15,3350 zł
-0,29% -0,0450 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Wpływ skutków epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej JSW

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-31
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Wpływ skutków epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej JSW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) w nawiązaniu do informacji zawartej w opublikowanym w dniu 19 marca 2020 roku raporcie rocznym za 2019 rok, dotyczącej wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej JSW („Grupa JSW”), informuje że JSW podjęła szereg działań prewencyjnych oraz wzmacniających bezpieczeństwo pracowników w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wdraża plan awaryjny obejmujący działania dla zapewnienia ciągłości operacyjnej.
Do głównych działań zaliczyć można między innymi zmianę organizacji czasu pracy we wszystkich kopalniach należących do JSW i wprowadzenie od dnia 23 marca 2020 roku trzyzmianowego systemu pracy w miejsce czterozmianowego, w celu maksymalnego ograniczenia kontaktów pracowników pracujących na różnych zmianach.
Zmiana organizacji pracy jak również duży poziom absencji sięgający powyżej 30% miały wpływ na poziom produkcji węgla, który w ujęciu tydzień do tygodnia spadł o około 40%. W ocenie Zarządu Spółki, spadek produkcji nie ma jednak wpływu na gotowość JSW do bieżącej realizacji zawartych kontraktów handlowych, w tym również dostaw węgla do koksowni należących do Grupy JSW ponieważ zapasy węgla pozwalają na bieżącą realizację tych kontraktów. Podobnie poziom produkcji i zapasy koksu są wystarczające do wykonania kontraktów w segmencie koksowym.
W ostatnim okresie do Spółki napływają informacje dotyczące ograniczeń realizacji zobowiązań kontraktowych przez odbiorców, w tym w wyniku ogłoszenia przez nich siły wyższej.
Dużym czynnikiem ryzyka, który może zakłócić lub też uniemożliwić działalność Grupy JSW może być ograniczenie transportu kolejowego lub morskiego.
Powyższa ocena została dokonana zgodnie z najlepszą wiedzą JSW na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego. Rzeczywista skala przyszłych skutków epidemii koronawirusa COVID-19 i ich wpływu na działalność oraz na sytuację finansową, operacyjną i perspektywy Spółki i Grupy JSW jest obecnie nieznana i niemożliwa do oszacowania oraz uzależniona od czynników, które pozostają poza kontrolą JSW i podlegają dynamicznym zmianom.
Zarząd JSW zapewnia, że na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa i ich wpływ na działalność Spółki i Grupy JSW oraz podejmuje wszelkie możliwe działania, których celem jest minimalizacja wpływu negatywnych skutków pandemii i zapewnienie ciągłości działania Grupy JSW.
O wszelkich istotnych okolicznościach zmieniających aktualną sytuację gospodarczą Spółki lub mogących mieć wpływ na obecne lub przyszłe wyniki finansowe Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 Włodzimierz Hereźniak Prezes Zarządu
2020-03-31 Artur Dyczko Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.