REKLAMA

JSW S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A.

2020-10-29 11:01
publikacja
2020-10-29 11:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-29
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje, że dnia 29 października 2020 roku Spółka otrzymała oświadczenia, zgodnie z którymi Minister Aktywów Państwowych, działając na podstawie § 15 ust. 12 i 13 Statutu Spółki:
1. Odwołał z dniem dzisiejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Konrada Balcerskiego.
2. Powołał z dniem dzisiejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Rospędka.
Pozostałe informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej JSW, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-29 Włodzimierz Hereźniak Prezes Zarządu
2020-10-29 Radosław Załoziński Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki