REKLAMA

JSW S.A.: Rozwiązanie umowy finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

2020-10-15 16:38
publikacja
2020-10-15 16:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Rozwiązanie umowy finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 15 października 2020 roku podjął decyzję o rozwiązaniu na mocy porozumienia stron umowy finansowania („Umowa”), zawartej w dniu 9 kwietnia 2019 r. pomiędzy JSW, spółką zależną JSW tj. JSW KOKS S.A. oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) z siedzibą w Luksemburgu.
Finansowanie zostało udzielone w formie kredytu terminowego w wysokości 58.500.000 EUR na realizację Inwestycji Strategicznych Spółki oraz spółki zależnej JSW KOKS S.A, opisanych szerzej w Raporcie bieżącym nr 30/2019. Na chwilę obecną ani Spółka ani JSW KOKS S.A. nie posiadają zadłużenia z tytułu niniejszego kredytu.
Rozwiązanie Umowy spowoduje równocześnie wygaśnięcie zabezpieczeń ustanowionych w związku z Umową przez Spółkę oraz JSW KOKS S.A.
Decyzja o rozwiązaniu Umowy kredytowej pomiędzy EBI a JSW, spółki będącej kluczowym europejskim producentem węgla koksowego, który po raz wtóry został wpisany przez Komisję Europejską na listę surowców krytycznych, została podjęta w związku z koniecznością spełnienia przez JSW, w możliwie najkrótszym czasie, wytycznych regulaminu udzielenia finansowego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej, na podstawie wniosku, o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 26/2020.
Warunki Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, wskazują, w szczególności na konieczność podpisania umowy międzywierzycielskiej pomiędzy dotychczasowymi wierzycielami finansowymi (w tym EBI), PFR a Spółką. Zawarcie takiej umowy międzywierzycielskiej jest jednocześnie warunkiem zawieszającym wypłatę środków z niniejszego finansowania pomocowego.
Spełnienie tego warunku w przypadku kontraktu z EBI w wymaganym czasie, mając na względzie potrzeby Spółki w zakresie utrzymania płynności finansowej, okazało się niemożliwe z uwagi na czasochłonność procesu kredytowego i dostostosowane go do harmonogramu finalizowania prac nad projektem pozyskania wsparcia od PFR .
Jednocześnie Spółka informuje, iż podejmie starania celem ponownego ubiegania się o pozyskanie finasowania z EBI na realizację Inwestycji Strategicznych, które obejmował dotychczasowy kontrakt.
Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu Umowy z EBI wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej JSW S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-15 Włodzimierz Hereźniak Prezes Zarządu
2020-10-15 Radosław Załoziński Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki