65,80 zł
-0,75% -0,50 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Zawarcie Aneksu do Umowy Programu Emisji Obligacji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-23
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Zawarcie Aneksu do Umowy Programu Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2018 roku został podpisany Aneks do Umowy Programu Emisji Obligacji („PEO”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2014 z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Towarzystwem Finansowym Silesia Sp. z o.o. („Obligatariusze”), na mocy którego do najistotniejszych elementów należą:
1. Rozwiązanie z dniem 23 kwietnia 2018 roku Porozumienia z Obligatariuszami („Umowa Restrukturyzacyjna”), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2016 z zastrzeżeniem, że wybrane postanowienia Umowy Restrukturyzacyjnej zostaną uwzględnione w warunkach emisji obligacji, w tym m.in.: postanowienia dotyczące wypłaty przez JSW dywidendy.
2. Zmiana terminu wykupu obligacji wyemitowanych w ramach PEO - obligacje zostaną wykupione do dnia 30 grudnia 2019 roku.
3. Zmiany w zakresie obowiązków dokonywania dodatkowych wykupów obligacji, w tym w związku z wypłatami na rzecz pracowników JSW, z zastrzeżeniem warunków określonych w PEO.
4. Usunięcie niektórych zapisów ograniczających ponoszenie wydatków na działalność inwestycyjną i operacyjną w Grupie Kapitałowej JSW.
5. Zwolnienie niektórych zabezpieczeń, w tym hipotek i zastawów rejestrowych ustanowionych na majątku Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa JSW (ZORG Borynia i ZORG Budryk).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-23 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2018-04-23 Adam Mańka Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl