Jak po złożeniu PIT-u odzyskać nadpłatę?

Niejednokrotnie już po złożeniu zeznania rocznego podatnik orientuje się, że pomylił się na swoją niekorzyść. Po ponownych wyliczeniach okazuje się, że powinien zapłacić mniejszy podatek lub przysługuje mu wyższa nadpłata. W takiej sytuacji należy skorygować zeznanie i napisać wniosek o stwierdzenie nadpłaty.


Nadpłata po błędzie

Podatnicy sami rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych. O pomyłkę nietrudno. Pomylić się można nie tylko na niekorzyść fiskusa, ale i swoją. W tej drugiej sytuacji są osoby, które w zeznaniu rocznym wykazały zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłaciły zadeklarowany podatek. Dotyczy to również tych, którzy wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej. Aby odzyskać swoje pieniądze, trzeba złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

Należy podać w nim: dane wnioskodawcy, adresata, zobowiązanie, którego dotyczy nadpłata, przyczyny jej powstania. Wniosek trzeba oczywiście podpisać. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej naszego Wydawnictwa: www.gofin.pl (z bazy wzorów druków). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające istnienie nadpłaty. Równocześnie z nim trzeba ponadto złożyć skorygowane zeznanie. Komplet dokumentów można zanieść do urzędu skarbowego lub wysłać na jego adres.

Na odzyskanie pieniędzy podatnik ma kilka lat. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. A przedawnia się ono, co do zasady, po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.


Weryfikacja wniosku

Niektórzy z rezerwą podchodzą do możliwości skorygowania zeznania na swoją korzyść. Obawiają się, że zwrócą tym na siebie uwagę urzędników skarbowych, którzy będą chcieli bliżej przyjrzeć się ich rozliczeniom podatkowym. Urząd skarbowy ma prawo sprawdzić każdego podatnika pod kątem wywiązywania się z obowiązków wobec fiskusa. Niekoniecznie jest to efektem skorygowania zeznania. Konsekwencją złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wcale nie musi być wzmożone zainteresowanie podatnikiem i jego rozliczeniami podatkowymi.

W sprawie stwierdzenia nadpłaty nie musi być nawet wszczęte postępowanie podatkowe. Urzędnicy mogą poprzestać na weryfikacji skorygowanego zeznania w ramach czynności sprawdzających. Jeżeli jego prawidłowość nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy zwraca pieniądze bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę. Stanowi o tym art. 75 § 4 Ordynacji podatkowej. Nie oznacza to jednak, że w późniejszym czasie nie może być w tym zakresie przeprowadzona kontrola czy postępowanie podatkowe.

Inaczej jest, gdy pracownicy urzędu skarbowego mają zastrzeżenia do poprawności rozliczenia dokonanego przez podatnika. Trzeba wówczas liczyć się z wszczęciem postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty. Jego efektem może być decyzja odmawiająca stwierdzenia nadpłaty lub określająca jej kwotę w wysokości wyliczonej przez urzędników. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie może być jednak wszczęte w czasie trwania kontroli lub postępowania podatkowego oraz w okresie między nimi. Ograniczenie to odnosi się oczywiście do zobowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie czy kontrola.


Pieniądze dla podatnika

W przypadku gdy urzędnicy nie mają zastrzeżeń do poprawionego rozliczenia i nie jest wydawana decyzja, podatnik powinien mieć pieniądze w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem. Z tym że nie nastąpi to wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego. Wynika to z art. 77 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Inaczej jest, gdy w sprawie nadpłaty urząd skarbowy prowadzi postępowanie podatkowe. Jeżeli jego efektem jest decyzja stwierdzająca nadpłatę, podatnik powinien otrzymać pieniądze w ciągu 30 dni od jej wydania. Stanowi tak art. 77 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Od niekorzystnej decyzji pozostaje jedynie odwołać się do izby skarbowej.

Niektóre osoby jednak w ogóle nie otrzymają pieniędzy lub dostaną kwotę mniejszą od zakładanej. Tak się stanie, jeżeli nadpłata zostanie przeznaczona w całości lub w części na spłatę ich zobowiązań podatkowych. Z urzędu jest ona zaliczana na zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę, odsetki od zaliczek, bieżące należności. Na wniosek podatnika może zostać zarachowana na przyszłe zobowiązania. Nadpłata może być również zajęta na spłatę długów dochodzonych przez komornika sądowego lub administracyjny organ egzekucyjny.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

Przykład wniosku o stwierdzenie nadpłaty
. . . . . . . . Kamil Jakubowski. . . . . . . . . . 
             (imię i nazwisko/nazwa)

. . .ul. Szkolna 8/2, 66-300 Międzyrzecz. . . 
                     (adres)

NIP:. . .596-111-22-33. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . Międzyrzecz, 21.06.09. . . . . . . .
(miejscowość, data)                    

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w. . . . . .  Międzyrzeczu. . . . . . . . 


Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

Na podstawie art. 75 § 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) wnoszę o stwierdzenie nadpłaty w wysokości 121 zł w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r.

Uzasadnienie

W dniu 12 marca 2009 r. złożyłem na formularzu PIT-37 zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego w 2008 r. Nie odliczyłem jednak wydatków poniesionych z tytułu użytkowania Internetu w lokalu, który jest moim miejscem zamieszkania. Po obniżeniu dochodu o ponoszone na ten cel wydatki przysługuje mi nadpłata w wysokości 121 zł. Na potwierdzenie poniesionych w 2008 r. wydatków przedstawiam kopie wystawionych na moje nazwisko faktur za Internet i dowody ich zapłaty.

Nadpłatę proszę przelać na mój rachunek bankowy.

. . . . . . . Kamil Jakubowski. . . . . . . .
                                   (podpis)                        

Załączniki:

   1) skorygowane zeznanie (wraz z załącznikiem PIT/O),

   2) kopie faktur za Internet oraz dowody ich zapłaty.autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa Nr 569 z dnia 2009-06-22
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl