JSW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 30.06.2020 r., projekty uchwał

2020-06-03 11:04
publikacja
2020-06-03 11:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projety_uchwal_wraz_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_JSW_za_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_jako_organu_Spolki_za_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_skons_spraw._fin_GK_JSW_za_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_ocena_spraw_fin_JSW_za_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7_ocena_sprawozdania_zarzadu_z_dzialalnosci_JSW_oraz_GK_JSW_za_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8_ocena_skons_spraw_fin_GK_JSW_za_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
9_ocena_spraw_z_platnosci_na_rzecz_adm_pub_JSW_za_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10_ocena_wniosku_do_WZ_co_do_podzialu_zysku_netto_JSW_za_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
11_przyjecie_spraw_RN_z_wynikow_oceny_spraw_JSW_za_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
12_przyjecie_spraw_RN_z_wynikow_oceny_skons_spraw_fin_GK_JSW_za_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
13_przyjecie_spraw_z_dzialalnosci_RN_jako_organu_spolki_za_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
14_wnioski_RN_o_udzielenie_absolutorium_zarzadu_JSW_za_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 30.06.2020 r., projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 oraz 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Sala nr 502 na V piętrze o godzinie 10:00.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad - istotne dla podejmowanych uchwał.


Ponadto, Zarząd JSW S.A. informuje, iż niżej wymienione dokumenty:
1.Sprawozdanie finansowe JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
2.Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
3.Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
4.Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego.
5.Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
6.Ocena Rady Nadzorczej dotycząca Sprawozdania z działalności JSW S.A. oraz GK JSW S.A., Sprawozdania finansowego JSW oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego GK JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
7.Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

zostały opublikowane w dniu 19 marca 2020 r. i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki w miejscu: https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe/raporty-okresowe-2019


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
1_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf1_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2_Projety uchwal wraz z uzasadnieniem.pdf2_Projety uchwal wraz z uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
3_Sprawozdanie RN z wynikow oceny sprawozdan JSW za 2019.pdf3_Sprawozdanie RN z wynikow oceny sprawozdan JSW za 2019.pdf Spraw.RN z wyników oceny spr.JSW za 2019
4_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_jako_organu_Spolki_za_2019.pdf4_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_jako_organu_Spolki_za_2019.pdf Spraw. z dział. RN jako organu Spółki za 2019
5_sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_skons_spraw._fin_GK JSW_za_2019.pdf5_sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_skons_spraw._fin_GK JSW_za_2019.pdf Spraw. RN z wyników oceny SSF GK JSW za 2019
6_ocena_spraw_fin_JSW_za_2019.pdf6_ocena_spraw_fin_JSW_za_2019.pdf Ocena SF JSW za 2019
7_ocena_sprawozdania_zarzadu_z_dzialalnosci_JSW_oraz_GK JSW_za_2019.pdf7_ocena_sprawozdania_zarzadu_z_dzialalnosci_JSW_oraz_GK JSW_za_2019.pdf Ocena SZZD JSW oraz GK JSW za 2019
8_ocena_skons_spraw_fin_GK JSW_za_2019.pdf8_ocena_skons_spraw_fin_GK JSW_za_2019.pdf Ocena SSF Gk JSW za 2019
9_ocena_spraw_z_platnosci_na_rzecz_adm_pub_JSW_za_2019.pdf9_ocena_spraw_z_platnosci_na_rzecz_adm_pub_JSW_za_2019.pdf Ocena spraw. na rzecz adm. publ. JSW za 2019
10_ocena_wniosku_do_WZ_co_do_podzialu_zysku_netto_JSW_za_2019.pdf10_ocena_wniosku_do_WZ_co_do_podzialu_zysku_netto_JSW_za_2019.pdf Ocena wniosku do WZ - podział zysku netto JSW za 2019
11_przyjecie_spraw_RN_z_wynikow_oceny_spraw_JSW_za_2019.pdf11_przyjecie_spraw_RN_z_wynikow_oceny_spraw_JSW_za_2019.pdf Przyjęcie spraw. RN z wyników oceny spraw. JSW za 2019
12_przyjecie_spraw_RN_z wynikow_oceny_skons_spraw_fin_GK JSW_za_2019.pdf12_przyjecie_spraw_RN_z wynikow_oceny_skons_spraw_fin_GK JSW_za_2019.pdf Przyjęcie spraw. RN z wyników oceny SSF GK JSW za 2019
13_przyjecie_spraw_z_dzialalnosci_RN_jako_organu_spolki_za_2019.pdf13_przyjecie_spraw_z_dzialalnosci_RN_jako_organu_spolki_za_2019.pdf Przyjęcie spraw. z działalności RN jako organu spółki za 2019
14_wnioski_RN_o_udzielenie_absolutorium_zarzadu_JSW za_2019.pdf14_wnioski_RN_o_udzielenie_absolutorium_zarzadu_JSW za_2019.pdf Wniosku RN o udzielenie absolutorium

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-03 Artur Dyczko Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych
2020-06-03 Radosław Załoziński Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki