REKLAMA

JSW S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej JSW S.A. na emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii D JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za kwotę nieprzekraczającą 1,0 mld PLN

2022-06-15 14:12
publikacja
2022-06-15 14:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-15
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Zgoda Rady Nadzorczej JSW S.A. na emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii D JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za kwotę nieprzekraczającą 1,0 mld PLN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2022 informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, która pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu i udzieliła zgody na zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach subportfela płynnościowego, środkami finansowymi do kwoty 1,0 mld PLN (słownie: jeden miliard PLN).
Jednocześnie Spółka informuje, że zasilenie funduszu planowane jest w pierwszej połowie lipca 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:
Consent of the JSW S.A.
Supervisory Board to issue series D Investment Certificates of the JSW
Stabilization Closed-End Investment Fund for an amount not to exceed PLN
1.0 billion


Body of the report:In
reference to current report no. 27/2022 the Management Board of
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. („JSW”, „Company”) reports that today
the Company’s Supervisory Board adopted a resolution to endorse the
Management Board’s motion and consent to invest funds worth up to PLN
1.0 billion (say: one billion Polish zloty) in the JSW Stabilization
Closed-End Investment Fund as part of the liquidity sub-portfolio.At
the same time, the Company reports that the investment in the fund is
scheduled for the first half of 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-15 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2022-06-15 Edward Paździorko Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki