REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

JSW S.A.: Ogłoszenie wystąpienia siły wyższej w JSW

2023-03-17 13:33
publikacja
2023-03-17 13:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-17
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Ogłoszenie wystąpienia siły wyższej w JSW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 17 marca 2023 roku podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w JSW i poinformowaniu kontrahentów Spółki o jej wystąpieniu oraz jej konsekwencjach dla zobowiązań objętych działaniem siły wyższej.

Podjęcie przedmiotowej decyzji jest związane z wystąpieniem w dniu 7 marca 2023 r. pożaru w KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów. Rejon ściany w której doszło do zdarzenia został otamowany. Po zakończeniu akcji zostanie wyznaczone pole pożarowe. Na chwilę obecną nie można określić czasu otamowania rejonu.

W wyniku dokonanych analiz szacowane skutki zdarzenia w 2023 roku ocenia się na 250 tys. ton zmniejszenia poziomu produkcji w KWK Knurów-Szczygłowice.

Spółka informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwy do określenia pełny wpływ zdarzenia na perspektywy Spółki i jej Grupy w przyszłości. W przypadku istotnych zmian wynikających z prowadzonych analiz JSW będzie informowała odrębnymi raportami bieżącymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:
Announcement of force majeure in JSW


Body of the Report:The
Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (“Company”, “JSW”)
reports that on 17 March 2023 it adopted a resolution on the occurrence
of force majeure in JSW and the notification of the Company’s business
partners of its occurrence and the ensuing consequences for the
obligations affected by the operation of force majeure.


The adoption of this
decision is related to the occurrence, on 7 March 2023, of a fire in KWK
“Knurów-Szczygłowice” Knurów Section. The area of the longwall where the
incident occurred has been sealed off. After the operation, a fire field
will be designated. For the time being, it is not possible to determine
the time for which the area will be sealed off.


As a result of the analyses
conducted, the impact of the event in 2023 has been estimated at 250
thousand tons of reduction in the level of production at KWK
Knurów-Szczygłowice.


The Company reports that as
at the date of preparing this report, it is not possible to specify the
full impact
of the incident on the future prospects of the Company and of the JSW
Group. In the event of material changes stemming from the analyses
conducted, JSW will provide information in the form of separate current
reports.


Legal basis: Article
17(1) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of
the Council of 16 April 2014 on Market Abuse and Repealing Directive
2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission
Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-17 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2023-03-17 Edward Paździorko Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki