2,6800 zł
16,02% 0,3700 zł
JWW Invest S.A. (JWW)

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-30
Skrócona nazwa emitenta
JWW INVEST S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

1. Raporty roczne:
- Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r.
- Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r.

2. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
- Skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2020 roku – 29 maja 2020 r.
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 30 listopada 2020 r.

3.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 30 września 2020 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że:
- Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową (na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia).
- Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową (§ 62 ust. 3 Rozporządzenia).
- Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2019 roku ani za drugi kwartał 2020 r. (na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia).

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-30 Maria Wcisło Prezes Zarządu Maria Wcisło
2020-01-30 Adam Wieczorek Członek Zarządu Adam Wieczorek
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.