62,5000 zł
0,81% 0,5000 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Uzgodnienie podstawowych warunków transakcji nabycia przez JSW S.A. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-17
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
uzgodnienie podstawowych warunków transakcji nabycia przez JSW S.A. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że w dniu 17 lipca 2018 r. przedstawiciele JSW jako Kupującej oraz KOPEX S.A. i PBSz 1 Sp. z o.o. jako Sprzedających podpisali dokument obejmujący podstawowe warunki transakcji sprzedaży („Term-Sheet”) pakietu 95,01% akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. („PBSz”).
Term-Sheet w szczególności przewiduje, że:
- Strony będą dążyć do zawarcia umowy sprzedaży akcji PBSz, która będzie konkretyzować prawa i obowiązki Stron oraz warunki przejścia akcji PBSz na Kupującego na zasadach określonych w Term-Sheet, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty jego podpisania,
- transakcja będzie realizowana w mechanizmie tzw. „locked box” na dzień 1 stycznia 2018 r.,
- celem transakcji jest nabycie 4.430.476 akcji PBSz za łączną cenę 205.300.000 złotych, która zostanie poddana zasadom ewentualnych korekt wynikających z zastosowanego mechanizmu rozliczenia i zabezpieczeń Kupującego, których szczegóły zostaną określone przez Strony w umowie sprzedaży akcji PBSz,
- transakcja uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków, w tym: zgody UOKiK na koncentrację, zwolnienia obciążeń na majątku PBSz i na przedmiocie transakcji wynikających z umowy restrukturyzacyjnej z dnia 1 grudnia 2016 roku, której stronami są, między innymi: Sprzedający, PBSz oraz wierzyciele finansowi, w tym Bank Pekao S.A. i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., zawarcia satysfakcjonujących porozumień ze związkami zawodowymi PBSz i dwoma największymi kontrahentami PBSz (tj. Tauron Wydobycie SA oraz KGHM Polska Miedź SA) w celu potwierdzenia stanu realizacji kontraktów, a także zgody obligatariuszy JSW oraz uzyskania zgód korporacyjnych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-17 Daniel Ozon Prezes Zarządu
2018-07-17 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.