REKLAMA

JSW S.A.: Uzupełnienie materiałów związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem JSW S.A. zwołanym na dzień 03.06.2022 r.

2022-05-10 23:00
publikacja
2022-05-10 23:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwala_RN_dot_FIZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ang-uchwala_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-10
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Uzupełnienie materiałów związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem JSW S.A. zwołanym na dzień 03.06.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”), w związku ze zwołanym na dzień 3 czerwca 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki („ZWZ”), oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 w sprawie decyzji Zarządu JSW o nabyciu certyfikatów inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – w załączeniu przekazuje uchwałę Rady Nadzorczej JSW z dnia 10 maja 2022 roku, w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia JSW w przedmiotowej sprawie, jako dokument istotny dla podejmowanej uchwały przez ZWZ Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Uchwala_RN_dot_FIZ.pdfUchwala_RN_dot_FIZ.pdf Uchwała RN_wniosek dot FIZ
ang-uchwala_RN.pdfang-uchwala_RN.pdf Resolution adopted by the Supervisory Board

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:
Additional materials related to the Ordinary Shareholder Meeting of JSW
S.A. convened to be held on 3 June 2022

Body of the report:


The Management Board of Jastrzębska Spółka
Węglowa S.A. (“JSW”, “Company”), in connection with the Company’s
Ordinary Shareholder Meeting (“OSM”) convened to be held on 3 June 2022
and in reference to current report no. 19/2022 regarding the decision
made by the JSW Management Board to acquire investment certificates in
the JSW Stabilization Closed-end Investment Fund – conveys as an
attachment the resolution adopted by the JSW Supervisory Board on 10 May
2022 on giving an opinion on the Management Board’s motion to the JSW
Shareholder Meeting on the matter in question as an important document
for the Company’s OSM to adopt a resolution.


Legal
basis:
§ 19 Section 1 Item 2 of the Regulation issued by the Finance Minister
on 29 March 2018 on the Current and Periodic Information Transmitted by
Securities Issuers and the Conditions for Recognizing the Information
Required by the Regulations of a Non-Member State as Equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-10 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2022-05-10 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki