REKLAMA

JSW S.A.: Zmiany w składzie Zarządu JSW S.A.

2021-07-09 12:18
publikacja
2021-07-09 12:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-09
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu JSW S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", "Spółka") informuje, iż 9 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o odwołaniu z dniem dzisiejszym ze składu Zarządu JSW:
- Pani Barbary Piontek pełniącej funkcję Prezesa Zarządu,
- Pana Tomasza Dudy pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju,
- Pana Włodzimierza Hereźniaka pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu.
Jednocześnie Pan Jarosław Jędrysek pełniący funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 9 lipca 2021 roku, z powodów osobistych.
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące:
i) Delegowania Pana Stanisława Pruska - Członka Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu X kadencji. Okres delegowania został ustalony na czas od 9 lipca 2021 roku do dnia 8 października 2021 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania Prezesa Zarządu;
ii) Powierzenia Panu Stanisławowi Pruskowi pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych od dnia 9 lipca 2021 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych;
iii) Delegowania Pana Michała Rospędka - Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu X kadencji. Okres delegowania został ustalony na czas od 9 lipca 2021 roku do dnia 8 października 2021 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu.
iv) Powierzenia Panu Michałowi Rospędek pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od dnia 9 lipca 2021 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju;
v) Powierzenia Panu Arturowi Wojtków pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych od dnia 9 lipca 2021 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych. W tym okresie Pan Artur Wojtków pozostaje również członkiem Zarządu JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-09 Artur Wojtków Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej
2021-07-09 Michał Rospędek p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (1)

dodaj komentarz
prawnuk
dość sensowna decyzja..... Ta pani co bredziła, że mozna zrobić naprawę spółki bez redukcji kosztów osobowych - to było czyste nieporozumienie. Górnikom trzeba uczciwie powiedziec: bez wyzszej wydajności nie ma szans na podwyżki

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki