REKLAMA

JSW S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniu 03.06.2022 r. do momentu zarządzenia przerwy

2022-06-03 18:34
publikacja
2022-06-03 18:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-03
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniu 03.06.2022 r. do momentu zarządzenia przerwy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ZWZ), które odbyło się 3 czerwca 2022 roku.
Nazwa akcjonariusza: Skarb Państwa
Liczba głosów: 64 387 333
Udział w głosach ZWZ: 87,31 %
Udział w głosach ogółem: 54,84 %

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:
Shareholders
with at least 5% of votes at the Ordinary Shareholder Meeting of JSW
S.A. on 3 June 2022 up
to the moment of deciding on the temporary adjournment


Body of the
report:


The
Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (“Company”)
hereby publishes a list of shareholders with at least 5% of the total
number of votes at the Company’s Ordinary Shareholder Meeting which on 3
June 2022


Shareholder:
State Treasury


Number
of votes: 64,387,333


Percentage
of votes at the OSM: 87.31 %


Percentage
of the total number of votes: 54.84 %


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-03 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2022-06-03 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki