REKLAMA

JSW S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z dnia 31.08.2020 r.

2020-08-31 12:14
publikacja
2020-08-31 12:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uchwaly_NWZ_JSW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_do_uchwaly_nr_4_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z dnia 31.08.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku („NWZ”).
Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Zarząd Spółki informuje, iż do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
uchwaly_NWZ_JSW.pdfuchwaly_NWZ_JSW.pdf Uchwały_NWZ_JSW_31_08_2020_JSW
zalacznik_do_uchwaly_nr_4_NWZ.pdfzalacznik_do_uchwaly_nr_4_NWZ.pdf Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN JSW S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-31 Włodzimierz Hereźniak Prezes Zarządu
2020-08-31 Radosław Załoziński Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki