Jak prawidłowo wypełnić PIT-11

PIT-11 sporządzają m.in. zakłady pracy pracownikom, którzy nie złożyli oświadczenia PIT-12. Na sporządzenie przedmiotowej informacji mają czas do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, czyli za 2007 r. do 29 lutego 2008 r. W związku z tym, że dane wykazane przez płatnika w PIT-11 przenoszone są przez podatników do zeznań podatkowych, wskazane jest ich prawidłowe sporządzenie.


 Czy sporządzając pracownikowi PIT-11 za 2007 r. należy w nim wykazać również wynagrodzenie za grudzień 2007 r. wypłacone w styczniu 2008 r.?

Do sporządzenia PIT-11 obowiązane są m.in. zakłady pracy dla osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku pracy. Oznacza to, że w PIT-11 podlegają wykazaniu przychody ze stosunku pracy za rok podatkowy, za który jest on sporządzany. Zatem w informacji za 2007 r. będą podlegały wykazaniu należności ze stosunku pracy, które stanowiły przychód 2007 r.

Tymczasem przychód ze stosunku pracy powstaje w dacie otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Tak wynika z art. 11 ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). W myśl tej zasady wynagrodzenie należne za grudzień 2007 r. wypłacone w styczniu w 2008 r. stanowi przychód z pracy w 2008 r. Zatem nie należy go wykazywać w informacji PIT-11 sporządzanej za 2007 r.


 W której pozycji PIT-11 wykazać wypłacony pracownikowi ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych?

Kwoty otrzymane przez pracownika tytułem zwrotu kosztów używania samochodu w jazdach lokalnych stanowią jego przychód ze stosunku pracy. Przychód ten jest wolny od podatku w przypadku gdy pracownik wykorzystuje własny samochód dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, a obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o pdof). Nie należy go wówczas wykazywać w PIT-11.

Dla pozostałych pracowników kwoty uzyskane z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów w jazdach lokalnych stanowią przychód ze stosunku podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wykazaniu w poz. 36 PIT-11.


 W jednym miesiącu musiałem pracownikowi obniżyć koszty do wysokości przychodu (był niższy niż należne koszty). Czy w PIT-11 powinienem koszty wykazać w pełnej wysokości czy faktycznie zastosowanej?

W sytuacji gdy przychód ze stosunku pracy jest niższy niż miesięczne koszty jego uzyskania, koszty te ulegają obniżeniu do wysokości przychodu. Przy czym w dalszym ciągu przysługują one pracownikowi za ten miesiąc w pełnej wysokości. Może je uwzględnić w tej wysokości w rozliczeniu rocznym. Pracodawca sporządzając jednak takiemu pracownikowi PIT-11 obowiązany jest w nim wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości faktycznie potrąconej od uzyskanych przez niego przychodów. Przykładowo, jeżeli przychód pracownika za dany miesiąc wyniósł 70 zł, płatnik powinien wykazać w PIT-11 za ten miesiąc koszty uzyskania przychodów w wysokości 70 zł.


 Czy w PIT-11 wykazuje się wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłacone przez pracodawcę od wynagrodzeń pracownika?

W PIT-11 wykazuje się składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa odpowiednio w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) i art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, czyli:

  • określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych potrącone przez płatnika ze środków podatnika,
     
  • na ubezpieczenie zdrowotne pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto uwzględnienie powyższych przepisów oznacza, że w PIT-11 nie uwzględnia się wymienionych składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o pdof oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ponadto składkę na ubezpieczenie zdrowotne wykazuje się w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru.

Zatem w PIT-11 za 2007 r. należy wykazać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne potrącone (pobrane) z przychodów pracownika za 2007 r., z uwzględnieniem podanych ograniczeń, bez względu na termin kiedy zostały one zapłacone przez pracodawcę.


 Czy dobrze postąpiłam sporządzając jeden PIT-11 dla pracownika, któremu w 2007 r. poza wynagrodzeniami ze stosunku pracy wypłaciłam należność z umowy o dzieło?

Tak. Podatniczka postąpiła prawidłowo wykazując w PIT-11 zarówno przychody z pracy, jak i z tytułu umowy o dzieło, jeżeli dotyczyły one tego samego pracownika.

Płatnik sporządza PIT-11 podatnikowi, któremu wypłacał w trakcie roku m.in. należności ze stosunku pracy i przychody z osobiście wykonywanej działalności, w tym z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia i o dzieło. Oznacza to, że nie ma potrzeby składania dwóch informacji PIT-11 w sytuacji gdy pracownik poza przychodami ze stosunku pracy uzyskał od tego samego płatnika przychody z umowy o dzieło.autor: Beata Siwkowska
Gazeta Podatkowa Nr 426 z dnia 2008-02-07
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~cirka29

To w końcu w tym ostatnim pytaniu jest podatniczka czy płatnik od sporządzenia deklaracji?jakiś bałagan straszny w tym artykule... i po co pisać kiedy zwolniony ryczałt na jazdy lokalne w pytaniu gdzie gość się pyta o to gdzie ma go wykazać w 11 - to znaczy, ze wie, ze jest opodatkowany... spodziewałem sie czegos lepszego....

!

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl