REKLAMA

JWW INVEST S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-14 15:11
publikacja
2022-01-14 15:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-14
Skrócona nazwa emitenta
JWW INVEST S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1. Raporty roczne:
- Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021 r. – 29 kwietnia 2022 r.
- Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021 r. – 29 kwietnia 2022 r.

2. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
- Skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2022 roku – 27 maja 2022 r.
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 29 listopada 2022 r.

3.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 30 września 2022 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że:
- Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową (na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia).
- Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową (§ 62 ust. 3 Rozporządzenia).
- Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2020 roku ani za drugi kwartał 2021 r. (na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia).

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-14 Wojciech Wcisło Prezes Zarządu Wojciech Wcisło
2022-01-14 Robert Michna Członek Zarządu Robert Michna
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki