JSW S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z dnia 30.06.2020 r.

2020-06-30 14:47
publikacja
2020-06-30 14:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_uchwaly_ZWZ_JSW_podjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_uchwala_ZWZ_JSW_niepodjeta.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z dnia 30.06.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku („ZWZ”).
Ponadto Spółka przekazuje w załączeniu treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie, a która nie została podjęta przez ZWZ.
Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Zarząd Spółki informuje, iż do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
1_uchwaly_ZWZ_JSW_podjete.pdf1_uchwaly_ZWZ_JSW_podjete.pdf Uchwały_ZWZ_JSW_podjęte
2_uchwala_ZWZ_JSW_niepodjeta.pdf2_uchwala_ZWZ_JSW_niepodjeta.pdf Uchwała_ZWZ_JSW_niepodjęta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Włodzimierz Hereźniak Prezes Zarządu
2020-06-30 Radosław Załoziński Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki