REKLAMA

JSW S.A.: Zawarcie umowy na dostawy węgla do MORAVIA STEEL a.s.

2022-01-17 12:57
publikacja
2022-01-17 12:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-17
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Zawarcie umowy na dostawy węgla do MORAVIA STEEL a.s.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) informuje, iż w dniu 17 stycznia 2022 roku została podpisana Umowa ramowa na dostawy węgla („Umowa”) pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (występująca w umowie jako „Sprzedający”) a MORAVIA STEEL a.s. z siedzibą w Trzyniec Czechy (występująca w umowie jako „Kupujący”).
Powyższa Umowa została zawarta na okres 7 lat począwszy od stycznia 2022 roku do grudnia 2028 roku. W ramach Umowy realizowane będą dostawy węgla, w tym głównie węgla koksowego przeznaczonego do zabezpieczenia potrzeb produkcyjnych spółki TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Szacunkowa wartość Umowy wynosi 2,6 miliarda PLN.
W związku ze znaczącym udziałem Kupującego w portfelu odbiorców JSW, informacja o zawartej Umowie jest istotna z uwagi na zabezpieczenie stabilnej sprzedaży węgla w długim horyzoncie czasowym. Ponadto MORAVIA STEEL a.s. jest również odbiorcą koksu z Grupy JSW S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-17 Sebastian Bartos Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu
2022-01-17 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki