REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

JSW S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z 16.03.2023 r.

2023-03-16 17:43
publikacja
2023-03-16 17:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_6_2023_uchwaly_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_6_2023_uchwaly_NWZ_eng.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-16
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z 16.03.2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 16 marca 2023 roku („NWZ”).
Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jednakże z uwagi na brak kandydatur odstąpiono od wyboru komisji skrutacyjnej.
Zarząd Spółki informuje, iż do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
RB_6_2023_uchwaly_NWZ.pdfRB_6_2023_uchwaly_NWZ.pdf Uchwały podjęte przez NWZ JSW S.A. w dniu 16 marca 2023
RB_6_2023_uchwaly_NWZ_eng.pdfRB_6_2023_uchwaly_NWZ_eng.pdf Resolotion adopted by the Extraordinary Shareholder Meeting of JSW S.A. on 16 March 2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Resolutions
adopted by the JSW S.A. Extraordinary Shareholder Meeting on 16 March
2023


Legal basis: Article
56 Section 1 Item 2 of the Act on Offerings – current and periodic
information


Body of the Report:The
Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (“Company”) hereby
announces the attached resolutions adopted by the Company’s Extraordinary
Shareholder Meeting
on 16 March 2023 (“ESM”).At
the same time, the Company reports that the ESM did not withdraw from
examining any of the items of the planned agenda, however because of the
lack of candidates it decided not to elect the Election Committee.The
Company’s Management Board reports that no objection was requested to be
recorded in the minutes.


Legal basis:
§ 19
Section 1 Items 6), 9) of the Finance Minister’s Regulation of 29 March
2018 on the Current and Periodic Information Transmitted by Securities
Issuers and the Conditions for Recognizing the Information Required by
the Regulations of a Non-Member State as Equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-16 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2023-03-16 Artur Wojtków Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki