nie wywiązał się z podpisanej umowy.

Nie oznacza to jednak, że każda zmiana uprawnia klienta do bezkarnego wypowiedzenia umowy. Jeśli zmiany w zapisach wynikają z wejścia w życie nowych regulacji prawa lub regulatora rynku komunikacyjnego, abonent nie może tego postrzegać jako łamanie postanowień jego umowy z operatorem.

Jak napisać wypowiedzenie umowy?

Istotną kwestią jest także treść oświadczenia o rozwiązaniu umowy, które należy dostarczyć operatorowi. Gotowych formularzy na próżno szukać na stronach internetowych telekomów – klient może znaleźć co najwyżej komunikat o tym, jakie są kluczowe elementy wymagane przez usługodawcę w takim piśmie.

Szczegóły oraz adresy dla poszczególnych operatorów przedstawiono już w tabelach powyżej. Z kolei treść oświadczenia nie jest sztywna i wystarczy sporządzić ją w formie 1-2 zdań, zawierając informację o rozwiązaniu umowy. Najbezpieczniej będzie podać zarówno jej numer, jak i numer telefonu, którego dotyczy. W lewym górnym rogu konieczne jest podanie swoich danych osobowych i kontaktowych, które pomogą zweryfikować klienta (operatorzy mogą wymagać podania w tym miejscu haseł i kodów zapisanych w umowie). Forma pisemna zobowiązuje także klienta do własnoręcznego podpisu złożonego na piśmie.

Mateusz Gawin

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 0 antyportal

Dzień Dobry,

Jeżeli masz problem z wypowiedzeniem umowy bądź nieuczciwymi praktykami zapraszamy na www.anty-portal.pl

! Odpowiedz
3 3 sputnik12

A w następnym latach budżet EFL wzrośnie o kolejne 100 milionów. Łatwość z jaką można otworzyć firmę oraz szybkość z jaką można otrzymać leasing (2-3 dni robocze) powoduje, że ludzie tracą głowę i niekoniecznie leasingują sprzęt jaki jest im faktycznie potrzebny.

! Odpowiedz
8 5 ~Ewela

bankier-bunkier 2017-02-25 03:02 3 2
nie piszcie jak lawo rozwiazac umowe z komorkwcami poza granicami tzw Polski bo w najlepszym wypadku wplynie to na wskaznik emigracji z pl (+)a w najgorszym na wskaznik samobojstw w nadwislanskim kraju raju

Możesz więcej szczegółów podać. Mieszkam za granicą i nie wiem co mam zrobić. Próbowałam dowiedzieć się od innego operatora, ale okazało się że rozwiązać umowę bez kary można tylko w przypadku śmierci .... ale wtedy to chyba trochę za późno.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
12 49 ~uk

polandia - wplacasz kilka zlotowek na konto sowjej komorki a jezeli nie wykorzystasz w w ciagu np. miesiaca ( wg kodeksu przymus bezposredni - wymuszenie ) to przepadaaaaa ::)) to jedyny taki przypadek w naszej galaktyce, poza pl to NIE dziala i nazywa sie zlodziejstwem i jest zakazane i tepione nawet w slonecznej Albanii :::))

! Odpowiedz
8 10 ~bankier-bunkier

nie piszcie jak lawo rozwiazac umowe z komorkwcami poza granicami tzw Polski bo w najlepszym wypadku wplynie to na wskaznik emigracji z pl (+)a w najgorszym na wskaznik samobojstw w nadwislanskim kraju raju

! Odpowiedz
6 40 ~carilo

zakonczenie umowy w orange to jest jakis koszmar, wszytsko zrobia, zeby ci to utrudnic

! Odpowiedz
2 8 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 8 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 49 ~Pati

Oczywiście negatywny komentarz o złodziejskiej sieci Plus i wyzyskiwaniu pracowników został usunięty. A jakże. Prawda w oczy kole!

! Odpowiedz
3 31 ~hiks

zgadza się! uciekać z polkomtela czym predzej!

! Odpowiedz
5 27 ~StanRS

Plus ma teraz Solorz, to byłby antysemityzm jakbyś źle napisał.

! Odpowiedz
2 6 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 19 ~wrukcenzury

Jak zwykle -co ciekawe usunięto zanim zdołałem przeczytać-CENZURA GORSZA NIŻ ZA KOMUNY!

! Odpowiedz
3 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 13 ~an

Oszuści. Jak odchodziłam z Orange, to chcieli kare umowną, choć wypowiedziałam w terminie. Teraz chcę odejść z Netii i szybko mi przedłużyli, twierdza że na podstawie rozmowy tel., tylko że nie przysłali umowy i ja niczego nie podpisałam. Ani się wyplątać od tych oszustów.

! Odpowiedz
2 7 ~Kris

zgłoś to neti na fb - najszybciej coś załatwisz. to samo tyczy się telekomów - tylko przez fejsa

! Odpowiedz
0 2 ~TAKpytam odpowiada ~Kris

A jak nie mam fejsa ?

! Odpowiedz
0 4 ~Alf

Zażądaj przesłania nagrania rozmowy w trakcie której wyraziłeś chęć przedłużenia umowy i zostałeś prawidłowo zidentyfikowany. Jeśli nie będą w stanie tego przedstawić na 99.9% Cię puszczą. Jeśli nie zgodzą się zgłoś sprawę w UOKiK.

Proste. :)

! Odpowiedz
2 28 ~onn

najlepiej mieć na kartę

! Odpowiedz
2 6 ~Kam

Zgadza się. Szczególnie że jest 3 razy taniej i ze 2 razy wiecej :)

! Odpowiedz
12 2 ~sprytny

Najlepiej mieć numery w Virgin - co miesiąc pakiet 30 min.,30 smsów i 300 MB za friko.Mam kilka numerów i dzwonię za darmo:)

! Odpowiedz
0 15 ~fiss odpowiada ~sprytny

trollu z virgin, tutaj tez jestes?!

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne