REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

JSW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 16.03.2023 r. wraz z projektami uchwał

2023-02-17 09:19
publikacja
2023-02-17 09:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_NWZ_16_03_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_16_03_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-17
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 16.03.2023 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 marca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Sala nr 502 na V piętrze, początek NWZ o godzinie 10:00.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu NWZ dokonane zgodnie z art. 402 (2) KSH oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_NWZ_16_03_2023.pdfOgloszenie_NWZ_16_03_2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - 16.03.2023
Projekty_uchwal_NWZ_16_03_2023.pdfProjekty_uchwal_NWZ_16_03_2023.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem - 16.03.2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Announcement
on convening an Extraordinary Shareholder Meeting of JSW S.A. on 16
March 2023 including draft resolutions


Body of the report: The
Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (“Company”), acting
pursuant to Article 399 § 1 and Article 4021 § 1 and 2
of the Commercial Company Code and § 22 sec. 1 of the Company’s Articles
of Association, hereby convenes an Extraordinary Shareholder Meeting of
the Company (“Extraordinary Shareholder Meeting”, “ESM”), which will
take place in the registered office of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
in Jastrzębie-Zdrój (44-330) at Aleja Jana Pawła II 4, conference room
no. 502 on the 5th floor, on 16 March 2023, starting at 10:00 a.m.


Attached
is the Management Board’s announcement on convening the Extraordinary
Shareholder Meeting made in compliance with Article 4022 of
CCC along with draft resolutions.


Legal basis: §19(1)(1)-(2)
of the Regulation issued by the Finance Minister on 29 March 2018 on the
Current and Periodic Information Transmitted by Securities Issuers and
the Conditions for Recognizing the Information Required by the
Regulations of a Non-Member State as Equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-17 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2023-02-17 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki