12,8000 zł
6,98% 0,8350 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Zatwierdzenie Strategii JSW S.A. z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2020-2030

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-12
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Zatwierdzenie Strategii JSW S.A. z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2020-2030
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 12 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Strategię JSW z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2020-2030 („Strategia”), będącą aktualizacją dotychczas realizowanej Strategii GK JSW, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 38/2017.
W Strategii na lata 2020-2030 wyznaczono nowe kierunki i przedsięwzięcia, które wspomagają dążenie GK JSW do zwiększenia wartości firmy i całej Grupy Kapitałowej. Wyznaczone zostały cele strategiczne, które zostały sparametryzowane zgodnie z obecną i prognozowaną sytuacją rynkową przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przyjętą Strategią misją i wizją GK JSW są:
Misja - Umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu
w Europie, w sposób zapewniający wzrost wartości Spółki z uwzględnieniem oczekiwań Interesariuszy.

Wizja - Dostawca strategicznego surowca chemicznego, niezbędnego w procesie produkcji stali, będącej fundamentem zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce.

Jako cele strategiczne GK JSW na lata 2020-2030 przyjmuje się:
• Uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25%.
• Rozwój bazy zasobowej, w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje
związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych.
• Zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych
parametrach jakościowych powyżej 85% od 2021 roku.
• Bezpieczne JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa.
• Efektywne JSW:
- Wskaźnik natężenia robót na poziomie co najmniej 4,5 mb/tys. ton rocznie.
- Optymalizacja struktury i poziomu kosztów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.
- Efektywne wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej.

Celami wspierającymi będą:
• Organizacja ucząca się – zarządzanie wiedzą i ciągłe doskonalenie.
• Ograniczanie wpływu na środowisko.
• Stabilny pracodawca rozwijający kompetencje pracowników.
• Elastyczna Organizacja 4.0 – rozwój poprzez innowacje.

Najważniejsze plany rozwoju będą opierać się m.in. na:
• Działaniach optymalizacyjnych w obszarze wydobywczym i koksowniczym oraz działaniach pogłębiających integrację tych dwóch obszarów działalności.
• Zapewnieniu samowystarczalności energetycznej JSW poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową (metan, gaz koksowniczy).
• Wdrożeniu Programu Jakość – modelowaniu harmonogramów produkcji i złoża, bieżącym monitorowaniu i nadzorze nad jakością produktów GK JSW, wprowadzaniu innowacyjnych technik badawczych.
• We wszystkich działaniach realizowanych przez GK JSW zostaną wdrażane rozwiązania ograniczające wpływ na środowisko naturalne.
Strategia wyznacza podstawowe kierunki działań w obszarze ochrony środowiska, w tym w zakresie wpływu na klimat, śladu węglowego oraz pozostałych emisji.
• Wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

W zakresie założeń operacyjnych:
• W latach 2020-2030 planuje się stopniowy wzrost wydobycia węgla z poziomu ok. 14,8 mln ton w 2019 roku do ok. 18 mln ton w 2030 roku. Strategia zakłada docelowe zwiększenie wydobycia poprzez inwestycje w rozbudowę nowych poziomów wydobywczych oraz uruchomienie wydobycia z obszaru Bzie Dębina. Struktura planowanego poziomu wydobycia to wzrost uzysku węgla koksowego z 71% w 2019 roku do ponad 85% od roku 2021, z jednoczesnym spadkiem poziomu produkcji węgla do celów energetycznych z 29% w 2019 roku do 12% w roku 2030.
• Średniorocznie wykonywanie wyrobisk chodnikowych korytarzowych w JSW w latach 2020-2030 na poziomie ponad 80 tys. mb.
• W okresie obowiązywania Strategii, w JSW zakłada się wzrost wydajności (produktywności) w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną od ok. 700 ton do ok. 850 ton węgla na osobę w roku 2030, przy założeniu przeciętnego średniorocznego zatrudnienia w latach 2020-2030 na poziomie ok. 21,4 tys. etatów.
Jednocześnie Strategia zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w GK JSW z obecnych ok. 30 tys. etatów do ok. 31 tys. etatów do 2030 roku.
• Zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na stabilnym poziomie ok 3,5 mln ton.
• Strategia na lata 2020-2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez GK JSW w wysokości ok. 24,5 mld PLN. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym stanowić będzie ok. 84% łącznych nakładów GK JSW.

Główne cele strategii finansowania działalności Spółki:
• Zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi.
• Podejmowanie działań dla zapewnienia poziomu finansowania, którego wielkość będzie pozwalać na podtrzymanie ciągłości procesów działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej na zakładanym poziomie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-12 Włodzimierz Hereźniak Prezes Zarządu
2020-02-12 Artur Dyczko Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.