REKLAMA

JSW S.A.: Zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D

2022-06-03 18:35
publikacja
2022-06-03 18:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-03
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o zasileniu JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D i nabyciu Certyfikatów za kwotę nieprzekraczającą 1,0 mld PLN.

Celem Funduszu jest wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, z przeznaczeniem na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy Kapitałowej JSW.

Ze względu na fakt, że Fundusz stanowi dla JSW bufor gotówki na potrzeby pokrycia potrzeb finansowych Spółki w czasach dekoniunktury, uznano że informacja o jego zasileniu znacznymi środkami finansowymi jest istotna.

Jednocześnie Spółka informuje, że opisana na wstępie czynność zgodnie z zapisami uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia JSW z dnia 3 czerwca 2022 roku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki oraz Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:
Investment in the JSW Stabilization Closed-End Investment Fund as part
of the issue of Series D Investment Certificates


Body of the report:


The
Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. („JSW”, „Company”)
reports that today it adopted a resolution to invest an amount not to
exceed PLN 1.0 billion in the JSW Stabilization Closed-End Investment
Fund (“Fund”) as part of the issue of Series D Investment Certificates
and purchase Investment Certificates for an amount not to exceed PLN 1.0
billion.


The
purpose of Fund is to stabilize current liquidity and mitigate the
impact exerted by the coal and coke price volatility risk and is
designated for maintaining the continuity of the JSW Group’s operational
and investment activity.


Since
this Fund is a cash buffer for JSW
to cover the Company’s financial needs during market downturns,
information about investing substantial financial means in this fund has
been deemed to be material.


At
the same time, the Company reports that the activity described above in
accordance with the clauses of JSW Shareholder Meeting resolution no. 5
adopted on 3 June 2022 requires the consent of the Company’s Supervisory
Board and of the Fund’s Investor Meeting.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-03 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2022-06-03 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki