Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online TERAZ

Redakcja poleca

Rozliczającym PIT-y kolejny rok z rzędu polecamy sprawdzony, a przy tym darmowy program e-Pity. To proste w obsłudze narzędzie, z którym poradzi sobie każdy podatnik. Co ważne - umożliwia też wysłanie gotowego druku do urzędu skarbowego.

Malwina Wrotniak

Malwina Wrotniak redaktor naczelna Bankier.pl

Jak obniżyć podatek? Ulgi w PIT 2018 - jakie, dla kogo

Rozliczając PIT za 2018 rok, można skorzystać z szeregu ulg podatkowych, odliczanych od dochodu oraz od podatku. Co więcej, także z wyższych limitów odliczeń. Wpływa to na niższy podatek do zapłaty lub wyższy zwrot nadpłaconego podatku z rozliczenia rocznego. Ilość ulg jest jednak ograniczona, a ich stosowanie wymaga postępowania zgodnie z ustalonymi regułami.

Ulgi podzielić należy na dwie kategorie – od dochodu i od podatku. Te pierwsze są mniej korzystne, gdyż obniżają jedynie kwotę, od której podatek się oblicza. Daje to korzyść w kwocie od 18 do 32% kwoty odliczanej. Ulgi od podatku powodują natomiast realne obniżenie podatku dokładnie o wysokość kwoty ulgi.

Ulgi i odliczenia a PIT 2018
Ulgi i odliczenia a PIT 2018 (YAY Foto)

Ulgi podatkowe odliczane od dochodu

Wśród ulg odliczanych od dochodu podatnicy w rozliczeniu rocznym za 2018 rok wybrać mogą:

 • ulgę rehabilitacyjną – przysługującą w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz wydatkami związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionymi przez osobę niepełnosprawną lub osobę utrzymującą niepełnosprawnego (jeśli dochód niepełnosprawnego nie przekracza w 2018 r. 12 357,60 zł); odliczeniu podlegają kwoty faktycznych wydatków, a w przypadku leków – wartości różnicy pomiędzy kwotą 100 zł a faktycznym wydatkiem na zalecone leki, w związku z dojazdami na zabiegi, wydatkami na korzystanie z samochodu lub utrzymaniem psa asystującego – ulga rozliczana jest ryczałtem – odliczenie przysługuje po 2280 zł;
 • ulgę na korzystanie z sieci internet – do 720 zł rocznie, jednak nie dłużej niż dwa następujące po sobie lata;
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej zwiększyły przychód podlegający opodatkowaniu;
 • darowizny na cele krwiodawstwa dokonane przez honorowych dawców krwi w postaci ekwiwalentu za faktycznie oddaną krew - w kwocie faktycznie uczynionej darowizny, nie wyższej niż 6% dochodu;
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów - w kwocie faktycznie uczynionej darowizny, bez limitu dochodu, który stosowany jest do innego rodzaju odliczeń darowizn;
 • darowizny na cele pożytku publicznego na rzecz organizacji posiadających prawo do otrzymania takich darowizn - w kwocie faktycznie uczynionej darowizny, nie wyższej niż 6% dochodu;
 • darowizny na cele kultu religijnego – w kwocie faktycznie uczynionej darowizny, nie wyższej niż 6% dochodu;
 • ulga z tytułu opłacania składek na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – do 5331,61 zł rocznie;
 • ulga z tytułu zapłaty składek ZUS – w kwocie faktycznie opłaconych lub pobranych od podatnika składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe lub wypadkowe;
 • ulga dla przedsiębiorców – na badanie i rozwój (B+R) – w kwocie od 100 do 200% wydatków poniesionych na ten rodzaj aktywności przedsiębiorstwa, który zaliczany zostaje do działalności badawczej lub rozwojowej.

Ulgi podatkowe odliczane od podatku

Wśród ulg odliczanych od podatku w rozliczeniu roku 2018 wybrać można cały szereg odliczeń, które wskazane są poniżej.

Rozlicz PIT za 2018 rok przez internet. Bezpłatny, prosty w obsłudze program pobierz na komputer lub wypełnij deklarację online. W ten sposób wyślesz swój PIT do urzędu skarbowego bez wychodzenia z domu.

1. Ulga na dzieci – prorodzinna, w ramach której odliczenie przysługuje zarówno w sytuacji, kiedy z deklaracji podatkowej wynika podatek do zapłaty i kwotę ulgi można od niego odliczyć, jak i gdy podatek jest niższy niż przysługujące odliczenie. W tym ostatnim przypadku podatnik może ubiegać się o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi podatkowej. Ostateczna kwota odliczenia zależy od liczby wychowywanych dzieci oraz liczby miesięcy, przez jakie sprawowana jest nad nimi opieka (lub pełniona władza rodzicielska) w roku podatkowym. W przypadku jednego dziecka ulga uzależniona jest od wartości łącznych dochodów rodziców – 112 000 zł, w przypadku samotnie wychowującego dziecko – 56 000 zł. Odliczenie wynosi maksymalnie rocznie:

 • przy jednym dziecku – 1112,06 zł,
 • przy dwojgu dzieci – 2 x 1112,06 zł, czyli łącznie 2224,08 zł,
 • przy trojgu dzieci – łącznie 4224,12 zł,
 • przy czworgu dzieci – łącznie  6924,12 zł,
 • na każde kolejne dziecko przysługuje dodatkowo 2700 zł (plus 6924,12 na pierwsze czworo dzieci).

2. Ulga abolicyjna – u podatników rozliczających przychody z zagranicy oraz łącznie z nimi – przychody z Polski. Chodzi wyłącznie o takich podatników, których zarobki z zagranicy pochodzą z krajów, do których przychodów zastosowanie znajduje tzw. proporcjonalne odliczenie eliminujące opodatkowanie w Polsce i za granicą. Ulga abolicyjna zrównuje kwotę korzystniejszego rozliczenia zagranicznych zarobków za pomocą tzw. zwolnienia z progresją z metodą mniej korzystną – proporcjonalnym odliczeniem.

3. Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – w kwocie nie wyższej niż 7,75% podstawy ich ustalenia.

Rozliczenie wspólne, odliczenie straty podatkowej

Oprócz ulg podatkowych, oszczędność podatkową uzyskać mogą podatnicy wybierający wspólne rozliczenie. W takim przypadku ich dochody, po odliczeniu kosztów, składek ZUS czy ulg podatkowych odliczanych od dochodu sumuje się, a następnie po równo dzieli na dwa. Podatek ustala się zatem od polowy łącznych dochodów – równych dla obojga małżonków. To eliminuje sytuacje, w których jeden z nich zarabiający dużo zostaje opodatkowany według wyższej stopy podatkowej – 32% a drugi – według niższej – 18% lub nie płaci podatku w ogóle.

Na niższy podatek wpływać może również strata z lat poprzednich, odliczana w rozliczeniu dochodów roku 2018. Strata, czyli nadwyżka kosztów nad przychodami, rozliczana może być wyłącznie w okresie 5 następujących po sobie lat podatkowych, a rocznie nie może zostać odliczona w stopniu większym niż połowa wykazanej wcześniej kwoty straty. Nie można jej zatem od razu odliczyć w całości, a najkrócej odliczenie jej trwa 2 lata. Stratę odliczać można wyłącznie w ramach źródła przychodów z których powstała – przykładowo stratę z działalności gospodarczej odliczyć można wyłącznie od dochodu z działalności, a stratę z akcji – odliczyć można wyłącznie od zysków z kapitałów pieniężnych (w PIT-38). Nie da się natomiast rozliczać strat z tytułu sprzedaży rzeczy, praw majątkowych czy nieruchomości oraz ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Rozlicz PIT za 2018 rok przez internet. Bezpłatny, prosty w obsłudze program pobierz na komputer lub wypełnij deklarację online. W ten sposób wyślesz swój PIT do urzędu skarbowego bez wychodzenia z domu.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

 • Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.