Jacek Socha wystąpi jako prokurator w sprawie Stomilu Olsztyn

2001-04-09 11:20
publikacja
2001-04-09 11:20

Jacek Socha wystąpi jako prokurator w sprawie Stomilu Olsztyn

- Skorzystam z moich uprawnień i wystąpię jako prokurator
w sprawie o powołanie rewidenta do spraw szczególnych
w Stomilu Olsztyn - powiedział PARKIETOWI przewodniczący
KPWiG Jacek Socha (na fot.). Tym samym zdecydował się on
spełnić prośbę mniejszościowych akcjonariuszy giełdowej spółki, którzy walczą w sądzie o respektowanie ich praw.

Dariusz Jarosz
Przewodniczący J. Socha będzie się domagał - do zbadania ksiąg finansowych Stomilu Olsztyn - ponownego wyboru biegłego, który będzie zaproponowany przez inwestorów mniejszościowych.

Przypomnijmy, że ostatnie WZA Stomilu Olsztyn odrzuciło wniosek drobnych akcjonariuszy, posiadających łącznie 26% głosów o powołanie niezależnego audytora (BDO Binder Polska), którego zadaniem miałoby być skontrolowanie przepływów finansowych w olsztyńskiej firmie pomiędzy nią a francuskim inwestorem strategicznym. Następnie walne zdecydowało się jednak go powołać i głosami koncernu Michelin wybrano Arthura Andersena, czyli firmę, która jest już biegłym rewidentem Stomilu. Taki wybór został jednoznacznie uznany przez mniejszościowych inwestorów (m.in. fundusze inwestycyjne i emerytalne) za działanie na ich szkodę.

- Sprawa ma charakter precedensowy. Artykuły, które znajdują się w ustawie o publicznym obrocie, mówiące o możliwości powołania biegłego w sprawach szczególnych, muszą spełniać swoją funkcję. Podstawową zasadą jest to, by rewident był zaakceptowany przez mniejszościowych akcjonariuszy. W innym przypadku obowiązujące przepisy nie miałyby zupełnie sensu - uważa przewodniczący J. Socha.

Jego zdaniem, w takich sprawach większościowy akcjonariusz nie może wybierać wskazanego przez siebie biegłego rewidenta. - Nawet jeśli napisany przez niego raport będzie rzetelny i obiektywny, to łamie się tu pewną zasadę i zawsze drobni inwestorzy będą z takiego rozwiązania niezadowoleni, a co za tym idzie, będą chcieli odrzucić raport - dodał.

Według przewodniczącego, jeśli duży akcjonariusz ma zastrzeżenia do przedstawionej kandydatury, bo np. zachodzi konflikt interesów, to zawsze drobni mogą przedstawić kilka kandydatur. - Rewident powinien być zaakceptowany przez obie strony. Jeśli mamy zbudować nowy ład zarządzania spółkami publicznymi, to w tak precedensowych przypadkach nie możemy sobie pozwalać na błędy - powiedział przewodniczący Socha. Pytany, czy KWPiG zajmuje się ostatnim przeciekiem informacji przed ogłoszeniem wezwania na BSK oraz sztucznym zawyżaniem kursu Optimusa w celu przeprowadzenia transakcji pakietowych, stwierdził: - Prowadzimy postępowania w obu tych sprawach.

Kalendarium konfliktu w Stomilu Olsztyn

28.06.2000 - Nieudana próba przeforsowania na WZA Stomilu Olsztyn zmiany nazwy na Michelin Polska. W akcjonariacie firmy oponiarskiej ujawniają się po raz pierwszy instytucje finansowe, które skupiają łącznie około 20% głosów.
 7.07.2000 - Akcjonariusze mniejszościowi składają wniosek o zwołanie NWZA, na którym ma zostać wybrana rada nadzorcza w drodze głosowania grupami.
25.08.2000 - Waldemar Siwak zostaje członkiem rady nadzorczej Stomilu z ramienia akcjonariuszy mniejszościowych.
12.09.2000 - Pierwsze posiedzenie rady nadzorczej w nowych składzie. W. Siwak odmawia podpisania klauzuli poufności, w wyniku czego zarząd nie chce mu udostępnić informacji.
29.01.2001 - Akcjonariusze mniejszościowi żądają zwołania NWZA Stomilu, na którym chcą powołać rewidenta do spraw szczególnych, aby zbadał sytuację w spółce.
 9.02.2000 - NSA uchyla niekorzystną dla spółki decyzję Izby Skarbowej w sprawie podatku dochodowego, uznając jednocześnie, że Stomil zaniżał ceny eksportowe w ramach grupy Michelin.
 7.03.2001 - Michelin blokuje uchwały proponowane przez akcjonariuszy mniejszościowych.
19.03.2001 - Sąd nakłada karę 10 tys. zł na prezesa Stomilu Benoit de la Breteche za odmawianie wyjaśnień członkowi rady nadzorczej delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

D.J.
Źródło:
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki