REKLAMA

JSW S.A.: Zawarcie porozumienia płacowego ze stroną społeczną

2023-02-08 16:23
publikacja
2023-02-08 16:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-08
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia płacowego ze stroną społeczną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 lutego 2023 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem JSW a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce w sprawie wzrostu funduszu płac w 2023 roku („Porozumienie”).
Zgodnie z zawartym Porozumieniem od 1 stycznia 2023 roku fundusz płac dla pracowników Spółki zostanie zwiększony o 15,4 % i wzrośnie o ok. 580 mln zł.

Powyższa informacja została uznana za istotną ze względu na znaczący udział kosztów pracy w ogólnych kosztach funkcjonowania Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:
Signing
of a salary agreement with the trade unions


Body
of the report:The
Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (“JSW”, “Company”)
hereby reports that on 8 February 2023 the JSW Management Board signed
an agreement with the representative trade union organizations operating
in the Company on the increase of the salary fund in 2023 (“Agreement”).Under
the Agreement, from 1 January 2023, the salary fund will be increased by
15.4%, i.e. approx. PLN 580 million.This
information has been recognized as material due to the significant share
of labor costs in the overall operating costs of the Company.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-08 Edward Paździorko Zastępca Prezsa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych
2023-02-08 Artur Wojtków Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki