REKLAMA

JSW S.A.: Zawarcie porozumienia ze stroną społeczną w sprawie wypłaty nagrody jednorazowej dla pracowników JSW S.A.

2022-07-05 16:17
publikacja
2022-07-05 16:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-05
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia ze stroną społeczną w sprawie wypłaty nagrody jednorazowej dla pracowników JSW S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż realizując zapisy pkt 3 Porozumienia z dnia 28 stycznia 2022 roku zawartego pomiędzy Zarządem JSW a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce, w dniu 5 lipca 2022 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie wypłaty nagrody jednorazowej („Porozumienie”).
Zgodnie z zawartym Porozumieniem nagroda jednorazowa wypłacona zostanie w miesiącu lipcu br. wszystkim pracownikom JSW będącym w stanie zatrudnienia w dniu 30 czerwca 2022 r. i spełniającym warunki jej przyznania.
Koszt wypłaty nagrody jednorazowej, łącznie z kosztami pracodawcy, nie przekroczy kwoty 480,0 mln zł i obciąży wyniki Spółki za III kwartał 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Execution
of a memorandum of agreement with the trade unions regarding the
disbursement of a one-off bonus for JSW S.A. employees


Body
of the report:


The
Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (“JSW”, “Company”)
hereby reports that in performance of the provisions of clause 3 of the
Memorandum of Agreement of 28 January 2022 entered into by and between
the JSW Management Board and the Representative Trade Union
Organizations operating in the Company, on 5 July 2022 an agreement was
signed regarding the disbursement of a one-off bonus (“Memorandum of
Agreement”).


In
accordance with the Memorandum of Agreement, the one-off bonus will be
paid out in July of this
year
to all JSW employees who remained in employment as at 30 June 2022 and
were eligible to receive it.


The
cost of the one-off bonus, including the employer’s costs, will not
exceed PLN 480.0
million
 and will be posted in the
Company’s accounts in Q3 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-05 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2022-07-05 Artur Wojtków Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki