REKLAMA

JSW S.A.: Zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii F i G

2022-09-06 16:29
publikacja
2022-09-06 16:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-06
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii F i G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii F i G oraz nabycia Certyfikatów za kwotę nieprzekraczającą 1,5 mld PLN (słownie: jeden miliard pięćset milionów PLN) z przeznaczeniem na subportfel płynnościowy i płynnościowo - inwestycyjny.
Jednocześnie Spółka informuje, że opisana na wstępie czynność zgodnie z zapisami uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia JSW z dnia 3 czerwca 2022 roku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki oraz Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Contribution
to the JSW Stabilization Closed-End Investment Fund as part of the
issuance of series F and G Investment Certificates


Body of the report:


The Management Board of
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (“JSW”, “Company”) hereby reports that
today it adopted a resolution consenting to make a contribution to the
JSW Stabilization Closed-end Investment Fund as part of the issuance of
series F and G Investment Certificates and purchase Investment
Certificates for an amount not to exceed PLN 1.5 billion (say: PLN one
billion five hundred million) to be designated to the liquidity and
liquidity-investment sub-portfolio.


At the same time, the
Company reports that, pursuant to Resolution 5 of the JSW Shareholder
Meeting of 3 June 2022, the action described above requires the consent
of the Company’s Supervisory Board and the Fund’s Investor Meeting.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-06 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2022-09-06 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki