REKLAMA

JUJUBEE S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

2019-12-03 17:11
publikacja
2019-12-03 17:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-03
Skrócona nazwa emitenta
JUJUBEE S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Jujubee S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 03 grudnia 2019 r. podjął uchwałę (na mocy przysługującego mu upoważnienia określonego w §3a Statutu) w formie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (Uchwała).
Zgodnie z Uchwałą podwyższeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.000,00 zł w drodze emisji 150.000 nowych akcji serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje serii I będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
Zawarcie umów objęcia akcji serii I nastąpi w terminie do dnia 4 grudnia 2019 r.
Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej określił cenę emisyjną akcji serii I w wysokości 2,00 zł za jedną akcję.
Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii I do obrotu w ASO na rynku NewConnect, albo które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym GPW.
Zgodnie z Uchwałą Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej (uchwała Rady Nadzorczej z dnia 03 grudnia 2019 r.), wyłączył w całości prawo poboru akcji serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy jest podyktowane chęcią zapewnienia Spółce możliwości jak najszybszego oraz możliwie najmniej skomplikowanego pozyskiwania nowego kapitału od inwestorów cieszących się dobrą renomą. Pozyskane w ten sposób środki finansowe umożliwią Spółce rozpoczęcie oraz finansowanie nowych projektów, których realizacja powinna w istotny sposób wpłynąć pozytywnie na konkurencyjność oraz rentowność Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-03 Michał Stępień Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki